Навигација

Филозофски факултет

Филозофски факултет је почео са радом 1994. године. Приликом оснивања у свом саставу је имао 10 одсјека: биологија, историја, енглески језик и књижевност, географија, математика и информатика, педагогија, психологија, српски језик и књижевност, филозофија и социологија и физика.

Из састава Филозофског факултета 1996. године издвојена су четири студијска одсјека (биологија, географија, математика и информатика и физика) и основан је Природно­математички факултет, а 2001. године од одсјека за физичку културу основан је Факултет за физичко васпитање и спорт. У фебруару 2005. године, у оквиру студијског програма за учитељски студиј, почео је са радом Центар за учитељски студиј у Дервенти. Одлуком Управног одбора Универзитета од 2009. године, долази до издвајања 9 студијских програма и оснивања Филолошког факултета и Факултета политичких наука.

Филозофски факултет тренутно обухвата шест студијских програма у оквиру којих се организује настава и на првом и другом циклусу. Трећи циклус студија Педагогија лиценциран је 2014. године, а 2015. године лиценциран је и студиј Методика разредне наставе.Студијски програми: Историја, Педагогија, Учитељски студиј и Филозофија организовани су према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програми: Предшколско васпитање и образовање и Психологија према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 322 780
Факс +387 51 325 811 
Веб-сајт https://ff.unibl.org/
Е-пошта info@ff.unibl.org
Адреса

Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања

Лука

Декан Др Срђан Душанић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Татјана Михајловић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад Др Милена Карапетровић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/88/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/____________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-4.jpg