Navigacija

Rektorat

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci se nalazi u Univerzitetskom gradu i sjedište je svih upravnih i administrativnih službi Univerziteta.

Rektorat čine: kabinet rektora, kancelarija prorektora za nastavu i studentska pitanja, kancelarija prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj, kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse, sekretarijat Univerziteta sa službama i sektor materijalno-finansijskih poslova sa službama.

U okviru Rektorata djeluju Univerzitetski računarski centar (URC), Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija i Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama.

Telefon +387 51 321 171
+387 51 321 174
Faks +387 51 315 694
Veb-sajt www.unibl.org
E-pošta info@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka