Navigacija

Članice

Univerzitet u Banjoj Luci čini: 17 fakulteta i Institut za genetičke resurse.

U sastavu Univerziteta su: Akademija umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Rudarski fakultet, Tehnološki fakultet, Fakultet bezbjednosnih nauka, Fakultet političkih nauka, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Filološki fakultet, Filozofski fakultet i Šumarski fakultet.