Navigacija

Fondacije „Welt der Wunder“ i „Fairnetzen“ i Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena

Njemačka  Fondacija „Welt der Wunder u saradnji sa Univerzitetom primijenjenih nauka iz Esena počela je 2014. godine sa praksom dodjele jednokratnih stipendija studentima našeg Univerziteta. Za tri godine navedena fondacija, čije je glavni pokrovitelj prof. dr Frank Vinenbruk (Frank Winnenbrock) obezbijedila je 175 stipendija po 200 evra studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 2017. godine stipendije, u saradnji sa pomenutim Univerzitetom iz Esena, obezbjeđuje Fondacija „Fairnetzen , pod pokroviteljstvom Keja Mulenbruha (Kay Mühlenbruch), čime će se broj dobitnika ovih stipendija povećati za još najmanje 50. 

Vođene motom da je obrazovanje najvažniji resurs i da treba biti dostupno što većem broju ljudi, ove dvije neprofitne, humanitarne fondacije prilikom selekcije kandidata, prednost daju uspješnijim studentima lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, tako da je zahvaljujući njima tokom zadnje četiri godine navedene stipendije dobio značaj broj naših studenata bez jednog ili oba roditelja; studenti čiji su roditelji bolesti ili su nezaposleni; koji imaju minimalna i neredovna primanja kao i oni koji su iz nekog drugog razloga u stanju socijalne potrebe.

Treba napomenuti da posebne zasluge za pokretanje aktivnosti na stipendiranju naših studenata pripadaju prof. dr Klemensu Jegeru (Clemens Jäger), dekanu  Visoke škole za ekonomiju i menadžment Univerziteta za primijenjene nauke iz Esena i prof. dr Eriku Freru (Eric Frère) , inače počasnim doktorima nauka Univerziteta u Banjoj Luci, koji su 2013. godine  inicirali i potpisivanje Ugovora o saradnji našeg u Univerziteta sa ovom visokoškolskom institucijom iz Njemačke.