Navigacija

Pravilnici

(1) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - 16. januar 2020. godine


(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.1) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.2) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.3) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.4) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 16. januar 2020. godinu


(3) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci


(4) Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.2) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.3) Zaključak Senata 27. jun 2019. godine


(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi


(6) Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine


(7) Pravilnik o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerzitetu u Banjoj Luci

(7.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku pravne zaštite intelektualne  svojine Univerziteta u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godine


(8) Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci


(9) Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na Internetu


(10) Pravilnik o dodjeli priznanja nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - PREČIŠĆEN TEKST

(10.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - 27. septembar 2018. godine


(11) Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa


(12) Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse

(12.1) Odluka o stavljanju van snage člana 6. Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za getuta za genetičke  resurse Univerziteta u Banjoj Luci, broj 02/04-3.1472-46/12 od 21.6.2012. godine - 9. avgust 2019


(13) Pravilnik o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - 5. mart 2019. godine

(13.1) Prilog 1 - Zahtjev za ekvivalenciju

(13.2) Prilog 2 - Zahtjev za priznavanje strane obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja

(13.3) Pravilnika o dopuni pravilnika priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci [28.11.2019. godine]


(14) Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći)

(14.1) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći) - 19. mart 2019. godine


(15) Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci


(16) Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

(16.1) Izmjena Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


(17) Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

(17.1) Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima  Univerziteta u Banjoj Luci 


(18) Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci


(19) Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

(19.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta u Banjoj Luci


(20) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

(20.1) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti - 14. novembar 2019. godine


(21) Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11)


(22) Pravilnik o vanrednom studiju


(23) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci


(24) Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja


(25) Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


(26) Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa


 

(27) Pravilnik o zaštiti od požara


(28) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija


(29) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master/ magistarskih radova na Univerzitetu u Banjoj Luci


(30) Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci 


(31) Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji


(32) Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja

(32.1) Prilozi uz Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja


(33) Pravilnik o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci

(33.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci 14. februar 2019. godine


(34) Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 1. april 2019. godine

(34.1) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 14. novembar 2019. godine


(35) Pravilnik o radu Komisije za zaštitu i dobrobit eksperimentalnih životinja - 1. april 2019. godine


(36) Pravilnik o zaštiti na radu - 20. maj 2019. godine


(37) Pravilnik o fondu za podsticaj i promociju naučnoistraživačkog i umjetničkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci - 4. juni 2019. godine