Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između PMF-a i OŠ " Borisav Stanković" Banja Luka, Prirodno-matematički fakultet i OŠ Borisav Stanković Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 31/20
Institucija Prirodno-matematički fakultet i OŠ Borisav Stanković Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.01.2020.
Datum isteka 23.01.2025.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet u Tesaliji

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-21/19
Institucija Univerzitet u Tesaliji
Veb adresa http://www.uth.gr/en/
Datum potpisivanja 03.12.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/21, Univerzitet u Kadizu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-20/19
Institucija Univerzitet u Kadizu
Veb adresa https://www.uca.es/en/
Datum potpisivanja 04.11.2019.
Datum isteka 31.07.2021.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet u Ljubljani

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-19/19
Institucija Univerzitet u Ljubljani
Veb adresa https://www.uni-lj.si/
Datum potpisivanja 04.11.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet sv. Kiril i Metodije u Velikom Trnovu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-18/19
Institucija Univerzitet sv. Kiril i Metodije u Velikom Trnovu
Veb adresa http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1783&zid=1
Datum potpisivanja 30.10.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Tehnički univerzitet u Kelnu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-17/19
Institucija Tehnički univerzitet u Kelnu
Veb adresa https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
Datum potpisivanja 04.11.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Radboud univerzitet

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-16/19
Institucija Radboud univerzitet
Veb adresa https://www.ru.nl/english/
Datum potpisivanja 11.10.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Aristotelov univerzitet u Solunu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-15/19
Institucija Aristotelov univerzitet u Solunu
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 16.10.2019.
Datum isteka 31.07.2021.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet u Bolonji

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-14/19
Institucija Univerzitet u Bolonji
Veb adresa https://www.unibo.it/en
Datum potpisivanja 09.10.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/21, Univerzitet Masarikova u Brnu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-13/19
Institucija Univerzitet Masarikova u Brnu
Veb adresa https://www.muni.cz/en
Datum potpisivanja 23.10.2019.
Datum isteka 31.07.2021.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, IUAV Univerzitet u Veneciji

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-12/19
Institucija IUAV Univerzitet u Veneciji
Veb adresa http://www.iuav.it/homepage/
Datum potpisivanja 16.10.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet u Poatjeu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-11/19
Institucija Univerzitet u Poatjeu
Veb adresa https://www.univ-poitiers.fr/en/
Datum potpisivanja 06.12.2019.
Datum isteka 31.07.2022.

Memoranduma o razumijevanju između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i The Grassroots Institute, Kanada., Republika Srpska, BiH i Kanada

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 19/3.3137/19
Institucija Republika Srpska, BiH i Kanada
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.11.2019.
Datum isteka 30.07.2020.

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji , Visoke škole za turizam i hotelijerstvo, Trebinje

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 149/2019
Institucija Visoke škole za turizam i hotelijerstvo, Trebinje
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.11.2019.
Datum isteka 15.11.2024.

Sporazum o saradnji, Državni šumarski univerzitet S.M. Kirov u Sankt Peterburgu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-10/19
Institucija Državni šumarski univerzitet S.M. Kirov u Sankt Peterburgu
Veb adresa http://spbftu.ru/
Datum potpisivanja 21.11.2019.
Datum isteka 21.11.2024.

Ugovor između Filološkog fakulteta i JU Studentski centar Banja Luka, Filološki fakultet UNIBL-BiH i Studentski centar Nikola Tesla BL-BIH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1473/19-2 od 03.09.2019. godine
Institucija Filološki fakultet UNIBL-BiH i Studentski centar Nikola Tesla BL-BIH
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.09.2019.
Datum isteka 01.09.2020.

Ugovor o saradnji između Filološkog fakulteta UNIBL i TOOL-e-Byte d.o.o, Filološki fakultet UNIBL Banja Luka; BIH i preduzeće Tool - e-bytu. d.o.o Banja Luka, BiH

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 09/1618/19
Institucija Filološki fakultet UNIBL Banja Luka; BIH i preduzeće Tool - e-bytu. d.o.o Banja Luka, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.10.2019.
Datum isteka 03.10.2020.

Memorandum o razumijevanju, Politehnički univerzitet u Bukureštu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-9/19
Institucija Politehnički univerzitet u Bukureštu
Veb adresa https://upb.ro/en/
Datum potpisivanja 23.10.2019.
Datum isteka 23.10.2024.

Memorandum o poslovnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta i Narodne banke Srbija, Narodna banka Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1787/19
Institucija Narodna banka Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.10.2019.
Datum isteka 08.10.2022.

Ugovorno pismo o saradnji, Medicinski univerzitet u Bjalistoku

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Medicinski univerzitet u Bjalistoku
Veb adresa https://www.umb.edu.pl/en/
Datum potpisivanja 01.06.2017.
Datum isteka 01.06.2022.

Ugovor o saradnji, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 27/897/19
Institucija Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.07.2019.
Datum isteka 26.07.2024.

Sporazum o saradnji, Fakultet bezbjednosti Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Fakultet bezbjednosti Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.06.2019.
Datum isteka 24.09.2024.

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta i Gradske razvojne agencije-CIDEA, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.1847/19
Institucija Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.07.2019.
Datum isteka 05.08.2023.

Međuinstitucionalni ugovor 2019/22, Univerzitet Santijago de Kompostela, Španija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-10/19
Institucija Univerzitet Santijago de Kompostela, Španija
Veb adresa http://www.usc.es/en/index.html
Datum potpisivanja 19.08.2019.
Datum isteka 30.06.2022.

Memorandum o razumijevanju, UNICEF

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-8/19
Institucija UNICEF
Veb adresa https://www.unicef.org/bih/en
Datum potpisivanja 10.06.2019.
Datum isteka 10.06.2022.

ugovor za 2014-21 između institucija iz programskih i partnerskih zemalja, Međunarodni psihoanalitički univerzitet/Berlin, Njemačka

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora 13.05.2015
Institucija Međunarodni psihoanalitički univerzitet/Berlin, Njemačka
Veb adresa carmen.scher@ipu-berlin.de
Datum potpisivanja 13.05.2013.
Datum isteka 31.12.2021.

Ugovor o saradnji, Elektrotehnički fakultet, JU Muzej Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.80/17
Institucija Elektrotehnički fakultet, JU Muzej Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.02.2017.
Datum isteka --

Protokol o međusobnoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.55/17
Institucija Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.01.2017.
Datum isteka --

Protokol o međusobnoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Elektronski fakultet u Nišu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.67/17
Institucija Elektrotehnički fakultet, Elektronski fakultet u Nišu
Veb adresa
Datum potpisivanja 07.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o poslovnoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Ekonomski institut, d.o.o.

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.1111-1/14
Institucija Elektrotehnički fakultet, Ekonomski institut, d.o.o.
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.10.2014.
Datum isteka --

Memorandum o međusobnoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Bit Alijansa

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1282
Institucija Elektrotehnički fakultet, Bit Alijansa
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.10.2017.
Datum isteka --

Ugovor o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Telegroup d.o.o.

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.480/17
Institucija Elektrotehnički fakultet, Telegroup d.o.o.
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.06.2017.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Grad Banja Luka, Lanako

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.1595/18
Institucija Elektrotehnički fakultet, Grad Banja Luka, Lanako
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.11.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, ETF, JU Radnički univerzitet Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.381/19
Institucija ETF, JU Radnički univerzitet Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.04.2019.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Mtel

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.490/17
Institucija Elektrotehnički fakultet, Mtel
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.06.2017.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Elektrotehnički fakultet, Regulatorna agencija za komunikacije

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 20/1.1356/16
Institucija Elektrotehnički fakultet, Regulatorna agencija za komunikacije
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.12.2016.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj i međuuniverzitetskoj saradnji, Državni univerzitet dramskih umjetnosti Gitis Moskva

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 01.1485/15
Institucija Državni univerzitet dramskih umjetnosti Gitis Moskva
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.04.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji sa Muzičkim akademijama/fakultetima Zapadnog Balkana, -

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija -
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.05.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji sa Dramskim akademijama/fakultetima Zapadnog Balkana, -

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija -
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.04.2013.
Datum isteka --

EURISCO data Sharing Agreement, Bioversity International

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 22-1029/13
Institucija Bioversity International
Veb adresa https://www.bioversityinternational.org/
Datum potpisivanja 12.11.2013.
Datum isteka --

Agreement between Genetic Resources Institute, University of Banja Luka and the Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food concerning the deposit of the seeds in the Svalbard Global Seed Vault, Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 22-487/16
Institucija Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food
Veb adresa https://www.nordgen.org/en/
Datum potpisivanja 24.06.2016.
Datum isteka --

MoU between University of Hohenheim and Institute of Genetic resources, University of Banja Luka, University of Hohenheim, Federal Republic of Germany

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 22-857/18
Institucija University of Hohenheim, Federal Republic of Germany
Veb adresa https://www.uni-hohenheim.de/en/english
Datum potpisivanja 09.01.2019.
Datum isteka --

Međuuniverzitetski ugovor, -

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija -
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.07.2017.
Datum isteka --

Međuuniverzitetski ugovor, Robert Gordon Univeersity

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora -
Institucija Robert Gordon Univeersity
Veb adresa https://www.rgu.ac.uk/
Datum potpisivanja 07.11.2018.
Datum isteka --

Ugovor o partnerstvu, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 479/08
Institucija Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2008.
Datum isteka --

Ugovor o partnerstvu, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Vrsta Ostalo
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.01.2006.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji , Univerzitet Alfa, akademija umetnosti, Beograd

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Univerzitet Alfa, akademija umetnosti, Beograd
Veb adresa http://www.alfa.edu.rs/
Datum potpisivanja 31.01.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Osnovna Škola "Vuk Karadžić" u Banjoj Luci

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 06-1.37/13-1
Institucija Osnovna Škola "Vuk Karadžić" u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.01.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Osnovna nuzička škola Brako Smiljanić Gradiška

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 06-1.37/13-2
Institucija Osnovna nuzička škola Brako Smiljanić Gradiška
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.01.2013.
Datum isteka --

MoU for the establishment of a European Genebank Integrated system (AEGIS) - Memorandum o razumjevanju za uspostavljanje integrisanog sistema Evropske banke gena, Bioveristy International

Vrsta članstvo
Status aktivan
Broj ugovora 22-609/17
Institucija Bioveristy International
Veb adresa https://www.bioversityinternational.org/
Datum potpisivanja 28.07.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Omladinski savjet Banja Luka

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora 06-1.298/12
Institucija Omladinski savjet Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.06.2012.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Narodno pozorište Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora 52/11
Institucija Narodno pozorište Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 09.02.2011.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Muzej Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 06-1.425/12
Institucija Muzej Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.09.2012.
Datum isteka --

Ugovor o partnerstvu, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Vrsta Ostalo
Status u pripremi
Broj ugovora -
Institucija Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.01.2006.
Datum isteka --

Ugovor o partnerstvu, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.04.2006.
Datum isteka --

Ugovor o partnerstvu, Muzička akademija Cetinje Univerziteta Crne Gore

Vrsta Ostalo
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Muzička akademija Cetinje Univerziteta Crne Gore
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.04.2006.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, China Institute for Cultural Trade Reserch

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija China Institute for Cultural Trade Reserch
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.05.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , JU Banski dvor Kulturni centar, Trg srpskih vladara 2, Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-372/11
Institucija JU Banski dvor Kulturni centar, Trg srpskih vladara 2, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.10.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Gimnazija Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 06-1.37/13-3
Institucija Gimnazija Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.01.2013.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-3276/09
Institucija Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.06.2009.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Fakultet dramskih umetnosti,Univerziteta umetnosti u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4152/09
Institucija Fakultet dramskih umetnosti,Univerziteta umetnosti u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.08.2009.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Akademija lepih umetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-3275/09
Institucija Akademija lepih umetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.06.2009.
Datum isteka --

Memorandum o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 08/1.1077/15
Institucija Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija
Veb adresa http://www.fpn.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 16.07.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 123/13
Institucija Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije
Veb adresa https://www.dipacademy.ru/en/
Datum potpisivanja 19.03.2013.
Datum isteka --

Ugovor o umjetničkoj, kulturnoj i naučnoj saradnji, Akademija scenskih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-42/11
Institucija Akademija scenskih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.01.2011.
Datum isteka --

Memorandum o naučno-poslovnoj saradnji, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 129/1
Institucija Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, Republika Srbija
Veb adresa https://www.diplomacy.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 29.06.2013.
Datum isteka --

Sporazum Erasmus+, Universita Palackeho v Olomuci, Češka Republika

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 08/3.1416-10/19
Institucija Universita Palackeho v Olomuci, Češka Republika
Veb adresa https://www.upol.cz/
Datum potpisivanja 01.09.2018.
Datum isteka 31.07.2020.

Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji, Institut za političkke studije Beograd, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 08/1.505/17
Institucija Institut za političkke studije Beograd, Republika Srbija
Veb adresa http://www.ips.ac.rs/
Datum potpisivanja 20.04.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Belgorodski nacionalni istraživački institut, Ruska Federacija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-8/18
Institucija Belgorodski nacionalni istraživački institut, Ruska Federacija
Veb adresa https://www.bsu.edu.ru/en/about/today/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji, INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS SOFIA, BULGARIA

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 10/1.906/16
Institucija INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS SOFIA, BULGARIA
Veb adresa http://www.iae-bg.com/en/
Datum potpisivanja 29.03.2016.
Datum isteka --

Protokol o saradnji između Univerziteta Ajdin Adnan Menderes i Univerziteta u Banjoj Luci (Mevlana), Univerzitet Ajdin Adnan Menderes, Turska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-7/19
Institucija Univerzitet Ajdin Adnan Menderes, Turska
Veb adresa https://www.adu.edu.tr/
Datum potpisivanja 07.06.2019.
Datum isteka 07.06.2024.

Protokol o namjerama saradnje, Univerzitet u Černjivcima, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-6/96
Institucija Univerzitet u Černjivcima, Ukrajina
Veb adresa http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
Datum potpisivanja 25.12.1995.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Ljeida, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-432/99
Institucija Univerzitet Ljeida, Španija
Veb adresa http://www.udl.es/ca/
Datum potpisivanja 14.10.1999.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Univerzitet Navara

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Univerzitet Navara
Veb adresa https://www.unav.edu/
Datum potpisivanja 22.01.2004.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-664/06
Institucija Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Veb adresa https://www.uni-lj.si/eng/%C2%A0
Datum potpisivanja 24.10.2006.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-351/07
Institucija Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka
Veb adresa http://univerzitetpim.com/
Datum potpisivanja 16.05.2007.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-542/07
Institucija Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija
Veb adresa https://pr.ac.rs/
Datum potpisivanja 07.06.2007.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet, Rusija
Veb adresa http://www.msmsu.ru/
Datum potpisivanja 09.06.2007.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj i kulturološkoj saradnji, Univerzitet u Udinama, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-543/07
Institucija Univerzitet u Udinama, Italija
Veb adresa http://www.uniud.it/
Datum potpisivanja 24.07.2007.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Visoka škola „Banja Luka koledž“

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-969/07
Institucija Visoka škola „Banja Luka koledž“
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.11.2007.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Bariju, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-490/02
Institucija Univerzitet u Bariju, Italija
Veb adresa https://www.uniba.it/english-version
Datum potpisivanja 02.11.2002.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 832/08
Institucija Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Veb adresa http://www.jura.kg.ac.rs/
Datum potpisivanja 27.09.2008.
Datum isteka --

Ugovor o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1447/12
Institucija Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/
Datum potpisivanja 26.12.2012.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 151/13
Institucija Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
Veb adresa https://pra.pr.ac.rs/
Datum potpisivanja 01.10.2013.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i JU Ekonomska škola Banja Luka, JU Ekonomska škola Banja Luka, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 12/1.1395/15
Institucija JU Ekonomska škola Banja Luka, BiH
Veb adresa https://www.ekonomskaskolabl.org/
Datum potpisivanja 17.11.2015.
Datum isteka 17.11.2019.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 36/17
Institucija Regulatorna agencija za komunikacije BiH
Veb adresa https://www.rak.ba/
Datum potpisivanja 21.12.2016.
Datum isteka 21.12.2020.

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Unija studenata Republike Srpske, Unija studenata Republike Srpske, BiH

Vrsta Ostalo
Status aktivan
Broj ugovora 840/17
Institucija Unija studenata Republike Srpske, BiH
Veb adresa http://www.unijastudenatars.com/
Datum potpisivanja 23.08.2017.
Datum isteka --

Protokol o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Paragraf Leks d.o.o. Banja Luka, Paragraf Leks d.o.o. Banja Luka, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1243/17
Institucija Paragraf Leks d.o.o. Banja Luka, BiH
Veb adresa https://www.paragraf.ba/
Datum potpisivanja 01.11.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za zdravlje, sport i društvene nauke Univerziteta u Rumuniji, Fakultet za zdravlje, sport i društvene nauke Univerziteta u Rumuniji

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.565-1/15
Institucija Fakultet za zdravlje, sport i društvene nauke Univerziteta u Rumuniji
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.05.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 12/1.448/17
Institucija Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, BiH
Veb adresa http://www.rcirz.org/
Datum potpisivanja 04.05.2017.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji povodom projekta "Pravda za svako dijete" - Pravni fakultet Univerzitetau Banjoj Luci i Centar za ljudska prava u Mostaru, Centar za ljudska prava u Mostaru, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 81/18
Institucija Centar za ljudska prava u Mostaru, BiH
Veb adresa https://www.akta.ba/Firma/centar-za-ljudska-prava-u-mostaru/53024
Datum potpisivanja 15.01.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Komercijalna banka a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 891/18
Institucija Komercijalna banka a.d. Banja Luka, BiH
Veb adresa http://www.kombank-bl.com/
Datum potpisivanja 01.10.2018.
Datum isteka 30.09.2019.

Aneks sporazuma o saradnji - Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 12/1.1100/18
Institucija Univerzitet u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 25.10.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose, Republika Srpska, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 22.01/052-864/17
Institucija Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose, Republika Srpska, BiH
Veb adresa https://www.rgurs.org/
Datum potpisivanja 26.03.2019.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 100/19
Institucija Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH
Veb adresa https://www.pravni.ues.rs.ba/
Datum potpisivanja 05.07.2019.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.627/12
Institucija Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.05.2012.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Državna akademija za sport "Vasil Levski", Sofija, Bugarska, Državna akademija za sport "Vasil Levski", Sofija, Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.856/10
Institucija Državna akademija za sport "Vasil Levski", Sofija, Bugarska
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.10.2010.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji između fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta univerziteta u Banjoj Luci i Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Republika Hrvatska, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.1051/12
Institucija Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.08.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Fakultet obrazovnih nauka Univerziteta u Bolonji, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Fakultet obrazovnih nauka Univerziteta u Bolonji, Italija
Veb adresa http://www.edu.unibo.it/en
Datum potpisivanja 08.05.2008.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet Meidži, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3554/08
Institucija Univerzitet Meidži, Japan
Veb adresa https://www.meiji.ac.jp/cip/english/
Datum potpisivanja 06.10.2008.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet u Nišu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3432/09
Institucija Medicinski fakultet u Nišu, Srbija
Veb adresa https://www.medfak.ni.ac.rs/
Datum potpisivanja 17.07.2009.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Stomatološki fakultet u Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3431/09
Institucija Stomatološki fakultet u Sarajevu, BiH
Veb adresa http://sf.unsa.ba/en/welcome/
Datum potpisivanja 20.07.2009.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Fakultet savremenih umetnosti, Srbija (bivša Akademija lepih umetnosti)

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3275/09
Institucija Fakultet savremenih umetnosti, Srbija (bivša Akademija lepih umetnosti)
Veb adresa http://www.fsu.edu.rs/
Datum potpisivanja 31.07.2009.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1244/17
Institucija Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
Veb adresa https://www.ucg.ac.me/pf
Datum potpisivanja 01.11.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3276/09
Institucija Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa https://flu.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 08.10.2009.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Pravni fakultet - Sveučilište u Mostaru, PF u Sarajevu, PF u Tuzli, PF u Mostaru, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 735/18
Institucija PF u Sarajevu, PF u Tuzli, PF u Mostaru, BiH
Veb adresa http://www.pfsa.unsa.ba/pf/, http://pf.untz.ba/, http://pf.sum.ba/
Datum potpisivanja 14.09.2018.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Državni univerzitet Novi Pazar, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-5627/09
Institucija Državni univerzitet Novi Pazar, Srbija
Veb adresa http://www.np.ac.rs/sr
Datum potpisivanja 05.11.2009.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1125/10
Institucija Medicinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
Veb adresa http://www.mf.um.si/en/
Datum potpisivanja 03.03.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i JU Centar za socijalni rad Banja Luka, JU Centar za socijalni rad Banja Luka, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 12/1.447/19
Institucija JU Centar za socijalni rad Banja Luka, BiH
Veb adresa https://www.csrbl.org/
Datum potpisivanja 27.05.2019.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske (SUPSI), Švajcarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1448/10
Institucija Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti Južne Švajcarske (SUPSI), Švajcarska
Veb adresa http://www.supsi.ch/
Datum potpisivanja 17.03.2010.
Datum isteka --

Ugovor o dugoročnoj naučnoj, tehničkoj i poslovnoj saradnji, Institut tehničkih nauka SANU, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2515/10
Institucija Institut tehničkih nauka SANU, Srbija
Veb adresa http://www.itn.sanu.ac.rs/
Datum potpisivanja 06.05.2010.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji - Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Institut društvenih nauka Beograd, Institut društvenih nauka - Beograd, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 496/19
Institucija Institut društvenih nauka - Beograd, Srbija
Veb adresa https://www.idn.org.rs/
Datum potpisivanja 04.06.2019.
Datum isteka --

Pismo namjere za akademsku i naučnu saradnju, Rajnska stručna visoka škola, Univerzitet tehničkih nauka, Keln, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2613/10
Institucija Rajnska stručna visoka škola, Univerzitet tehničkih nauka, Keln, Njemačka
Veb adresa https://www.th-koeln.de/en/
Datum potpisivanja 12.05.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2517/10
Institucija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini, Srbija
Veb adresa https://dif.pr.ac.rs/
Datum potpisivanja 19.05.2010.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji na ostvarivanju stručne prakse za strane studente, IAESTE

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-2763/10
Institucija IAESTE
Veb adresa http://www.iaeste.eu/countries/bosnia%C2%A0
Datum potpisivanja 21.05.2010.
Datum isteka 21.05.2012.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Nikšić Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikišić Univerziteta u Crnoj Gori

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/1414/10
Institucija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikišić Univerziteta u Crnoj Gori
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.11.2010.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Niš Univerziteta u Nišu, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Niš Univerziteta u Nišu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-654/10
Institucija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Niš Univerziteta u Nišu
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.05.2010.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-532/11
Institucija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.04.2011.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Ženskog rukometnog kluba "Borac" Banja Luka, Ženski rukometni klub Borac

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 61/2018
Institucija Ženski rukometni klub Borac
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.02.2018.
Datum isteka 20.02.2022.

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta i Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 04-2414
Institucija Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.06.2019.
Datum isteka 03.06.2024.

Cooperation Agreement , Mendel University in Brno Faculty of Forestry

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 581/19
Institucija Mendel University in Brno Faculty of Forestry
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.05.2019.
Datum isteka --

Okvirni Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između PMF-a i MTEL a.d.Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 101-29922/19 od 28.05.2019.godine
Institucija Republika Srpska, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.05.2019.
Datum isteka 28.05.2024.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta i Centra za demografska istraživanja, RS, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.1251/19
Institucija RS, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.05.2019.
Datum isteka 22.05.2024.

Sporazum o saradnji, Institut eksperimentalne botanike/ Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 590/19
Institucija Institut eksperimentalne botanike/ Bjelorusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 31.12.2025.

Okvirni sporazum o saradnji, Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3446/10
Institucija Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija
Veb adresa http://www.urv.cat/en/
Datum potpisivanja 24.06.2010.
Datum isteka --

Generalni sporazum o saradnji, Fakultet sporta Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Fakultet sporta Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.07.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić Univerizeta Crne Gore, Crna Gora

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1414/10
Institucija Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić Univerizeta Crne Gore, Crna Gora
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.11.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Muzičke akademije/fakulteti Zapadnog Balkana

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Muzičke akademije/fakulteti Zapadnog Balkana
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.11.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Kineziološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Kineziološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.12.2010.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Srbija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-6609/10
Institucija Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.12.2010.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, FFVS Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1736/10
Institucija FFVS Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH
Veb adresa http://www.ffvis.ues.rs.ba/
Datum potpisivanja 30.12.2010.
Datum isteka --

Ugovor o nastavno naučnoj poslovno tehničkoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištetm u Kosovskoj Mitrovici

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.962/19
Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištetm u Kosovskoj Mitrovici
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.04.2019.
Datum isteka --

Erasmus+ Programme KA2 Partnerski ugovor za projekat "Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs - BENEFIT" , Univerzitet u Klagenfurtu, Njemačka, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, Univerzitet Josip Juraj Štrosmajer Osijek, Hrvatska, Erikson Nikola Tesla, Zagreb, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Bikom doo Zenica, Bit centar Tuzla, BiH, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Novom Sadu, Cisko Srbija doo, Klaster naprednih tehnologija Niš, RT-RK institut, Srbija,

Vrsta Ostalo
Status aktivan
Broj ugovora 01.80-30/18
Institucija Univerzitet u Klagenfurtu, Njemačka, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, Univerzitet Josip Juraj Štrosmajer Osijek, Hrvatska, Erikson Nikola Tesla, Zagreb, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Bikom doo Zenica, Bit centar Tuzla, BiH, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Novom Sadu, Cisko Srbija doo, Klaster naprednih tehnologija Niš, RT-RK institut, Srbija,
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Protokol o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i FIRNAR doo Banja Luka i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Savez računovođa i revizora Republike Srpske , FIRNAR doo Banja Luka, Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.801/16
Institucija Savez računovođa i revizora Republike Srpske , FIRNAR doo Banja Luka, Republički pedagoški zavod Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.03.2016.
Datum isteka --

Sporazum o poslovo-tehničkoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerzitea u Banjoj Luci i Regulatorne agencije za komunikacije Bih, Regulatorana agencija za komunikacije Bih

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.2640-1/16
Institucija Regulatorana agencija za komunikacije Bih
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.12.2016.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i PROFI Nova doo Bijeljina, Profi Nova doo Bijeljina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1478/14
Institucija Profi Nova doo Bijeljina
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.07.2014.
Datum isteka --

Sporazum o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Privredne komore Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.1116/17
Institucija Privredna komora Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 09.06.2017.
Datum isteka --

Sporazum o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Lanaco Informacione tehnologije Banja Luka i Društvo za upravljanje projektima Projman doo Banja Luka, Lanaco Informacione tehnologije Banja Luka i Društvo za upravljanje projektima Projman doo Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.2612/15
Institucija Lanaco Informacione tehnologije Banja Luka i Društvo za upravljanje projektima Projman doo Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.12.2015.
Datum isteka --

Sporazum o profesionalnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Glavne službe za reviziju Javnog sektora Republike Srpske, Glavna revizija Javnog Sektora Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.241/14
Institucija Glavna revizija Javnog Sektora Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.02.2014.
Datum isteka --

Memorandum o stručno poslovnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Clossa Centar za njemački jezik Banja Luka, Class Centar za njemački jezik Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.774/19
Institucija Class Centar za njemački jezik Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.04.2019.
Datum isteka --

Sporazum o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i FIRNAR DOO Banja Luka, FIRNAR DOO Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.1487-1/12
Institucija FIRNAR DOO Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.09.2012.
Datum isteka --

Sporazum om sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Gradske razvojne agencije, Banja Luka, Gradska razvojna agencija Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.155-1/16
Institucija Gradska razvojna agencija Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.02.2016.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Opštine Čelinac, Opština Čelinac

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.613/18
Institucija Opština Čelinac
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.01.2018.
Datum isteka --

Memorandum o međusobnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja Bit Alijansa za infornacione tehnologije sa sjedištem u Sarajevua, Udruženje Bit Alijansa sa sjedištem u Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.2873/18
Institucija Udruženje Bit Alijansa sa sjedištem u Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.11.2018.
Datum isteka --

Sporazum o međusobnoj sadnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja ekonomista u Banjoj Luci -SWOT, Udruženje ekonomista Banja Luka-SWOT

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.290/19
Institucija Udruženje ekonomista Banja Luka-SWOT
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.02.2019.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Ekonomska škola Banja Luka, JU Ekonomska škola Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.312-2/16
Institucija JU Ekonomska škola Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.03.2016.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici , 01-2193/08

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora Ekonomski fakultet u Prištini
Institucija 01-2193/08
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.08.2008.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet za Hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1531/18
Institucija Fakultet za Hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.04.2018.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarjevu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-86/11
Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.01.2011.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.2439/17
Institucija Ekonomski fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.12.2017.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1522/17
Institucija Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.09.2017.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta u Nišuu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.2449/17
Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.12.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakultzeta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevui, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 13/1.1920/17
Institucija Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.10.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13.1/1225/17
Institucija Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.06.2017.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1036/15
Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.01.2011.
Datum isteka --

Ugovor o sardnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevuj, Ekonomski fakultet Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 13/1.1226/17
Institucija Ekonomski fakultet Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.06.2017.
Datum isteka --

Sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji, Rudarski institut d.o.o. Prijedor

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.176/19
Institucija Rudarski institut d.o.o. Prijedor
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.05.2019.
Datum isteka 17.05.2024.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i "Euromedik" d.o.o. Banja Luka, Euromedik d.o.o. Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.491/17
Institucija Euromedik d.o.o. Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.03.2017.
Datum isteka 31.03.2021.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i UD "Savez za sport i rekreaciju Banja Luka", Savez za sport i rekreaciju Banja Luka

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora 11/1.490/17
Institucija Savez za sport i rekreaciju Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.03.2017.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakuleta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i OFK "Spartak 2013" Banja Luka, OFK "Spartak 2013" Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.1227/17
Institucija OFK "Spartak 2013" Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.09.2017.
Datum isteka --

Sporazum o stručno-tehničkoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta fiičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Saveza za rekreaciju i fitnes Vojvodine, Republika Srbija, Savez za rekreaciju i fitnes Vojvodine, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.478/17
Institucija Savez za rekreaciju i fitnes Vojvodine, Republika Srbija
Veb adresa http://www.srfv.org.rs/
Datum potpisivanja 29.03.2017.
Datum isteka --

Ugvor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Košarkaškog kluba "Ušće", Košarkaški klub "Ušće" Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 11/1.358/18
Institucija Košarkaški klub "Ušće" Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 07.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Košarkaškog kluba "RUKI" Banja Luka, Košarkaški klub "RUKI" Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.254/18
Institucija Košarkaški klub "RUKI" Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa https://www.kkrookie.com/
Datum potpisivanja 15.02.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Ženski rukometni klub "Borac" Banja Luka, Ženski rukometni klub "Borac" Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.254/18
Institucija Ženski rukometni klub "Borac" Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa http://www.zrkborac.com/
Datum potpisivanja 15.02.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Penjačkog kluba Solo Banja Luka, Penjački klub "Solo" Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.364/19
Institucija Penjački klub "Solo" Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa http://pksolo.rs.ba/
Datum potpisivanja 07.03.2019.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja za promociju i praćenje razvoja sporta "Promosport", Udruženje za promociju i praćanje razvoja sporta "Promosport", Banja Luka, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.1267/18
Institucija Udruženje za promociju i praćanje razvoja sporta "Promosport", Banja Luka, Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.09.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci Odbojkaškog kluba Borac, Odbojkaški klub "Borac" Republika Srpska, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.1334-1/18
Institucija Odbojkaški klub "Borac" Republika Srpska, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.09.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1415/10
Institucija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Veb adresa http://www.ftos.untz.ba/
Datum potpisivanja 05.11.2010.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet Jiangsu, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-6/19
Institucija Univerzitet Jiangsu, Kina
Veb adresa http://eng.ujs.edu.cn/
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 13.05.2022.

Ugovor o saradnji, Moskovski državni institut kulture, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-5/19
Institucija Moskovski državni institut kulture, Rusija
Veb adresa http://www.mgik.org/
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 13.05.2024.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, JU Poljoprivredna škola Banja Luka, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.2652/15
Institucija JU Poljoprivredna škola Banja Luka, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.12.2015.
Datum isteka 24.12.2019.

Sporazum o saradnji, Gradska razvojna agencija Banja Luka, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.2318/16
Institucija Gradska razvojna agencija Banja Luka, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.11.2016.
Datum isteka 01.11.2021.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.306/17
Institucija Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.02.2017.
Datum isteka 28.02.2021.

Sporazum o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnička fakulteta, R. Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.924/17
Institucija Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnička fakulteta, R. Slovenija
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.06.2017.
Datum isteka --

Ugovor/Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status šest meseci do isteka
Broj ugovora 15/1.1243/17
Institucija "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 07.08.2017.
Datum isteka 07.08.2019.

Ugovor/Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, "RAFINERIJAULJA MODRIČA" RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status šest meseci do isteka
Broj ugovora 15/1.1697/17
Institucija "RAFINERIJAULJA MODRIČA" RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.10.2017.
Datum isteka 18.09.2019.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, "METALEKS" D.O.O. PRNJAVOR, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.2105/17
Institucija "METALEKS" D.O.O. PRNJAVOR, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.11.2017.
Datum isteka 28.11.2021.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.2344/17
Institucija Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.12.2017.
Datum isteka 28.12.2019.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, "INSTITUT ZA VODE" D.O.O. BIJELJINA

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/3.67-6.1/18
Institucija "INSTITUT ZA VODE" D.O.O. BIJELJINA
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.01.2018.
Datum isteka 31.12.2021.

Sporazum o saradnji, Tehnički fakultet u Boru-Univerzitet u Beogradu, R. Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 15/1.469/18
Institucija Tehnički fakultet u Boru-Univerzitet u Beogradu, R. Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.03.2018.
Datum isteka 16.03.2023.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji , JU Škola učenika u privredi Banja Luka, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.1599/18
Institucija JU Škola učenika u privredi Banja Luka, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.09.2018.
Datum isteka 27.09.2022.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, "STRŠLJEN" Siniša Praštalo, s.p. Laktaši, RS-BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/1.191/19
Institucija "STRŠLJEN" Siniša Praštalo, s.p. Laktaši, RS-BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2019.
Datum isteka 01.02.2022.

Sporazum o saradnji u obrazovanju, Građevinski fakultet Tehničkog univerizeta u Pragu, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1615
Institucija Građevinski fakultet Tehničkog univerizeta u Pragu, Češka
Veb adresa https://web.fsv.cvut.cz/
Datum potpisivanja 15.12.2011.
Datum isteka --

Pismo namjere o partnerstvu, Evro-mediteranski univerzitet EMUNI, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-5475/11
Institucija Evro-mediteranski univerzitet EMUNI, Slovenija
Veb adresa https://emuni.si/
Datum potpisivanja 20.12.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Ternopilski državni pedagoški univerzitet „V. Hnatjuk“, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-324/12
Institucija Ternopilski državni pedagoški univerzitet „V. Hnatjuk“, Ukrajina
Veb adresa http://tnpu.edu.ua/%c2%a0
Datum potpisivanja 20.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj saradnji, Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-595/12
Institucija Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija
Veb adresa https://www.sanu.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 27.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Istočne Finske, Finska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-675/12
Institucija Univerzitet Istočne Finske, Finska
Veb adresa https://www.uef.fi/en/etusivu%C2%A0
Datum potpisivanja 02.03.2012.
Datum isteka 02.03.2022.

Sporazum o saradnji, Fakultet fizičke kulture Univerziteta "Sv. Kiril i Metodije" iz Skopja, Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1.401/12
Institucija Fakultet fizičke kulture Univerziteta "Sv. Kiril i Metodije" iz Skopja, Makedonija
Veb adresa http://www.ukim.edu.mk/en_struktura_contact.php?inst=51
Datum potpisivanja 21.03.2012.
Datum isteka --

Ugovor o umjetničkoj, kulturnoj i naučnoj saradnji, Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-42/11
Institucija Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, BiH
Veb adresa https://www.asu.unsa.ba/
Datum potpisivanja 31.01.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4895/11
Institucija Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.uo.mod.gov.rs/
Datum potpisivanja 24.11.2011.
Datum isteka --

Opšti sporazum o saradnji, Univerzitet Kore, Ena, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-402/11
Institucija Univerzitet Kore, Ena, Italija
Veb adresa https://www.unikore.it/index.php/it/
Datum potpisivanja 02.03.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1537/11
Institucija Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD
Veb adresa https://www.viu.edu/
Datum potpisivanja 11.04.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet Tetovo, Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1527/11
Institucija Državni univerzitet Tetovo, Makedonija
Veb adresa https://unite.edu.mk/en/
Datum potpisivanja 12.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o članstvu, EUA (Evropska univerzitetska asocijacija)

Vrsta članstvo
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija EUA (Evropska univerzitetska asocijacija)
Veb adresa https://eua.eu/
Datum potpisivanja 13.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-532/11
Institucija Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Sarajevu, BiH
Veb adresa http://www.fasto.unsa.ba/
Datum potpisivanja 26.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet "Goce Delčev" u Štipu, Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4053/11
Institucija Univerzitet "Goce Delčev" u Štipu, Makedonija
Veb adresa https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
Datum potpisivanja 10.10.2011.
Datum isteka --

Sporazum o obrazovnoj i naučnoj razmjeni, Univerzitet Mizuri, Fakultet prirodnih nauka, Odsjek za šumarstvo, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1632/12
Institucija Univerzitet Mizuri, Fakultet prirodnih nauka, Odsjek za šumarstvo, SAD
Veb adresa http://snr.missouri.edu/%C2%A0
Datum potpisivanja 21.06.2012.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2425/12
Institucija Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija
Veb adresa https://www.uvt.ro/ro/
Datum potpisivanja 27.08.2012.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj saradnji, Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 06-1.438/12
Institucija Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija
Veb adresa http://www.artf.ni.ac.rs/
Datum potpisivanja 14.09.2012.
Datum isteka --

Sporazum, Međunarodni institut Obrazovanje za mir, Švajcarska

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-2923/12
Institucija Međunarodni institut Obrazovanje za mir, Švajcarska
Veb adresa http://efpinternational.org/efp-international
Datum potpisivanja 08.10.2012.
Datum isteka --

Sporazum, Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo
Veb adresa http://https/www.fom.de/
Datum potpisivanja 04.03.2013.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3993/12
Institucija Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.kpu.edu.rs/cms/
Datum potpisivanja 19.03.2013.
Datum isteka --

Protokol o obrazovnoj i naučnoj saradnji, Međunarodni univerzitet Burč u Sarajevu, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1416/13
Institucija Međunarodni univerzitet Burč u Sarajevu, BiH
Veb adresa https://www.ibu.edu.ba/
Datum potpisivanja 15.04.2013.
Datum isteka 15.04.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet "Sveti Ćirilo i Metodije" iz Velikog Trnova, Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1331/13
Institucija Univerzitet "Sveti Ćirilo i Metodije" iz Velikog Trnova, Bugarska
Veb adresa http://www.uni-vt.bg/eng/
Datum potpisivanja 18.04.2013.
Datum isteka 18.04.2023.

Ugovor o naučno-tehničkoj saradnji, Šumarsko-tehnički državni univerzitet u Sankt Peterburgu, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2964/13
Institucija Šumarsko-tehnički državni univerzitet u Sankt Peterburgu, Rusija
Veb adresa http://spbftu.ru/
Datum potpisivanja 03.09.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Umjetnička akademija Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Umjetnička akademija Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku, Hrvatska
Veb adresa http://www.unios.hr/umjetnicka-akademija-u-osijeku/
Datum potpisivanja 11.09.2013.
Datum isteka --

Protokol o međunarodnoj obrazovnoj saradnji, Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska
Veb adresa http://www.yildiz.edu.tr/en/
Datum potpisivanja 09.05.2014.
Datum isteka 09.05.2019.

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, Univerzitet Primorska, Slovenija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-3196/14
Institucija Univerzitet Primorska, Slovenija
Veb adresa https://www.upr.si/en/
Datum potpisivanja 18.09.2014.
Datum isteka --

Sporazum o namjerama saradnje, Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1930/14
Institucija Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija
Veb adresa http://nnsaa.ru/
Datum potpisivanja 03.06.2014.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1485/15
Institucija Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija
Veb adresa https://www.gitis.net/
Datum potpisivanja 29.04.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet "Jurja Dobrile" u Puli, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3946/15
Institucija Univerzitet "Jurja Dobrile" u Puli, Hrvatska
Veb adresa https://www.unipu.hr/
Datum potpisivanja 13.11.2015.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku razmjenu i saradnju, Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
Veb adresa http://www.ef.uni-lj.si/en
Datum potpisivanja 17.11.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet primijenjenih nauka "Weihenstephan-Triesdorf", Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3945/15
Institucija Univerzitet primijenjenih nauka "Weihenstephan-Triesdorf", Njemačka
Veb adresa https://www.hswt.de/en.html
Datum potpisivanja 04.12.2015.
Datum isteka 04.12.2019.

Sporazum o saradnji, Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4303/15
Institucija Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 09.12.2015.
Datum isteka --

Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji, Javni univerziteti u BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija Javni univerziteti u BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.12.2015.
Datum isteka 21.12.2020.

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između PMF-a i Sportsko ribolovno društvo Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.975/19
Institucija Republika Srpska, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.04.2019.
Datum isteka 22.07.2024.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1176/16
Institucija Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Veb adresa https://www.um.si/
Datum potpisivanja 15.04.2016.
Datum isteka --

Sporazum o deponovanju sjemena u Globalnu banka sjemena, Svalbard, Norveško kraljevsko ministarstvo poljoprivrede i hrane, Globalna banka sjemena, Svalbard

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 22-487/16
Institucija Norveško kraljevsko ministarstvo poljoprivrede i hrane, Globalna banka sjemena, Svalbard
Veb adresa https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/landbruk/svalbard-global-seed-vault/
Datum potpisivanja 24.06.2016.
Datum isteka 24.06.2026.

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2444/16
Institucija Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.uom.gr/en
Datum potpisivanja 30.08.2016.
Datum isteka 31.08.2021.

