Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
мрAnitaSelec MarieСарадник - II-5Филолошки факултетanita.selec-marie@flf.unibl.org051/340-13617nenastavno_osobljemr Anita Selec Marie
ВеснаАгбабаСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Vesna Agbaba
ВелимирАјдарићВозач-курир - II-37Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
ДалиборкаАјдарићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
ЗдравкоАљетићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
РенатаАљетићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетrenata.aljetic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Renata Aljetic
ДрагославАндрићРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратdragoslav.andric@unibl.org051/321-18918nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
ЗораАндрићРеферент за књиговодствене послове - II-33Економски факултетzora.andric@ef.unibl.org051/251-30218nenastavno_osoblje Zora Andric
ЗлатаАнђелићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
дрБраниславАнђелковићМашински факултет17nenastavno_osobljedr Branislav Andjelkovic
мрМаринаАнтићИстраживач у истраживачком звању - II-9Институт за генетичке ресурсеmarina.antic@igr.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marina Antic
МатијаАнтонићСарадник - II-5Академија умјетности17nenastavno_osoblje Matija Antonic
НадаАнчићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетnada.ancic@med.unibl.org051-234-10018nenastavno_osoblje Nada Ancic
АидаАрсовићСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетaida.arsovic@flf.unibl.org051/340-14418nenastavno_osoblje Aida Arsovic
ЈеленаАтлагићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетjelena.atlagic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
дрСинишаАтлагићФакултет политичких наука17nenastavno_osobljedr Sinisa Atlagic
МилијанаАћимовићРеферент за студентска питања - II-23Пољопривредни факултетmilijana.acimovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
МаркоАћићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Филозофски факултетmarko.acic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Marko Acic
ДрагутинАџићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragutin.adzic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragutin AdZic
ВераБабићРеферент за студентска питања - II-23Машински факултетvera.babic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vera Babic
ЈеленаБабићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Jelena Babic
МиленкоБабићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Babic
дрМилошБабићАкадемија умјетностиmilos.babic@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milos Babic
МиљанаБабићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетmiljana.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Miljana Babic
МладенБабићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетmladen.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladen Babic
НебојшаБабићВиши стручни сарадник - мрежни администратор - I-3-4-4Ректоратnebojsa.babic@unibl.org051/321-08218nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
РадеБабићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Медицински факултетrade.babic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Rade Babic
СузанаБабићБиблиотекар - II-27Економски факултетsuzana.babic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Suzana Babic
ТањаБабићСтручни сарадник за послове набавке - I-4-2-3Ректоратtanja.babic@unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Babic
БиљанаБадњарСтручни сарадник у Конфучијевом институту - I-1-6-2Ректорат18nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
ЛелаБајићРуководилац Одјељења интерне ревизије - I-1-5-1Ректоратlela.bajic@unibl.org051/326-00218nenastavno_osoblje Lela Bajic
мрСветиславБајићСекретар факултета/академије/института - II-10Пољопривредни факултетsvetislav.bajic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Svetislav Bajic
БојанаБајукРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетbojana.bajuk@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Bajuk
ВелимирБалабанРеферент за студентска питања - II-23Технолошки факултетvelimir.balaban@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Velimir Balaban
МилицаБалтаСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Milica Balta
дрБожидарБановићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Bozidar Banovic
ВањаБањацВиши књижничар / књижничар - II-28Рударски факултетvanja.banjac@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Banjac
дрМиркоБањацНаставник - II-4Филозофски факултетmirko.banjac@ff.unibl.org17nenastavno_osobljedr Mirko Banjac
НовакБањацКућни мајстор - електричар - I-4-2-6Ректорат18nenastavno_osoblje Novak Banjac
СанелаБарешићСпремачица - II-37Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Sanela Baresic
АнаБарошВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратana.baros@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Ana Baros
МиљаБарошСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Milja Baros
ДраганБашићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет политичких наукаdragan.basic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Basic
ЖељкаБашићШеф студентске службе - II-11Филолошки факултетzeljka.basic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Zeljka Basic
СлавицаБејатовићВозач-курир - II-37Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
дрСтанкоБејатовићФакултет безбједносних наука051/339-01517nenastavno_osobljedr Stanko Bejatovic
БранкоБераВиши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима - I-3-2-2Ректоратbranko.bera@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Branko Bera
СлавенБећаревићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетslaven.becarevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
ПетарБикићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Електротехнички факултетpetar.bikic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Petar Bikic
ДијанаБилановићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
ДрагославаБјелајацШеф студентске службе - II-11Медицински факултетdragoslava.bjelajac@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
дрБориславаБлагојевићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетborislava.blagojevic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Borislava Blagojevic
дрДраганБлагојевићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.blagojevic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragan Blagojevic
дрМирославБобрекНаставник - II-4Машински факултет17nenastavno_osobljedr Miroslav Bobrek
СањаБогданСтручни сарадник за вођење нефинансијске имовине - I-4-4-5Ректоратsanja.bogdan@unibl.org051/326-02318nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
СунчицаБодружићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеsuncica.bodruzic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Suncica Bodruzic
БојанБожићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Bojan Bozic
БорисБожићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Boris Bozic
дрБранкоБожићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.bozic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Branko Bozic
ГорданаБожићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетgordana.bozic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Bozic
ДраганаБожићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетdragana.bozic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Bozic
ЈелаБожићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/282-76818nenastavno_osoblje Jela Bozic
ЈеленаБожићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.bozic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Bozic
дрРанкоБожичковићМашински факултет17nenastavno_osobljedr Ranko Bozickovic
ЖељкоБојанићРеферент за студентска питања - II-23Факултет физичког васпитања и спортаzeljko.bojanic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
МиркоБојиновићСекретар факултета/академије/института - II-10Машински факултетmirko.bojinovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirko Bojinovic
МајаБојићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Академија умјетностиmaja.bojic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Maja Bojic
МарицаБојићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Marica Bojic
МирелаБоројаВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmirela.boroja@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirela Boroja
ГоранБоројевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Borojevic
ЖељкаБоројевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Zeljka Borojevic
ЉиљанаБоројевићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
БожицаБошкићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетbozica.boskic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozica Boskic
дрГоранБошковићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Goran Boskovic
ВиолетаБранковићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
ДаријаБранковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетdarija.brankovic@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Darija Brankovic
ВладиславБрковићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Филолошки факултетvladislav.brkovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vladislav Brkovic
ГорданаБрчинСпремачица - II-40Правни факултет051/463-03418nenastavno_osoblje Gordana Brcin
КовиљкаБујићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/395-50418nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
ЈовицаБуловићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Електротехнички факултетjovica.bulovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
ОлгаБуловићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетolga.bulovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Olga Bulovic
ПредрагБухаШеф студентске службе - II-12Природно-математички факултетpredrag.buha@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Buha
СашаВаванРуководилац Службе за материјалне послове - I-4-2-1Ректоратsasa.vavan@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Sasa Vavan
СилвијеВаванКућни мајстор - II-36Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Silvije Vavan
СтојанкаВасиљевићАдминистративни радник - II-35Електротехнички факултетstojanka.vasiljevic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Stojanka Vasiljevic
дрБојанаВасиљевић ПољашевићНаставник - II-4Правни факултетbojana.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-04217nenastavno_osobljedr Bojana Vasiljevic Poljasevic
БиљанаВасићШеф студентске службе - II-11Правни факултетbiljana.vasic@pf.unibl.org051/339-05718nenastavno_osoblje Biljana Vasic
ДраганаВасићРадник на телефонској централи - II-38Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Dragana Vasic
дрДушкоВејновићНаставник - II-4Факултет безбједносних наукаdusko.vejnovic@ffvs.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dusko Vejnovic
АнаВелемирСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетana.velemir@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ana Velemir
АлександраВерхасБиблиотекар - II-27Шумарски факултетaleksandra.verhas@unibl.org051/326-00018nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
СлавицаВесићСпремачица - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Slavica Vesic
МилошВидићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Milos Vidic
ДанилоВидовићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетdanilo.vidovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danilo Vidovic
БосаВидовић-РакићВиши стручни сарадник за план и анализу - I-4-4-3Ректоратbosa.vidovic-rakic@unibl.org051/326-02218nenastavno_osoblje Bosa Vidovic-Rakic
ИгорВинчићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетigor.vincic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Vincic
БраниславВишекрунаВозач-курир - II-37Шумарски факултетbranislav.visekruna@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
МаринаВишковићРуководилац Службе за материјалне послове - I-4-2-1Ректоратmarina.viskovic@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Marina Viskovic
дрБиљанаВојводићМашински факултет17nenastavno_osobljedr Biljana Vojvodic
НаташаВојиновићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетnatasa.vojinovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
МираВојницаБиблиотекар - II-27Шумарски факултетmira.vojnica@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Mira Vojnica
ДамјанВојновићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
АлександраВрањешСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
ЈеленаВрањешРуководилац у студентском мултимедијалном центру Академије умјетности - II-14Академија умјетностиjelena.vranjes@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
МомиркаВрањешСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Momirka Vranjes
СенитаВрањешРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет физичког васпитања и спортаsenita.vranjes@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Senita Vranjes
ДушанВрућинићВиши стручни сарадник за издавачку дјелатност - I-2-2-2Ректоратdusan.vrucinic@unibl.org051/321-27718nenastavno_osoblje Dusan Vrucinic
МирјанаВрховацВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратmirjana.dragojevic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
ЛанаВујаковићСарадник - II-5Филозофски факултет17nenastavno_osoblje Lana Vujakovic
ЖаркоВујанушићШеф студентске службе - II-11Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
РадаВујанушићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
АлександраВујасиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Пољопривредни факултетaleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
мрСузанаВујасиновићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетsuzana.vujasinovic@tf.unibl.org051/463-13418nenastavno_osobljemr Suzana Vujasinovic
БориславкаВујиновићВозач-курир - II-37Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Borislavka Vujinovic
ДејанВујиновићКућни мајстор - II-36Економски факултет18nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
ЈевросимаВујиновићРецепционер - курир - I-3-3-4Ректоратjevrosima.vujinovic@unibl.org051/321-48818nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
ДрагицаВујић-ВучановићСпремачица - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
ТијанаВујичићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtijana.vujicic@aggf.unibl.org051/466-22017nenastavno_osoblje Tijana Vujicic
дрЗоранВујковићНаставник - II-4Медицински факултетzoran.vujkovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zoran Vujkovic
СањаВукајловићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
мрНинаВукичевићПриправникМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Nina Vukicevic
ВелинкаВуклишевићРадник на телефонској централи - II-38Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
МилкаВукмировићСекретар факултета/академије/института - II-10Медицински факултетmilka.vukmirovic@med.unibl.org051/223-11218nenastavno_osoblje Milka Vukmirovic
мрДанијелаВуковићСарадник - II-5Електротехнички факултет17nenastavno_osobljemr Danijela Vukovic
ДобрицаВуковићГардеробер економ - II-39Факултет физичког васпитања и спортаdobrica.vukovic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
ВесоВуколићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Veso Vukolic
БиљанаВуксанСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Biljana Vuksan
дрДушкоВулићНаставник - II-4Медицински факултетdusko.vulic@med.unibl.org051/241-23918nenastavno_osobljedr Dusko Vulic
мрИринаВулићСарадник - II-5Медицински факултетirina.vulic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Irina Vulic
АлександраВучановићШеф библиотеке - II-12Филолошки факултетaleksandra.vucanovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
СвјетланаВучићВиши књижничар / књижничар - II-28Медицински факултетsvjetlana.vucic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
СофијаВучићевићСарадник - II-5Академија умјетности17nenastavno_osoblje Sofija Vucicevic
БиљанаГајићСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Biljana Gajic
ГорданаГајићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Gordana Gajic
ДостаГајићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/363-37918nenastavno_osoblje Dosta Gajic
ЈеленаГајићГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Jelena Gajic
МиленаГајићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Milena Gajic
МилицаГајићСпремачица - II-40Машински факултет051/465-85518nenastavno_osoblje Milica Gajic
ОгњенГајићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филолошки факултетognjen.gajic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Ognjen Gajic
РанкоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Ranko Gajic
СавоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Savo Gajic
СпоменкоГајићКућни мајстор - II-36Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
ЗорицаГаковићСпремачица - II-40Филозофски факултет051/313-16718nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
БранкаГалићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетbranka.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Galic
ЗорицаГалићТехнички секретар - II-32Медицински факултетzorica.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zorica Galic
СтојанкаГалићСпремачица - II-40Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Stojanka Galic
ЗоранГарачаКућни мајстор - II-36Машински факултет18nenastavno_osoblje Zoran Garaca
ЗлаткоГарићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетzlatko.garic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zlatko Garic
АлександарГатарићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
АлександарГаћинаРуководилац Универзитетског рачунарског центра - I-3-4-1Ректоратaleksandar.gacina@unibl.org051/321-07018nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
АлександарГашићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Aleksandar Gasic
БогданкаГвозденАдминистративно-технички секретар - I-4-1-1Ректорат18nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
ГоранГвозденацВозач-курир - II-37Правни факултет18nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
мрИнаГителСарадник - II-5Филолошки факултетina.gitel@flf.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ina Gitel
БиљанаГламочићРеферент за књиговодствене послове - II-33Пољопривредни факултетbiljana.glamocic@gri.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
НиколаГламочићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
НедељкоГлигићКућни мајстор - II-36Рударски факултет18nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
ГоранГлишићКућни мајстор - II-36Академија умјетности18nenastavno_osoblje Goran Glisic
ВладоГњатоЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Vlado Gnjato
дрМироГоведарицаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiro.govedarica@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Miro Govedarica
ПредрагГоведарицаСтручни сарадник - пројект менаџер - I-2-2-3-4Ректоратpredrag.govedarica@unibl.org051/340-10218nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
мрСлаваГоведарицаШеф библиотеке - II-12Економски факултетslava.govedarica@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osobljemr Slava Govedarica
МилкицаГојићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Milkica Gojic
АнаГолић ЈелићСарадник - II-5Медицински факултет051/236-03317nenastavno_osoblje Ana Golic Jelic
НебојшаГоргиСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетnebojsa.gorgi@tf.unibl.org051/462-79218nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
дрЗагоркаГоспавићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzagorka.gospavic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zagorka Gospavic
БојанГостићРеферент за књиговодствене послове - II-33Академија умјетностиbojan.gostic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Gostic
НедељкоГрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nedeljko Grbic
мрРадаГрбићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетrada.grbic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Rada Grbic
СашаГрбићСарадник за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама - I-2-1-3-2Ректоратsasa.grbic@unibl.org051/301-43018nenastavno_osoblje Sasa Grbic
ПераГрозданићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Pera Grozdanic
СлађанаГрујићВиши стручни сарадник - систем администратор - I-3-4-2Ректоратsladjana.grujic@unibl.org051/321-07818nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
СлободанГрујићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
СвјетланаГузијанБиблиотекар - II-27Машински факултетsvjetlana.guzijan@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Svjetlana Guzijan
ВукосаваДакићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетvukosava.dakic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
СилванаДакићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетsilvana.dakic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Silvana Dakic
СинишаДакићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
МиаДамјанацСтручни сарадник у настави - II-19Академија умјетности18nenastavno_osoblje Mia Damjanac
БиљанаДамјановићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Biljana Damjanovic
МиланДамјановићМрежни администратор II-25Економски факултетmilan.damjanovic@ef.unibl.org051/430-05418nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
СњежанаДамјановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
ДраганаДекићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragana.dekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Dekic
СтевицаДеспенићВозач-курир - II-37Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Stevica Despenic
ВеснаДеспотРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Пољопривредни факултетvesna.despot@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Despot
ЖељкоДеспотовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
МирјанаДојчиновићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетmirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org051/307-77518nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
НадаДојчиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет политичких наукаnada.dojcinovic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
МаријаДомузСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Marija Domuz
БорисДраганићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетboris.draganic@med.unibl.org051/466-13818nenastavno_osoblje Boris Draganic
ДушанкаДрагићСекретар факултета/академије/института - II-10Економски факултетdusanka.dragic@ef.unibl.org051/306-67518nenastavno_osoblje Dusanka Dragic
ИгорДрагићРеферент за оперативни рад дворане - II-31Факултет физичког васпитања и спортаigor.dragic@unibl.org051/340-10118nenastavno_osoblje Igor Dragic
СлавкоДрагојевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Slavko Dragojevic
СлободанДрагојевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
СнежанаДрагојевићШеф студентске службе - II-11Технолошки факултетsnezana.dragojevic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
мрДраганДрагомировићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филозофски факултетdragan.dragomirovic@ff.unibl.org18nenastavno_osobljemr Dragan Dragomirovic
ДраганДробацОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Природно-математички факултетdragan.drobac@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Drobac
ВуканДубочанинОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Правни факултетvukan.dubocanin@pf.unibl.org051/339-00718nenastavno_osoblje Vukan Dubocanin
НиколаДувњакСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Медицински факултетnikola.duvnjak@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
СањаДугоњићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
ТањаДумкаРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетtanja.dumka@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Dumka
ДијанаДуроњићСарадник - II-5Економски факултетdijana.bojic@ef.unibl.org17nenastavno_osoblje Dijana Duronjic
СнежанаЂаковићРеферент за студентска питања - II-23Шумарски факултетsnezana.djakovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
мрЈугославЂериМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Jugoslav Djeri
НадаЂорђићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Nada Djordjic
ГоранЂугумовићКућни мајстор - II-36Технолошки факултет051/439-03218nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
БиљанаЂукићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректорат18nenastavno_osoblje Biljana Djukic
мрИгорЂукићСарадник - II-5Медицински факултетigor.djukic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Igor Djukic
ЈеленаЂукићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Економски факултетjelena.djukic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Djukic
РадославЂукићВозач-курир - II-37Економски факултет18nenastavno_osoblje Radoslav Djukic
РадославаЂукићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
ДајанаЂурашиновићПриправникФакултет политичких наука18nenastavno_osoblje Dajana Djurasinovic
РадмилаЂурашиновићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратradmila.djurasinovic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
дрЗоранЂурђевићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Zoran Djurdjevic
СлавкоЂурђевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
МладенЂуриђСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Mladen Djuridj
ЖељанаЂурићШеф студентске службе - II-11Машински факултетzeljana.djuric@mf.unibl.org051/462-27218nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
ГорданаЂурицаКњижничар - II-28Факултет физичког васпитања и спортаgordana.djurica@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Djurica
дрМилошЗаткаликАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Milos Zatkalik
МираЗелићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Mira Zelic
МилеЗецГардеробер економ - II-39Академија умјетностиmile.zec@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Mile Zec
мрМелсадаЗец - ЗејнићСарадник - II-5Филолошки факултет051/340-12617nenastavno_osobljemr Melsada Zec - Zejnic
АнкаЗечевићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/437-14918nenastavno_osoblje Anka Zecevic
СањаЗимоњаРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетsanja.zimonja@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
СлавишаЗимоњаБиблиотекар - II-27Медицински факултетslavisa.zimonja@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
мрТатјанаЗиројевићСарадник - II-5Филозофски факултетtatjana.zirojevic@ff.unibl.org17nenastavno_osobljemr Tatjana Zirojevic
РадославИванишШеф студентске службе - II-11Факултет безбједносних наукаradoslav.ivanis@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
МиаИванчевићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Академија умјетностиmia.ivancevic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
МилошИгњатићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.ignjatic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
НевенкаИгњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Правни факултетnevenka.ignjic@pf.unibl.org051/339-05618nenastavno_osoblje Nevenka Ignjic
РадаИликићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратrada.ilikic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Rada Ilikic
АлександарИлићВозач-курир - II-37Академија умјетностиaleksandar.ilic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
ДрагицаИлићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragica.ilic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragica Ilic
ЖeљкoИлићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
ЈосифИлићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет политичких наукаjosif.ilic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Josif Ilic
мрПредрагИлићСарадник у центру - II-16Институт за генетичке ресурсеpredrag.ilic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljemr Predrag Ilic
ВладанЈагузовићСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Vladan Jaguzovic
дрВладимирЈаковљевићНаставник - II-4Факултет физичког васпитања и спортаvladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org17nenastavno_osobljedr Vladimir Jakovljevic
ГорданаЈакшићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетgordana.jaksic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
БорисЈандрићСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетboris.jandric@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Boris Jandric
дрАлександарЈанковићНаставник - II-4Факултет политичких наука17nenastavno_osobljedr Aleksandar Jankovic
дрАлександраЈанковићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Aleksandra Jankovic
МаријанаЈанковићАдминистративни радник - II-35Правни факултетmarijana.jankovic@pf.unibl.org051/339-00818nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
СветланаЈанковићДомаћица - рецепционер - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
СлађанаЈанковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsladjana.jankovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sladjana Jankovic
КрстинаЈањићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Krstina Janjic
дрНенадЈаћимовићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnenad.jacimovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Nenad Jacimovic
ДалиборкаЈекићСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/310-54318nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
ГоранЈованићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Jovanic
дрСашаЈовановићНаставник - II-4Факултет физичког васпитања и спортаsasa.jovanovic@ffvs.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sasa Jovanovic
ТатјанаЈовановићТехнички секретар - I-1-3Ректорат18nenastavno_osoblje Tatjana Jovanovic
МилеЈовићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Mile Jovic
БраниславЈовковићВиши стручни сарадник - администратор сигурности - I-3-4-5Ректоратbranislav.jovkovic@unibl.org051/321-08118nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
СмиљаЈовчићРеферент за студентска питања - II-23Електротехнички факултетsmilja.jovcic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
ЈадранкаЈојићКонтролор улазне документације - I-4-3-4Ректоратjadranka.jojic@unibl.org051/326-01618nenastavno_osoblje Jadranka Jojic
ВеснаЈокановићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Jokanovic
СнежанаЈокановићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/429-52518nenastavno_osoblje Snezana Jokanovic
ЛукаЈокићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет18nenastavno_osoblje Luka Jokic
СветиславЈокићРуководилац Службе за финансије - I-4-3-1Ректоратsvetislav.jokic@unibl.org051/326-00318nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
ТијанаЈокићСекретар факултета/академије/института - II-10Академија умјетности18nenastavno_osoblje Tijana Jokic
БранкаЈокић ШиматовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Медицински факултетbranka.jokic-simatovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Jokic Simatovic
ЉиљанаЈосиповићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетljiljana.josipovic@med.unibl.org05132602118nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
БранкицаКајкутТехнички секретар - I-1-3Ректоратbrankica.kajkut@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
МилеКајкутРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратmile.kajkut@unibl.org05132117118nenastavno_osoblje Mile Kajkut
ДараКалуђер-РадошевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-27Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdusko.kandic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Kandic
СањаКарајлићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетsanja.karajlic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
МаринкоКаралићВозач-курир - II-37Машински факултет18nenastavno_osoblje Marinko Karalic
БранкаКарановићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Branka Karanovic
НиколаКарићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Шумарски факултетnikola.karic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Nikola Karic
МајаКатићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmaja.cica@tf.unibl.org051/386-95818nenastavno_osoblje Maja Katic
МилорадКашћеланРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиmilorad.kascelan@au.unibl.org05132148018nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
ЛазоКевацАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Lazo Kevac
КристинаКекићБиблиотекар - II-27Филолошки факултетkristina.kekic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Kristina Kekic
СлађанаКењалоСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
мрЗоранКењићСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетzoran.kenjic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Zoran Kenjic
МараКерановићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филолошки факултетmara.keranovic@flf.unibl.org051/340-14318nenastavno_osoblje Mara Keranovic
МаријаКерезовићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетmarija.kerezovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
МилкаКеровићВиши књижничар / књижничар - II-28Академија умјетностиmilka.kerovic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milka Kerovic
МариоКнежевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Mario Knezevic
БранкаКовачевићРуководилац службе за стручне послове - I-3-3-1Ректоратbranka.kovacevic@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
ЖељанаКовачевићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филозофски факултетzeljana.kovacevic@ff.unibl.org051/467-49518nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
ЗагоркаКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетzagorka.kovacevic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
ЗдравкоКовачевићШеф библиотеке - II-12Шумарски факултетzdravko.kovacevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
ЗоранКовачевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzoran.kovacevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
ЗоркаКовачевићТехнички секретар - II-32Факултет политичких наукаzorka.kovacevic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
ОливераКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетolivera.kovacevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
ДушанкаКовачићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Dusanka Kovacic
МиливојКомљеновићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
ДраганаКондићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Dragana Kondic
СинишаКондићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
БожанаКопањаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
ДрагоКопренВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdrago.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Drago Kopren
ЉиљаКопренШеф библиотеке - II-12Природно-математички факултетljilja.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
мрЗдравкоКордићСтручни сарадник - администратор базе података - I-3-4-3Ректоратzdravko.kordic@unibl.org051/321-07918nenastavno_osobljemr Zdravko Kordic
ЕмилијаКорицаРеферент за студентска питања - II-23Академија умјетностиemilija.korica@au.unibl.org051/435-41018nenastavno_osoblje Emilija Korica
ВањаКосићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Факултет физичког васпитања и спортаvanja.kosic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Kosic
ПредрагКосићВозач-курир - II-37Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Predrag Kosic
ЈадранкаКосорићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетjadranka.kosoric@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jadranka Kosoric
НадаКостадиновићВиши књижничар / књижничар - II-28Филозофски факултетnada.kostadinovic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
дрМилијаКраишникМашински факултетmilija.kraisnik@mf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milija Kraisnik
ЗоркаКременовићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zorka Kremenovic
МилкаКременовићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет051/437-68218nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
СашаКременовићВозач-курир - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
РужицаКривокућаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
ЖиванаКрчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Природно-математички факултетzivana.krcic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zivana Krcic
ИгорКувачСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Igor Kuvac
МирјанаКудрићСекретар факултета/академије/института - II-10Филолошки факултетmirjana.kudric@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
МаркоКузманБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Marko Kuzman
МладенКузмановићКућни мајстор - II-36Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
ЈелкаКузмићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Jelka Kuzmic
НинаКујачаШеф библиотеке - II-12Факултет политичких наукаnina.kujaca@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Nina Kujaca
НинаКујунџићСарадник у центру - II-16Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Nina Kujundzic
МиљкаКукрићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Miljka Kukric
мрАнђелаКупрешанин ВукелићСарадник - II-5Факултет политичких наукаandjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org17nenastavno_osobljemr Andjela Kupresanin Vukelic
ДанијелаКурузовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdanijela.kuruzovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
НиколаКутићРуководилац Службе обезбјеђења - I-4-5-1Ректоратnikola.kutic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Nikola Kutic
МилкаЛабусШеф библиотеке - II-12Филозофски факултетmilka.labus@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Milka Labus
ДушкоЛазићФинансијски директор - I-4-1Ректоратdusko.lazic@unibl.org051/326-00118nenastavno_osoblje Dusko Lazic
ЖаркоЛазићСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Zarko Lazic
дрГоранЛазовићМашински факултет17nenastavno_osobljedr Goran Lazovic
БјелицаЛакићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Bjelica Lakic
дрЖељкоЛакићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Zeljko Lakic
НовицаЛакићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Novica Lakic
СпоменкаЛакићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетspomenka.lakic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
дрВелиборЛалићНаставник - II-4Факултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Velibor Lalic
МаринаЛатиновићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Marina Latinovic
СретенЛекићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Природно-математички факултетsreten.lekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sreten Lekic
СузанаЛетинаСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Suzana Letina
мрБиљанаЛолићСарадник у центру - II-16Институт за генетичке ресурсеbiljana.lolic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Biljana Lolic
ДанијелаЛолићСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Danijela Lolic
ДраганЛукићВозач-курир - II-37Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Dragan Lukic
МилкаЛучићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/392-37318nenastavno_osoblje Milka Lucic
ДесанкаЉубичићТехнички секретар - II-32Пољопривредни факултетdesanka.ljubicic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Desanka Ljubicic
БојаЉубојаГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Boja Ljuboja
СањаМагловСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетsanja.maglov@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Maglov
СандраМајкићСарадник у центру - II-16Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Sandra Majkic
РаденкоМајсторовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
МираМакивићРуководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са посебним потребама - I-2-1-3-1Ректоратmira.makivic@unibl.org18nenastavno_osoblje Mira Makivic
ПредрагМаксимовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Електротехнички факултетpredrag.maksimovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Maksimovic
СлавицаМаксимовићПриправникФакултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Slavica Maksimovic
дрМасимилианоМалавасиНаставник - II-4Филолошки факултет17nenastavno_osobljedr Masimiliano Malavasi
ГорданаМалетићТехнички секретар - II-32Академија умјетностиgordana.maletic@au.unibl.org051/464-69018nenastavno_osoblje Gordana Maletic
МиланМалетићГардеробер економ - II-39Академија умјетности18nenastavno_osoblje Milan Maletic
БранкаМалешевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта051/368-09018nenastavno_osoblje Branka Malesevic
НеђоМалешевићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетnedjo.malesevic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
БиљанаМалчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Правни факултетbiljana.malcic@pf.unibl.org051/339-04918nenastavno_osoblje Biljana Malcic
РанкаМандићТехнички секретар - II-32Рударски факултетranka.mandic@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ranka Mandic
СањаМандићВиши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsanja.mandic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Mandic
МаркусМанојловићСарадник - II-5Филозофски факултетmarkus.manojlovic@ff.unibl.org17nenastavno_osoblje Markus Manojlovic
ДушкоМаринковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdusko.marinkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
НелаМаринковићСарадник - II-5Филозофски факултет17nenastavno_osoblje Nela Marinkovic
мрАндрејаМарићСарадник - II-5Филолошки факултетandreja.maric@flf.unibl.org051/340-12818nenastavno_osobljemr Andreja Maric
БожицаМарићСтручни сарадник у настави - II-19Шумарски факултетbozica.maric@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Bozica Maric
БороМарићСекретар факултета/академије/института - II-10Технолошки факултетboro.maric@tf.unibl.org051/281-62018nenastavno_osoblje Boro Maric
СлавојкаМарићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slavojka Maric
СретенМарићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sreten Maric
мрТатјанаМарићВиши стручни сарадник за људске и материјалне ресурсе - I-2-4-1Ректоратtatjana.maric@unibl.org051/321-18018nenastavno_osobljemr Tatjana Maric
ВојиславМарјановићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Vojislav Marjanovic
ДобрилаМарјановићКњижничар - II-28Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-20518nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
МомиркаМарјановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Momirka Marjanovic
мрЂорђеМаркезГенерални секретар Универзитета - I-3-1Ректоратgensek@unibl.org051/321-27518nenastavno_osobljemr Djordje Markez
ЗдравкоМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетzdravko.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
ИзабелаМарковићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Izabela Markovic
ЈеленаМарковићШеф студентске службе - II-11Пољопривредни факултетjelena.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Markovic
МиливојМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетmilivoj.markovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milivoj Markovic
МирјанаМарковићСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Mirjana Markovic
дрНенадМарковићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Nenad Markovic
СањаМарковићВиши стручни сарадник - систем аналитичар - I-3-4-6Ректоратsanja.markovic@unibl.org051/321-08018nenastavno_osoblje Sanja Markovic
ВеснаМарчетићСекретар факултета/академије/института - II-10Рударски факултетvesna.marcetic@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Marcetic
СлађанаМасталицаРецепционер - курир - I-3-3-4Ректорат18nenastavno_osoblje Sladjana Mastalica
дрБојанМатићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojan.matic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Bojan Matic
ДивнаМацановићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Divna Macanovic
ИгорМацановићРуководилац експериментално-едукативног центра - II-17Пољопривредни факултет17nenastavno_osoblje Igor Macanovic
ДијанаМиздракСтручни сарадник у настави - II-19Факултет политичких наукаdijana.mizdrak@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
РајкаМијатовићСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
СњежанаМијатовићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетstamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
СузанаМијатовићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Академија умјетностиsuzana.mijatovic@au.unibl.org051/437-05318nenastavno_osoblje Suzana Mijatovic
мрРаденкоМикановићСтручни сарадник у настави - II-19Рударски факултетradenko.mikanovic@rf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Radenko Mikanovic
ГоранМилаковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетgoran.milakovic@flf.unibl.org051/340-14318nenastavno_osoblje Goran Milakovic
ГорданаМилаковићКурир - спремачица - I-3-4-9Ректорат051/321-07018nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
НадаМилаковићКњижничар - II-28Пољопривредни факултетnada.milakovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Milakovic
ГорданаМилановићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
ЂорђијеМилановићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Шумарски факултетdjordjije.milanovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
ЖаркоМилановићВиши лаборант - II-29Машински факултетzarko.milanovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
ЈадранкаМилетићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
НедељкаМилетићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Nedeljka Miletic
СлободанкаМилинковићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
ДрагицаМилиновићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
ДаркoМилинчићМрежни администратор II-25Електротехнички факултетdarko.milincic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Darko Milincic
ДраганаМилинчићШеф библиотеке - II-12Правни факултетdragana.milincic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Dragana Milincic
МирјанаМилисавићСпремачица - II-37Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Milisavic
ЈованаМилићВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректорат18nenastavno_osoblje Jovana Milic
АлександраМилићевићСарадник - II-5Филолошки факултет051/340-12517nenastavno_osoblje Aleksandra Milicevic
дрЉиљанаМилић МарковићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Ljiljana Milic Markovic
ДраганМиличићСекретар факултета/академије/института - II-10Правни факултетdragan.milicic@pf.unibl.org051/339-00618nenastavno_osoblje Dragan Milicic
БиљанаМиловановићШеф студентске службе - II-11Факултет политичких наукаbiljana.milovanovic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
дрБранкоМиловановићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.milovanovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Branko Milovanovic
ГоранМиловановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Машински факултетgoran.milovanovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
ДанеМиловановићЛаборант - II-28Медицински факултетdane.milovanovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dane Milovanovic
ДраганаМиловановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragana.milovanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
МилицаМилојевићРеферент за административно-техничке послове - II-34Природно-математички факултетmilica.milojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milica Milojevic
ПредрагМилосавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетpredrag.milosavic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
ВладимирМилошевићРеферент за административно-техничке послове - II-34Шумарски факултетvladimir.milosevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Vladimir Milosevic
мрДраганМилошевићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Dragan Milosevic
ИванаМилошевићСтручни сарадник у настави - II-27Технолошки факултетivana.milosevic@tf.unibl.org051/466-33418nenastavno_osoblje Ivana Milosevic
МирјанаМилошевићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmirjana.milosevic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
СинишаМиљевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
дрДраженМиљићСекретар факултета/академије/института - II-10Шумарски факултетdrazen.miljic@sf.unibl.org051/460-55018nenastavno_osobljedr Drazen Miljic
мрМирославМирковићШеф студентске службе - II-11Шумарски факултетmiroslav.mirkovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osobljemr Miroslav Mirkovic
ЉиљанаМирчетаРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет политичких наукаljiljana.mirceta@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Mirceta
мрСветланаМитићСарадник - II-5Филолошки факултетsvetlana.mitic@flf.unibl.org051/340-13617nenastavno_osobljemr Svetlana Mitic
НаташаМитровићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
НебојшаМитровићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетnebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
дрСнежанаМитровићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnezana.mitrovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Snezana Mitrovic
ГвозденМићићПољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Gvozden Micic
МаркоМићићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Marko Micic
АнђелкоМихајловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Andjelko Mihajlovic
ДраганМихајловићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Пољопривредни факултетdragan.mihajlovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
дрЕминаМихајловићМашински факултетemina.mihajlovic@mf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Emina Mihajlovic
ДрагицаМихаљчићРеферент за књиговодствене послове - II-33Шумарски факултетdragica.mihaljcic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Dragica Mihaljcic
НевенМишићВозач-курир - II-37Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Neven Misic
РегинаМортлСарадник - II-5Филолошки факултетregina.mortl@flf.unibl.org17nenastavno_osoblje Regina Mortl
АнђелијаМрђенСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
МаркоМуњизаОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Рударски факултетmarko.munjiza@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Marko Munjiza
СтојанМучаловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат051/339-00118nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
дрМихајлоНедељковићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Mihajlo Nedeljkovic
НиколаНедимовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-32Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
ДушкаНенадићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Duska Nenadic
МомирНикићАдминистративни радник - II-35Академија умјетностиmomir.nikic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Momir Nikic
ПетарНиколићСарадник - II-5Пољопривредни факултетpetar.nikolic@agro.unibl.org17nenastavno_osoblje Petar Nikolic
ДаркоНинићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Darko Ninic
МиладаНишевићСпремачица - II-40Рударски факултет18nenastavno_osoblje Milada Nisevic
БоркаНишићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Borka Nisic
МиодрагНишићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет051/464-48018nenastavno_osoblje Miodrag Nisic
БојанаНоваковићТехнички секретар - II-32Машински факултетbojana.novakovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
МилошНоваковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.novakovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Novakovic
РадаНоваковићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Rada Novakovic
СањаНоваковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Технолошки факултетsanja.novakovic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
ТамараЊежићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаtamara.njezic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Tamara Njezic
дрВидомирОбрадовићНаставник - II-4Природно-математички факултет17nenastavno_osobljedr Vidomir Obradovic
дрМилијанаОкиљАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Milijana Okilj
БранкицаОпарницаТехнички секретар - II-32Електротехнички факултетbrankica.oparnica@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
НеђоОпарницаКућни мајстор - II-36Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
СвјетланаОрозовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
ЖељкаОстојићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzeljka.ostojic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
НевенкаОстојићДомаћица - рецепционер - II-41Електротехнички факултетnevenka.ostojic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
НаташаПавловићШеф библиотеке - II-12Академија умјетностиnatasa.pavlovic@au.unibl.org051/464-61518nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
БојанПајићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетbojan.pajic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Pajic
МладенкаПајићШеф студентске службе - II-11Пољопривредни факултетmladenka.pajic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
РадојкаПајчинВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетradojka.pajcin@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Radojka Pajcin
ГоранПалалићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Palalic
МаријаПалачковићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Marija Palackovic
МираПалачковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Palackovic
ДараПантелићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Dara Pantelic
дрЕкоПаремузашвилСарадник - II-5Филолошки факултет17nenastavno_osobljedr Eko Paremuzasvil
НаташаПашалићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnatasa.pasalic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
МираПејаковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Pejakovic
МилицаПејовићМрежни администратор II-25Правни факултет18nenastavno_osoblje Milica Pejovic
АнђелаПепићРуководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија - I-2-2-3-1Ректоратandjela.pepic@unibl.org18nenastavno_osoblje Andjela Pepic
СтевкаПеришићВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратstevka.perisic@unibl.org051/326-01718nenastavno_osoblje Stevka Perisic
мрБошкоПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Технолошки факултетbosko.petkovic@tf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Bosko Petkovic
НаташаПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Економски факултетnatasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
СашаПетковићРадник на телефонској централи - II-38Филолошки факултет05132600718nenastavno_osoblje Sasa Petkovic
СинишаПетковићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетsinisa.petkovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
ДраганПетровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
дрНенадПетровићШумарски факултет17nenastavno_osobljedr Nenad Petrovic
СлавицаПетровићРеферент за књиговодствене послове - II-33Машински факултетslavica.petrovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Petrovic
ЉупкаПећанацСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
МирославПећанацСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Машински факултетmiroslav.pecanac@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
ВладанаПећоВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратvladana.peco@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Vladana Peco
МирјанаПиљагићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратmirjana.piljagic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
СањаПоликЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетsanja.polik@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Polik
ГорданаПолићРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиgordana.polic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Polic
БоркаПонорацРеферент за административно-техничке послове - II-34Филозофски факултетborka.ponorac@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Borka Ponorac
ЖељкоПонорацКућни мајстор - II-36Правни факултет051/339-02918nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
ГојкоПопараЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Gojko Popara
ПетарПоплашенКњижничар - II-28Економски факултетpetar.poplasen@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Petar Poplasen
БранкаПоповићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратbranka.popovic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Branka Popovic
БранкицаПоповићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Brankica Popovic
ГорданаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ГорданаПоповићКњижничар - II-28Правни факултетgordana.popovic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ЖељкаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
дрЗоранПоповићНаставник - II-4Природно-математички факултет17nenastavno_osobljedr Zoran Popovic
МиланПоповићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilan.popovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Popovic
НадаПоповићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Nada Popovic
мрПредрагПоповићСарадник - II-5Факултет безбједносних наука17nenastavno_osobljemr Predrag Popovic
дрИванПравдићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Ivan Pravdic
АњаПравуљацСарадник - II-5Филолошки факултетanja.pravuljac@flf.unibl.org051/340-13417nenastavno_osoblje Anja Pravuljac
ВеснаПрашталоВиши књижничар / књижничар - II-28Факултет политичких наукаvesna.prastalo@fpn.unibl.org051/280-49118nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
МирјанаПредићВиши стручни сарадник за наставу и студентска питања - I-2-1-1Ректоратmirjana.subotic@unibl.org051/321-18018nenastavno_osoblje Mirjana Predic
ЛидијаПредраговићРеферент за административно-техничке послове - II-34Економски факултетlidija.predragovic@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Lidija Predragovic
СлободанПријићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Природно-математички факултетslobodan.prijic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
РанкоПроданКућни мајстор - II-36Рударски факултет18nenastavno_osoblje Ranko Prodan
МиркоПролеРеферент за студентска питања - II-23Технолошки факултет051/254-55418nenastavno_osoblje Mirko Prole
БиљанаПрохаскаМрежни администратор II-25Машински факултет biljana.prochaska@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Prohaska
дрМаријанаПрпа ФинкАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Marijana Prpa Fink
ЖељкоРадановићСекретар факултета/академије/института - II-10Електротехнички факултетzeljko.radanovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljko Radanovic
СмиљкаРадановићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
дрГлигорРаденковићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgligor.radenkovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Gligor Radenkovic
мрСнежанаРадинковићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnezana.radinkovic@ff.unibl.org18nenastavno_osobljemr Snezana Radinkovic
дрСањаРадиновићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Sanja Radinovic
ИренаРадићСарадник - II-5Правни факултет17nenastavno_osoblje Irena Radic
НиколаРадићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спортаnikola.radic@unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Radic
Орнела ОрландоРадмановићВиши књижничар / књижничар - II-28Електротехнички факултетornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
СлавицаРадовановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
БранкоРадонићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234/10018nenastavno_osoblje Branko Radonic
МилосаваРадоњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Електротехнички факултетmilosava.radonjic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
НадаРадоњићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Nada Radonjic
СлавојкаРадоњићАдминистративни радник - II-35Филозофски факултетslavojka.radonjic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavojka Radonjic
СњежанаРадоњићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnjezana.radonjic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
БиљанаРадуловићСпремачица - II-40Рударски факултет18nenastavno_osoblje Biljana Radulovic
ДанеРадуловићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Dane Radulovic
мрДраганаРадуловићВиши стручни сарадник за научно-истраживачки рад и развој Универзитета - I-2-2-1Ректоратdragana.radulovic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osobljemr Dragana Radulovic
РадмилаРадуловићВиши лаборант - II-29Медицински факултетradmila.radulovic@med.unibl.org051/340-01518nenastavno_osoblje Radmila Radulovic
СилванаРадуловићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Silvana Radulovic
БожоРадумилоПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
МиленаРадумилоСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Milena Radumilo
ЦвијоРадумилоКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат18nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
НадаРадусинТехнички секретар - II-32Технолошки факултетnada.radusin@tf.unibl.org051/463-13318nenastavno_osoblje Nada Radusin
ГорданаРађевићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
СлободанкаРађевићБиблиотекар - II-27Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Slobodanka Radjevic
АлександарРаилићБиблиотекар - II-27Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
дрВладанаРајаковић ОгњановићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Vladana Rajakovic Ognjanovic
дрЗоранРајилићНаставник - II-4Природно-математички факултетzoran.rajilic@pmf.unibl.org051/302-87417nenastavno_osobljedr Zoran Rajilic
МилицаРајићВиши стручни сарадник за одобрење плаћања - I-4-3-2Ректоратmilica.rajic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Milica Rajic
мрСинишаРакитаШеф студентске службе - II-11Економски факултетsinisa.rakita@ef.unibl.org051/430-04218nenastavno_osobljemr Sinisa Rakita
дрАњаРанђеловићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Anja Randjelovic
дрДејанРанчићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Dejan Rancic
ЈелицаРастокаПриправникЕкономски факултет18nenastavno_osoblje Jelica Rastoka
СњежанаРатковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетsnjezana.ratkovic@pmf.unibl.org051/280-77418nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
ДобрилаРачићАдминистративни радник - II-35Факултет политичких наукаdobrila.racic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Dobrila Racic
ДраганаРачићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dragana Racic
МиољкаРачићРеферент за административно-техничке послове - II-34Правни факултетmioljka.racic@pf.unibl.org051/339-03218nenastavno_osoblje Mioljka Racic
АлександраРегојевићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратaleksandra.regojevic@unibl.org051/326-01218nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
МихаелРесановићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетmihael.resanovic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
БраниславРистићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетbranislav.ristic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branislav Ristic
ВладоРистићРадник на телефонској централи - II-38Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Vlado Ristic
ЗлатанРистићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
МладенРитанОператер - I-3-4-8Ректоратmladen.ritan@unibl.org051/321-07818nenastavno_osoblje Mladen Ritan
РанкоРитанВозач путничког возила - I-1-4Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Ranko Ritan
ЖељкоРогићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
НевенаРогићСтручни сарадник за евиденције пореза и доприноса - I-4-3-6Ректоратnevena.rogic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Nevena Rogic
МаринаРодићВиши лаборант - II-29Пољопривредни факултетmarina.rodic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Marina Rodic
ПредрагРодићЛаборант / Виши лаборант - II-29Електротехнички факултетpredrag.rodic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Rodic
ЈеленаРожићВиши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета - I-2-3-1Ректоратjelena.rozic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osoblje Jelena Rozic
БранкаРужичићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетbranka.ruzicic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Ruzicic
БорисРујевићПриправникФилозофски факултет18nenastavno_osoblje Boris Rujevic
ЖељкоСавановићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
МиленаСавановићСпремачица - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milena Savanovic
НевенаСавановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетnevena.savanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
РужицаСавановићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
СлавицаСавановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетslavica.savanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
БранкицаСавићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Savic
ВерицаСавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетverica.savic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Verica Savic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-33Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
ЗоранСавићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zoran Savic
МиленкоСавићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Savic
мрНемањаСавићНаставник - II-4Академија умјетностиnemanja.savic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Nemanja Savic
РадославаСавићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Savic
БраниславСавковићВозач-курир - II-37Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
ДијанаСавковићГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
МиленаСавковићПриправникФакултет политичких наука18nenastavno_osoblje Milena Savkovic
БојанаСарићШеф библиотеке - II-12Електротехнички факултетbojana.saric@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Saric
ЗорицаСејмановићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Zorica Sejmanovic
РајкаСејмановићСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
дрДрагољубСекуловићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragoljub Sekulovic
дрКристинкаСелаковићФилозофски факултет17nenastavno_osobljedr Kristinka Selakovic
СлавицаСердар ЈањушРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Медицински факултетslavica.serdar-janjus@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
МилицаСикимићСарадник - II-5Факултет безбједносних наука17nenastavno_osoblje Milica Sikimic
АлександраСимановићСтручни сарадник у настави - II-19Филозофски факултетaleksandra.simanovic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
мрМилијанаСладојевић-МалешСарадник - II-5Филозофски факултет17nenastavno_osobljemr Milijana Sladojevic-Males
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvinka.slijepcevic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ДушанкаСлијепчевићСарадник - II-5Факултет политичких наука17nenastavno_osoblje Dusanka Slijepcevic
ЖељкоСмиљанићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
ВеснаСмољићРадник на телефонској централи - II-34Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
ТомиславкаСмољићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Tomislavka Smoljic
ДушанкаСоковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетdusanka.sokovic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusanka Sokovic
СлавицаСпасојевићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратslavica.spasojevic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
ЉиљанаСпремоСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултетljiljana.spremo@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
ДушкоСтакићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Dusko Stakic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетlazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
МиланСтанивуковићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет безбједносних наукаmilan.stanivukovic@fbn.unibl.org051/333-60518nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
ВилаСтанићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Vila Stanic
ДраганаСтанишићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
ЈованСтанишићВиши књижничар / књижничар - II-28Технолошки факултетjovan.stanisic@tf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
БранкаСтанковићТехнички секретар - II-32Економски факултетbranka.stankovic@ef.unibl.org051/430-01218nenastavno_osoblje Branka Stankovic
ДариоСтанковићВиши стручни сарадник за односе са јавношћу - I-1-2Ректоратdario.stankovic@unibl.org 051/321-48018nenastavno_osoblje Dario Stankovic
ДанијелаСтевићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратdanijela.stevic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Danijela Stevic
ЉиљанаСтевићРуководилац Конфучијевог института - I-1-6-1Ректорат18nenastavno_osoblje Ljiljana Stevic
МирјанаСтевићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Mirjana Stevic
МиливојСтипановићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Машински факултетmilivoj.stipanovic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
МирославСтоисављевићВозач-курир - II-37Медицински факултет051/216-53118nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
ЗорицаСтојаковићШеф студентске службе - II-11Електротехнички факултетzorica.stojakovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
ЛидијаСтојаковићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултетlidija.stojakovic@unibl.org051/321-18718nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
АлександарСтојановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетaleksandar.stojanovic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
дрЗлатанСтојановићНаставник - II-4Медицински факултетzlatan.stojanovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zlatan Stojanovic
ЗораСтојановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zora Stojanovic
дрМилошСтојиљковићНаставник - II-4Медицински факултетmilos.stojiljkovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milos Stojiljkovic
ЂорђеСтојисављевићВиши стручни сарадник - програмер - I-3-4-7Ректоратdjordje.stojisavljevic@unibl.org051/321-07018nenastavno_osoblje Djordje Stojisavljevic
ДанијелаСтојичићРеферент за административно-техничке послове - II-34Правни факултетdanijela.stojicic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
СоњаСтојичић ГрујићКњижничар - II-28Машински факултетsonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
мрСандраСтојковићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетsandra.stojkovic@tf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Sandra Stojkovic
ВладанСтојнићСарадник - II-5Електротехнички факултет17nenastavno_osoblje Vladan Stojnic
ОгњенСтојнићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Шумарски факултетognjen.stojnic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Ognjen Stojnic
СлађанаСтојнићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетsladjana.stojnic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
БожанаСтојчевићШеф студентске службе - II-11Филозофски факултетbozana.stojcevic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
дрМихајлоСтојчићНаставник - II-4Машински факултетmihajlo.stojcic@mf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Mihajlo Stojcic
ВеснаСтраживукТехнички секретар - II-32Шумарски факултетvesna.strazivuk@sf.unibl.org051/460-55018nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
ДианаСтупарНаставник - II-4Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Diana Stupar
ДраганаСтупарРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.stupar@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Stupar
ЂорђеСтупарЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Djordje Stupar
ЈованСтупарКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Jovan Stupar
РадаСтупарЛаборант / Виши лаборант - II-29Институт за генетичке ресурсеrada.stupar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Stupar
РанкаСубашићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Ranka Subasic
АндрејаСуботићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Andreja Subotic
дрДанеСуботићФакултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Dane Subotic
ЈеленаСуботићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Шумарски факултетjelena.subotic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Jelena Subotic
ОлгаСувајацШеф рачуноводства - I-4-4-1Ректоратolga.suvajac@unibl.org051/326-00618nenastavno_osoblje Olga Suvajac
БориславТадићКућни мајстор - II-36Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Borislav Tadic
ИренаТадићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетirena.tadic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Irena Tadic
СтелаТадићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет физичког васпитања и спортаstela.tadic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Stela Tadic
МитјаТањгаШеф рачунарског центра - II-13Природно-математички факултетmitja.tanjga@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
ДанијелТелебакВиши стручни сарадник за матичну евиденцију радника и матичне књиге - I-3-2-4Ректоратdanijel.telebak@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Danijel Telebak
НиколинаТелебакРеферент за књиговодствене послове - II-33Рударски факултетnikolina.telebak@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
дрДрагоТешановићНаставник - II-4Филолошки факултетdrago.tesanovic@flf.unibl.org051/340-12117nenastavno_osobljedr Drago Tesanovic
АнаТешићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Академија умјетностиana.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Ana Tesic
ИгорТешићСтручни сарадник за сценске и музичке умјетности - II-21Академија умјетностиigor.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Tesic
СашаТешићСарадник - II-5Машински факултет17nenastavno_osoblje Sasa Tesic
ЈованкаТодићШеф библиотеке - II-13Технолошки факултетjovanka.todic@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovanka Todic
РадаТодићВиши књижничар / књижничар - II-28Природно-математички факултетrada.todic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Todic
ВањаТодоровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Електротехнички факултетvanja.todorovic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.todorovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Marina Todorovic
дрНебојшаТодоровићШумарски факултет17nenastavno_osobljedr Nebojsa Todorovic
ВераТокићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vera Tokic
ЗоркаТомашевићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/388-57818nenastavno_osoblje Zorka Tomasevic
ЉиљанаТомовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетljiljana.tomovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
мрЖанаТопаловићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzana.topalovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljemr Zana Topalovic
ЗоранТопићРеферент за противпожарну заштиту и заштиту на раду - I-4-5-2Ректоратzoran.topic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Zoran Topic
ДушкоТорбицаРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Рударски факултетdusko.torbica@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Torbica
ЛазарелаТраварВиши стручни сарадник за послове одржавања - I-4-2-4Ректоратlazarela.travar@unibl.org051/326-01018nenastavno_osoblje Lazarela Travar
НиколаТраварСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnikola.travar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Travar
ИгорТрбојевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетigor.trbojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Trbojevic
МирославТремлСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетmiroslav.treml@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Miroslav Treml
БоркаТривићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Borka Trivic
ДобрилаТривићРеферент за студентска питања - II-23Рударски факултетdobrila.trivic@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dobrila Trivic
ЗоранТривићСекретар факултета/академије/института - II-10Филозофски факултетzoran.trivic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Trivic
ОзренТришићВиши стручни сарадник - координатор за осигурање квалитета - I-2-1-2Ректоратozren.trisic@unibl.org051/321-18218nenastavno_osoblje Ozren Trisic
РанкоТришићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаranko.trisic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Ranko Trisic
БранкаТрнинићСекретар факултета/академије/института - II-10Природно-математички факултетbranka.trninic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Trninic
МилошТрнинићДомаћица - рецепционер - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milos Trninic
МирјанаТрубајићСпремачица - II-40Правни факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
ВањаТубићРеферент за студентска питања - II-23Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Vanja Tubic
ДраганаТубићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragana Tubic
ДариоЋетојевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Dario Cetojevic
ЈагодаЋетојевићСпремачица - II-40Академија умјетности051/217-73718nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
дрГоранЋировићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgoran.cirovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Goran Cirovic
НевенкаЋојоСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
ЗвезданЋулафићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
ДобрилаЋулумСпремачица - II-40Академија умјетности051/315-08818nenastavno_osoblje Dobrila Culum
ЗоранЋупУправник дворане - II-30Факултет физичког васпитања и спортаzoran.cup@unibl.org051/312-61218nenastavno_osoblje Zoran Cup
БиљанаЋурлићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Biljana Curlic
СвијетланаЋућунТехнички секретар - II-32Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
ДраганУбовићВозач-курир - II-37Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
ЉубишаУдовичићВиши стручни сарадник - Интерни ревизор - I-1-5-2Ректоратljubisa.udovicic@unibl.org051/326-01118nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
ЖивкоУдовчићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
ТатјанаУдовчићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
БиљанаУлетиловићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетbiljana.uletilovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
ВладимиркаУмићевићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
ДушанУрошевићСарадник - II-5Академија умјетности17nenastavno_osoblje Dusan Urosevic
ЂурађХајдерСарадник - II-5Пољопривредни факултетdjuradj.hajder@agro.unibl.org17nenastavno_osoblje Djuradj Hajder
дрЗорицаЦветковићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzorica.cvetkovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zorica Cvetkovic
ГорданаЦвијетићСпремачица - II-40Машински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
мрОбрадЦвијетићСарадник - II-5Филозофски факултетobrad.cvijetic@ff.unibl.org17nenastavno_osobljemr Obrad Cvijetic
ЈованаЦвијићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет физичког васпитања и спортаjovana.cvijic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
ДанијелаЦвитковићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Danijela Cvitkovic
МилијаЦвишићРадник на телефонској централи - II-34Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milija Cvisic
ТањаЦвјетковићВиши лаборант - II-29Медицински факултетtanja.cvjetkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
БранкоЦрногорацСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетbranko.crnogorac@flf.unibl.org051/340-13618nenastavno_osoblje Branko Crnogorac
ОгњенЧалићШеф рачунарског центра - II-13Електротехнички факултетognjen.calic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ognjen Calic
СвјетланаЧекоЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsvjetlana.ceko@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
дрЂорђеЧекрлијаНаставник - II-4Филозофски факултет17nenastavno_osobljedr Djordje Cekrlija
БосиљкаЧубриловићСарадник - II-5Правни факултетbosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org17nenastavno_osoblje Bosiljka Cubrilovic
мрДушкоЧуковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Машински факултетdusko.cukovic@ef.unibl.org051/464-62818nenastavno_osobljemr Dusko Cukovic
БоркаШакићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Borka Sakic
ДанијелШамараПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Danijel Samara
МаријаШеваСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Seva
МирјанаШекараШеф студентске службе - II-11Академија умјетностиmirjana.sekara@au.unibl.org051/307-14018nenastavno_osoblje Mirjana Sekara
мрМаријаШестићУмјетнички сарадник - II-6Академија умјетностиmarija.sestic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marija Sestic
дрГојкоШеткаСарадник - II-5Факултет безбједносних наука17nenastavno_osobljedr Gojko Setka
НаташаШешићРадник на телефонској централи - II-38Правни факултет051/339-02718nenastavno_osoblje Natasa Sesic
НадаШикманРадник на телефонској централи - II-38Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Nada Sikman
ЈеленаШиповацРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
БожанаШкорићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетbozana.skoric@ef.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozana Skoric
ВеснаШкрбићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетvesna.skrbic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
НевенкоШкрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
ВасилисаШљиварСарадник - II-5Филолошки факултетvasilisa.sljivar@flf.unibl.org051/340-14217nenastavno_osoblje Vasilisa Sljivar
ДушкоШљивићБиблиотекар - II-27Факултет физичког васпитања и спортаdusko.sljivic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
СашаШљивићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет физичког васпитања и спортаsasa.sljivic@ffvs.unibl.org051/340-14218nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
ДушанШљукићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdusan.sljukic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusan Sljukic
ЈеленаШоботЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sobot
ВеселкаШормазРадник на телефонској централи - II-38Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
МиломиркаШтрбацСпремачица - II-40Машински факултет18nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
ВеснаШтрбац БарошШеф студентске службе - II-11Факултет физичког васпитања и спортаvesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Strbac Baros
БориславШтулићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет политичких наукаborislav.stulic@fpn.unibl.org18nenastavno_osoblje Borislav Stulic
БоркаШтулићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/219-61018nenastavno_osoblje Borka Stulic
ДијанаШукалоВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректоратdijana.sukalo@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
РаданаШукалоСпремачица - I-4-1-2Ректорат051/326-02418nenastavno_osoblje Radana Sukalo
РадаШушњар-АћимовићРеферент финансијске оперативе - I-4-4-6Ректоратrada.susnjar-acimovic@unibl.org051/326-01818nenastavno_osoblje Rada Susnjar-Acimovic
дрВеснаАлексићредовни професорЕкономски факултетvesna.aleksic@ef.unibl.org17saradnik dr Vesna Aleksic
дрЗоранАрсовићредовни професорФилозофски факултетzoran.arsovic@ff.unibl.org17saradnik dr Zoran Arsovic
дрЈовоАтељевићредовни професорЕкономски факултетjovo.ateljevic@ef.unibl.org17saradnik dr Jovo Ateljevic
дрЗденкаБабићредовни професорЕлектротехнички факултетzdenka.babic@etf.unibl.org17saradnik dr Zdenka Babic
мрЗоранБановићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.banovic@au.unibl.org051/301-21117saradnik mr Zoran Banovic
дрСнежанаБијелићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаsnezana.bijelic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Snezana Bijelic
дрАлександарБогданићредовни професорФакултет политичких наука17saradnik dr Aleksandar Bogdanic
дрСветозарБогојевићредовни професорФилозофски факултетsvetozar.bogojevic@ff.unibl.org17saradnik dr Svetozar Bogojevic
дрМилорадБожићредовни професорЕлектротехнички факултетmilorad.bozic@etf.unibl.org17saradnik dr Milorad Bozic
дрВасоБојанићредовни професорПољопривредни факултетvaso.bojanic@agro.unibl.org17saradnik dr Vaso Bojanic
НенадБојићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.bojic@au.unibl.org051/305-25017saradnik Nenad Bojic
дрГоранБошњакредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.bosnjak@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Bosnjak
мрДанкоБркићредовни професорАкадемија умјетностиdanko.brkic@au.unibl.org17saradnik mr Danko Brkic
дрЗлаткоБундалоредовни професорЕлектротехнички факултетzlatko.bundalo@etf.unibl.org17saradnik dr Zlatko Bundalo
дрСлавицаВасиљевић Илићредовни професорФилолошки факултет051/340-12417saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
дрСтојкоВидовићредовни професорМедицински факултетstojko.vidovic@med.unibl.org17saradnik dr Stojko Vidovic
дрМилованВинчићредовни професорЕкономски факултетmilovan.vincic@ef.unibl.org17saradnik dr Milovan Vincic
дрЉиљанаВукићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.vukic@tf.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Vukic
БиљанаГаврановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.gavranovic@au.unibl.org051/312-97717saradnik Biljana Gavranovic
дрРадославГајанинредовни професорМедицински факултетradoslav.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Radoslav Gajanin
дрПетарГвероредовни професорМашински факултетpetar.gvero@mf.unibl.org17saradnik dr Petar Gvero
дрГорданаГлобочки Лакићредовни професорМашински факултетgordana.globocki-lakic@mf.unibl.org17saradnik dr Gordana Globocki Lakic
дрРајкоГњаторедовни професорПриродно-математички факултетrajko.gnjato@pmf.unibl.org17saradnik dr Rajko Gnjato
дрЗоранГоведарредовни професорШумарски факултетzoran.govedar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Govedar
дрСлободанГорановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.goranovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Goranovic
дрСлавицаГрујићредовни професорТехнолошки факултетslavica.grujic@tf.unibl.org17saradnik dr Slavica Grujic
дрАсимаДавидовићредовни професорТехнолошки факултетasima.davidovic@tf.unibl.org051/462-40017saradnik dr Asima Davidovic
дрРаткоДејановићредовни професорЕлектротехнички факултетratko.dejanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Ratko Dejanovic
дрМајаДодигредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-44517saradnik dr Maja Dodig
дрПредрагДрагосављевићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаpredrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Predrag Dragosavljevic
дрМиланкаДринићредовни професорПољопривредни факултетmilanka.drinic@agro.unibl.org17saradnik dr Milanka Drinic
дрМирославДринићредовни професорФилозофски факултетmiroslav.drinic@ff.unibl.org17saradnik dr Miroslav Drinic
дрПероДугићредовни професорТехнолошки факултетpero.dugic@tf.unibl.org17saradnik dr Pero Dugic
дрВладоЂајићредовни професорМедицински факултетvlado.djajic@med.unibl.org17 dr Vlado Djajic
дрПејоЂурашиновићредовни професорФакултет политичких наукаpejo.djurasinovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Pejo Djurasinovic
дрГорданаЂурићредовни професорПољопривредни факултетgordana.djuric@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Djuric
дрМиодрагЖивановићредовни професорФилозофски факултетmiodrag.zivanovic@ff.unibl.org17saradnik dr Miodrag Zivanovic
мрНенадЗељићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.zeljic@au.unibl.org011/355-330617saradnik mr Nenad Zeljic
дрЗдравкоЗлокапаредовни професорФакултет политичких наукаzdravko.zlokapa@fpn.unibl.org051/430-59217saradnik dr Zdravko Zlokapa
дрБогданЗрнићредовни професорМедицински факултетbogdan.zrnic@med.unibl.org17saradnik dr Bogdan Zrnic
дрСинишаИгњатовићредовни професорПриродно-математички факултетsinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Ignjatovic
дрГорданаИлићредовни професорЕкономски факултетgordana.ilic@ef.unibl.org17saradnik dr Gordana Ilic
дрМилеИлићредовни професорФилозофски факултетmile.ilic@ff.unibl.org17saradnik dr Mile Ilic
дрСлавицаЈандрићредовни професорМедицински факултетslavica.jandric@med.unibl.org17saradnik dr Slavica Jandric
дрМиланЈањићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milan Janjic
дрМиланЈовановићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.jovanovic@pmf.unibl.org051/438-13917saradnik dr Milan Jovanovic
дрСтојаЈотановићредовни професорПољопривредни факултетstoja.jotanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Stoja Jotanovic
мрЈеленаКаришикредовни професорАкадемија умјетностиjelena.karisik@au.unibl.org057/265-02517saradnik mr Jelena Karisik
дрРадивојеКеровићредовни професорФилозофски факултетradivoje.kerovic@ff.unibl.org17saradnik dr Radivoje Kerovic
дрБрацоКовачевићредовни професорФакултет политичких наукаbraco.kovacevic@fpn.unibl.org17saradnik dr Braco Kovacevic
дрИлијаКомљеновићредовни професорПољопривредни факултетilija.komljenovic@agro.unibl.org17saradnik dr Ilija Komljenovic
дрНовакКондићредовни професорЕкономски факултетnovak.kondic@ef.unibl.org17saradnik dr Novak Kondic
дрЗденкаКривокућаредовни професорМедицински факултетzdenka.krivokuca@med.unibl.org051/234-10117saradnik dr Zdenka Krivokuca
дрЗоранКукрићредовни професорТехнолошки факултетzoran.kukric@tf.unibl.org17saradnik dr Zoran Kukric
дрБранимирКуљанинредовни професорФилозофски факултетbranimir.kuljanin@ff.unibl.org17saradnik dr Branimir Kuljanin
дрЉиљанаЛакићредовни професорМедицински факултетljiljana.lakic@med.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Lakic
дрБранкаМаксимовићредовни професорПољопривредни факултетbranka.maksimovic@agro.unibl.org17saradnik dr Branka Maksimovic
дрМилорадМаксимовићредовни професорТехнолошки факултетmilorad.maksimovic@tf.unibl.org051/308-02617saradnik dr Milorad Maksimovic
дрДрашкоМаринковићредовни професорПриродно-математички факултетdrasko.marinkovic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Drasko Marinkovic
дрПетарМарићредовни професорЕлектротехнички факултетpetar.maric@etf.unibl.org17saradnik dr Petar Maric
дрСлавкоМарићредовни професорЕлектротехнички факултетslavko.maric@etf.unibl.org17saradnik dr Slavko Maric
дрИванкаМарковићредовни професорПравни факултетivanka.markovic@pf.unibl.org051/339-02317saradnik dr Ivanka Markovic
дрМихајлоМарковићредовни професорПољопривредни факултетmihajlo.markovic@agro.unibl.org17saradnik dr Mihajlo Markovic
дрАмелаМатавуљредовни професорМедицински факултетamela.matavulj@med.unibl.org051/234-12117saradnik dr Amela Matavulj
дрМиланМатаругаредовни професорШумарски факултетmilan.mataruga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Milan Mataruga
дрЗоранМаунагаредовни професорШумарски факултетzoran.maunaga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Maunaga
дрПерицаМацураредовни професорЕкономски факултетperica.macura@ef.unibl.org17saradnik dr Perica Macura
дрДраганМикавицаредовни професорПољопривредни факултетdragan.mikavica@agro.unibl.org17saradnik dr Dragan Mikavica
дрДраганМикеревићредовни професорЕкономски факултетdragan.mikerevic@ef.unibl.org17saradnik dr Dragan Mikerevic
дрДраганМилашиновићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.milasinovic@aggf.unibl.org17 dr Dragan Milasinovic
мрГорицаМилетић-Омчикусредовни професорАкадемија умјетностиgorica.miletic-omickus@au.unibl.org17saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
дрМираМилићредовни професорШумарски факултетmira.milic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Mira Milic
дрЗдравкоМиловановићредовни професорМашински факултетzdravko.milovanovic@mf.unibl.org17saradnik dr Zdravko Milovanovic
дрСинишаМиљковићредовни професорМедицински факултетsinisa.miljkovic@med.unibl.org17 dr Sinisa Miljkovic
дрДрагољубМирјанићредовни професорМедицински факултетdragoljub.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Dragoljub Mirjanic
дрЖељкоМирјанићредовни професорПравни факултетzeljko.mirjanic@pf.unibl.org051/339-04617saradnik dr Zeljko Mirjanic
дрСлађанаМирјанићредовни професорПриродно-математички факултетsladjana.mirjanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sladjana Mirjanic
дрЖељкоМитровићредовни професорАкадемија умјетностиzeljko.mitrovic@au.unibl.org051/213-10417saradnik dr Zeljko Mitrovic
дрЗоранМитровићредовни професорЕлектротехнички факултетzoran.mitrovic@etf.unibl.org17saradnik dr Zoran Mitrovic
дрНиколаМићићредовни професорПољопривредни факултетnikola.micic@agro.unibl.org17saradnik dr Nikola Micic
дрНиколаМојовићредовни професорПравни факултетnikola.mojovic@pf.unibl.org051/339-05217saradnik dr Nikola Mojovic
дрЈасминкаНиколићредовни професорМедицински факултетjasminka.nikolic@med.unibl.org051/234-12317saradnik dr Jasminka Nikolic
дрРодољубОљачаредовни професорШумарски факултетrodoljub.oljaca@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Rodoljub Oljaca
дрПетарПавловићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаpetar.pavlovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Petar Pavlovic
дрМирославПетковићредовни професорМедицински факултетmiroslav.petkovic@med.unibl.org17saradnik dr Miroslav Petkovic
дрСнежанаПетковићредовни професорМашински факултетsnezana.petkovic@mf.unibl.org17saradnik dr Snezana Petkovic
дрПероПетровићредовни професорМашински факултетpero.petrovic@mf.unibl.org17saradnik dr Pero Petrovic
дрНиколаПоплашенредовни професорФакултет политичких наукаnikola.poplasen@fpn.unibl.org17saradnik dr Nikola Poplasen
дрВитомирПоповићредовни професорПравни факултетvitomir.popovic@pf.unibl.org051/339-05017saradnik dr Vitomir Popovic
дрГоранПоповићредовни професорЕкономски факултетgoran.popovic@ef.unibl.org17saradnik dr Goran Popovic
дрРанкоПоповићредовни професорФилолошки факултетranko.popovic@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Ranko Popovic
дрЉубишаПрерадовићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljubisa.preradovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Ljubisa Preradovic
дрНовоПржуљредовни професорПољопривредни факултетnovo.przulj@agro.unibl.org17saradnik dr Novo Przulj
дрМирјанаРађеновићредовни професорПравни факултетmirjana.radjenovic@pf.unibl.org051/339-02117saradnik dr Mirjana Radjenovic
дрБориславРаилићредовни професорПољопривредни факултетborislav.railic@agro.unibl.org17saradnik dr Borislav Railic
дрНелаРашетаредовни професорМедицински факултетnela.raseta@med.unibl.org17saradnik dr Nela Raseta
дрМиодрагРегодићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miodrag Regodic
дрЛазоРистићредовни професорФакултет политичких наукаlazo.ristic@fpn.unibl.org17saradnik dr Lazo Ristic
дрМирославРогићредовни професорМашински факултетmiroslav.rogic@mf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Rogic
мрСвјетланаСалић Митровићредовни професорАкадемија умјетностиsvjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
дрМладенкоСаџакредовни професорФилолошки факултетmladenko.sadzak@flf.unibl.org051/340-13817saradnik dr Mladenko Sadzak
дрСлавицаСладојевићредовни професорТехнолошки факултетslavica.sladojevic@tf.unibl.org17saradnik dr Slavica Sladojevic
ВесоСовиљредовни професорАкадемија умјетностиveso.sovilj@au.unibl.org17saradnik Veso Sovilj
дрМилошСоракредовни професорТехнолошки факултетmilos.sorak@tf.unibl.org17saradnik dr Milos Sorak
дрГоранСпасојевићредовни професорМедицински факултетgoran.spasojevic@med.unibl.org17saradnik dr Goran Spasojevic
дрСтанкоСтанићредовни професорЕкономски факултетstanko.stanic@ef.unibl.org17saradnik dr Stanko Stanic
дрМиленкоСтанковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017saradnik dr Milenko Stankovic
дрСвјетланаСтоисављевић Шатараредовни професорМедицински факултетsvjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org051/358-41017saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
дрДушанкаСтојановићредовни професорТехнолошки факултетdusanka.stojanovic@tf.unibl.org051/217-01317saradnik dr Dusanka Stojanovic
дрТоплицаСтојановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаtoplica.stojanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Toplica Stojanovic
дрМирјанаСтојисављевићредовни професорФилолошки факултетmirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
дрНенадСузићредовни професорФилозофски факултетnenad.suzic@ff.unibl.org17saradnik dr Nenad Suzic
дрЗдравкоТодоровићредовни професорЕкономски факултетzdravko.todorovic@ef.unibl.org051/464-90017saradnik dr Zdravko Todorovic
дрРајкоТомашредовни професорЕкономски факултетrajko.tomas@ef.unibl.org17saradnik dr Rajko Tomas
дрЉиљанаТопалић-Тривуновићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
дрРадиславТошићредовни професорПриродно-математички факултетradislav.tosic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radislav Tosic
дрГоранТрбићредовни професорПриродно-математички факултетgoran.trbic@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Trbic
дрВладимирТурјачанинредовни професорФилозофски факултетvladimir.turjacanin@ff.unibl.org051/323-98017saradnik dr Vladimir Turjacanin
дрСнежанаУлетиловићредовни професорМедицински факултетsnezana.uletilovic@med.unibl.org17saradnik dr Snezana Uletilovic
ТимеаХотићредовни професорАкадемија умјетностиtimea.hotic@au.unibl.org051/358-82417saradnik Timea Hotic
дрЧедомирЦрногорацредовни професорПриродно-математички факултетcedomir.crnogorac@pmf.unibl.org17saradnik dr Cedomir Crnogorac
дрДијанаЦрњакредовни професорФилолошки факултетdijana.crnjak@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Dijana Crnjak
дрГорданаЧенић-Јотановићредовни професорЕкономски факултетgordana.cenic-jotanovic@ef.unibl.org17saradnik dr Gordana Cenic-Jotanovic
дрВалеријаШауларедовни професорПравни факултетvalerija.saula@pf.unibl.org051/339-06117saradnik dr Valerija Saula
дрЉиљанаШеворедовни професорАкадемија умјетностиljiljana.sevo@au.unibl.org051/240-11017saradnik dr Ljiljana Sevo
дрИванШијаковићредовни професорФакултет политичких наукаivan.sijakovic@fpn.unibl.org051/430-04117saradnik dr Ivan Sijakovic
дрРанкоШкрбићредовни професорМедицински факултетranko.skrbic@med.unibl.org051/234-11717saradnik dr Ranko Skrbic
дрДушкоШњеготаредовни професорЕкономски факултет17saradnik dr Dusko Snjegota
дрМладенШукалоредовни професорФилолошки факултетmladen.sukalo@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Mladen Sukalo
дрНадаШуматићредовни професорШумарски факултетnada.sumatic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Nada Sumatic
дрDaniloCapassoванредни професорФилолошки факултетdanilo.capasso@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Danilo Capasso
дрRobertoRussiванредни професорФилолошки факултетroberto.russi@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Roberto Russi
мрРенатаАгостиниванредни професорАкадемија умјетностиrenata.agostini@au.unibl.org17saradnik mr Renata Agostini
дрБиљанаАнтуновићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbiljana.antunovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Biljana Antunovic
дрМирјанаАрежинаванредни професорФилолошки факултетmirjana.arezina@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Mirjana Arezina
дрЉиљанаАћимовићванредни професорФилолошки факултетljiljana.acimovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Ljiljana Acimovic
дрБиљанаБабићванредни професорФилолошки факултетbiljana.babic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Biljana Babic
дрЖељкаБабићванредни професорФилолошки факултетzeljka.babic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Zeljka Babic
дрЖивкоБабићванредни професорМашински факултетzivko.babic@mf.unibl.org17saradnik dr Zivko Babic
дрДаворинБајићванредни професорПриродно-математички факултетdavorin.bajic@pmf.unibl.org17saradnik dr Davorin Bajic
дрДраганаБашићванредни професорЕкономски факултетdragana.basic@ef.unibl.org17saradnik dr Dragana Basic
дрТатјанаБијелићванредни професорФилолошки факултетtatjana.bijelic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Tatjana Bijelic
мрДинкоБлагојевићванредни професорАкадемија умјетностиdinko.blagojevic@au.unibl.org051/308-26317saradnik mr Dinko Blagojevic
дрБранкоБланушаванредни професорЕлектротехнички факултетbranko.blanusa@etf.unibl.org17saradnik dr Branko Blanusa
дрДушкоБогданићванредни професорПриродно-математички факултетdusko.bogdanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Bogdanic
дрТатјанаБотићванредни професорТехнолошки факултетtatjana.botic@tf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Botic
дрБороБронзаванредни професорФилозофски факултетboro.bronza@ff.unibl.org17saradnik dr Boro Bronza
дрДушанкаБундалованредни професорФилозофски факултетdusanka.bundalo@ff.unibl.org17saradnik dr Dusanka Bundalo
дрБожоВажићванредни професорПољопривредни факултетbozo.vazic@agro.unibl.org051/287-24717saradnik dr Bozo Vazic
дрНадаВаселићванредни професорФилозофски факултетnada.vaselic@ff.unibl.org17saradnik dr Nada Vaselic
дрЖељкоВашкованредни професорПољопривредни факултетzeljko.vasko@agro.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vasko
дрСинишаВидаковићванредни професорАкадемија умјетностиsinisa.vidakovic@au.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vidakovic
дрДраганаВилићванредни професорЕкономски факултетdragana.vilic@ef.unibl.org17saradnik dr Dragana Vilic
дрНаташаВилићванредни професорФилозофски факултетnatasa.vilic@ff.unibl.org17saradnik dr Natasa Vilic
дрМиленкоВојводићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаmilenko.vojvodic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Milenko Vojvodic
дрЂорђеВуковићванредни професорФакултет политичких наукаdjordje.vukovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Djordje Vukovic
дрСашаВученовићванредни професорЕкономски факултетsasa.vucenovic@ef.unibl.org17saradnik dr Sasa Vucenovic
дрСинишаВученовићванредни професорПриродно-математички факултетsinisa.vucenovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vucenovic
дрИгорВучковићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаigor.vuckovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Igor Vuckovic
дрВеснаГајанинванредни професорМедицински факултетvesna.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Vesna Gajanin
дрГорданаГардашевићванредни професорЕлектротехнички факултетgordana.gardasevic@etf.unibl.org17saradnik dr Gordana Gardasevic
дрМићоГаћановићванредни професорЕлектротехнички факултетmico.gacanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Mico Gacanovic
дрНаташаГлишићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.glisic@au.unibl.org17saradnik dr Natasa Glisic
мрСлавицаГлувићванредни професорАкадемија умјетностиslavica.gluvic@au.unibl.org051/663-72517saradnik mr Slavica Gluvic
дрДрагојлаГолубванредни професорПриродно-математички факултетdragojla.golub@pmf.unibl.org051/436-73217saradnik dr Dragojla Golub
дрВалентинаГолубовић Бугарскиванредни професорМашински факултетvalentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org051 433 06117saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
дрГоранГраховацванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.grahovac@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Grahovac
дрДраганаГрујићванредни професорТехнолошки факултетdragana.grujic@tf.unibl.org17saradnik dr Dragana Grujic
дрБојанГузинаванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаbojan.guzina@ffvs.unibl.org17saradnik dr Bojan Guzina
дрРадославДекићванредни професорПриродно-математички факултетradoslav.dekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radoslav Dekic
дрДушкаДелићванредни професорПољопривредни факултетduska.delic@agro.unibl.org17saradnik dr Duska Delic
мрНовакДемоњићванредни професорАкадемија умјетностиnovak.demonjic@au.unibl.org17saradnik mr Novak Demonjic
дрДрагославДобрашванредни професорМашински факултетdragoslav.dobras@mf.unibl.org17saradnik dr Dragoslav Dobras
дрРаденкоДобрашванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаradenko.dobras@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radenko Dobras
дрМиркоДобрњацванредни професорМашински факултетmirko.dobrnjac@mf.unibl.org17saradnik dr Mirko Dobrnjac
дрСандаДодикванредни професорАкадемија умјетностиsanda.dodik@au.unibl.org051/303-20817saradnik dr Sanda Dodik
дрЉиљанаДошеновићванредни професорШумарски факултетljiljana.dosenovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Ljiljana Dosenovic
дрЉиљанаДринићванредни професорПољопривредни факултетljiljana.drinic@agro.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Drinic
ГоранДујаковићванредни професорАкадемија умјетностиgoran.dujakovic@au.unibl.org17saradnik Goran Dujakovic
дрВојиславДукићванредни професорШумарски факултетvojislav.dukic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vojislav Dukic
дрТатјанаДуроњићванредни професорФакултет политичких наукаtatjana.duronjic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Tatjana Duronjic
дрСрђанДушанићванредни професорФилозофски факултетsrdjan.dusanic@ff.unibl.org17saradnik dr Srdjan Dusanic
мрМладенЂукићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.djukic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Djukic
дрВеснаЂурићванредни професорФакултет политичких наукаvesna.djuric@fpn.unibl.org17saradnik dr Vesna Djuric
дрЗоранЂурићванредни професорЕлектротехнички факултетzoran.djuric@etf.unibl.org17saradnik dr Zoran Djuric
дрМирјанаЖабићванредни професорПољопривредни факултетmirjana.zabic@agro.unibl.org17saradnik dr Mirjana Zabic
дрВасиљЖарковићванредни професорЕкономски факултетvasilj.zarkovic@ef.unibl.org17saradnik dr Vasilj Zarkovic
дрМиленкоЖивковићванредни професорПриродно-математички факултетmilenko.zivkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milenko Zivkovic
дрИгорЗекановићванредни професорПриродно-математички факултетigor.zekanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Igor Zekanovic
дрСашаЗељковићванредни професорПриродно-математички факултетsasa.zeljkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sasa Zeljkovic
дрИванаЗечевићванредни професорФилозофски факултетivana.zecevic@ff.unibl.org17saradnik dr Ivana Zecevic
дрРадомирЗрнићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаradomir.zrnic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radomir Zrnic
дрГоранЈањићванредни професорМашински факултетgoran.janjic@mf.unibl.org17saradnik dr Goran Janjic
дрНинаЈањићванредни професорПриродно-математички факултетnina.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Nina Janjic
дрСвјетланаЈањићванредни професорТехнолошки факултетsvjetlana.janjic@tf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Janjic
мрБиљанаЈашић-Радовановићванредни професорАкадемија умјетностиbiljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org051/214-62217saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
дрДијанаЈелићванредни професорМедицински факултетdijana.jelic@med.unibl.org17saradnik dr Dijana Jelic
дрВладимирЈовановићванредни професорПриродно-математички факултетvladimir.jovanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jovanovic
дрДушкоЈојићванредни професорПриродно-математички факултетdusko.jojic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Jojic
дрСимоЈокановићванредни професорМедицински факултетsimo.jokanovic@mf.unibl.org17saradnik dr Simo Jokanovic
НаташаЈокићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.jokic@au.unibl.org17saradnik Natasa Jokic
дрДраженкоЈоргићванредни професорФилозофски факултетdrazenko.jorgic@ff.unibl.org17saradnik dr Drazenko Jorgic
дрСањаЈосифовић-Елезовићванредни професорФилолошки факултетsanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
дрРаденкоЈотановићванредни професорПравни факултетradenko.jotanovic@pf.unibl.org051/339-06317saradnik dr Radenko Jotanovic
дрТамараКаралићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаtamara.karalic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Tamara Karalic
дрМиленаКарапетровићванредни професорФилозофски факултетmilena.karapetrovic@ff.unibl.org17saradnik dr Milena Karapetrovic
дрДалиборКесићванредни професорФилолошки факултетdalibor.kesic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dalibor Kesic
дрЛукаКецманванредни професорАкадемија умјетностиluka.kecman@au.unibl.org17saradnik dr Luka Kecman
дрДаркоКнежевићванредни професорМашински факултетdarko.knezevic@mf.unibl.org17saradnik dr Darko Knezevic
дрЗлатанКовачевићванредни професорПољопривредни факултетzlatan.kovacevic@agro.unibl.org17saradnik dr Zlatan Kovacevic
дрСлавишаКовачевићванредни професорЕкономски факултетslavisa.kovacevic@ef.unibl.org17saradnik dr Slavisa Kovacevic
дрДанијелаКондићванредни професорПољопривредни факултетdanijela.kondic@agro.unibl.org17saradnik dr Danijela Kondic
дрЕленаКостић - Трепетоваванредни професорАкадемија умјетностиelena.kostic@au.unibl.org17saradnik dr Elena Kostic - Trepetova
дрМиленкоКрајишникванредни професорЕкономски факултетmilenko.krajisnik@ef.unibl.org17saradnik dr Milenko Krajisnik
мрВанесаКременовићванредни професорАкадемија умјетностиvanesa.kremenovic@au.unibl.org17saradnik mr Vanesa Kremenovic
дрИгорКрнетићванредни професорФилозофски факултет051/314-40517saradnik dr Igor Krnetic
дрВладоКрунићванредни професорМедицински факултетvlado.krunic@med.unibl.org17saradnik dr Vlado Krunic
дрБиљанаКукавицаванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.kukavica@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Kukavica
дрСинишаКуртешванредни професорЕкономски факултетsinisa.kurtes@ef.unibl.org17saradnik dr Sinisa Kurtes
дрИлијаЛаловићванредни професорПриродно-математички факултетilija.lalovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Ilija Lalovic
дрГоранЛатиновићванредни професорФилозофски факултетgoran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 78018saradnik dr Goran Latinovic
дрТихомирЛатиновићванредни професорМашински факултетtihomir.latinovic@mf.unibl.org17saradnik dr Tihomir Latinovic
дрЗораЛевиванредни професорТехнолошки факултетzora.levi@tf.unibl.org17saradnik dr Zora Levi
дрРаданаЛукајићванредни професорФилолошки факултетradana.lukajic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Radana Lukajic
дрЗоранЛукићванредни професорЕкономски факултетzoran.lukic@ef.unibl.org17saradnik dr Zoran Lukic
дрАдрианаЉубојевићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаadriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Adriana Ljubojevic
дрДанијелаМајсторовићванредни професорФилолошки факултетdanijela.majstorovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Danijela Majstorovic
дрСлободанМајсторовићванредни професорРударски факултетslobodan.majstorovic@rf.unibl.org17saradnik dr Slobodan Majstorovic
дрВладимирМалбашићванредни професорРударски факултетvladimir.malbasic@rf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Malbasic
дрМираМандићванредни професорПриродно-математички факултетmira.mandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mira Mandic
дрСњежанаМандићванредни професорТехнолошки факултетsnjezana.mandic@tf.unibl.org17saradnik dr Snjezana Mandic
мрЛеонилаМарићванредни професорАкадемија умјетностиleonila.jocic@au.unibl.org051/313-64217saradnik mr Leonila Maric
дрТатјанаМарјановићванредни професорФилолошки факултетtatjana.marjanovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Tatjana Marjanovic
дрЖељкаМарјановић-Балабанванредни професорШумарски факултетzeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
дрПетарМатићванредни професорЕлектротехнички факултетpetar.matic@etf.unibl.org17saradnik dr Petar Matic
дрСањаМацураванредни професорФилолошки факултетsanja.macura@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sanja Macura
дрИренаМедар-Тањгаванредни професорПриродно-математички факултетirena.medar-tanjga@pmf.unibl.org17saradnik dr Irena Medar-Tanjga
дрЉиљанаМијовићванредни професорПравни факултетljiljana.mijovic@pf.unibl.org051/339-03517saradnik dr Ljiljana Mijovic
дрБранеМикановићванредни професорФилозофски факултетbrane.mikanovic@ff.unibl.org17saradnik dr Brane Mikanovic
дрДејанМикеревићванредни професорЕкономски факултетdejan.mikerevic@ef.unibl.org17saradnik dr Dejan Mikerevic
дрАлександарМилашиновићванредни професорМашински факултетaleksandar.milasinovic@mf.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Milasinovic
дрИгорМилинковићванредни професорПравни факултетigor.milinkovic@pf.unibl.org051/339-02517saradnik dr Igor Milinkovic
дрБранкицаМилојевићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbrankica.milojevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Brankica Milojevic
дрЉубомирМилутиновићванредни професорФилозофски факултетljubomir.milutinovic@ff.unibl.org051/340-13217saradnik dr Ljubomir Milutinovic
дрЈовоМиљановићванредни професорРударски факултетjovo.miljanovic@rf.unibl.org17saradnik dr Jovo Miljanovic
мрМладенМиљановићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.miljanovic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Miljanovic
дрСинишаМитрићванредни професорПољопривредни факултетsinisa.mitric@agro.unibl.org17saradnik dr Sinisa Mitric
дрТатјанаМихајловићванредни професорФилозофски факултетtatjana.mihajlovic@ff.unibl.org17saradnik dr Tatjana Mihajlovic
дрЗорицаНикитовићванредни професорФилолошки факултетzorica.nikitovic@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Zorica Nikitovic
мрЗоранНиколићванредни професорАкадемија умјетностиzoran.nikolic@au.unibl.org17saradnik mr Zoran Nikolic
дрАлександарОстојићванредни професорПољопривредни факултетaleksandar.ostojic@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Ostojic
мрСашаПавловићванредни професорАкадемија умјетностиsasa.pavlovic@au.unibl.org053/292-02017saradnik mr Sasa Pavlovic
дрЈеленкаПандуревићванредни професорФилолошки факултетjelenka.pandurevic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Jelenka Pandurevic
дрМиленаПашићванредни професорФилозофски факултетmilena.pasic@ff.unibl.org17saradnik dr Milena Pasic
дрДушкоПевуљаванредни професорФилолошки факултетdusko.pevulja@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Dusko Pevulja
дрПетарПендаванредни професорФилолошки факултетpetar.penda@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Petar Penda
дрСашаПетковићванредни професорЕкономски факултетsasa.petkovic@ef.unibl.org17saradnik dr Sasa Petkovic
дрАлександраПетрашевићванредни професорПриродно-математички факултетaleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Petrasevic
дрБоркоПетровићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаborko.petrovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Borko Petrovic
дрЈагодаПетровићванредни професорФакултет политичких наукаjagoda.petrovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Jagoda Petrovic
дрРадаПетровићванредни професорТехнолошки факултетrada.petrovic@tf.unibl.org17saradnik dr Rada Petrovic
дрТатјанаПешић-Брђанинванредни професорЕлектротехнички факултетtatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
дрЈеленаПољашевићванредни професорЕкономски факултетjelena.poljasevic@ef.unibl.org053/225-43417saradnik dr Jelena Poljasevic
дрНенадПонорацванредни професорМедицински факултетnenad.ponorac@med.unibl.org17saradnik dr Nenad Ponorac
мрСњежанаПоповић-Вулетаванредни професорАкадемија умјетностиsnjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org17saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
дрСтраинПосављакванредни професорМашински факултетstrain.posavljak@mf.unibl.org17saradnik dr Strain Posavljak
дрМирославПранићванредни професорПриродно-математички факултетmiroslav.pranic@pmf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Pranic
дрБранкоПредојевићванредни професорПриродно-математички факултетbranko.predojevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Branko Predojevic
дрТамараПрибишев-Белеслинванредни професорФилозофски факултетtamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org051/303-90817saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
дрСлободанкаПртијаванредни професорФилозофски факултетslobodanka.prtija@ff.unibl.org17saradnik dr Slobodanka Prtija
ДраганаПурковић-Мацанванредни професорАкадемија умјетностиdragana.purkovic-macan@au.unibl.org17saradnik Dragana Purkovic-Macan
дрСањаРадановићванредни професорФилолошки факултетsanja.radanovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Sanja Radanovic
дрСањаРадетић-Ловрићванредни професорФилозофски факултетsanja.radetic-lovric@ff.unibl.org051/303-75417saradnik dr Sanja Radetic-Lovric
дрГоранРадивојацванредни професорЕкономски факултетgoran.radivojac@ef.unibl.org17saradnik dr Goran Radivojac
дрДаркоРадићванредни професорПравни факултет051/339-00317saradnik dr Darko Radic
дрЉубомирРадошванредни професорПољопривредни факултетljubomir.rados@agro.unibl.org17saradnik dr Ljubomir Rados
мрБранкаРадошевић-Митровићванредни професорАкадемија умјетностиbranka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
дрБранкаРодић-Грабовацванредни професорТехнолошки факултетbranka.rodic-grabovac@tf.unibl.org17saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
дрГорданаРоквићванредни професорПољопривредни факултетgordana.rokvic@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Rokvic
дрАлександарСавановићванредни професорФакултет политичких наукаaleksandar.savanovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Savanovic
дрНебојшаСавићванредни професорПољопривредни факултетnebojsa.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Savic
мрДуњаСимићванредни професорАкадемија умјетностиdunja.simic@au.unibl.org17saradnik mr Dunja Simic
дрСлободанСимовићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.simovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Simovic
мрПредрагСоломунванредни професорАкадемија умјетностиpredrag.solomun@au.unibl.org17saradnik mr Predrag Solomun
дрЗоранСтанивуковићванредни професорШумарски факултетzoran.stanivukovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Stanivukovic
дрТањаСтанковић - Јанковићванредни професорФилозофски факултетtanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org17saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
дрЗдраваСтојановићванредни професорПравни факултетzdrava.stojanovic@pf.unibl.org051/339-04817saradnik dr Zdrava Stojanovic
дрЛазарСтојановићванредни професорРударски факултетlazar.stojanovic@rf.unibl.org17saradnik dr Lazar Stojanovic
дрЗоранаТанасићванредни професорМашински факултетzorana.tanasic@mf.unibl.org17saradnik dr Zorana Tanasic
дрГорданаТицаванредни професорМашински факултетgordana.tica@mf.unibl.org17saradnik dr Gordana Tica
дрМиланТицаванредни професорМашински факултетmilan.tica@mf.unibl.org17saradnik dr Milan Tica
дрМладенТодићванредни професорМашински факултетmladen.todic@mf.unibl.org17saradnik dr Mladen Todic
дрВидаТодоровићванредни професорПољопривредни факултетvida.todorovic@agro.unibl.org17saradnik dr Vida Todorovic
дрИгорТодоровићванредни професорЕкономски факултетigor.todorovic@ef.unibl.org17saradnik dr Igor Todorovic
дрМомирЋелићванредни професорЕлектротехнички факултетmomir.celic@etf.unibl.org17saradnik dr Momir Celic
дрМираЋукванредни професорФакултет политичких наукаmira.cuk@fpn.unibl.org17saradnik dr Mira Cuk
дрМатоУљаревићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmato.uljarevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Mato Uljarevic
дрАлександраХаџићванредни професорФилозофски факултет051/323-53017saradnik dr Aleksandra Hadzic
дрМиљанЦветковићванредни професорПољопривредни факултетmiljan.cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Miljan Cvetkovic
мрАрсенЧаркићванредни професорАкадемија умјетностиarsen.carkic@au.unibl.org051/304-24517saradnik mr Arsen Carkic
дрЂорђеЧичаванредни професорМашински факултетdjordje.cica@mf.unibl.org17saradnik dr Djordje Cica
дрАлександраШиндић-Радићванредни професорФилозофски факултетaleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
дрСашаШмуљаванредни професорФилолошки факултетsasa.smulja@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sasa Smulja
дрМилошШолајаванредни професорФакултет политичких наукаmilos.solaja@fpn.unibl.org17saradnik dr Milos Solaja
дрВеснаШућур Јањетовићванредни професорФакултет политичких наука17saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
дрStefano SachaAdamoдоцентФилолошки факултетstefano.adamo@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Stefano Sacha Adamo
дрАлексејАврамовићдоцентЕлектротехнички факултетaleksej.avramovic@etf.unibl.org17saradnik dr Aleksej Avramovic
дрДубравкоАлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dubravko Aleksic
дрАдрианаАрбутинадоцентМедицински факултетadriana.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Adriana Arbutina
дрРадмилаАрбутинадоцентМедицински факултетradmila.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Radmila Arbutina
дрБорисБабићдоцентФилозофски факултетboris.babic@ff.unibl.org17saradnik dr Boris Babic
дрВинкоБабићдоцентМашински факултетvinko.babic@mf.unibl.org17saradnik dr Vinko Babic
дрМаринаБабић МладеновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.babic-mladenovic@aggf.unibl.org17 dr Marina Babic Mladenovic
дрМилицаБалабандоцентПриродно-математички факултетmilica.balaban@pmf.unibl.org17saradnik dr Milica Balaban
ДраганаБањацдоцентАкадемија умјетностиdragana.banjac@au.unibl.org051/208-91317saradnik Dragana Banjac
дрСлавојкаБештић-БронзадоцентФилозофски факултетslavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org17saradnik dr Slavojka Bestic-Bronza
мрВелимирБланићдоцентАкадемија умјетностиvelimir.blanic@au.unibl.org17saradnik mr Velimir Blanic
дрАлександарБорковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Borkovic
дрСветланаБоројевићдоцентФилозофски факултетsvetlana.borojevic@ff.unibl.org17saradnik dr Svetlana Borojevic
дрСтевоБоројевићдоцентМашински факултетstevo.borojevic@mf.unibl.org17saradnik dr Stevo Borojevic
дрЗвонимирБошковићдоцентРударски факултетzvonimir.boskovic@rf.unibl.org17saradnik dr Zvonimir Boskovic
дрНиколинаБошњакдоцентЕкономски факултетnikolina.bosnjak@ef.unibl.org17saradnik dr Nikolina Bosnjak
дрБошкоБранковићдоцентФилозофски факултетbosko.brankovic@ff.unibl.org17saradnik dr Bosko Brankovic
дрДраженБрђаниндоцентЕлектротехнички факултетdrazen.brdjanin@etf.unibl.org17saradnik dr Drazen Brdjanin
дрГорданаБроћетадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-61617saradnik dr Gordana Broceta
дрЈугославБрујићдоцентШумарски факултетjugoslav.brujic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Jugoslav Brujic
дрМилијанаБухадоцентПравни факултетmilijana.buha@pf.unibl.org051/339-01217saradnik dr Milijana Buha
дрЛадиславВасилишиндоцентТехнолошки факултетladislav.vasilisin@tf.unibl.org17saradnik dr Ladislav Vasilisin
дрЗоранВасиљевићдоцентПравни факултетzoran.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-01417saradnik dr Zoran Vasiljevic
ДрагоВејновићдоцентАкадемија умјетностиdrago.vejnovic@au.unibl.org17saradnik Drago Vejnovic
дрВалентинаВеселиновићдоцентМедицински факултетvalentina.veselinovic@med.unibl.org17saradnik dr Valentina Veselinovic
дрАлександарВрањешдоцентФакултет политичких наукаaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Vranjes
дрНевенкоВрањешдоцентФакултет политичких наукаnevenko.vranjes@fpn.unibl.org17saradnik dr Nevenko Vranjes
дрМилорадВујнићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Milorad Vujnic
мрГоранВучићдоцентТехнолошки факултетgoran.vucic@tf.unibl.org17saradnik mr Goran Vucic
дрДаријаГајићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdarija.gajic@aggf.unibl.org17saradnik dr Darija Gajic
мрДрашкоГајићдоцентАкадемија умјетностиdrasko.gajic@au.unibl.org051/310-25917saradnik mr Drasko Gajic
дрНиколинаГердијандоцентФакултет физичког васпитања и спортаnikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org17saradnik dr Nikolina Gerdijan
мрДраганГлигорићдоцентЕкономски факултетdragan.gligoric@ef.unibl.org051/430-04317saradnik mr Dragan Gligoric
дрСањаГњатодоцентМедицински факултетsanja.gnjato@med.unibl.org17saradnik dr Sanja Gnjato
дрСузанаГотовац-АтлагићдоцентПриродно-математички факултет17saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
ЈаснаГраховацдоцентАкадемија умјетностиjasna.grahovac@au.unibl.org17saradnik Jasna Grahovac
ЈеленаГрубордоцентАкадемија умјетностиjelena.manojlovic@au.unibl.org17saradnik Jelena Grubor
дрБојанаГрујићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojana.grujic@aggf.unibl.org17saradnik dr Bojana Grujic
дрМиланГужвицадоцентФакултет безбједносних наукаmilan.guzvica@fbn.unibl.org17saradnik dr Milan Guzvica
дрСтрахињаДимитријевићдоцентФилозофски факултетstrahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org17saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
дрОливераДолићдоцентМедицински факултетolivera.dolic@med.unibl.org17saradnik dr Olivera Dolic
дрПавлеДрагичевићдоцентФилозофски факултетpavle.dragicevic@ff.unibl.org051/323-53017saradnik dr Pavle Dragicevic
дрМилицаДробац ПавићевићдоцентФилозофски факултетmilica.drobac@ff.unibl.org17saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
дрСњежанаДупљаниндоцентПриродно-математички факултетsnjezana.dupljanin@pmf.unibl.org17saradnik dr Snjezana Dupljanin
дрАлександраЂеридоцентМедицински факултетaleksandra.djeri@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Djeri
дрМајаЂиласдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.djilas@aggf.unibl.org051/314-07917saradnik dr Maja Djilas
дрНемањаЂукићдоцентФакултет политичких наукаnemanja.djukic@fpn.unibl.org17saradnik dr Nemanja Djukic
дрМањаЂурић ЏакићдоцентФакултет политичких наукаmanja.djuric@fpn.unibl.org17saradnik dr Manja Djuric Dzakic
дрНедаЖивакдоцентПриродно-математички факултетneda.zivak@pmf.unibl.org17saradnik dr Neda Zivak
мрСвјетланаЗељковићдоцентПољопривредни факултетsvjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org17saradnik mr Svjetlana Zeljkovic
дрЧедомирЗељковићдоцентЕлектротехнички факултетcedomir.zeljkovic@etf.unibl.org17saradnik dr Cedomir Zeljkovic
дрБранкаЗолак ПољашевићдоцентЕкономски факултетbranka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org17saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
дрЖељкоИвановићдоцентЕлектротехнички факултетzeljko.ivanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Zeljko Ivanovic
дрГоранЈанковићдоцентАкадемија умјетностиgoran.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Goran Jankovic
дрСлавишаЈењићдоцентФилозофски факултетslavisa.jenjic@ff.unibl.org17saradnik dr Slavisa Jenjic
дрТатјанаЈовановић-ЦветковићдоцентПољопривредни факултетtatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
дрДрагомирЈовичићдоцентФакултет безбједносних наукаdragomir.jovicic@fbn.unibl.org17saradnik dr Dragomir Jovicic
дрЖељанаЈовичићдоцентЕкономски факултет051/430-01017saradnik dr Zeljana Jovicic
дрМаријанаКаповић-СоломундоцентШумарски факултетmarijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Marijana Kapovic-Solomun
дрИренаКасагић ВујановићдоцентМедицински факултетirena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
дрНаташаКнежевићдоцентМедицински факултетnatasa.knezevic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Knezevic
мрМладенКнежићдоцентЕлектротехнички факултетmladen.knezic@etf.unibl.org17saradnik mr Mladen Knezic
дрСањаКобиљдоцентФилолошки факултетsanja.kobilj@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Sanja Kobilj
дрЗоранаКовачевићдоцентФилолошки факултетzorana.kovacevic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Zorana Kovacevic
дрДрагомирКозомарадоцентФилолошки факултетdragomir.kozomara@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Dragomir Kozomara
дрЖељкаКојићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Zeljka Kojic
дрДиноКосићдоцентЕлектротехнички факултетdino.kosic@etf.unibl.org17saradnik dr Dino Kosic
дрСандраКосић-JеремићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org17saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
дрАлександраКостадиновић-РачићдоцентФилозофски факултетaleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
мрМиланКрајновићдоцентАкадемија умјетностиmilan.krajnovic@au.unibl.org17saradnik mr Milan Krajnovic
дрАнђелкаКрстановић-ЈанковићдоцентФилолошки факултетandjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
дрИгорКрчмардоцентЕлектротехнички факултетigor.krcmar@etf.unibl.org17saradnik dr Igor Krcmar
дрМијанаКубурић МацурадоцентФилолошки факултетmijana.kuburic-macura@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mijana Kuburic Macura
дрИренаКузмановић-РадмандоцентМедицински факултетirena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kuzmanovic-Radman
дрАлександарКукрићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаaleksandar.kukric@ffvs.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Kukric
дрСашаЛакетадоцентФилозофски факултет17saradnik dr Sasa Laketa
дрСинишаЛакићдоцентФилозофски факултетsinisa.lakic@ff.unibl.org17saradnik dr Sinisa Lakic
дрДушкоЛепирдоцентФакултет физичког васпитања и спортаdusko.lepir@ffvs.unibl.org17saradnik dr Dusko Lepir
дрЉубоЛепирдоцентФакултет политичких наукаljubo.lepir@fpn.unibl.org17saradnik dr Ljubo Lepir
дрСвјетланаЛолићдоцентПриродно-математички факултетsvjetlana.lolic@pmf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Lolic
дрБиљанаЛубардадоцентПриродно-математички факултетbiljana.lubarda@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Lubarda
дрСањаЉубишићдоцентФилозофски факултетsanja.ljubisic@ff.unibl.org17saradnik dr Sanja Ljubisic
мрСњежанаМаксимовићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnjezana.maksimovic@etf.unibl.org17saradnik mr Snjezana Maksimovic
дрТањаМаксимовићдоцентПриродно-математички факултетtanja.maksimovic@pmf.unibl.org051/439-35117saradnik dr Tanja Maksimovic
дрДраганаМаливук ГакдоцентПриродно-математички факултетdragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragana Malivuk Gak
дрБориславМалиновићдоцентТехнолошки факултетborislav.malinovic@tf.unibl.org17saradnik dr Borislav Malinovic
дрМирославМалиновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Malinovic
дрЗоранМаличевићдоцентПољопривредни факултет17saradnik dr Zoran Malicevic
дрМајаМанојловићдоцентПриродно-математички факултетmaja.manojlovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Maja Manojlovic
дрДимитријеМарковићдоцентПољопривредни факултетdimitrije.markovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dimitrije Markovic
дрДанеМарчетадоцентШумарски факултетdane.marceta@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dane Marceta
дрДушанкаМарчетић-ЛекићдоцентПриродно-математички факултетdusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusanka Marcetic-Lekic
дрДраганМатићдоцентПриродно-математички факултетdragan.matic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragan Matic
мрМладенМатовићдоцентАкадемија умјетностиmladen.matovic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Matovic
дрДраганМацановићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.macanovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dragan Macanovic
дрНебојшаМацановићдоцентФакултет политичких наукаnebojsa.macanovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Macanovic
дрМајаМилић-АлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17saradnik dr Maja Milic-Aleksic
дрДраганМиловановићдоцентЕкономски факултетdragan.milovanovic@ef.unibl.org17saradnik dr Dragan Milovanovic
дрАлексејМилошевићдоцентРударски факултетaleksej.milosevic@rf.unibl.org17saradnik dr Aleksej Milosevic
дрБоривојеМилошевићдоцентФилозофски факултетborivoje.milosevic@ff.unibl.org051/ 322-78017saradnik dr Borivoje Milosevic
дрВладанМирјанићдоцентМедицински факултетvladan.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Vladan Mirjanic
дрГоранМирјанићдоцентПољопривредни факултетgoran.mirjanic@agro.unibl.org17saradnik dr Goran Mirjanic
дрБиљанаМирковићдоцентФилозофски факултетbiljana.mirkovic@ff.unibl.org17saradnik dr Biljana Mirkovic
мрДијанаМихајловићдоцентПољопривредни факултетdijana.mihajlovic@agro.unibl.org17saradnik mr Dijana Mihajlovic
дрТањаМишлицки ТомићдоцентПриродно-математички факултетtanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org17saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
дрВеснаМрдаљдоцентПољопривредни факултетvesna.mrdalj@agro.unibl.org17saradnik dr Vesna Mrdalj
мрБорјанаМрђадоцентАкадемија умјетностиborjana.mrdja@au.unibl.org17saradnik mr Borjana Mrdja
дрЕмирМухићдоцентФилолошки факултетemir.muhic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Emir Muhic
дрЛанаНежићдоцентМедицински факултетlana.nezic@med.unibl.org17saradnik dr Lana Nezic
дрДраганНиколићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.nikolic@aggf.unibl.org17 dr Dragan Nikolic
НевенаНоваковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnevena.novakovic@aggf.unibl.org17saradnik Nevena Novakovic
дрМаријаОбрадовићдоцентМедицински факултет051/355-25917saradnik dr Marija Obradovic
мрИванОташевићдоцентАкадемија умјетностиivan.otasevic@au.unibl.org17saradnik mr Ivan Otasevic
дрБожанаОџаковићдоцентТехнолошки факултетbozana.odzakovic@tf.unibl.org051/434-36017saradnik dr Bozana OdZakovic
мрЛидијаПајићдоцентАкадемија умјетностиlidija.pajic@au.unibl.org051/319-78417saradnik mr Lidija Pajic
дрДрагицаПанић КашанскидоцентАкадемија умјетностиdragica.panic-kasanski@au.unibl.org17saradnik dr Dragica Panic Kasanski
дрСашаПапугадоцентТехнолошки факултетsasa.papuga@tf.unibl.org17saradnik dr Sasa Papuga
дрСмиљанаПарашдоцентПриродно-математички факултетsmiljana.paras@pmf.unibl.org051/371-46417saradnik dr Smiljana Paras
дрДаркоПаспаљдоцентФакултет безбједносних наукаdarko.paspalj@fbn.unibl.org17saradnik dr Darko Paspalj
дрГоранПашићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgoran.pasic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Pasic
дрРанкаПерић-РомићдоцентФакултет политичких наукаranka.peric-romic@fpn.unibl.org17saradnik dr Ranka Peric-Romic
дрДушицаПешевићдоцентПриродно-математички факултетdusica.pesevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusica Pesevic
дрМиланПилиповићдоцентПравни факултетmilan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-00917saradnik dr Milan Pilipovic
дрАндреаПухалићдоцентФакултет политичких наукаandrea.puhalic@fpn.unibl.org17saradnik dr Andrea Puhalic
дрВојоРадићдоцентПољопривредни факултетvojo.radic@agro.unibl.org17saradnik dr Vojo Radic
дрМаринаРадуљдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.radulj@aggf.unibl.org17saradnik dr Marina Radulj
дрЂорђеРаковићдоцентПравни факултетdjordje.rakovic@pf.unibl.org051/339-03817saradnik dr Djordje Rakovic
дрЖељкоРачићдоцентЕкономски факултетzeljko.racic@ef.unibl.org17saradnik dr Zeljko Racic
дрВладимирРисојевићдоцентЕлектротехнички факултетvladimir.risojevic@etf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Risojevic
дрБиљанаРогићдоцентПољопривредни факултетbiljana.rogic@agro.unibl.org18saradnik dr Biljana Rogic
дрМаријаРунићдоцентФилолошки факултетmarija.runic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Marija Runic
дрДаницаСавановићдоцентТехнолошки факултетdanica.savanovic@tf.unibl.org17saradnik dr Danica Savanovic
дрЖељкоСавановићдоцентФилозофски факултетzeljko.savanovic@ff.unibl.org17saradnik dr Zeljko Savanovic
дрАлександарСавићдоцентТехнолошки факултетaleksandar.savic@tf.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Savic
дрЂорђеСавићдоцентПољопривредни факултетdjordje.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Djordje Savic
дрМатејСавићдоцентФакултет политичких наукаmatej.savic@fpn.unibl.org17saradnik dr Matej Savic
дрЗвјезданаСандићдоцентПриродно-математички факултетzvjezdana.sandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Zvjezdana Sandic
дрЖељкоСекулићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.sekulic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Sekulic
дрТајанаСердар РаковићдоцентЕкономски факултет051/430-05217saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
дрИгорСимановићдоцентФилолошки факултетigor.simanovic@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Igor Simanovic
дрВладеСимовићдоцентФакултет политичких наукаvlade.simovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Vlade Simovic
дрДијанаСимоновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Dijana Simonovic
дрМаргаретаСкопљакдоцентФилозофски факултетmargareta.skopljak@ff.unibl.org17saradnik dr Margareta Skopljak
дрИгорСладојевићдоцентМедицински факултетigor.sladojevic@med.unibl.org051-234-13117saradnik dr Igor Sladojevic
мрБиљанаСмаилагићдоцентФилозофски факултетbiljana.smailagic@ff.unibl.org17saradnik mr Biljana Smailagic
дрАранђелСмиљанићдоцентФилозофски факултетarandjel.smiljanic@ff.unibl.org17saradnik dr Arandjel Smiljanic
дрСвјетланаСредићдоцентРударски факултетsvjetlana.sredic@rf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Sredic
дрМладенСтанчићдоцентТехнолошки факултетmladen.stancic@tf.unibl.org17saradnik dr Mladen Stancic
дрГоранСтојановићдоцентФилозофски факултетgoran.stojanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Goran Stojanovic
дрНенадСтојановићдоцентПољопривредни факултетnenad.stojanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Nenad Stojanovic
дрТамараСтојановићдоцентПољопривредни факултет17saradnik dr Tamara Stojanovic
дрВладимирСтупардоцентШумарски факултетvladimir.stupar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vladimir Stupar
дрСинишаСуботићдоцентФилозофски факултетsinisa.subotic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Subotic
дрСлаваСукарадоцентМедицински факултетslava.sukara@med.unibl.org17saradnik dr Slava Sukara
дрГоранаТешановићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgorana.tesanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Gorana Tesanovic
дрДијанаТицадоцентФилолошки факултетdijana.tica@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dijana Tica
дрБранкаТопић-ПавковићдоцентЕкономски факултетbranka.topic-pavkovic@ef.unibl.org17saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
дрДражанаТошићдоцентРударски факултетdrazana.tosic@rf.unibl.org17saradnik dr Drazana Tosic
дрЈеленаТривићдоцентЕкономски факултетjelena.trivic@ef.unibl.org051/460-02217saradnik dr Jelena Trivic
дрМлађенТрифуновићдоцентПриродно-математички факултетmladjen.trifunovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mladjen Trifunovic
ДејанТркуљадоцентАкадемија умјетностиdejan.trkulja@au.unibl.org17saradnik Dejan Trkulja
дрТањаТркуљадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtanja.trkulja@aggf.unibl.org17saradnik dr Tanja Trkulja
дрДраганаТрнинићдоцентФакултет политичких наука dragana.trninic@fpn.unibl.org17saradnik dr Dragana Trninic
дрДушкоТрнинићдоцентФакултет политичких наукаdusko.trninic@fpn.unibl.org17saradnik dr Dusko Trninic
дрНаташаТртићдоцентМедицински факултетnatasa.trtic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Trtic
дрСлавицаТутњевићдоцентФилозофски факултетslavica.tutnjevic@ff.unibl.org17saradnik dr Slavica Tutnjevic
дрПредрагЋеранићдоцентФакултет безбједносних наукаpredrag.ceranic@fbn.unibl.org17saradnik dr Predrag Ceranic
мрМариоЋулумдоцентАкадемија умјетностиmario.culum@au.unibl.org17saradnik mr Mario Culum
дрАлександраФигурекдоцентПољопривредни факултетaleksandra.figurek@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Figurek
СашаХајдуковићдоцентАкадемија умјетностиsasa.hajdukovic@au.unibl.org17saradnik Sasa Hajdukovic
дрМалинаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmalina.cvoro@aggf.unibl.org17saradnik dr Malina Cvoro
дрСашаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsasa.cvoro@aggf.unibl.org17saradnik dr Sasa Cvoro
дрДраганЧомићдоцентШумарски факултетdragan.comic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dragan Comic
СоњаЧуледоцентАкадемија умјетностиsonja.cule@au.unibl.org17saradnik Sonja Cule
дрЖељкаШајиндоцентФилозофски факултетzeljka.sajin@ff.unibl.org17saradnik dr Zeljka Sajin
дрЈеленаШајиновић-НоваковићдоцентФилолошки факултетjelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
дрСлавкоШајићдоцентЕлектротехнички факултетslavko.sajic@etf.unibl.org17saradnik dr Slavko Sajic
дрМилеШикмандоцентФакултет безбједносних наукаmile.sikman@pf.unibl.org051/339-02417 dr Mile Sikman
дрСинишаШкондрићдоцентПриродно-математички факултетsinisa.skondric@pmf.unibl.org052/437-47217saradnik dr Sinisa Skondric
дрАлександраШмитрандоцентМедицински факултетaleksandra.smitran@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Smitran
дрДраганаШћеповићдоцентФакултет политичких наукаdragana.scepovic@fpn.unibl.org17saradnik dr Dragana Scepovic
мрГоранШукалодоцентПриродно-математички факултетgoran.sukalo@pmf.unibl.org17saradnik mr Goran Sukalo
дрОгњенШукалодоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетognjen.sukalo@aggf.unibl.org051/393-19917saradnik dr Ognjen Sukalo
мрМилицаБогдановићнаставник страног језика и вјештинаЕкономски факултетmilica.bogdanovic@ef.unibl.org17saradnikmr Milica Bogdanovic
мрНевенаВученнаставник страног језика и вјештинаПриродно-математички факултетnevena.vucen@pmf.unibl.org17saradnikmr Nevena Vucen
дрДијанаЗрнићнаставник страног језика и вјештинаПравни факултетdijana.zrnic@pf.unibl.org051/339-03417saradnikdr Dijana Zrnic
МартинаКнежевићнаставник страног језика и вјештинаФилозофски факултетmartina.knezevic@ff.unibl.org17saradnik Martina Knezevic
мрМајаМандићнаставник страног језика и вјештинаФилолошки факултетmaja.mandic@flf.unibl.org051/340-13517saradnikmr Maja Mandic
ЈеленаПажиннаставник страног језика и вјештинаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-11117saradnik Jelena Pazin
АндријанаСтокић Пенданаставник страног језика и вјештинаФилозофски факултетandrijana.stokic-penda@ff.unibl.org17saradnik Andrijana Stokic Penda
мрДуњаЈанковићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиdunja.markovic@au.unibl.org17nastavnikmr Dunja Jankovic
мрЖељкаЈованићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиzeljka.jovanic@au.unibl.org17nastavnikmr Zeljka Jovanic
мрМајаРегодићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиmaja.regodic@au.unibl.org17nastavnikmr Maja Regodic
СоњаБобрек Савићумјетнички сарадникАкадемија умјетностиsonja.bobrek@au.unibl.org17saradnik Sonja Bobrek Savic
мрPavelCihlarлекторФилолошки факултетpavel.cihlar@flf.unibl.org051/340-14217saradnikmr Pavel Cihlar
MariaFornariлекторФилолошки факултетmaria.fornari@flf.unibl.org051/340-13417saradnik Maria Fornari
мрHeiko WolfgangNauthлекторФилолошки факултетheiko wolfgang.nauth@flf.unibl.org051/340-12617saradnikmr Heiko Wolfgang Nauth
мрРадаСтакићлекторФилолошки факултетrada.stakic@flf.unibl.org051/340-12617saradnikmr Rada Stakic
мрДаркаХербезлекторФилолошки факултетdarka.herbez@flf.unibl.org17saradnikmr Darka Herbez
мрMarion EvelyneGouviacвиши асистентФилолошки факултетmarione - evelyne.gouviac@flf.unibl.org051/340-13117saradnikmr Marion Evelyne Gouviac
мрВеснаАнтуновићвиши асистентМедицински факултетvesna.antunovic@med.unibl.org17saradnikmr Vesna Antunovic
мрМаријанаАраповић-Савићвиши асистентМедицински факултетmarijana.arapovic-savic@med.unibl.org17saradnikmr Marijana Arapovic-Savic
мрСлађанаБабићвиши асистентПриродно-математички факултетsladjana.babic@pmf.unibl.org051/323-90017saradnikmr Sladjana Babic
СњежанаБабићвиши асистентФилолошки факултетsnjezana.babic@flf.unibl.org17saradnik Snjezana Babic
мрЗориславаБајићвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Zorislava Bajic
ГоранБањацвиши асистентЕлектротехнички факултетgoran.banjac@etf.unibl.org051/221-83117saradnik Goran Banjac
ДанијелаБањацвиши асистентЕлектротехнички факултетdanijela.banjac@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Danijela Banjac
БранкаБилбијавиши асистентПриродно-математички факултетbranka.bilbija@pmf.unibl.org17saradnik Branka Bilbija
мрОзренкаБјелобрк-Бабићвиши асистентФилозофски факултетozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org17saradnikmr Ozrenka Bjelobrk-Babic
мрДраганаБлагојевићвиши асистентПриродно-математички факултетdragana.blagojevic@pmf.unibl.org17saradnikmr Dragana Blagojevic
АмирБлажевићвиши асистентФилолошки факултетamir.blazevic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik Amir Blazevic
мрДаркоБодрожавиши асистентТехнолошки факултетdarko.bodroza@tf.unibl.org17saradnikmr Darko Bodroza
мрИгорБожићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаigor.bozic@ffvs.unibl.org17saradnikmr Igor Bozic
ЉиљанаБожићвиши асистентМедицински факултетljiljana.bozic@med.unibl.org17saradnik Ljiljana Bozic
ЈованкаБожовић Миловановићвиши асистентАкадемија умјетностиjovanka.bozovic-milovanovic@au.unibl.org17saradnik Jovanka Bozovic Milovanovic
мрЗоранБоровићвиши асистентЕкономски факултет17saradnikmr Zoran Borovic
мрИван-ВањаБоројавиши асистентПриродно-математички факултетivan-vanja.boroja@etf.unibl.org17saradnikmr Ivan-Vanja Boroja
мрБорутБосанчићвиши асистентПољопривредни факултетborut.bosancic@agro.unibl.org17saradnikmr Borut Bosancic
мрДраганБрковићвиши асистентПољопривредни факултетdragan.brkovic@agro.unibl.org17saradnikmr Dragan Brkovic
НаташаБубић Пајићвиши асистентМедицински факултетnatasa.bubic-pajic@med.unibl.org17saradnik Natasa Bubic Pajic
мрЖељкоБудимирвиши асистентФакултет политичких наукаzeljko.budimir@fpn.unibl.org17saradnikmr Zeljko Budimir
АњаБундаловиши асистентФилолошки факултетanja.bundalo@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Anja Bundalo
СлавкоВасиљевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavko.vasiljevic@aggf.unibl.org17saradnik Slavko Vasiljevic
мрМаринкоВекићвиши асистентПољопривредни факултетmarinko.vekic@agro.unibl.org17saradnikmr Marinko Vekic
мрМладенВелетићвиши асистентЕлектротехнички факултетmladen.veletic@etf.unibl.org17saradnikmr Mladen Veletic
БојанВлашкивиши асистентПравни факултетbojan.vlaski@pf.unibl.org051/339-03917saradnik Bojan Vlaski
мрЂорђеВојиновићвиши асистентТехнолошки факултетdjordje.vojinovic@tf.unibl.org051/214-26417saradnikmr Djordje Vojinovic
мрБиљанаВрањешвиши асистентМашински факултетbiljana.vranjes@mf.unibl.org17saradnikmr Biljana Vranjes
СвјетланаВрањешвиши асистентЕкономски факултетsvejtlana.vranjes@ef.unibl.org17saradnik Svjetlana Vranjes
ЂорђеВујчићвиши асистентТехнолошки факултетdjordje.vujcic@tf.unibl.org17saradnik Djordje Vujcic
дрЖељкоВукићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.vukic@ffvs.unibl.org17saradnikdr Zeljko Vukic
мрДијанаВуковићвиши асистентЕлектротехнички факултетdijana.vukovic@etf.unibl.org17saradnikmr Dijana Vukovic
БојанаВукојевићвиши асистентФакултет политичких наукаbojana.vukojevic@fpn.unibl.org17saradnik Bojana Vukojevic
мрБориславВукојевићвиши асистентФакултет политичких наукаborislav.vukojevic@fpn.unibl.org17saradnikmr Borislav Vukojevic
мрЗоранВукојевићвиши асистентМедицински факултетzoran.vukojevic@med.unibl.org051/586-98117mr Zoran Vukojevic
мрЖаркоГагићвиши асистентМедицински факултетzarko.gagic@med.unibl.org17saradnikmr Zarko Gagic
мрДрашкоГајићвиши асистентФакултет политичких наукаdrasko.gajic@fpn.unibl.org17saradnikmr Drasko Gajic
ЈеленаГајићвиши асистентТехнолошки факултет17saradnik Jelena Gajic
мрСлавицаГајићвиши асистентЕлектротехнички факултетslavica.gajic@etf.unibl.org17saradnikmr Slavica Gajic
ЈованГалићвиши асистентЕлектротехнички факултетjovan.galic@etf.unibl.org17saradnik Jovan Galic
СандаГверовиши асистентПравни факултетsanda.gvero@pf.unibl.org051/339-01117saradnik Sanda Gvero
мрТањаГлишићвиши асистентФилозофски факултетtanja.glisic@ff.unibl.org17saradnikmr Tanja Glisic
СлободанГњатовиши асистентПриродно-математички факултетslobodan.gnjato@pmf.unibl.org17saradnik Slobodan Gnjato
НинаГоведарвиши асистентФилолошки факултетnina.govedar@flf.unibl.org17saradnik Nina Govedar
мрМилкицаГрабежвиши асистентМедицински факултетmilkica.grabez@med.unibl.org17saradnikmr Milkica Grabez
МиланаГрбићвиши асистентПриродно-математички факултетmilana.grbic@pmf.unibl.org17saradnik Milana Grbic
мрОливераГрбићвиши асистентФакултет политичких наукаolivera.grbic@fpn.unibl.org17saradnikmr Olivera Grbic
мрАлександраГребенарвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Aleksandra Grebenar
мрГорданаГрујићвиши асистентАкадемија умјетностиgordana.grujic@au.unibl.org17saradnikmr Gordana Grujic
ЖаркоГрујићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.grujic@aggf.unibl.org17saradnik Zarko Grujic
ЈеленаДавидовић Гидасвиши асистентПољопривредни факултетjelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org051/330-93317saradnik Jelena Davidovic Gidas
ГоранДамјанацвиши асистентАкадемија умјетности17saradnik Goran Damjanac
мрВањаДаничићвиши асистентШумарски факултетvanja.danicic@sf.unibl.org051/464-62817saradnikmr Vanja Danicic
мрЗлаткоДејановићвиши асистентЕлектротехнички факултетzlatko.dejanovic@etf.unibl.org17saradnikmr Zlatko Dejanovic
ДанијелДојчиновићвиши асистентФилолошки факултетdanijel.dojcinovic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik Danijel Dojcinovic
мрДраганаДошеновићвиши асистентЕкономски факултетdragana.dosenovic@ef.unibl.org17saradnikmr Dragana Dosenovic
ЖелимирДрагићвиши асистентФилозофски факултетzelimir.dragic@ff.unibl.org17saradnik Zelimir Dragic
мрМирославДрагићвиши асистентТехнолошки факултетmiroslav.dragic@tf.unibl.org17saradnikmr Miroslav Dragic
мрДијанаДрљачавиши асистентТехнолошки факултет17saradnikmr Dijana Drljaca
ИгорДујловићвиши асистентЕлектротехнички факултетigor.dujlovic@etf.unibl.org17saradnik Igor Dujlovic
мрВелиборЂалићвиши асистентЕлектротехнички факултетvelibor.djalic@etf.unibl.org17saradnikmr Velibor Djalic
мрОљаЂорђићвиши асистентПриродно-математички факултетolja.djordjic@pmf.unibl.org17saradnikmr Olja Djordjic
МаркоЂукановићвиши асистентПриродно-математички факултетmarko.djukanovic@pmf.unibl.org17saradnik Marko Djukanovic
ЖељкоЂурићвиши асистентМашински факултетzeljko.djuric@mf.unibl.org17saradnik Zeljko Djuric
НебојшаЂурићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnebojsa.djuric@aggf.unibl.org17saradnik Nebojsa Djuric
мрЖелимирЕрићвиши асистентМедицински факултет051/234-15117saradnikmr Zelimir Eric
ДраганаЗељићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.zeljic@aggf.unibl.org17saradnik Dragana Zeljic
ТатјанаЗецвиши асистентПриродно-математички факултетtatjana.zec@pmf.unibl.org052/770-25417saradnik Tatjana Zec
мрМатеаЗлатковићвиши асистентЕкономски факултетmatea.zlatkovic@ef.unibl.org17saradnikmr Matea Zlatkovic
НемањаЗлојутровиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаnemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org17saradnik Nemanja Zlojutro
мрБранеЗлокапавиши асистентШумарски факултетbrane.zlokapa@sf.unibl.org051/464-62817saradnikmr Brane Zlokapa
ВеснаИвановићвиши асистентТехнолошки факултетvesna.ivanovic@tf.unibl.org17saradnik Vesna Ivanovic
МајаИлићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.ilic@aggf.unibl.org17saradnik Maja Ilic
мрМиланЈакшићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/464-02517saradnikmr Milan Jaksic
АлександарЈанковићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетaleksandar.jankovic@aggf.unibl.org17saradnik Aleksandar Jankovic
мрОгњенкаЈанковићвиши асистентМедицински факултетognjenka.jankovic@med.unibl.org17saradnikmr Ognjenka Jankovic
АлександарЈањићвиши асистентМашински факултет17saradnik Aleksandar Janjic
мрДанијелаЈелићвиши асистентФилолошки факултетdanijela.jelic@flf.unibl.org051/340-12717saradnikmr Danijela Jelic
мрЉиљанаЈерковићвиши асистентФилозофски факултетljiljana.jerkovic@ff.unibl.org17saradnikmr Ljiljana Jerkovic
мрДушкаЈовићвиши асистентМедицински факултетduska.jovic@med.unibl.org17saradnikmr Duska Jovic
ЊегославЈовићвиши асистентПравни факултетnjegoslav.jovic@pf.unibl.org051/339-02217saradnik Njegoslav Jovic
дрОгњенЈолџићвиши асистентЕлектротехнички факултетognjen.joldzic@etf.unibl.org17saradnikdr Ognjen Joldzic
мрРенатаЈосиповићвиши асистентМедицински факултетrenata.josipovic@med.unibl.org17saradnikmr Renata Josipovic
ГоранЈотићвиши асистентМашински факултетgoran.jotic@mf.unibl.org17saradnik Goran Jotic
МилицаЈошић-Милиновићвиши асистентФилолошки факултетmilica.josic-milinovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Milica Josic-Milinovic
мрЈаснаЈуришић Рољићвиши асистентФилолошки факултетjasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org051/340-13617saradnikmr Jasna Jurisic Roljic
мрМирелаКајкут Зељковићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсеmirela.kajkut@igr.unibl.org17saradnikmr Mirela Kajkut Zeljkovic
СњежанаКевић-Зрнићвиши асистентФилозофски факултетsnjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org051/436-23317saradnik Snjezana Kevic-Zrnic
АлександарКелечвиши асистентЕлектротехнички факултетaleksandar.kelec@etf.unibl.org17saradnik Aleksandar Kelec
мрБиљанаКелечевићвиши асистентПољопривредни факултетbiljana.kelecevic@agro.unibl.org17saradnikmr Biljana Kelecevic
мрБојанКнежевићвиши асистентМашински факултетbojan.knezevic@mf.unibl.org17saradnikmr Bojan Knezevic
мрДаријаКнежевићвиши асистентМедицински факултетdarija.knezevic@med.unibl.org051/234-10017saradnikmr Darija Knezevic
мрЖаркоКовачевићвиши асистентРударски факултетzarko.kovacevic@rf.unibl.org17saradnikmr Zarko Kovacevic
мрИванаКолешкавиши асистентПољопривредни факултет17saradnikmr Ivana Koleska
мрМилованКотурвиши асистентМашински факултетmilovan.kotur@mf.unibl.org17saradnikmr Milovan Kotur
мрАлександарКраљвиши асистентПољопривредни факултетaleksandar.kralj@agro.unibl.org17saradnikmr Aleksandar Kralj
ТањаКрмпотвиши асистентПољопривредни факултетtanja.krmpot@agro.unibl.org17saradnik Tanja Krmpot
мрСањаКрнетићвиши асистентПриродно-математички факултетsanja.krnetic@pmf.unibl.org17saradnikmr Sanja Krnetic
мрНаташаЛакићвиши асистентТехнолошки факултетnatasa.lakic@tf.unibl.org17saradnikmr Natasa Lakic
СашаЛалошвиши асистентМашински факултетsasa.lalos@mf.unibl.org17saradnik Sasa Lalos
ЂорђеЛекићвиши асистентЕлектротехнички факултетdjordje.lekic@etf.unibl.org17saradnik Djordje Lekic
мрНовицаЛоврићвиши асистентПриродно-математички факултетnovica.lovric@pmf.unibl.org051/281-20117saradnikmr Novica Lovric
мрМилицаЛукачвиши асистентПриродно-математички факултетmilica.lukac@pmf.unibl.org17saradnikmr Milica Lukac
СандраЛукићвиши асистентФилозофски факултетsandra.lukic@ff.unibl.org17saradnik Sandra Lukic
АлександарМајићвиши асистентПриродно-математички факултетaleksandar.majic@pmf.unibl.org17saradnik Aleksandar Majic
ДијанаМајсторовићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdijana.majstorovic@aggf.unibl.org17saradnik Dijana Majstorovic
МилицаМалешевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilica.malesevic@aggf.unibl.org17saradnik Milica Malesevic
ДејанМалчићвиши асистентФилолошки факултетdejan.malcic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik Dejan Malcic
мрСашаМаринвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Sasa Marin
СашаМарковићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаsasa.markovic@ffvs.unibl.org17saradnik Sasa Markovic
ВеснаМарчетавиши асистентФилолошки факултетvesna.marceta@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Vesna Marceta
ТихомирМачкићвиши асистентМашински факултетtihomir.mackic@mf.unibl.org17saradnik Tihomir Mackic
МилицаМијатовићвиши асистентФилолошки факултетmilica.mijatovic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Milica Mijatovic
АнитаМилаковићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетanita.milakovic@aggf.unibl.org17saradnik Anita Milakovic
ГоранМилашинвиши асистентФилолошки факултетgoran.milasin@flf.unibl.org051/340-12717saradnik Goran Milasin
мрВалентинаМилекићвиши асистентФилолошки факултетvalentina.milekic@flf.unibl.org051/340-12317saradnikmr Valentina Milekic
мрТатјанаМиливојацвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Tatjana Milivojac
ДејанМилиновићвиши асистентФилолошки факултетdejan.milinovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Dejan Milinovic
СвјетланаМилошевићвиши асистентПриродно-математички факултетsvjetlana.milosevic@pmf.unibl.org17saradnik Svjetlana Milosevic
мрДаркоМилуновићвиши асистентЕкономски факултетdarko.milunovic@ef.unibl.org051/430-02517saradnikmr Darko Milunovic
ЉубишаМићићвиши асистентЕкономски факултетljubisa.micic@ef.unibl.org17saradnik Ljubisa Micic
мрМирјанаМишкићвиши асистентПравни факултетmirjana.miskic@pf.unibl.org051/339-01917saradnikmr Mirjana Miskic
НаташаМрђа Бошњаквиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnatasa.mrdja@aggf.unibl.org17saradnik Natasa Mrdja Bosnjak
ПредрагМршићвиши асистентЕлектротехнички факултетpredrag.mrsic@etf.unibl.org17saradnik Predrag Mrsic
мрЈованаМуњизвиши асистентРударски факултетjovana.crnogorac@rf.unibl.org17saradnikmr Jovana Munjiz
мрЈеленаНикитовићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсе jelena.nikitovic@igr.unibl.org18saradnikmr Jelena Nikitovic
мрБојанНиколићвиши асистентПриродно-математички факултетbojan.nikolic@pmf.unibl.org17saradnikmr Bojan Nikolic
мрБранимирЊежићвиши асистентПољопривредни факултет17saradnikmr Branimir Njezic
мрСашаЊежићвиши асистентМедицински факултетsasa.njezic@med.unibl.org17saradnikmr Sasa Njezic
АлександарПајкановићвиши асистентЕлектротехнички факултетaleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org17saradnik Aleksandar Pajkanovic
мрКристинаПантелић Бабићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаkristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org17saradnikmr Kristina Pantelic Babic
ДраганПапићвиши асистентПриродно-математички факултетdragan.papic@pmf.unibl.org17saradnik Dragan Papic
мрДраганПарталовиши асистентФилозофски факултет17saradnikmr Dragan Partalo
мрСањаПарталовиши асистентФилозофски факултет17saradnikmr Sanja Partalo
ВладимирПетковићвиши асистентШумарски факултетvladimir.petkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Vladimir Petkovic
мрДанијелаПетровићвиши асистентШумарски факултетdanijela.petrovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnikmr Danijela Petrovic
мрСтојанаПетровићвиши асистентПравни факултетstojana.petrovic@pf.unibl.org051/339-01317saradnikmr Stojana Petrovic
мрКристијанПоповићвиши асистентФилозофски факултет17saradnikmr Kristijan Popovic
ТијанаПоповићвиши асистентФилолошки факултетtijana.popovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Tijana Popovic
мрНаташаПоповић-Милетићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnatasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnikmr Natasa Popovic-Miletic
ДраганаПрерадовићвиши асистентЕкономски факултетdragana.preradovic@ef.unibl.org17saradnik Dragana Preradovic
мрАлмаПртинавиши асистентМедицински факултетalma.prtina@med.unibl.org17saradnikmr Alma Prtina
БиљанаРадусин -Сопићвиши асистентПриродно-математички факултет biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org17saradnik Biljana Radusin -Sopic
мрАндреаРакановић Радоњићвиши асистентФакултет политичких наукаandrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org17saradnikmr Andrea Rakanovic Radonjic
мрНемањаРакићвиши асистентПриродно-математички факултетnemanja.rakic@pmf.unibl.org17saradnikmr Nemanja Rakic
мрДаркоРатковићвиши асистентФилозофски факултетdarko.ratkovic@ff.unibl.org17saradnikmr Darko Ratkovic
АнђелкаРачићвиши асистентМедицински факултет17saradnik Andjelka Racic
ЈеленаРистановић Купрешаквиши асистентФилолошки факултетjelena.ristanovic-kupresak@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Jelena Ristanovic Kupresak
КорнелијаРистићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетkornelija.ristic@aggf.unibl.org053/432-22917saradnik Kornelija Ristic
мрДалиборСавићвиши асистентФакултет политичких наукаdalibor.savic@fpn.unibl.org17saradnikmr Dalibor Savic
мрМихајлоСавићвиши асистентЕлектротехнички факултетmihajlo.savic@etf.unibl.org17saradnikmr Mihajlo Savic
ПероСаиловићвиши асистентТехнолошки факултетpero.sailovic@tf.unibl.org17saradnik Pero Sailovic
мрИванСамелаквиши асистентПриродно-математички факултетivan.samelak@pmf.unibl.org17saradnikmr Ivan Samelak
мрБраниславСредановићвиши асистентМашински факултетbranislav.sredanovic@mf.unibl.org17saradnikmr Branislav Sredanovic
мрСандаСтанивуковићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсеsanda.stanivukovic@igr.unibl.org17saradnikmr Sanda Stanivukovic
МаркоСтанојевићвиши асистентПриродно-математички факултетmarko.stanojevic@pmf.unibl.org17saradnik Marko Stanojevic
дрНаташаСтојаковићвиши асистентМедицински факултетnatasa.stojakovic@med.unibl.org051/258-23017saradnikdr Natasa Stojakovic
СлободанСтојнићвиши асистентПољопривредни факултетslobodan.stojnic@agro.unibl.org17saradnik Slobodan Stojnic
мрБиљанаСукара-Ћелићвиши асистентПриродно-математички факултетbiljana.sukara-celic@pmf.unibl.org17saradnikmr Biljana Sukara-Celic
мрЉиљанаСуручићвиши асистентМедицински факултетljiljana.surucic@med.unibl.org17saradnikmr Ljiljana Surucic
мрРељаСуручићвиши асистентМедицински факултетrelja.surucic@med.unibl.org051-340-11117saradnikmr Relja Surucic
РадославТадићвиши асистентАкадемија умјетностиradoslav.tadic@au.unibl.org17saradnik Radoslav Tadic
мрЉиљанаТанкосићвиши асистентРударски факултетljiljana.tankosic@rf.unibl.org18saradnikmr Ljiljana Tankosic
ДраганаТепићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.tepic@aggf.unibl.org17saradnik Dragana Tepic
мрВојиславТимарацвиши асистентЕкономски факултетvojislav.timarac@ef.unibl.org17saradnikmr Vojislav Timarac
мрДалиборТомашвиши асистентЕкономски факултет17saradnikmr Dalibor Tomas
ВањаТомићвиши асистентМедицински факултетvanja.tomic@med.unibl.org17saradnik Vanja Tomic
мрВалентинаТопић Вученовићвиши асистентМедицински факултетvalentina.topic-vucenovic@med.unibl.org17saradnikmr Valentina Topic Vucenovic
мрЈеленаТриванвиши асистентРударски факултетjelena.trivan@rf.unibl.org17saradnikmr Jelena Trivan
СањаТуцикешићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsanja.tucikesic@aggf.unibl.org17saradnik Sanja Tucikesic
НинаУмићевићвиши асистентМедицински факултетnina.umicevic@med.unibl.org17saradnik Nina Umicevic
мрУнаУмићевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетuna.umicevic@aggf.unibl.org17saradnikmr Una Umicevic
мрМирјанаУмићевић-Давидовићвиши асистентМедицински факултетmirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org17saradnikmr Mirjana Umicevic-Davidovic
мрЉубицаФигунвиши асистентРударски факултетljubica.figun@rf.unibl.org17saradnikmr Ljubica Figun
мрЈаснаФришчићвиши асистентПриродно-математички факултетjasna.friscic@pmf.unibl.org17saradnikmr Jasna Friscic
мрДиноХасанагићвиши асистентПриродно-математички факултетdino.hasanagic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnikmr Dino Hasanagic
ЗоранаХркић-Илићвиши асистентШумарски факултетzorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Zorana Hrkic-Ilic
мрРадомирЦвијићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17saradnikmr Radomir Cvijic
СвјетланаЦвијићвиши асистентПриродно-математички факултетsvjetlana.cvijic@pmf.unibl.org17saradnik Svjetlana Cvijic
БраниславЦвјетковићвиши асистентШумарски факултетbranislav.cvjetkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Branislav Cvjetkovic
мрСлађанаЦукутвиши асистентФилолошки факултетsladjana.cukut@flf.unibl.org051/340-12717saradnikmr Sladjana Cukut
ДимитријеЧвокићвиши асистентПриродно-математички факултетdimitrije.cvokic@pmf.unibl.org051/230-150 051/230-15217saradnik Dimitrije Cvokic
мрМиодрагЧелебићвиши асистентРударски факултетmiodrag.celebic@rf.unibl.org17saradnikmr Miodrag Celebic
мрВераЧолаковићвиши асистентФилолошки факултетvera.colakovic@flf.unibl.org051/340-12417saradnikmr Vera Colakovic
ЖељкоШарићвиши асистентФилозофски факултетzeljko.saric@ff.unibl.org17saradnik Zeljko Saric
ИгорШевовиши асистентЕлектротехнички факултетigor.sevo@etf.unibl.org17saradnik Igor Sevo
мрСањаШеховацвиши асистентПриродно-математички факултетsanja.sehovac@pmf.unibl.org17saradnikmr Sanja Sehovac
мрМајаШибаревићвиши асистентПриродно-математички факултетmaja.sibarevic@pmf.unibl.org17saradnikmr Maja Sibarevic
мрЉиљаШикманвиши асистентТехнолошки факултетljilja.sikman@tf.unibl.org17saradnikmr Ljilja Sikman
мрБланкаШкипинавиши асистентТехнолошки факултетblanka.skipina@tf.unibl.org17saradnikmr Blanka Skipina
мрВелиборШкобићвиши асистентЕлектротехнички факултет17saradnikmr Velibor Skobic
мрЈованШкундрићвиши асистентМашински факултетjovan.skundric@mf.unibl.org17saradnikmr Jovan Skundric
мрДраганаШњеготавиши асистентПриродно-математички факултетdragana.snjegota@pmf.unibl.org17saradnikmr Dragana Snjegota
ТањаШоботвиши асистентМедицински факултет17saradnik Tanja Sobot
МладенАмовићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmladen.amovic@aggf.unibl.org17saradnik Mladen Amovic
ДушанБајовићасистентЕлектротехнички факултетdusan.bajovic@etf.unibl.org17saradnik Dusan Bajovic
ДејанВасићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdejan.vasic@aggf.unibl.org17saradnik Dejan Vasic
ЈеленаВуковићасистентПриродно-математички факултетjelena.vukovic@pmf.unibl.org17saradnik Jelena Vukovic
РадованВукомановићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетradovan.vukomanovic@aggf.unibl.org17saradnik Radovan Vukomanovic
НаташаВученовићасистентФилолошки факултетnatasa.vucenovic@flf.unibl.org17saradnik Natasa Vucenovic
мрМиланГајићасистентАкадемија умјетностиmilan.gajic@au.unibl.org17saradnikmr Milan Gajic
БиљанаГатарићасистентМедицински факултетbiljana.gataric@med.unibl.org17saradnik Biljana Gataric
ДушкоГатарићасистентЕлектротехнички факултетdusko.gataric@etf.unibl.org17saradnik Dusko Gataric
МиланаДамјенићасистентФилозофски факултетmilana.damjenic@ff.unibl.org17saradnik Milana Damjenic
ДејанДошлићасистентФилозофски факултетdejan.doslic@ff.unibl.org17saradnik Dejan Doslic
ДијанаЂеорђићасистентМашински факултетdijana.djeordjic@mf.unibl.org17saradnik Dijana Djeordjic
ТијанаЂуричићасистентТехнолошки факултетtijana.malinovic@tf.unibl.org17saradnik Tijana Djuricic
БојанЕрцегасистентЕлектротехнички факултетbojan.erceg@etf.unibl.org17saradnik Bojan Erceg
МаркоИванишевићасистентПриродно-математички факултетmarko.ivanisevic@pmf.unibl.org17saradnik Marko Ivanisevic
ЈовицаИлићасистентМашински факултетjovica.ilic@mf.unibl.org17saradnik Jovica Ilic
ГорданаЈаковљевићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.jakovljevic@aggf.unibl.org17saradnik Gordana Jakovljevic
дрДејанЈанковићасистентАкадемија умјетностиdejan.jankovic@au.unibl.org17saradnikdr Dejan Jankovic
МладенЈанковићасистентАкадемија умјетностиmladen.jankovic@au.unibl.org17saradnik Mladen Jankovic
СавкаЈанковићасистентПриродно-математички факултетsavka.jankovic@pmf.unibl.org17saradnik Savka Jankovic
ВедранЈовановићасистентЕлектротехнички факултетvedran.jovanovic@etf.unibl.org17saradnik Vedran Jovanovic
СањаЈовичићасистентМедицински факултетsanja.jovicic@med.unibl.org17saradnik Sanja Jovicic
ДејанКантарасистентФилозофски факултетdejan.kantar@ff.unibl.org17saradnik Dejan Kantar
СашаКаракашасистентАкадемија умјетностиsasa.karakas@au.unibl.org17saradnik Sasa Karakas
ДанијелаКардашасистентМашински факултетdanijela.kardas@mf.unibl.org17saradnik Danijela Kardas
мрВладимирКлепићасистентАкадемија умјетностиvladimir.klepic@au.unibl.org17saradnikmr Vladimir Klepic
СвјетланаКовачевићасистентЕлектротехнички факултетsvjetlana.kovacevic@etf.unibl.org17saradnik Svjetlana Kovacevic
МилаКрнетаасистентФилозофски факултетmila.krneta@ff.unibl.org17saradnik Mila Krneta
МилицаЛекићасистентЕлектротехнички факултет17saradnik Milica Lekic
СоњаЛероасистентФилолошки факултетsonja.lero@flf.unibl.org17saradnik Sonja Lero
СтојанкаЛужијаасистентФилозофски факултетstojanka.luzija@ff.unibl.org17saradnik Stojanka Luzija
БорисМалчићасистентЕлектротехнички факултетboris.malcic@etf.unibl.org17saradnik Boris Malcic
СмиљанаМаринковићасистентАкадемија умјетностиsmiljana.marinkovic@au.unibl.org17saradnik Smiljana Marinkovic
МилисавМарковићасистентМашински факултетmilisav.markovic@mf.unibl.org17saradnik Milisav Markovic
ДавидМастикосаасистентАкадемија умјетностиdavid.mastikosa@au.unibl.org17saradnik David Mastikosa
АндреаМедићасистентФилолошки факултетandrea.popovic@flf.unibl.org051/340-12617saradnik Andrea Medic
ДраганаМилисавићасистентПриродно-математички факултетdragana.milisavic@pmf.unibl.org17saradnik Dragana Milisavic
БраниславНиколићасистентФилолошки факултетbranislav.nikolic@flf.unibl.org17saradnik Branislav Nikolic
НиколаОбрадовићасистентЕлектротехнички факултетnikola.obradovic@etf.unibl.org17saradnik Nikola Obradovic
НиколаОжеговићасистентФилозофски факултетnikola.ozegovic@ff.unibl.org17saradnik Nikola Ozegovic
БорисПетковићасистентПриродно-математички факултетboris.petkovic@pmf.unibl.org17saradnik Boris Petkovic
ДејанПилиповићасистентПравни факултетdejan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-01717saradnik Dejan Pilipovic
МаријаПилиповићасистентАкадемија умјетностиmarija.pilipovic@au.unibl.org17saradnik Marija Pilipovic
РаткоПилиповићасистентЕлектротехнички факултетratko.pilipovic@etf.unibl.org17saradnik Ratko Pilipovic
ИванаПоповићасистентФилолошки факултетivana.popovic@flf.unibl.org17saradnik Ivana Popovic
ИгорПоповићасистентПравни факултетigor.popovic@pf.unibl.org051/339-03717saradnik Igor Popovic
МиланПредојевићасистентПриродно-математички факултетmilan.predojevic@pmf.unibl.org17saradnik Milan Predojevic
МаринаРакановићасистентТехнолошки факултетmarina.rakanovic@tf.unibl.org17saradnik Marina Rakanovic
ИванаСавковићасистентМашински факултетivana.savkovic@mf.unibl.org17saradnik Ivana Savkovic
МитарСимићасистентЕлектротехнички факултетmitar.simic@etf.unibl.org17saradnik Mitar Simic
МладенСлијепчевићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmladen.slijepcevic@aggf.unibl.org17saradnik Mladen Slijepcevic
МиланаСмиљанићасистентАкадемија умјетностиmilana.smiljanic@au.unibl.org17saradnik Milana Smiljanic
АницаСтанковић СтојнићасистентМедицински факултетanica.stankovic-stojnic@med.unibl.org17saradnik Anica Stankovic Stojnic
РадованСубићасистентФилозофски факултетradovan.subic@ff.unibl.org17saradnik Radovan Subic
АнкицаСузићасистентФилозофски факултетankica.suzic@ff.unibl.org17saradnik Ankica Suzic
ГорданаТошићасистентМашински факултетgordana.tosic@mf.unibl.org17saradnik Gordana Tosic
СвјетланаЋоралићасистентШумарски факултетsvjetlana.coralic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Svjetlana Coralic
ДрагоЧавкаасистентЕлектротехнички факултетdrago.cavka@etf.unibl.org17saradnik Drago Cavka
МиркаШаровић ВукајловићасистентМедицински факултетmirka.sarovic-vukajlovic@med.unibl.org17saradnik Mirka Sarovic Vukajlovic
РобертШвракаасистентПравни факултетrobert.svraka@pf.unibl.org051/339-03617saradnik Robert Svraka
ОливераШевоасистентПравни факултетolivera.sevo@pf.unibl.org051/339-01617saradnik Olivera Sevo
АлександраШиникасистентТехнолошки факултетaleksandra.sinik@tf.unibl.org17saradnik Aleksandra Sinik
МаркоШипкаасистентАкадемија умјетностиmarko.sipka@au.unibl.org17saradnik Marko Sipka
МиланШипкаасистентПољопривредни факултетmilan.sipka@agro.unibl.org17saradnik Milan Sipka