Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0