Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Borković Arhitektonsko-građevinski fakultet Teorija konstrukcija 1 i Teorija konstrukcija 2 PDF
2. Aleksandar Janjić Mašinski fakultet Matematika I PDF
3. Aleksandar Kralj Poljoprivredni fakultet Mljekarstvo PDF
4. Biljana Vučković Poljoprivredni fakultet Osnove herbologije i Kontrola korova PDF
5. Bojana Baškot Ekonomski fakultet Aktuarska matematika PDF
6. Bojana Grujić Arhitektonsko-građevinski fakultet Saobraćajnice 2 i Fundiranje PDF
7. Borjana Mrđa Akademija umjetnosti Crtanje i slikanje PDF
8. Dane Marčeta Šumarski fakultet Proizvodi šuma PDF
9. Darko Jović Medicinski fakultet Interna medicina PDF
10. Dijana Mizdrak Pravni fakultet Sociologija PDF
11. Đorđe Raković Pravni fakultet Nasljedno pravo PDF
12. Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Fiziologija domaćih životinja PDF
13. Dragan Gligorić Ekonomski fakultet Teorija međunarodne trgovine PDF
14. Igor Milaković Arhitektonsko-građevinski fakultet Komunalna hidrotehnika i Riječna hidrotehnika i melioracija PDF
15. Ivana Đurić Medicinski fakultet Organska hemija PDF
16. Jelena Tešić Ekonomski fakultet Međunardni ekonomski odnosi PDF
17. Milan Krajinović Akademija umjetnosti Grafika PDF
18 Mile Milić Ekonomski fakultet Osnove marketinga PDF
19. Milijana Sladojević Filozofski fakultet Istorija filozofije III PDF
20. Milkica Grabež Medicinski fakultet Higijena sa medicinskom ekologijom PDF
21. Miroslav Popović Medicinski fakultet Opšta i neorganska hemija PDF
22. Mladen Miljanović Akademija umjetnosti Intermedijalna istraživanja PDF
23. Mlađen Trifunović Prirodno-matematički fakultet Metodika nastave geografije PDF
24. Neda Živak Prirodno-matematički fakultet Osnove prostornog planiranja PDF
25. Nemanja Đukić Filozofski fakultet Sociologija rada PDF
26. Obrad Cvijetić Filozofski fakultet Istorija društvenih teorija PDF
27. Ognjen Perazić Medicinski fakultet Medicina rada PDF
28. Oleg Soldat Filozofski fakultet Istorija filozofije I PDF
29. Radomir Mitrić Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik II PDF
30. Ranka Perić Filozofski fakultet Sociologija naselja PDF
31. Ranko Radonjić Mašinski fakultet Tehnologija plastičnosti i obradni sistemi PDF
32. Sanja Puškar Mašinski fakultet Matematika II PDF
33. Saša Laketa Filozofski fakultet Istorija filozofije II PDF
34. Siniša Lakić Filozofski fakultet Statistika u psihologiji i Metodologija psiholoških istraživanja PDF
35. Slavko Brdar Prirodno-matematički fakultet Diferencijalne jednačine PDF
36. Slobodan Perišić Akademija umjetnosti Scenski pokret PDF
37. Sonja Torbica Medicinski fakultet Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije PDF
38. Sonja Torbica Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom PDF
39. Srđan Kondić Ekonomski fakultet Preduzetnička ekonomija PDF
40. Svjetlana Zeljković Poljoprivredni fakultet Proizvodnja cvijeća i ukrasnog drveća PDF
41. Tajana Serdar Ekonomski fakultet Ekonomska globalizacija PDF
42. Vladan Mirjanić Medicinski fakultet Bolesti zuba - predklinika PDF
43. Vladimir Petković Šumarski fakultet Šumske komunikacije PDF
44. Zoran Vukić Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
45. Zorana Hrkić Šumarski fakultet Fiziologija biljaka PDF
46. Zorica Novaković Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF