Navigation

N-54 - Odnosi s javnoscu

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
N-54 mandatory 8 3L + 3E 7.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Upisan osmi semestar
Learning objectives
Cilj ovog predmeta je razumijevanje odnosa s javnošću kao metoda društvenog komuniciranja u savremenom medijskom okruženju. Razmatraju se najvažnije osobine, elementi, funkcije i ciljevi odnosa s javnošću različitih organizacija, zajednica i pojedinaca. Studenti se bliže upoznaju sa prirodom i vrstama javnosti, odnosima sa medijima i javnim komuniciranjem na društvenim mrežama. Razmatraju se i pitanja poput stvaranja slike i ugleda organizacije u javnostima, te vrste, metodi i tehnike oblikovanja poruka i komuniciranja sa ciljnim javnostima. Pored toga, raspravlja se i o sveobuhvatnim odnosima s javnošću, o komunikacijskim istraživanjima i kampanjama, kao i o kriznim situacijama, etičkim pitanjima i pojedinim teorijskim pristupima u odnosima s javnošću. Studenti vježbaju pisanje i oblikovanje saopštenja za javnost i drugih sadržaja, organizaciju konferencija za medije, kao i odnose s javnošću na društvenim medijima.
Learning outcomes
Studenti stiču razumijevanje najvažnijih stručnih i praktičnih pitanja u odnosima s javnošću i upoznaju različite puteve u traganju za njihovim odgovorima. Nakon pohađanja predmeta, studentima su jasne najvažnije dimenzije uloge komuniciranja s javnostima u savremenom okruženju, kao i najvažniji načini i tehnike razvijanja i održavanja skladnih i savjesnih odnosa s javnošću.
Content
(1) Upoznavanje sa programom predmeta; Uvod, opis i uloga odnosa s javnošću (OSJ); Javnost u OSJ; (2) Istorijski osvrt na OSJ i pitanje njihove opravdanosti (legitimiteta); Etička i pravna pitanja u OSJ; (3) Strateški i „svakodnevni“ OSJ; Odnosi s potrošačima, zaposlenima, zajednicom, ulagačima/donatorima, posebnim javnostima i medijima; (4) Komunikativni žanrovi i vještine pisanja i komuniciranja u OSJ: saopštenje za javnost i dr; (5) Odnosi s medijima; OSJ na društvenim medijima (DM); (6) Organizacija događaja; (7) Krizno komuniciranje; (8) Komunikacijske kampanje; (9) Identitet organizacije; Unutrašnji odnosi s javnošću – interno komuniciranje; (10) OSJ proizvodnih preduzeća i organizacija; OSJ malih preduzeća i radnji; (11) OSJ uslužnih preduzeća i organizacija; OSJ u školstvu i zdravstvu, kulturnih društava, fondacija, udruženja građana i drugih organizacija; (12) OSJ u javnoj upravi; Političko komuniciranje – OSJ u predstavničkim tijelima (skupština) i političkim strankama; Lobiranje; (13) OSJ javnih ličnosti i lični OSJ; (14) Istraživanja u OSJ; Teorijski pristupi i modeli OSJ; (15) Zaključna rasprava
Teaching Methods
Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, kao i čitanjem zadanih materijala i pisanjem kolokvija i radova iz predispitnih obaveza. Najvažnija predmetna obaveza za sve studente je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala i pisanje predispitnih obaveza u toku semestra.
Literature
  1. Tomić, Z. (2016). Odnosi s javnošću: teorija i praksa. Zagreb, Hrvatska: Synopsis. (Original title)
Evaluation and grading
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, iz ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (po 20 bodova), pet (5) kratkih radova (saopštenja za javnost i drugi napisi na zadanu temu, kratke analize i sl) (5x2 boda) i redovnog pohađanja predmeta (5 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti/upisati najviše 50 bodova. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.