Navigacija

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet je počeo sa radom 1994. godine. Prilikom osnivanja u svom sastavu je imao 10 odsjeka: biologija, istorija, engleski jezik i književnost, geografija, matematika i informatika, pedagogija, psihologija, srpski jezik i književnost, filozofija i sociologija i fizika.

Iz sastava Filozofskog fakulteta 1996. godine izdvojena su četiri studijska odsjeka (biologija, geografija, matematika i informatika i fizika) i osnovan je Prirodno­matematički fakultet, a 2001. godine od odsjeka za fizičku kulturu osnovan je Fakultet za fizičko vaspitanje i sport. U februaru 2005. godine, u okviru studijskog programa za učiteljski studij, počeo je sa radom Centar za učiteljski studij u Derventi. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta od 2009. godine, dolazi do izdvajanja 9 studijskih programa i osnivanja Filološkog fakulteta i Fakulteta političkih nauka.

Filozofski fakultet trenutno obuhvata šest studijskih programa u okviru kojih se organizuje nastava i na prvom i drugom ciklusu. Treći ciklus studija Pedagogija licenciran je 2014. godine, a 2015. godine licenciran je i studij Metodika razredne nastave.Studijski programi: Istorija, Pedagogija, Učiteljski studij i Filozofija organizovani su prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski programi: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Psihologija prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 322 780
Faks +387 51 325 811 
Veb-sajt https://ff.unibl.org/
E-pošta info@ff.unibl.org
Adresa

Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja

Luka

Dekan Dr Srđan Dušanić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Tatjana Mihajlović, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Milena Karapetrović, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/88/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/____________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-4.jpg