Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika 2014 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Tekstilno inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Rudarsko i geološko inžinjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0