Навигација

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет физичког васпитања и спорта настао је издвајањем Одсјека за физичку културу из Филозофског факултета 2001. годин, када је и уписана прва генерација студената.

Настава на првом и другом циклусу студија изводи се на студијском програму Општи наставнички и Спорт.

Студијски програм Oпшти ­наставнички је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програм Спорт према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 312 280
Факс +387 51 312 280
Веб-сајт www.ffvs.unibl.org
Е-пошта info@ffvs.unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Декан Др Борко Петровић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Раденко Добраш, ванредни професор
Продекан за научноистраживачки рад Др Жељко Секулић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-4.jpg