Navigation

MP-6 - POLITIKE SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Course specification
Type of study Master academic studies
Study programme
Course title POLITIKE SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
MP-6 mandatory 2 4L + 2E 8.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan master studij politikologije
Learning objectives
Ovaj predmet ima za cilj da polaznicima teorijski i istraživački približi fenomen svakodnevice i njegov značaj za razumijevanje političkih procesa i političkih odnosa, oblikovanja političkih orijentacija, mjesto politike u životima ljudi. Naročit naglasak je na naučno-istraživačkom angažmanu master studenata, njihovo analitičko propitivanje i tumačenje različitih kategorija, rada, dokolice, slobodnog vremena, pojmove morala, časti, patriotizma, demokratije, građanske dužnosti, informisanja i sl.
Learning outcomes
Politike svakodnevnog života produbljuju i oplemenjuju politikološki pristup izučavanju i analiziranju društvenih procesa, kulturnopolitičkih i etnopsihokoških obilježja pojedinaca i grupa, njihovih navika, običaja, načina rasuđivanja, temperamenta, političke kompetencije, medijske kulture i sl.
Content
Istorijsko određenje svakodnevnog života. Istorijske inercije - Brodel. Georg Ziml. Norbert Elijas - značenja i protivpojmovi. Alfred Šic. Simbolički interakcionalizam. Ervin Gofman - svakodnevna dramaturgija. Kritika svakodnevnog života - marksizam, Frankfurtska škola. Anri Leferv, Agneš Heler - reprodukcije, otuđenje, radikalne npotrebe. Svakodnevni život i stilovi života. Torest Veblen. Teorija dokoličarske klase. Budžet vremena. Istraživanja kvaliteta života, političke orijentacije. Pojam "navada". Salvador Huam. Svakodnevni život kao pitanje istorije. Fuko. Mišel de Serto - anonimni junak! Frojd - psihopatologija svakodnevnog života. Politika i kultura sjećanja. Usamljena gomila. Odjeci globalizacije u privatnim životima.
Teaching Methods
Nastava na ovom predmetu izvodi se izlaganjem odabranih tema, predstavljanjem i analizom sadržaja iz zadatog gradiva, uz obavezno pisanje kolokvijuma i angažmana studenata na izradi seminarskih radova ili timskih istraživačkih zadaća. - Najvažnija studentska obaveza je da redovno pohađaju nastavu, učestvuju na kolokvijumima i izučavaju pripremljenu literaturu. - Napomena: nedozvoljeno je korišćenje knjiga, skripti, puškica, bubica ili mobilnih telefona prilikom kolokvijuma i takva aktivnost podliježe propisanim sankcijama.
Evaluation and grading
Provjera znanja obavlja se tokom cijelog semestra, kroz usmeni (učešće u debatama, izlaganje seminarskih radova) i pismenog (dva kolikvijuma i seminarski rad) angažmana studenata u vidu sakupljanja predispitnih obaveza. Na kraju semestra, znanje se provjerava na usmenom ispitu, tokom redovnih ispitnih rokova.
Specific remarks
MP-6