Memorandum o razumijevanju, Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3464/16
Institucija Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja
Veb adresa http://en.tute.edu.cn/
Datum potpisivanja 08.11.2016.
Datum isteka --

Ugovor o korišćenju Naprednog paketa usluga u okviru servisa SCIndeks: Srpski citatni indeks, Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.14/2019
Institucija Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.01.2019.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.752/2018
Institucija Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.11.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Hemofarm doo Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.631/2018
Institucija Hemofarm doo Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.10.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.620/17
Institucija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.09.2017.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.672/2018
Institucija Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica iz hirurških oblasti "Dr Kostić"

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.635/2018
Institucija Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica iz hirurških oblasti "Dr Kostić"
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Zdravstveno

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.635/2018
Institucija Zdravstveno
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.658/2018
Institucija Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.189/2018
Institucija JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.189/2018
Institucija Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, ZUB Internacionalni dijalizni centar Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.285/2018
Institucija ZUB Internacionalni dijalizni centar Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.04.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.281/2018-1
Institucija JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.04.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, JZU Dom zdravlja Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.185/2018
Institucija JZU Dom zdravlja Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno - stručnoj i poslovno saradnji, JU Gerontološki centar Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.636/2018
Institucija JU Gerontološki centar Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, JU Visoka medicinska škola Prijedor

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.919/2018
Institucija JU Visoka medicinska škola Prijedor
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.12.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, ZU-BOLNICA "INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS" Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1-39-C/18
Institucija ZU-BOLNICA "INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS" Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.06.2018.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4715/14
Institucija Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.arts.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 18.12.2014.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3436/09
Institucija Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.07.2009.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3435/09
Institucija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.07.2009.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinska Fakulteta v Mariboru

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1125/2010
Institucija Medicinska Fakulteta v Mariboru
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.03.2010.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-702/2011
Institucija Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.10.2011.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18-1-24/2014
Institucija Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.02.2014.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Visoka škola za zdravstveno nego Jesenice

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18-1-512/2013
Institucija Visoka škola za zdravstveno nego Jesenice
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.07.2013.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-683/2011
Institucija Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.09.2011.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, ZU Medico - S

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.260/2019
Institucija ZU Medico - S
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.04.2019.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Skoplju

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-516/20011
Institucija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Skoplju
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.06.2011.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-402/2011
Institucija Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.04.2011.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.187/2018
Institucija Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Vita media doo Sarajevo

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.152/18
Institucija Vita media doo Sarajevo
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Krajina grup doo Banja Luka

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.140/2018
Institucija Krajina grup doo Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.02.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.186/2018
Institucija JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.631/2015
Institucija Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.09.2015.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.161/2016
Institucija Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.02.2016.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović" , Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18/1.188/2018
Institucija Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović" , Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka --

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno tehničkoj saradnji, Institit za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" iz Beograda, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 11/1865/2007
Institucija Institit za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" iz Beograda, Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.11.2017.
Datum isteka --

Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 18.11.334/2018
Institucija Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.05.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između PMF-a Banja Luka i JU OŠ "Zmaj Jova Jovanović"Banjaluka, BiH, republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 94/2019
Institucija BiH, republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.03.2019.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Viša škola Taleb Abderrahmane u Laguatu, Alžir

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-17/18
Institucija Viša škola Taleb Abderrahmane u Laguatu, Alžir
Veb adresa http://www.ens-lagh.dz/
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka 13.12.2023.

Ugovor o saradnji, Univerzitet "A. Mickjevič" u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2700/08
Institucija Univerzitet "A. Mickjevič" u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://amu.edu.pl/en
Datum potpisivanja 12.08.2008.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju, Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-1/19
Institucija Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina
Veb adresa http://www.admissions.cn/lzjtu/
Datum potpisivanja 22.02.2019.
Datum isteka 23.02.2024.

Međuinstitucionalni ugovor 2018-20, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-21/18
Institucija Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Veb adresa https://www.uni-lj.si/
Datum potpisivanja 17.01.2019.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Ronilački klub "BUK"

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 27/705/17
Institucija Ronilački klub "BUK"
Veb adresa www.RKBUK
Datum potpisivanja 28.11.2017.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, Republički hidrometerološki zavod Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 344/18
Institucija Republički hidrometerološki zavod Republike Srpske
Veb adresa www.rhmzrs.com
Datum potpisivanja 17.04.2018.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet u Misisipiju, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.436-2/19
Institucija Državni univerzitet u Misisipiju, SAD
Veb adresa https://www.msstate.edu/
Datum potpisivanja 29.03.2019.
Datum isteka 31.01.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola, Republika Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.193/07
Institucija Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola, Republika Makedonija
Veb adresa http://www.uklo.edu.mk/
Datum potpisivanja 19.03.2007.
Datum isteka --

Sporazum o razmjeni studenata, Univerzitet Šinšu, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2203/15
Institucija Univerzitet Šinšu, Japan
Veb adresa https://www.shinshu-u.ac.jp/english/
Datum potpisivanja 26.06.2015.
Datum isteka 27.06.2020.

Memorandum o saradnji, V.I. Vernadski Krimski federalni univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.2242/17
Institucija V.I. Vernadski Krimski federalni univerzitet, Rusija
Veb adresa http://www.eng.cfuv.ru/
Datum potpisivanja 24.07.2017.
Datum isteka 25.07.2022.

Protokol o saradnji između Univerziteta u Ankari i Univerziteta u Banjoj Luci (Mevlana), Univerzitet u Ankari, Turska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/577/19
Institucija Univerzitet u Ankari, Turska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka 31.12.2023.

Anek Sporazuma o saradnji Erazmus +između Univerziteta u Opole-u i Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitet u Opole-u, Poljska i Univerziteti u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.576/19
Institucija Univerzitet u Opole-u, Poljska i Univerziteti u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.04.2019.
Datum isteka 30.09.2021.

Sporazum Erazmus +između Univerziteta u Varšavi, Poljska i Univerziteta u Banjoj Luci; R. Srpska(2019-2021.godina), Univerzitet u Varšavi, Poljska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.22-8/19
Institucija Univerzitet u Varšavi, Poljska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.02.2019.
Datum isteka 30.09.2021.

Ugovor o saradnji između Glossa - Centar za njemački jezik i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Glossa - Centar za njemački jezik, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/3.222-11a/19
Institucija Glossa - Centar za njemački jezik, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.02.2019.
Datum isteka 15.02.2020.

Ugovor o sufinansiranju između Ministarstva za naučnoistraživački razvoj, visoko obrazovanje, i informaciono društvo Republike Srpske i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Ministarstvo za naučnoistraživački razvoj, visoko obrazovanje, i informaciono društvo Republike Srpske, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/6-020/964-17-1/18
Institucija Ministarstvo za naučnoistraživački razvoj, visoko obrazovanje, i informaciono društvo Republike Srpske, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.12.2018.
Datum isteka 31.12.2020.

Sporazum Erasmus +između Univerziteta u Gdanjsku i Univerziteta u Banjoj Luci (za 2018-2019. godinu i 2019-2020.godinu), Univerzitet u Gdanjsku, Poljska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-19/18
Institucija Univerzitet u Gdanjsku, Poljska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.02.2019.
Datum isteka 30.09.2020.

Ugovor o saradnji između JU "Radnički univerzitet" Banja Luka i Univerzitet u Banjoj Luci , JU "Radnički univerzitet" Banja Luka,R. Srpska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2255/18
Institucija JU "Radnički univerzitet" Banja Luka,R. Srpska i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.11.2018.
Datum isteka 12.11.2019.

Ugovor o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta umjetnosti i filozofije Univerziteta u Gentu , Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Fakultet umjetnosti i filozofije Univerziteta u Gentu,Belgija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2334/18
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Fakultet umjetnosti i filozofije Univerziteta u Gentu,Belgija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.11.2018.
Datum isteka 22.11.2023.

Ugovor o saradnji između Moskovskog državnog univerziteta "M.V.Lomonosov" i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Moskovski državni univerzitet "M.V.Lomonosov",R.Federacija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/2374/18
Institucija Moskovski državni univerzitet "M.V.Lomonosov",R.Federacija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.01.2019.
Datum isteka 23.01.2024.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, JU Radnički Univerzitet, Bosna i Hercegovina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1546/18
Institucija JU Radnički Univerzitet, Bosna i Hercegovina
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.11.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, WMTA - Ustanova za stručno obrazovanje odraslih, Bosna i Hercegovina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 245/18
Institucija WMTA - Ustanova za stručno obrazovanje odraslih, Bosna i Hercegovina
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.02.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji za izvođenje nastave slovenistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani,R.Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/3.1712-22a/18
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani,R.Slovenija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2020.

Agreement for cooperation in the Danube Region Network of Wood Research Centers, Eberswalde University for Sustainable Development, Germany, Mendel University Brno, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Kompenzzentrum Holz GmbH Wood - k plus, Austria,Tehnical University Zvolen, Slovakia, University in Ljubljana,Slovenia, University of Primorska, Slovenia, University od Sopron, Hungary, University of Belgrade, Serbia, Transilvanian University of Brashov, Romania, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora --
Institucija Eberswalde University for Sustainable Development, Germany, Mendel University Brno, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Kompenzzentrum Holz GmbH Wood - k plus, Austria,Tehnical University Zvolen, Slovakia, University in Ljubljana,Slovenia, University of Primorska, Slovenia, University od Sopron, Hungary, University of Belgrade, Serbia, Transilvanian University of Brashov, Romania, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.01.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji između Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju R. Srpske i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju R. Srpske, R Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.1249/18
Institucija Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju R. Srpske, R Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.06.2018.
Datum isteka 12.06.2023.

Ugovor o saradnji, Lovački savez Republike Srpske

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 227/19
Institucija Lovački savez Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.02.2019.
Datum isteka --

Sporazum Erasmus+ između Univerziteta u Poatjeu, Francuska i Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska (2018-2020), Univerzitet u Poatjeu, Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-11/18
Institucija Univerzitet u Poatjeu, Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2020.

Ugovor o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Filološkog, istorijskog i teološkog fakulteta Zapadnog Univerziteta u Temišvaru, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filološki, istorijski i teološki fakultet Zapadnog Univerziteta u Temišvaru,Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.819
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filološki, istorijski i teološki fakultet Zapadnog Univerziteta u Temišvaru,Rumunija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.04.2018.
Datum isteka --

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filološki fakultet "Ivan Franko", Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filološki fakultet "Ivan Franko", Lavov,Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 96/18
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Filološki fakultet "Ivan Franko", Lavov,Ukrajina
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.05.2018.
Datum isteka 21.05.2022.

Sporazum Erasmus+ između Univerziteta u Torinu i Univerziteta u Banjoj Luci (2017-2019.godina), Univerzitet u Torinu, Italija i Univerzitet u Banjoj Luci;R. Srpska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.7-9/17
Institucija Univerzitet u Torinu, Italija i Univerzitet u Banjoj Luci;R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.10.2017.
Datum isteka 20.10.2020.

Dopuna Sporazuma o saradnji između Državnog instituta za ruski jezik "A.S.Puškin" i Univerziteta u Banjoj Luci , Državni institut za ruski jezik "A.S.Puškin", R. Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.2777/17
Institucija Državni institut za ruski jezik "A.S.Puškin", R. Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.11.2017.
Datum isteka 10.11.2020.

Sporazum o saradnji imeđu Nižnjenovgorodskog državnog lingvističkog univerziteta N.A.Dobroljubov, R. Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci, Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija i Univerzitet u Banjoj Luci, R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3746/17
Institucija Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija i Univerzitet u Banjoj Luci, R.Srpska
Veb adresa http://www.lunn.ru/
Datum potpisivanja 21.12.2017.
Datum isteka 22.12.2022.

