Navigacija

Kancelarija prorektora

Prorektor Simo Jokanović

Prof. dr Strain Posavljak
Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 181
E-pošta prorektor.nastava@unibl.org
strain.posavljak@mf.unibl.org
 

Mirjana Predić, ma
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 180
E-pošta mirjana.predic@unibl.org

 


Mr Ozren Trišić
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta

Telefon +387 51 321 182
E-pošta kvalitet@unibl.org