Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Biljana Antunović
Prorektor za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Telefon +387 51 321 175
E-pošta
prorektor.ms@unibl.org
biljana.antunovic@aggf.unibl.org

Jelena Rožić, ma
Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Telefon +387 51 266 170
E-pošta jelena.rozic@unibl.org

Đorđe Kenjalo, ma
Viši stručni saradnik za razmjenu osoblja i studenata

Telefon +387 51 266 170
E-pošta djordje.kenjalo@unibl.org