Sporazum o saradnji između JU Zavičajnog muzeja Gradiška i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, JU Zavičajni muzej Gradiška, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/3.1191-17b-1/15
Institucija JU Zavičajni muzej Gradiška, R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.10.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica,Banja Luka i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica,Banja Luka;R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2024/16
Institucija Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica,Banja Luka;R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.08.2016.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Ruskog doma i Univerziteta u Banjoj Luci, Ruski dom,Beograd,R. Srbija i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1843/17
Institucija Ruski dom,Beograd,R. Srbija i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka 19.06.2021.

Memorandum o poslovnoj saradnji između "NIS" i Univerziteta u Banjoj Luci, "NIS",Novi Sad, R. Srbija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1841717
Institucija "NIS",Novi Sad, R. Srbija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka 19.06.2021.

Sporazum o saradnji između Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u Beogradu, R. Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2023/16
Institucija Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u Beogradu, R. Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.09.2016.
Datum isteka --

Protokol o saradnji između Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu,R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.117/17
Institucija Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu,R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.01.2017.
Datum isteka --

Ugovor između Voronješkog državnog univerziteta i Univerziteta u Banjoj Luci, Voronješki državni univerzitet, R, Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci,R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1631/16
Institucija Voronješki državni univerzitet, R, Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci,R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.05.2016.
Datum isteka 18.07.2020.

Ugovor o sardnji između Filološkog fakulteta Univerziteta "SUOR ORSOLA BENINCASA" u Napulju i Univerziteta u Banjoj Luci, Filološki fakultet Univerziteta "SUOR ORSOLA BENINCASA" u Napulju, Italija i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.118/17
Institucija Filološki fakultet Univerziteta "SUOR ORSOLA BENINCASA" u Napulju, Italija i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.01.2017.
Datum isteka 20.01.2019.

Memorandum of understanding, Mendel University in Brno, Faculty of forestry and wood technology

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 342/14
Institucija Mendel University in Brno, Faculty of forestry and wood technology
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.03.2014.
Datum isteka 31.03.2024.

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada , Institut za kukuruz, Beograd, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 104/11
Institucija Institut za kukuruz, Beograd, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada , Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 920/12
Institucija Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 09.07.2012.
Datum isteka --

Agreement for educational and scientific exchange , University of Missouri, School of natural resources, department of forestry

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1632/12
Institucija University of Missouri, School of natural resources, department of forestry
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.06.2012.
Datum isteka --

Additional agreement to the cooperation contract from 3.06.14. No 01-1930/4, Nizhny Novgorod state agricultural academy Faculty of forestry

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 250/15
Institucija Nizhny Novgorod state agricultural academy Faculty of forestry
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.03.2015.
Datum isteka 16.03.2025.

Agreement for educational and scientific exchange, St. Petersburg state forest technical University

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-2964/13
Institucija St. Petersburg state forest technical University
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.09.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, Spomen područje Donja Gradina

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 658/12
Institucija Spomen područje Donja Gradina
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.05.2012.
Datum isteka --

Operativni plan za realizaciju saradnje između , Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Moskovski državni univerzitet šumarstva i Šumarski fakultet i fakulteta drvne industrije

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1029/15
Institucija Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Moskovski državni univerzitet šumarstva i Šumarski fakultet i fakulteta drvne industrije
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.10.2015.
Datum isteka --

Ugovor o obrazovnoj i naučnoj razmjeni, Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/4811/09
Institucija Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet
Veb adresa http://www.bf.uni-lj.si/
Datum potpisivanja 14.10.2009.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, JP Vojvodina šume, Novi Sad, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1302/12
Institucija JP Vojvodina šume, Novi Sad, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.10.2012.
Datum isteka --

Agreement for educational and scientific exchange, Bavarien office for forest seeding and planting, Germany

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1011/13
Institucija Bavarien office for forest seeding and planting, Germany
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.09.2013.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji između Instituta za etnologiju i folkloristiku i Etnografskog muzeja sa sjedištem u Bugarskoj i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska, Institut za etnologiju i folkloristiku i Etnografski muzej pri Bugarskoj akademiji nauka,Bugarska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2359/16
Institucija Institut za etnologiju i folkloristiku i Etnografski muzej pri Bugarskoj akademiji nauka,Bugarska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.09.2016.
Datum isteka 20.07.2020.

Ugovor između Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka (R. Federacija) i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Institut za slavistiku Ruske akademije nauka,Ruska Federacija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2025/16
Institucija Institut za slavistiku Ruske akademije nauka,Ruska Federacija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.08.2016.
Datum isteka 18.07.2020.

Deklaracija između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Poatjeu, Univerzitet u Poatjeu, Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/3412/16
Institucija Univerzitet u Poatjeu, Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.11.2016.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Belgorodskog državnog tehnološkog univerziteta V.G.Šuhov, Ruska Federacija i Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska, Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Ruska Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.3812/16
Institucija Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Ruska Federacija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.12.2016.
Datum isteka --

Ugovor Erasmus+ između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Opole-u(2015-2021)godina, Univerzzitet u Banjoj Luci, R.Srpska i Univerzitet u Opole-u, Poljska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 09/93/16
Institucija Univerzzitet u Banjoj Luci, R.Srpska i Univerzitet u Opole-u, Poljska
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.01.2016.
Datum isteka 30.09.2021.

Ugovor o saradnji između Univerziteta Fransoa Rable (Tur) Francuska,Odsjek jezici i književnost Istraživački centar Kulturološke i diskurzivne reakcije i Univerziteta u Banjoj Luci,Filološki fakultet, Univerzitet Fransoa Rable, R. Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4304/15
Institucija Univerzitet Fransoa Rable, R. Francuska i Univerzitet u Banjoj Luci,R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 09.12.2015.
Datum isteka 09.12.2020.

Sporazum o saradnji između Srpsko-ruskog prijateljstva "Bratstvo" i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Srpsko-rusko prijateljstvo "Bratstvo",R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.2089/14
Institucija Srpsko-rusko prijateljstvo "Bratstvo",R. Srpska i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.10.2014.
Datum isteka --

Ugovor o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Londonu, Fakulteta za napredne studije, Instituta za engleske studije , Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Univerzitet u Londonu, Fakultet za napredne studije, Institut za engleske studije,London,V.Britanija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.0719/14
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska i Univerzitet u Londonu, Fakultet za napredne studije, Institut za engleske studije,London,V.Britanija
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.05.2014.
Datum isteka --

Sporazum o akademskoj saradnji između Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1528
Institucija Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.05.2014.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-obrazovnoj i poslovno tehničkoj saradnji, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 197/17
Institucija Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
Veb adresa fb.bg.ac.rs
Datum potpisivanja 15.06.2017.
Datum isteka 15.06.2022.

Ugovor o suizdavaštvu između Naučnog društva za njegovanje i proučavanje srpskog jezika u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Naučno društvo za njegovanje i proučavanje srpskog jezika u Beogradu, R.Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1034/10
Institucija Naučno društvo za njegovanje i proučavanje srpskog jezika u Beogradu, R.Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.09.2010.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, "IG" d.o.o. Banja Luka; Ibis- inženjering d.o.o. Banja Luka;Rudarski institut Prijedor; RŽR "Ljubija" Prijedor

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.275-1/18
Institucija "IG" d.o.o. Banja Luka; Ibis- inženjering d.o.o. Banja Luka;Rudarski institut Prijedor; RŽR "Ljubija" Prijedor
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Odsjeka za slavistiku Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Teksasu, Ostin , Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska i Odsjek za slavistiku Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Teksasu, Ostin,SAD

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1794/12
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska i Odsjek za slavistiku Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Teksasu, Ostin,SAD
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.06.2012.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Grad Prijedor, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.423/18
Institucija Grad Prijedor, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.09.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.68/18
Institucija Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.02.2018.
Datum isteka 20.02.2023.

Sporazum o poslovno- tehničkoj saradnji, "NEK 03" d.o.o. Prijedor, BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.112-1/16
Institucija "NEK 03" d.o.o. Prijedor, BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.04.2016.
Datum isteka 10.04.2021.

Sporazum o poslovno - tehničkoj saradnji, "RŽR LJUBIJA" A.D. Prijedor BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.204-1/17
Institucija "RŽR LJUBIJA" A.D. Prijedor BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.07.2017.
Datum isteka 17.07.2020.

Sporazum o poslovno- tehničkoj saradnji, Visoka medicinska škola Prijedor BiH

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.24/16
Institucija Visoka medicinska škola Prijedor BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2016.
Datum isteka 01.02.2021.

Sprazum o poslovno - tehničkoj saradnji, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.34/16
Institucija Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.02.2016.
Datum isteka 10.02.2021.

Sporazum, Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 21/1.22/16
Institucija Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.12.2015.
Datum isteka 03.12.2020.

Memorandum o saradnji, "NIS" A.D. Novi Sad Republika Srbija

Vrsta Ostalo
Status aktivan
Broj ugovora NM-061000/UO-OS/05097
Institucija "NIS" A.D. Novi Sad Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.04.2014.
Datum isteka --

Sporazum o izdavanju naučno-stručnog časopisa "Savremeno graditeljstvo", Privredna komora RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Zavod za izgradnju, Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 404
Institucija Privredna komora RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Zavod za izgradnju, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o zajedničkom organizovanju međunarodnih naučnih skupova, Privredna komora RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Zavod za izgradnju, Baea Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 405
Institucija Privredna komora RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Zavod za izgradnju, Baea Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.04.2011.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.1145/12
Institucija Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 17.10.2012.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Visoka građevinsko-geodetska škola u Beogradu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1267
Institucija Visoka građevinsko-geodetska škola u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.12.2007.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Podgorici

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 849
Institucija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Podgorici
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.08.2007.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 828
Institucija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.07.2006.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 889
Institucija Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.08.2006.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Opština Mrkonjić Grad

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1162
Institucija Opština Mrkonjić Grad
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.09.2011.
Datum isteka --

Sporazum o poslovnoj saradnji, INFO MAP, doo, Novi Grad

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1361-1
Institucija INFO MAP, doo, Novi Grad
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.12.2007.
Datum isteka --

Ugovor o pslovnoj saradnji, Zavod za izgradnju ad Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 170
Institucija Zavod za izgradnju ad Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.02.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Inova informatički inženjering, Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 606
Institucija Inova informatički inženjering, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.06.2014.
Datum isteka --

Aneks ugovora o naučno-stručnoj i poslovno- tehnikoj saradnji, Kriminalističko-policijska akademija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 196/17
Institucija Kriminalističko-policijska akademija
Veb adresa rektorat@kpu.edu.rs
Datum potpisivanja 15.06.2017.
Datum isteka 15.06.2022.

Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovnoj saradnji, JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 640
Institucija JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.06.2016.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Opština Krupa na Uni

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 502
Institucija Opština Krupa na Uni
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.05.2015.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, JU Banski dvor-Kulturni centar, Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 815
Institucija JU Banski dvor-Kulturni centar, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.06.2011.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Ensi Oslo, Norveška

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 626
Institucija Ensi Oslo, Norveška
Veb adresa
Datum potpisivanja 05.05.2010.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Institut IURS, Češka Republika

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 356
Institucija Institut IURS, Češka Republika
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2014.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Arhitektonski fakultet u Beogradu, British council

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1854
Institucija Arhitektonski fakultet u Beogradu, British council
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.11.2009.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u obrazovanju, Koruški univerzitet za primijenjene nauke, Austrija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 308
Institucija Koruški univerzitet za primijenjene nauke, Austrija
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.03.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Irma institut, Ljubljana

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.720/17
Institucija Irma institut, Ljubljana
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.06.2017.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, Urbis centar Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.83/17
Institucija Urbis centar Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, GP Krajina Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 483
Institucija GP Krajina Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.04.2017.
Datum isteka --

Erasmus+Programme , Key Action 1, razmjena nastavnog osoblja iz oblasti Hemije i Fizike, Aristotel Univerzitet, BiH, RS i Grčka

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija BiH, RS i Grčka
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.03.2019.
Datum isteka --

Erasmus+Programme , Key Action 1,Razmjena studenata i osoblja sa Fakultetom za tehnologiju polimera, Slovenj Gradec, BiH, RS i Republika Slovenija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-9/18
Institucija BiH, RS i Republika Slovenija
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.07.2018.
Datum isteka 30.09.2021.

Erasmus+Programme , Key Action 1, razmjena nastavnog osoblja iz oblasti Algebra i geometrija, Carinthia University of Villach,Austria, BiH, RS i Austrija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija BiH, RS i Austrija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.11.2018.
Datum isteka 30.09.2019.

Erasmus+Programme , Key Action 1, razmjena nastavnog osoblja iz oblasti Biologija, Univerzitet u Bjalistoku, BiH, RS i Poljska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija BiH, RS i Poljska
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.01.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i "Poljoprivredni institut RS, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 343/2005
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 24.05.2005.
Datum isteka --

Ugovor o naučno nastavnoj i poslovnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za bifarming Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd, BiH, RS i Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 275/10
Institucija BiH, RS i Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.03.2010.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno-matematičkog fakulteta UNIKG, BiH, RS i Repulika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 363
Institucija BiH, RS i Repulika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.05.2008.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Institut za multidisciplinarna istraživanja UNIBG, BiH, RS i Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 779/1
Institucija BiH, RS i Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.06.2012.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i "Centar za klimatska istraživanja", BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1. 430-1/12
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i "Centar za životnu sredinu i uređenje prostora Banja Luka", BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 15/15
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.10.2015.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i NVO "Save the Children" , BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.02.2019.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za radioterapiju u Banjoj Luci, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1-05-0/19
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.03.2019.
Datum isteka 20.03.2024.

Sporazum o naučnoj stručnoj i poslovnoj saradnji između PMF UNIBL i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa , BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.584-1/19
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.03.2019.
Datum isteka 13.03.2024.

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU OŠ "Branko Radičević" Banja Luka, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 372/19
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.03.2019.
Datum isteka 21.03.2024.

Memorandum o razumijevanju za dodjelu subvencija i pomoći za lektorat MAEC-AECID za španski jezik između AECID-a i Univerziteta u Banjoj Luci , Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) Španija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-286/10
Institucija Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) Španija i Univerzitet u Banjoj Luci, R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.01.2010.
Datum isteka 30.09.2019.

Sporazum o naučno istraživačkoj, obrazovnoj i tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, PMF Sarajevo, HF Beograd, FTN Novi Sad, BiH, RS i Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1321/1-2016
Institucija BiH, RS i Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.05.2016.
Datum isteka --

Sporazum o naučno stručnoj i poslovnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.1445/16
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.05.2016.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banja Luka, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 17/686-50
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka --

Sporazum poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Ekonoske škole Banja Luka, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 1028/2017
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.09.2017.
Datum isteka 11.09.2021.

Sporazum o saradnji između Balkanološkog instituta SANU i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Balkanološki institut SANU; Beograd,R.Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R.Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.32/12
Institucija Balkanološki institut SANU; Beograd,R.Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, R.Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.01.2012.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Instituta za književnost i umetnost sa sjedištem u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , Institut za književnost i umetnost,Beograd,R. Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 09/1.31/12
Institucija Institut za književnost i umetnost,Beograd,R. Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,R. Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 23.01.2012.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.2544/17
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.09.2017.
Datum isteka 18.09.2022.

Sporazum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj LuciFakultet za tehnologiju polimera Slovenj Gradec, BiH, RS i Republika Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.2554/17
Institucija BiH, RS i Republika Slovenija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.09.2017.
Datum isteka 19.09.2022.

Sporszum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Matematičkog fakulteta Univerziteta u beogradu, Bih, RS i Repulika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 613/1
Institucija Bih, RS i Repulika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 25.09.2017.
Datum isteka 30.09.2020.

Okvirni sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i PROINTERS ITSS Banja Luka , BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 16/2018
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.01.2018.
Datum isteka 29.01.2023.

Sporazum o saradnji između Instituta za filozofiju Univerziteta u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Institut za filozofiju Univerziteta u Beogradu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 461
Institucija Institut za filozofiju Univerziteta u Beogradu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.12.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Geografskog fakulteta Univerziteta u Permu, BiH, RS i Ruska Federacija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.1947/17
Institucija BiH, RS i Ruska Federacija
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.07.2017.
Datum isteka 11.07.2022.

Ugovor o poslovno-naučnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i AD HARBI d.o.o. Sarajevo, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 46-01/18
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.01.2018.
Datum isteka 30.01.2023.

Sporazum o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Filološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 366/1
Institucija Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Filološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.02.2011.
Datum isteka --

Sporazum o sardnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, BiH, RS i Republike Srbije

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 563
Institucija BiH, RS i Republike Srbije
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.11.2016.
Datum isteka 14.11.2021.

Sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Lucia i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.177/18
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.01.2018.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i DV Solution Banja Luka, BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.411/18
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.02.2018.
Datum isteka 16.02.2023.

Okvirni sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Društva matematičara Grada Banja Luka, Bih, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 3/18
Institucija Bih, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.03.2018.
Datum isteka 15.03.2023.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU "Ekologija i bezbjednost Trebinje", BiH/RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 93/18
Institucija BiH/RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.07.2018.
Datum isteka 02.06.2023.

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Društva "Prostornih planera u Republici Srpskoj", BiH, RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 19/1.1574/18
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 20.06.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i " INOVA informatički inžinjering Banja Luka, BIH; RS

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 196-07/18
Institucija BIH; RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.07.2019.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, BiH, RS i Republika Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status u pripremi
Broj ugovora 19/1.3790/18
Institucija BiH, RS i Republika Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 04.12.2018.
Datum isteka 30.09.2022.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Gimnazija Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-668/18 od 26.03.2018
Institucija Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2018.
Datum isteka 26.03.2023.

Filozofski fakultet u Nišu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet u Nišu,Republika Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,Republika Srpska

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 23/14-01
Institucija Filozofski fakultet u Nišu,Republika Srbija i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.11.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju, Trondhajm

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-2244/17
Institucija Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju, Trondhajm
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.09.2017.
Datum isteka 07.09.2022.

Protokol o saradnji, Univerzitet Sapienza u Rimu, Italija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1140
Institucija Univerzitet Sapienza u Rimu, Italija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.10.2017.
Datum isteka --

Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 124
Institucija Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, JU Putevi Republike Srpske, Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.120/18
Institucija JU Putevi Republike Srpske, Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.02.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.1607717
Institucija Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.12.2017.
Datum isteka --

Sporazum o poslovnoj saradnji, Istraživački centar za prostor

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 486
Institucija Istraživački centar za prostor
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.04.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.722/18
Institucija JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 18.05.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.1525/18
Institucija Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Veb adresa
Datum potpisivanja 28.09.2018.
Datum isteka --

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, Gradska razvojna agencija Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01-830/18
Institucija Gradska razvojna agencija Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.10.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji na razvoju Mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu građenu sredinu na Balkanu, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Prištini,Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Arhitektonski fakultet u Beogradu, AGGF UNIBL i Građevinski fakultet Univerziteta"Džemal Bijedić" Mostar

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 02-2362
Institucija Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Prištini,Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Arhitektonski fakultet u Beogradu, AGGF UNIBL i Građevinski fakultet Univerziteta"Džemal Bijedić" Mostar
Veb adresa
Datum potpisivanja 08.10.2018.
Datum isteka --

Protokol o međusobnoj saradnji, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.2002/18
Institucija Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Institut za građevinarstvo Banja Luka

Vrsta saradnja
Status u pripremi
Broj ugovora 1995
Institucija Institut za građevinarstvo Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju i saradnji, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 14/1.2008/16
Institucija Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Veb adresa
Datum potpisivanja 14.12.2018.
Datum isteka --

Ugovor o poslovnoj saradnji, Cestra d.o.o. Beograd

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 1927/18
Institucija Cestra d.o.o. Beograd
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.12.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 2789/17
Institucija Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 02.11.2012.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Kragujevcu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3064/08
Institucija Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Kragujevcu
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.09.2008.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci-Filološki fakultet i Univerziteta "Paijsij Hilandarski " u Plovdivu-Filološki fakultet Republika Bugarska, Univerzitet u Banjoj Luci - Filološki fakultet i Univerzitet "Paisij Hilandarski" u Plovdivu - Filološki fakultet, Republika Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-1124/10
Institucija Univerzitet u Banjoj Luci - Filološki fakultet i Univerzitet "Paisij Hilandarski" u Plovdivu - Filološki fakultet, Republika Bugarska
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.03.2010.
Datum isteka 03.03.2020.

Ugovor o saradnji, Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta i Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-12/18
Institucija Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta i Univerziteta u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2023.

Dogovor između Saveznog ministarstva za evropske i inostrane poslove Republike Austrije i Univerziteta u Banjoj Luci , Savezno ministarstvo za evropske i inostrane poslove Republike Austrije i Univerzitet u Banjoj Luci

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-4256/08
Institucija Savezno ministarstvo za evropske i inostrane poslove Republike Austrije i Univerzitet u Banjoj Luci
Veb adresa
Datum potpisivanja 07.11.2008.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Vroclavu, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.297/17
Institucija Univerzitet u Vroclavu, Poljska
Veb adresa https://uni.wroc.pl/en/
Datum potpisivanja 03.02.2017.
Datum isteka --

Okvirni ugovor, Univerzitet u Poatjeu, Francuska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status šest meseci do isteka
Broj ugovora 01-1893/15
Institucija Univerzitet u Poatjeu, Francuska
Veb adresa
Datum potpisivanja 29.05.2015.
Datum isteka 30.05.2018.

Memorandum o razumijevanju, Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Broj ugovora -
Institucija Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka
Veb adresa https://www.czu.cz/en/
Datum potpisivanja 20.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Nižegorodski državni univerzitet "N.I. Lobačevski", Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.10792/18
Institucija Nižegorodski državni univerzitet "N.I. Lobačevski", Rusija
Veb adresa www.unn.ru/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Sporazum o akademskoj razmjeni i saradnji, Univerzitet u Gdanjsku, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.2776/17
Institucija Univerzitet u Gdanjsku, Poljska
Veb adresa https://en.ug.edu.pl/
Datum potpisivanja 28.09.2017.
Datum isteka 29.09.2020.

Sporazum o saradnji, Državni institut za ruski jezik "A.S. Puškin", Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3943/15
Institucija Državni institut za ruski jezik "A.S. Puškin", Rusija
Veb adresa https://www.pushkin.institute/
Datum potpisivanja 13.11.2015.
Datum isteka 29.09.2020.

Sporazum o sprovođenju saradnje i uspostavljanju Konfucijevog instituta, Tjenđin univerzitet za tehnologiju i obrazovanje, NR Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.300/18
Institucija Tjenđin univerzitet za tehnologiju i obrazovanje, NR Kina
Veb adresa http://en.tute.edu.cn/
Datum potpisivanja 21.01.2018.
Datum isteka 22.01.2023.

Međuinstitucionalni ugovor, Vilnus koledž tehnologije i dizajna, Litvanija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-3/18
Institucija Vilnus koledž tehnologije i dizajna, Litvanija
Veb adresa https://vtdko.lt/en/
Datum potpisivanja 30.01.2018.
Datum isteka 30.06.2021.

Međuinstitucionalni ugovor, Univerzitet u Bjalistoku, Poljska

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.7-19/17
Institucija Univerzitet u Bjalistoku, Poljska
Veb adresa http://www.uwb.edu.pl/home
Datum potpisivanja 12.01.2018.
Datum isteka 30.06.2021.

Sporazum o saradnji, Državni univerzitet Vrajt, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1072/17
Institucija Državni univerzitet Vrajt, SAD
Veb adresa https://www.wright.edu/
Datum potpisivanja 17.04.2017.
Datum isteka 30.06.2019.

Sporazum o saradnji, Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija
Veb adresa https://www.volgatech.net/
Datum potpisivanja 28.03.2017.
Datum isteka 29.03.2022.

Memorandum o saradnji, Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3661/18
Institucija Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija
Veb adresa https://www.utcluj.ro/
Datum potpisivanja 02.12.2016.
Datum isteka 03.12.2021.

Sporazum o saradnji, Ruski centar za nauku i kulturu "Ruski dom", Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1843/17
Institucija Ruski centar za nauku i kulturu "Ruski dom", Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka 20.06.2021.

Memorandum o poslovnoj saradnji, NIS, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora nema
Institucija NIS, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.04.2017.
Datum isteka 27.04.2021.

Trieste Declaration, Uniadrion

Vrsta članstvo
Status aktivan
Broj ugovora 01.1856/17
Institucija Uniadrion
Veb adresa http://www.uniadrion.net/
Datum potpisivanja 19.06.2017.
Datum isteka --

Međuinstitucionalni ugovor 2018-2020, Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.3661/16
Institucija Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija
Veb adresa https://www.utcluj.ro/
Datum potpisivanja 30.06.2018.
Datum isteka 30.06.2020.

Međuinstitucionalni ugovor 2016-2018, Univerzitet u Glazgovu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status šest meseci do isteka
Broj ugovora NEMA
Institucija Univerzitet u Glazgovu
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.06.2016.
Datum isteka 30.06.2018.

Međuinstitucionalni ugovor 2018-20, Aristotelov univerzitet u Solunu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79/19
Institucija Aristotelov univerzitet u Solunu
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 10.12.2018.
Datum isteka 30.06.2020.

Sporazum o produženju važenja sporazuma, Univerzitet u Beogradu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01/01-4.976/17
Institucija Univerzitet u Beogradu
Veb adresa http://www.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 30.03.2017.
Datum isteka 31.03.2022.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Crne Gore

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01-3690/16
Institucija Univerzitet Crne Gore
Veb adresa https://www.ucg.ac.me/
Datum potpisivanja 02.12.2016.
Datum isteka 03.12.2020.

Sporazum o saradnji, Grad Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora 01.1261/17
Institucija Grad Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 27.04.2017.
Datum isteka 28.04.2021.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.3419/16
Institucija Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Veb adresa https://www.uns.ac.rs/
Datum potpisivanja 07.11.2016.
Datum isteka 08.11.2020.

Memorandum o razumijevanju, Savezna državna budžetska obrazovna ustanova visokog obrazovanja "Orlovski državni univerzitet I.S. Turgenjev", Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-5/18
Institucija Savezna državna budžetska obrazovna ustanova visokog obrazovanja "Orlovski državni univerzitet I.S. Turgenjev", Rusija
Veb adresa http://orelsu.com/
Datum potpisivanja 06.08.2018.
Datum isteka 07.08.2021.

Ugovor o saradnji, Državni tehnički univerzitet za naftu i gas "Ivano-Frankivsk", Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-6/18
Institucija Državni tehnički univerzitet za naftu i gas "Ivano-Frankivsk", Ukrajina
Veb adresa https://nung.edu.ua/en
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Sveučilište u Zagrebu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-4/18
Institucija Sveučilište u Zagrebu
Veb adresa http://www.unizg.hr/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Međuinstitucionalni ugovor 2018-20, Univerzitet primijenjenih nauka u Karintiji, Austrija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-13/18
Institucija Univerzitet primijenjenih nauka u Karintiji, Austrija
Veb adresa http://www.fh-kaernten.at/en.html
Datum potpisivanja 05.10.2018.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet informacionih nauka i tehnologija „Sv. Apostol Pavle“, Ohrid, Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1981/18
Institucija Univerzitet informacionih nauka i tehnologija „Sv. Apostol Pavle“, Ohrid, Makedonija
Veb adresa http://uist.edu.mk/
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.2434/18
Institucija Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine
Veb adresa http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Datum potpisivanja 17.09.2018.
Datum isteka --

Dogovor o partnerstvu u cilju realizovanja projekta "Konsekutivno prevođenje", Frankofona univerzitetska agencija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Frankofona univerzitetska agencija
Veb adresa
Datum potpisivanja 01.09.2018.
Datum isteka 30.06.2019.

Povelja Konzorcijuma Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope institucija visokog obrazovanja (CCHEIC), CCHEIC

Vrsta članstvo
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-11/18
Institucija CCHEIC
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.10.2018.
Datum isteka --

ANEKS međuinstitucionalnog ugovora 2017/18-2018/19, Univerzitet na Balearskim ostrvima

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-8/18
Institucija Univerzitet na Balearskim ostrvima
Veb adresa http://www.uib.cat/
Datum potpisivanja 20.07.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-3/18
Institucija Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Veb adresa https://www.uniri.hr/
Datum potpisivanja 09.05.2018.
Datum isteka 10.05.2023.

Međuinstitucionalni ugovor 2018/2019 - 2019/2020, Univerzitet u Bolonji

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-14/18
Institucija Univerzitet u Bolonji
Veb adresa https://www.unibo.it/en
Datum potpisivanja 25.10.2018.
Datum isteka --

Bilateralni sporazum o nastavnim aktivnostima, istraživanju, edukaciji i programima obuke sa univerzitetima, institucijama i stranim javnim i privatnim preduzećima, 'Gabriele d'Annunzio' Univerzitet u Kijeti-Peskara (Italija)

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-9/18
Institucija 'Gabriele d'Annunzio' Univerzitet u Kijeti-Peskara (Italija)
Veb adresa https://www.unich.it/
Datum potpisivanja 04.04.2019.
Datum isteka 04.04.2022.

Međuinstitucionalni ugovor 2018-2020, Univerzitet u Granadi

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-12/18
Institucija Univerzitet u Granadi
Veb adresa https://www.ugr.es/en/
Datum potpisivanja 16.10.2018.
Datum isteka --

Međuinstitucionalni ugovor 2018-2021, "Alexandru Ioan Cuza" Univerzitet u Jašiju, Rumunija

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status u proceduri
Broj ugovora 01-79-10/18
Institucija "Alexandru Ioan Cuza" Univerzitet u Jašiju, Rumunija
Veb adresa http://www.uaic.ro/en/
Datum potpisivanja 02.10.2018.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Državna visokoškolska ustanova Moskovski državni oblasni univerzitet (MGOU), Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Broj ugovora 01.1079-12/18
Institucija Državna visokoškolska ustanova Moskovski državni oblasni univerzitet (MGOU), Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Univerzitet u Petrošani, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Broj ugovora 01.1079-7/18
Institucija Univerzitet u Petrošani, Rumunija
Veb adresa https://www.upet.ro/eng/erasmus+/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Univerzitet "Eftimie Murgu" u Rešicama, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-10/18
Institucija Univerzitet "Eftimie Murgu" u Rešicama, Rumunija
Veb adresa https://uem.ro/
Datum potpisivanja 15.10.2018.
Datum isteka 16.10.2023.

Sporazum o saradnji, Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet (Rusija)

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-8/18
Institucija Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet (Rusija)
Veb adresa https://www.bsu.edu.ru/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka 04.09.2023.

Memorandum o saradnji, Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-14/18
Institucija Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://www.put.poznan.pl/en
Datum potpisivanja 13.11.2018.
Datum isteka 14.11.2023.

Dogovor o saradnji, Univerzitet Hradec Kralove, Češka Republika

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-13/18
Institucija Univerzitet Hradec Kralove, Češka Republika
Veb adresa https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Datum potpisivanja 03.01.2019.
Datum isteka --

Pismo namjere za osnivanje Panevropskog istraživačkog centra za istraživanje društva i politika (PERSEO), PERSEO

Vrsta saradnja
Status u proceduri
Broj ugovora 01.1079-15/18
Institucija PERSEO
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.11.2018.
Datum isteka --

Međuinstitucionalni ugovor 2017-2019, Tehnološki edukacioni institut na Kritu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-15/18
Institucija Tehnološki edukacioni institut na Kritu
Veb adresa https://www.teicrete.gr/en
Datum potpisivanja 23.02.2018.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Maćerati, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 01.1079-16/18
Institucija Univerzitet u Maćerati, Italija
Veb adresa https://www.unimc.it/en
Datum potpisivanja 22.01.2019.
Datum isteka 23.01.2024.

Sporazum o uspostavljanju i ostvarivanju dugoročne saradnje, ANURS

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Broj ugovora 2946/18
Institucija ANURS
Veb adresa http://www.anurs.org/
Datum potpisivanja 26.10.2018.
Datum isteka --

Deklaracija Univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana o saradnji i zajedničkom djelovanju u području nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja, Univerziteti Jugoistične Evrope i Zapadnog Balkana

Vrsta saradnja
Status aktivan
Broj ugovora -
Institucija Univerziteti Jugoistične Evrope i Zapadnog Balkana
Veb adresa
Datum potpisivanja 03.11.2018.
Datum isteka --

Međuinstitucionalni ugovor 2014-2021, Univerzitet u Poatjeu

Vrsta Međuinstitucionalni ugovori o saradnji u programu Erazmus+, u komponenti kreditna razmena
Status aktivan
Broj ugovora 01.79-11/18
Institucija Univerzitet u Poatjeu
Veb adresa http://Formations.univ-poitiers.fr
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka --