Navigacija

Dijana Mikić

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
ORT18UD Ultrazvučna dijagnostika