Навигација

Листа уговора

Споразум о пословно техничкој сарадњи између ПМФ-а и ОШ " Борисав Станковић" Бања Лука, Природно-математички факултет и ОШ Борисав Станковић Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора31/20
ИнституцијаПриродно-математички факултет и ОШ Борисав Станковић Бања Лука, Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања23.01.2020.
Датум истека23.01.2025.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет у Тесалији

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-21/19
ИнституцијаУниверзитет у Тесалији
Веб адресаhttp://www.uth.gr/en/
Датум потписивања03.12.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/21, Универзитет у Кадизу

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-20/19
ИнституцијаУниверзитет у Кадизу
Веб адресаhttps://www.uca.es/en/
Датум потписивања04.11.2019.
Датум истека31.07.2021.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет у Љубљани

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-19/19
ИнституцијаУниверзитет у Љубљани
Веб адресаhttps://www.uni-lj.si/
Датум потписивања04.11.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет св. Кирил и Методије у Великом Трнову

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-18/19
ИнституцијаУниверзитет св. Кирил и Методије у Великом Трнову
Веб адресаhttp://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1783&zid=1
Датум потписивања30.10.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/22, Технички универзитет у Келну

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-17/19
ИнституцијаТехнички универзитет у Келну
Веб адресаhttps://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php
Датум потписивања04.11.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/22, Радбоуд универзитет

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-16/19
ИнституцијаРадбоуд универзитет
Веб адресаhttps://www.ru.nl/english/
Датум потписивања11.10.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/22, Аристотелов универзитет у Солуну

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-15/19
ИнституцијаАристотелов универзитет у Солуну
Веб адресаhttps://www.auth.gr/en
Датум потписивања16.10.2019.
Датум истека31.07.2021.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет у Болоњи

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-14/19
ИнституцијаУниверзитет у Болоњи
Веб адресаhttps://www.unibo.it/en
Датум потписивања09.10.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/21, Универзитет Масарикова у Брну

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-13/19
ИнституцијаУниверзитет Масарикова у Брну
Веб адресаhttps://www.muni.cz/en
Датум потписивања23.10.2019.
Датум истека31.07.2021.

Међуинституционални уговор 2019/22, IUAV Универзитет у Венецији

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-12/19
ИнституцијаIUAV Универзитет у Венецији
Веб адресаhttp://www.iuav.it/homepage/
Датум потписивања16.10.2019.
Датум истека31.07.2022.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет у Поатјеу

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-11/19
ИнституцијаУниверзитет у Поатјеу
Веб адресаhttps://www.univ-poitiers.fr/en/
Датум потписивања06.12.2019.
Датум истека31.07.2022.

Меморандума о разумијевању између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и The Grassroots Institute, Kanaда., Република Српска, БиХ и Канада

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора19/3.3137/19
ИнституцијаРепублика Српска, БиХ и Канада
Веб адреса
Датум потписивања30.11.2019.
Датум истека30.07.2020.

Споразум о пословно техничкој сарадњи , Високе школе за туризам и хотелијерство, Требиње

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора149/2019
ИнституцијаВисоке школе за туризам и хотелијерство, Требиње
Веб адреса
Датум потписивања15.11.2019.
Датум истека15.11.2024.

Споразум о сарадњи, Државни шумарски универзитет С.М. Киров у Санкт Петербургу

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-10/19
ИнституцијаДржавни шумарски универзитет С.М. Киров у Санкт Петербургу
Веб адресаhttp://spbftu.ru/
Датум потписивања21.11.2019.
Датум истека21.11.2024.

Уговор између Филолошког факултета и ЈУ Студентски центар Бања Лука, Филолошки факултет УНИБЛ-БиХ и Студентски центар Никола Тесла БЛ-БИХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1473/19-2 од 03.09.2019. године
ИнституцијаФилолошки факултет УНИБЛ-БиХ и Студентски центар Никола Тесла БЛ-БИХ
Веб адреса
Датум потписивања03.09.2019.
Датум истека01.09.2020.

Уговор о сарадњи између Филолошког факултета УНИБЛ и TOOL-e-Byte d.o.o, Филолошки факултет УНИБЛ Бања Лука; БИХ и предузеће Tool - e-bytu. d.o.o Бања Лука, БиХ

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора09/1618/19
ИнституцијаФилолошки факултет УНИБЛ Бања Лука; БИХ и предузеће Tool - e-bytu. d.o.o Бања Лука, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања03.10.2019.
Датум истека03.10.2020.

Меморандум о разумијевању, Политехнички универзитет у Букурешту

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-9/19
ИнституцијаПолитехнички универзитет у Букурешту
Веб адресаhttps://upb.ro/en/
Датум потписивања23.10.2019.
Датум истека23.10.2024.

Меморандум о пословној сарадњи између Економског факултета и Народне банке Србија, Народна банка Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1787/19
ИнституцијаНародна банка Србија
Веб адреса
Датум потписивања08.10.2019.
Датум истека08.10.2022.

Уговорно писмо о сарадњи, Медицински универзитет у Бјалистоку

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаМедицински универзитет у Бјалистоку
Веб адресаhttps://www.umb.edu.pl/en/
Датум потписивања01.06.2017.
Датум истека01.06.2022.

Уговор о сарадњи, Министарство унутрашњих послова Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора27/897/19
ИнституцијаМинистарство унутрашњих послова Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања26.07.2019.
Датум истека26.07.2024.

Споразум о сарадњи, Факултет безбједности Универзитета Св. Климент Охридски, Битола, Сјеверна Македонија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаФакултет безбједности Универзитета Св. Климент Охридски, Битола, Сјеверна Македонија
Веб адреса
Датум потписивања24.06.2019.
Датум истека24.09.2024.

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета и Градске развојне агенције-ЦИДЕА, Република Српска, Босна и Херцеговина

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.1847/19
ИнституцијаРепублика Српска, Босна и Херцеговина
Веб адреса
Датум потписивања05.07.2019.
Датум истека05.08.2023.

Међуинституционални уговор 2019/22, Универзитет Сантијаго де Компостела, Шпанија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-10/19
ИнституцијаУниверзитет Сантијаго де Компостела, Шпанија
Веб адресаhttp://www.usc.es/en/index.html
Датум потписивања19.08.2019.
Датум истека30.06.2022.

Меморандум о разумијевању, УНИЦЕФ

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-8/19
ИнституцијаУНИЦЕФ
Веб адресаhttps://www.unicef.org/bih/en
Датум потписивања10.06.2019.
Датум истека10.06.2022.

уговор за 2014-21 између институција из програмских и партнерских земаља, Међународни психоаналитички универзитет/Берлин, Њемачка

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора13.05.2015
ИнституцијаМеђународни психоаналитички универзитет/Берлин, Њемачка
Веб адресаcarmen.scher@ipu-berlin.de
Датум потписивања13.05.2013.
Датум истека31.12.2021.

Уговор о сарадњи, Електротехнички факултет, ЈУ Музеј Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора20/1.80/17
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, ЈУ Музеј Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања13.02.2017.
Датум истека--

Протокол о међусобној сарадњи, Електротехнички факултет, Електротехнички факултет у Београду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.55/17
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Електротехнички факултет у Београду
Веб адреса
Датум потписивања30.01.2017.
Датум истека--

Протокол о међусобној сарадњи, Електротехнички факултет, Електронски факултет у Нишу

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.67/17
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Електронски факултет у Нишу
Веб адреса
Датум потписивања07.02.2017.
Датум истека--

Споразум о пословној сарадњи, Електротехнички факултет, Економски институт, д.о.о.

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.1111-1/14
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Економски институт, д.о.о.
Веб адреса
Датум потписивања01.10.2014.
Датум истека--

Меморандум о међусобној сарадњи, Електротехнички факултет, Бит Алијанса

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1282
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Бит Алијанса
Веб адреса
Датум потписивања25.10.2017.
Датум истека--

Уговор о дугорочној пословно-техничкој сарадњи, Електротехнички факултет, Telegroup d.o.o.

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора20/1.480/17
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Telegroup d.o.o.
Веб адреса
Датум потписивања21.06.2017.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Електротехнички факултет, Град Бања Лука, Ланако

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.1595/18
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Град Бања Лука, Ланако
Веб адреса
Датум потписивања12.11.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, ЕТФ, ЈУ Раднички универзитет Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.381/19
ИнституцијаЕТФ, ЈУ Раднички универзитет Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања23.04.2019.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Електротехнички факултет, Мтел

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора20/1.490/17
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Мтел
Веб адреса
Датум потписивања23.06.2017.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Електротехнички факултет, Регулаторна агенција за комуникације

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора20/1.1356/16
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Регулаторна агенција за комуникације
Веб адреса
Датум потписивања22.12.2016.
Датум истека--

Уговор о међународној и међууниверзитетској сарадњи, Државни универзитет драмских умјетности Гитис Москва

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора01.1485/15
ИнституцијаДржавни универзитет драмских умјетности Гитис Москва
Веб адреса
Датум потписивања29.04.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи са Музичким академијама/факултетима Западног Балкана, -

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
Институција-
Веб адреса
Датум потписивања19.05.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи са Драмским академијама/факултетима Западног Балкана, -

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
Институција-
Веб адреса
Датум потписивања22.04.2013.
Датум истека--

EURISCO data Sharing Agreement, Bioversity International

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора22-1029/13
ИнституцијаBioversity International
Веб адресаhttps://www.bioversityinternational.org/
Датум потписивања12.11.2013.
Датум истека--

Agreement between Genetic Resources Institute, University of Banja Luka and the Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food concerning the deposit of the seeds in the Svalbard Global Seed Vault, Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора22-487/16
ИнституцијаRoyal Norwegian Ministry of Agriculture and Food
Веб адресаhttps://www.nordgen.org/en/
Датум потписивања24.06.2016.
Датум истека--

MoU between University of Hohenheim and Institute of Genetic resources, University of Banja Luka, University of Hohenheim, Federal Republic of Germany

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора22-857/18
ИнституцијаUniversity of Hohenheim, Federal Republic of Germany
Веб адресаhttps://www.uni-hohenheim.de/en/english
Датум потписивања09.01.2019.
Датум истека--

Међууниверзитетски уговор, -

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
Институција-
Веб адреса
Датум потписивања12.07.2017.
Датум истека--

Међууниверзитетски уговор, Robert Gordon Univeersity

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора-
ИнституцијаRobert Gordon Univeersity
Веб адресаhttps://www.rgu.ac.uk/
Датум потписивања07.11.2018.
Датум истека--

Уговор о партнерству, Академија уметности Универзитета у Новом Саду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора479/08
ИнституцијаАкадемија уметности Универзитета у Новом Саду
Веб адреса
Датум потписивања22.10.2008.
Датум истека--

Уговор о партнерству, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

ВрстаОстало
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаФилолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Веб адреса
Датум потписивања31.01.2006.
Датум истека--

Споразум о сарадњи , Универзитет Алфа, академија уметности, Београд

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаУниверзитет Алфа, академија уметности, Београд
Веб адресаhttp://www.alfa.edu.rs/
Датум потписивања31.01.2013.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Основна Школа "Вук Караџић" у Бањој Луци

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора06-1.37/13-1
ИнституцијаОсновна Школа "Вук Караџић" у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања23.01.2013.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Основна нузичка школа Брако Смиљанић Градишка

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора06-1.37/13-2
ИнституцијаОсновна нузичка школа Брако Смиљанић Градишка
Веб адреса
Датум потписивања03.01.2013.
Датум истека--

MoU for the establishment of a European Genebank Integrated system (AEGIS) - Меморандум о разумјевању за успостављање интегрисаног система Европске банке гена, Bioveristy International

Врстачланство
Статусактиван
Број уговора22-609/17
ИнституцијаBioveristy International
Веб адресаhttps://www.bioversityinternational.org/
Датум потписивања28.07.2017.
Датум истека--

Уговор о сарадњи , Омладински савјет Бања Лука

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора06-1.298/12
ИнституцијаОмладински савјет Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања13.06.2012.
Датум истека--

Уговор о сарадњи , Народно позориште Републике Српске

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора52/11
ИнституцијаНародно позориште Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања09.02.2011.
Датум истека--

Уговор о сарадњи , Музеј Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора06-1.425/12
ИнституцијаМузеј Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања05.09.2012.
Датум истека--

Уговор о партнерству, Музичка академија Универзитета у Сарајеву

ВрстаОстало
Статусу припреми
Број уговора-
ИнституцијаМузичка академија Универзитета у Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања31.01.2006.
Датум истека--

Уговор о партнерству, Музичкa академијa Универзитета у Источном Сарајеву

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаМузичкa академијa Универзитета у Источном Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања10.04.2006.
Датум истека--

Уговор о партнерству, Музичка академија Цетиње Универзитета Црне Горе

ВрстаОстало
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаМузичка академија Цетиње Универзитета Црне Горе
Веб адреса
Датум потписивања10.04.2006.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, China Institute for Cultural Trade Reserch

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаChina Institute for Cultural Trade Reserch
Веб адреса
Датум потписивања30.05.2017.
Датум истека--

Уговор о сарадњи , ЈУ Бански двор Културни центар, Трг српских владара 2, Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-372/11
ИнституцијаЈУ Бански двор Културни центар, Трг српских владара 2, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања18.10.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Гимназија Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора06-1.37/13-3
ИнституцијаГимназија Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања23.01.2013.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Факултета ликовних уметности Универзитета уметности у Београду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-3276/09
ИнституцијаФакултета ликовних уметности Универзитета уметности у Београду
Веб адреса
Датум потписивања29.06.2009.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Факултет драмских уметности,Универзитета уметности у Београду

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4152/09
ИнституцијаФакултет драмских уметности,Универзитета уметности у Београду
Веб адреса
Датум потписивања18.08.2009.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Академија лепих уметности у Београду, Србија

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-3275/09
ИнституцијаАкадемија лепих уметности у Београду, Србија
Веб адреса
Датум потписивања29.06.2009.
Датум истека--

Меморандум о наставној, научној и пословној сарадњи, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора08/1.1077/15
ИнституцијаФакултет политичких наука Универзитета у Београду, Република Србија
Веб адресаhttp://www.fpn.bg.ac.rs/
Датум потписивања16.07.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Дипломатска академија Министарства вањских послова Руске Федерације

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора123/13
ИнституцијаДипломатска академија Министарства вањских послова Руске Федерације
Веб адресаhttps://www.dipacademy.ru/en/
Датум потписивања19.03.2013.
Датум истека--

Уговор о умјетничкој, културној и научној сарадњи, Академија сценских умјетности, Универзитет у Сарајеву, БиХ

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-42/11
ИнституцијаАкадемија сценских умјетности, Универзитет у Сарајеву, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања31.01.2011.
Датум истека--

Меморандум о научно-пословној сарадњи, Институт за међународну политику и привреду Београд, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора129/1
ИнституцијаИнститут за међународну политику и привреду Београд, Република Србија
Веб адресаhttps://www.diplomacy.bg.ac.rs/
Датум потписивања29.06.2013.
Датум истека--

Споразум Erasmus+, Universita Palackeho v Olomuci, Чешка Република

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора08/3.1416-10/19
ИнституцијаUniversita Palackeho v Olomuci, Чешка Република
Веб адресаhttps://www.upol.cz/
Датум потписивања01.09.2018.
Датум истека31.07.2020.

Споразум о научно-наставној сарадњи, Институт за политичкке студије Београд, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора08/1.505/17
ИнституцијаИнститут за политичкке студије Београд, Република Србија
Веб адресаhttp://www.ips.ac.rs/
Датум потписивања20.04.2017.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Белгородски национални истраживачки институт, Руска Федерација

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-8/18
ИнституцијаБелгородски национални истраживачки институт, Руска Федерација
Веб адресаhttps://www.bsu.edu.ru/en/about/today/
Датум потписивања03.09.2018.
Датум истека--

Уговор о пословној и техничкој сарадњи, INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS SOFIA, BULGARIA

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора10/1.906/16
ИнституцијаINSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS SOFIA, BULGARIA
Веб адресаhttp://www.iae-bg.com/en/
Датум потписивања29.03.2016.
Датум истека--

Протокол о сарадњи између Универзитета Ајдин Аднан Мендерес и Универзитета у Бањој Луци (Мевлана), Универзитет Ајдин Аднан Мендерес, Турска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-7/19
ИнституцијаУниверзитет Ајдин Аднан Мендерес, Турска
Веб адресаhttps://www.adu.edu.tr/
Датум потписивања07.06.2019.
Датум истека07.06.2024.

Протокол о намјерама сарадње, Универзитет у Черњивцима, Украјина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-6/96
ИнституцијаУниверзитет у Черњивцима, Украјина
Веб адресаhttp://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
Датум потписивања25.12.1995.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет Љеида, Шпанија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-432/99
ИнституцијаУниверзитет Љеида, Шпанија
Веб адресаhttp://www.udl.es/ca/
Датум потписивања14.10.1999.
Датум истека--

Оквирни споразум о сарадњи, Универзитет Навара

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаУниверзитет Навара
Веб адресаhttps://www.unav.edu/
Датум потписивања22.01.2004.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Универзитет у Љубљани, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-664/06
ИнституцијаУниверзитет у Љубљани, Словенија
Веб адресаhttps://www.uni-lj.si/eng/%C2%A0
Датум потписивања24.10.2006.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Факултет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-351/07
ИнституцијаФакултет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука
Веб адресаhttp://univerzitetpim.com/
Датум потписивања16.05.2007.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-542/07
ИнституцијаУниверзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Србија
Веб адресаhttps://pr.ac.rs/
Датум потписивања07.06.2007.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Московски државни медицинско-стоматолошки универзитет, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаМосковски државни медицинско-стоматолошки универзитет, Русија
Веб адресаhttp://www.msmsu.ru/
Датум потписивања09.06.2007.
Датум истека--

Споразум о научној и културолошкој сарадњи, Универзитет у Удинама, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-543/07
ИнституцијаУниверзитет у Удинама, Италија
Веб адресаhttp://www.uniud.it/
Датум потписивања24.07.2007.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Висока школа „Бања Лука колеџ“

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-969/07
ИнституцијаВисока школа „Бања Лука колеџ“
Веб адреса
Датум потписивања14.11.2007.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Универзитет у Барију, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-490/02
ИнституцијаУниверзитет у Барију, Италија
Веб адресаhttps://www.uniba.it/english-version
Датум потписивања02.11.2002.
Датум истека--

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора832/08
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Крагујевцу, Србија
Веб адресаhttp://www.jura.kg.ac.rs/
Датум потписивања27.09.2008.
Датум истека--

Уговор о наставној, научној и пословној сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1447/12
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
Веб адресаhttp://www.pf.uns.ac.rs/
Датум потписивања26.12.2012.
Датум истека--

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Приштини, Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора151/13
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
Веб адресаhttps://pra.pr.ac.rs/
Датум потписивања01.10.2013.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Економска школа Бања Лука, ЈУ Економска школа Бања Лука, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора12/1.1395/15
ИнституцијаЈУ Економска школа Бања Лука, БиХ
Веб адресаhttps://www.ekonomskaskolabl.org/
Датум потписивања17.11.2015.
Датум истека17.11.2019.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Регулаторна агенција за комуникације БиХ, Регулаторна агенција за комуникације БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора36/17
ИнституцијаРегулаторна агенција за комуникације БиХ
Веб адресаhttps://www.rak.ba/
Датум потписивања21.12.2016.
Датум истека21.12.2020.

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Унија студената Републике Српске, Унија студената Републике Српске, БиХ

ВрстаОстало
Статусактиван
Број уговора840/17
ИнституцијаУнија студената Републике Српске, БиХ
Веб адресаhttp://www.unijastudenatars.com/
Датум потписивања23.08.2017.
Датум истека--

Протокол о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Параграф Лекс д.о.о. Бања Лука, Параграф Лекс д.о.о. Бања Лука, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1243/17
Институција Параграф Лекс д.о.о. Бања Лука, БиХ
Веб адресаhttps://www.paragraf.ba/
Датум потписивања01.11.2017.
Датум истека--

Споразум о сарадњи Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета за здравље, спорт и друштвене науке Универзитета у Румунији, Факултет за здравље, спорт и друштвене науке Универзитета у Румунији

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.565-1/15
ИнституцијаФакултет за здравље, спорт и друштвене науке Универзитета у Румунији
Веб адреса
Датум потписивања14.05.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора12/1.448/17
Институција Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, БиХ
Веб адресаhttp://www.rcirz.org/
Датум потписивања04.05.2017.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи поводом пројекта "Правда за свако дијете" - Правни факултет Универзитетау Бањој Луци и Центар за људска права у Мостару, Центар за људска права у Мостару, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора81/18
ИнституцијаЦентар за људска права у Мостару, БиХ
Веб адресаhttps://www.akta.ba/Firma/centar-za-ljudska-prava-u-mostaru/53024
Датум потписивања15.01.2018.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Комерцијална банка а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора891/18
Институција Комерцијална банка а.д. Бања Лука, БиХ
Веб адресаhttp://www.kombank-bl.com/
Датум потписивања01.10.2018.
Датум истека30.09.2019.

Анекс споразума о сарадњи - Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора12/1.1100/18
ИнституцијаУниверзитет у Београду, Србија
Веб адресаhttp://www.bg.ac.rs/
Датум потписивања25.10.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне односе, Република Српска, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора22.01/052-864/17
ИнституцијаРепубличка управа за геодетске и имовинско-правне односе, Република Српска, БиХ
Веб адресаhttps://www.rgurs.org/
Датум потписивања26.03.2019.
Датум истека--

Споразум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора100/19
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttps://www.pravni.ues.rs.ba/
Датум потписивања05.07.2019.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине, Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.627/12
ИнституцијаАгенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине
Веб адреса
Датум потписивања22.05.2012.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Државна академија за спорт "Васил Левски", Софија, Бугарска, Државна академија за спорт "Васил Левски", Софија, Бугарска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.856/10
ИнституцијаДржавна академија за спорт "Васил Левски", Софија, Бугарска
Веб адреса
Датум потписивања12.10.2010.
Датум истека--

Уговор о пословно- техничкој сарадњи између факултета физичког васпитања и спорта универзитета у Бањој Луци и Свеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет Република Хрватска, Свеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.1051/12
ИнституцијаСвеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет
Веб адреса
Датум потписивања22.08.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Факултет образовних наука Универзитета у Болоњи, Италија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаФакултет образовних наука Универзитета у Болоњи, Италија
Веб адресаhttp://www.edu.unibo.it/en
Датум потписивања08.05.2008.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Универзитет Меиџи, Јапан

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3554/08
ИнституцијаУниверзитет Меиџи, Јапан
Веб адресаhttps://www.meiji.ac.jp/cip/english/
Датум потписивања06.10.2008.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет у Нишу, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3432/09
ИнституцијаМедицински факултет у Нишу, Србија
Веб адресаhttps://www.medfak.ni.ac.rs/
Датум потписивања17.07.2009.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Стоматолошки факултет у Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3431/09
ИнституцијаСтоматолошки факултет у Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttp://sf.unsa.ba/en/welcome/
Датум потписивања20.07.2009.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Факултет савремених уметности, Србија (бивша Академија лепих уметности)

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3275/09
ИнституцијаФакултет савремених уметности, Србија (бивша Академија лепих уметности)
Веб адресаhttp://www.fsu.edu.rs/
Датум потписивања31.07.2009.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета Црне Горе, Правни факултет Универзитета Црне Горе

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1244/17
ИнституцијаПравни факултет Универзитета Црне Горе
Веб адресаhttps://www.ucg.ac.me/pf
Датум потписивања01.11.2017.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3276/09
ИнституцијаФакултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду, Србија
Веб адресаhttps://flu.bg.ac.rs/
Датум потписивања08.10.2009.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Правни факултет Универзитета у Тузли, Правни факултет - Свеучилиште у Мостару, ПФ у Сарајеву, ПФ у Тузли, ПФ у Мостару, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора735/18
ИнституцијаПФ у Сарајеву, ПФ у Тузли, ПФ у Мостару, БиХ
Веб адресаhttp://www.pfsa.unsa.ba/pf/, http://pf.untz.ba/, http://pf.sum.ba/
Датум потписивања14.09.2018.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Државни универзитет Нови Пазар, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-5627/09
ИнституцијаДржавни универзитет Нови Пазар, Србија
Веб адресаhttp://www.np.ac.rs/sr
Датум потписивања05.11.2009.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет Универзитета у Марибору, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1125/10
ИнституцијаМедицински факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Веб адресаhttp://www.mf.um.si/en/
Датум потписивања03.03.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи Правног факултета и ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука, ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора12/1.447/19
ИнституцијаЈУ Центар за социјални рад Бања Лука, БиХ
Веб адресаhttps://www.csrbl.org/
Датум потписивања27.05.2019.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Универзитет примијењених наука и умјетности Јужне Швајцарске (SUPSI), Швајцарска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1448/10
ИнституцијаУниверзитет примијењених наука и умјетности Јужне Швајцарске (SUPSI), Швајцарска
Веб адресаhttp://www.supsi.ch/
Датум потписивања17.03.2010.
Датум истека--

Уговор о дугорочној научној, техничкој и пословној сарадњи, Институт техничких наука САНУ, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2515/10
ИнституцијаИнститут техничких наука САНУ, Србија
Веб адресаhttp://www.itn.sanu.ac.rs/
Датум потписивања06.05.2010.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи - Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Институт друштвених наука Београд, Институт друштвених наука - Београд, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора496/19
ИнституцијаИнститут друштвених наука - Београд, Србија
Веб адресаhttps://www.idn.org.rs/
Датум потписивања04.06.2019.
Датум истека--

Писмо намјере за академску и научну сарадњу, Рајнска стручна висока школа, Универзитет техничких наука, Келн, Њемачка

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2613/10
ИнституцијаРајнска стручна висока школа, Универзитет техничких наука, Келн, Њемачка
Веб адресаhttps://www.th-koeln.de/en/
Датум потписивања12.05.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић, Универзитет у Приштини, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2517/10
ИнституцијаФакултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић, Универзитет у Приштини, Србија
Веб адресаhttps://dif.pr.ac.rs/
Датум потписивања19.05.2010.
Датум истека--

Уговор о сарадњи на остваривању стручне праксе за стране студенте, IAESTE

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-2763/10
ИнституцијаIAESTE
Веб адресаhttp://www.iaeste.eu/countries/bosnia%C2%A0
Датум потписивања21.05.2010.
Датум истека21.05.2012.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета за спорт и физичко васпитање Никшић Универзитета Црне Горе, Факултет за спорт и физичко васпитање Никишић Универзитета у Црној Гори

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/1414/10
ИнституцијаФакултет за спорт и физичко васпитање Никишић Универзитета у Црној Гори
Веб адреса
Датум потписивања05.11.2010.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета за спорт и физичко васпитање Ниш Универзитета у Нишу, Факултет за спорт и физичко васпитање Ниш Универзитета у Нишу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-654/10
ИнституцијаФакултет за спорт и физичко васпитање Ниш Универзитета у Нишу
Веб адреса
Датум потписивања28.05.2010.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Сарајеву, Факултет физичког васпитања и спорта Пале

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-532/11
ИнституцијаФакултет физичког васпитања и спорта Пале
Веб адреса
Датум потписивања26.04.2011.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Женског рукометног клуба "Борац" Бања Лука, Женски рукометни клуб Борац

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора61/2018
ИнституцијаЖенски рукометни клуб Борац
Веб адреса
Датум потписивања27.02.2018.
Датум истека20.02.2022.

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета и Научни институт за ветеринарство Србије, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора04-2414
ИнституцијаРепублика Србија
Веб адреса
Датум потписивања03.06.2019.
Датум истека03.06.2024.

Cooperation Agreement , Mendel University in Brno Faculty of Forestry

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора581/19
ИнституцијаMendel University in Brno Faculty of Forestry
Веб адреса
Датум потписивања10.05.2019.
Датум истека--

Оквирни Споразум о пословно техничкој сарадњи између ПМФ-а и МТЕЛ а.д.Бања Лука, Република Српска, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора101-29922/19 од 28.05.2019.године
ИнституцијаРепублика Српска, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања28.05.2019.
Датум истека28.05.2024.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета и Центра за демографска истраживања, РС, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.1251/19
ИнституцијаРС, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања22.05.2019.
Датум истека22.05.2024.

Споразум о сарадњи, Институт експерименталне ботанике/ Бјелорусија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора590/19
ИнституцијаИнститут експерименталне ботанике/ Бјелорусија
Веб адреса
Датум потписивања13.05.2019.
Датум истека31.12.2025.

Оквирни споразум о сарадњи, Универзитет Ровира и Вирхили, Тарагона, Шпанија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3446/10
ИнституцијаУниверзитет Ровира и Вирхили, Тарагона, Шпанија
Веб адресаhttp://www.urv.cat/en/
Датум потписивања24.06.2010.
Датум истека--

Генерални споразум о сарадњи, Факултет спорта Универзитета у Љубљани, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаФакултет спорта Универзитета у Љубљани, Словенија
Веб адреса
Датум потписивања02.07.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Факултет за спорт и физичко васпитање Никшић Универизета Црне Горе, Црна Гора

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1414/10
ИнституцијаФакултет за спорт и физичко васпитање Никшић Универизета Црне Горе, Црна Гора
Веб адреса
Датум потписивања05.11.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Музичке академије/факултети Западног Балкана

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаМузичке академије/факултети Западног Балкана
Веб адреса
Датум потписивања26.11.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Кинезиолошки факултет Универзитета у Загребу, Хрватска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаКинезиолошки факултет Универзитета у Загребу, Хрватска
Веб адреса
Датум потписивања23.12.2010.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Србија

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-6609/10
ИнституцијаИнститут за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Србија
Веб адреса
Датум потписивања23.12.2010.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, ФФВС Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1736/10
ИнституцијаФФВС Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttp://www.ffvis.ues.rs.ba/
Датум потписивања30.12.2010.
Датум истека--

Уговор о наставно научној пословно техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Економски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштетм у Косовској Митровици

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.962/19
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштетм у Косовској Митровици
Веб адреса
Датум потписивања19.04.2019.
Датум истека--

Erasmus+ Programme KA2 Партнерски уговор за пројекат "Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs - BENEFIT" , Универзитет у Клагенфурту, Њемачка, Универзитет у Љубљани, Словенија, Универзитет Јосип Јурај Штросмајер Осијек, Хрватска, Ериксон Никола Тесла, Загреб, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли, Биком доо Зеница, Бит центар Тузла, БиХ, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду, Циско Србија доо, Кластер напредних технологија Ниш, РТ-РК институт, Србија,

ВрстаОстало
Статусактиван
Број уговора01.80-30/18
ИнституцијаУниверзитет у Клагенфурту, Њемачка, Универзитет у Љубљани, Словенија, Универзитет Јосип Јурај Штросмајер Осијек, Хрватска, Ериксон Никола Тесла, Загреб, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли, Биком доо Зеница, Бит центар Тузла, БиХ, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду, Циско Србија доо, Кластер напредних технологија Ниш, РТ-РК институт, Србија,
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Протокол о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и ФИРНАР доо Бања Лука и Републичког педагошког завода Републике Српске, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске , ФИРНАР доо Бања Лука, Републички педагошки завод Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.801/16
ИнституцијаСавез рачуновођа и ревизора Републике Српске , ФИРНАР доо Бања Лука, Републички педагошки завод Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања16.03.2016.
Датум истека--

Споразум о послово-техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитеа у Бањој Луци и Регулаторне агенције за комуникације Бих, Регулаторана агенција за комуникације Бих

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.2640-1/16
ИнституцијаРегулаторана агенција за комуникације Бих
Веб адреса
Датум потписивања21.12.2016.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и ПРОФИ Нова доо Бијељина, Профи Нова доо Бијељина

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1478/14
ИнституцијаПрофи Нова доо Бијељина
Веб адреса
Датум потписивања10.07.2014.
Датум истека--

Споразум о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Привредне коморе Републике Српске, Привредна комора Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.1116/17
ИнституцијаПривредна комора Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања09.06.2017.
Датум истека--

Споразум о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Lanaco Информационе технологије Бања Лука и Друштво за управљање пројектима Projman доо Бања Лука, Lanaco Информационе технологије Бања Лука и Друштво за управљање пројектима Projman доо Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.2612/15
ИнституцијаLanaco Информационе технологије Бања Лука и Друштво за управљање пројектима Projman доо Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања11.12.2015.
Датум истека--

Споразум о професионалној сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Главне службе за ревизију Јавног сектора Републике Српске, Главна ревизија Јавног Сектора Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.241/14
ИнституцијаГлавна ревизија Јавног Сектора Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања06.02.2014.
Датум истека--

Меморандум о стручно пословној сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Clossa Центар за њемачки језик Бања Лука, Class Центар за њемачки језик Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.774/19
ИнституцијаClass Центар за њемачки језик Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања17.04.2019.
Датум истека--

Споразум о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и ФИРНАР ДОО Бања Лука, ФИРНАР ДОО Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.1487-1/12
ИнституцијаФИРНАР ДОО Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања13.09.2012.
Датум истека--

Споразум ом сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Градске развојне агенције, Бања Лука, Градска развојна агенција Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.155-1/16
ИнституцијаГрадска развојна агенција Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања05.02.2016.
Датум истека--

Уговор о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Општине Челинац, Општина Челинац

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.613/18
ИнституцијаОпштина Челинац
Веб адреса
Датум потписивања31.01.2018.
Датум истека--

Меморандум о међусобној сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Удружења Бит Алијанса за инфорнационе технологије са сједиштем у Сарајевуа, Удружење Бит Алијанса са сједиштем у Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.2873/18
ИнституцијаУдружење Бит Алијанса са сједиштем у Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања13.11.2018.
Датум истека--

Споразум о међусобној садњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Удружења економиста у Бањој Луци -SWOT, Удружење економиста Бања Лука-SWOT

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.290/19
ИнституцијаУдружење економиста Бања Лука-SWOT
Веб адреса
Датум потписивања13.02.2019.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Економска школа Бања Лука, ЈУ Економска школа Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.312-2/16
ИнституцијаЈУ Економска школа Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања15.03.2016.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици , 01-2193/08

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговораЕкономски факултет у Приштини
Институција01-2193/08
Веб адреса
Датум потписивања22.08.2008.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу, Факултет за Хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1531/18
ИнституцијаФакултет за Хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу
Веб адреса
Датум потписивања24.04.2018.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Сарјеву, Економски факултет Универзитета у Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-86/11
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања21.01.2011.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Подгорица Универзитета Црне Горе, Економски факултет Подгорица Универзитета Црне Горе

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.2439/17
ИнституцијаЕкономски факултет Подгорица Универзитета Црне Горе
Веб адреса
Датум потписивања11.12.2017.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1522/17
ИнституцијаЕкономски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања08.09.2017.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета у Нишуу, Економски факултет Универзитета у Нишу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.2449/17
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Нишу
Веб адреса
Датум потписивања12.12.2017.
Датум истека--

Уговор о сарадњи између Економског факултзета Универзитета у Бањој Луци и Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајевуи, Факултет пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора13/1.1920/17
ИнституцијаФакултет пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања11.10.2017.
Датум истека--

Уговор о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Факултет организационих наука Универзитета у Београду

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13.1/1225/17
ИнституцијаФакултет организационих наука Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања29.06.2017.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Сарајеву, Економски факултет Универзитета у Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1036/15
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања21.01.2011.
Датум истека--

Уговор о сардњи између Економског факултета Универзитета Бањој Луци и Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајевуј, Економски факултет Брчко Универзитета у Источном Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора13/1.1226/17
ИнституцијаЕкономски факултет Брчко Универзитета у Источном Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања28.06.2017.
Датум истека--

Споразум о пословној техничкој сарадњи, Рударски институт д.о.о. Приједор

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.176/19
ИнституцијаРударски институт д.о.о. Приједор
Веб адреса
Датум потписивања17.05.2019.
Датум истека17.05.2024.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и "Еуромедик" д.о.о. Бања Лука, Еуромедик д.о.о. Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.491/17
ИнституцијаЕуромедик д.о.о. Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања31.03.2017.
Датум истека31.03.2021.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и УД "Савез за спорт и рекреацију Бања Лука", Савез за спорт и рекреацију Бања Лука

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора11/1.490/17
ИнституцијаСавез за спорт и рекреацију Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања31.03.2017.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факулета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и ОФК "Спартак 2013" Бања Лука, ОФК "Спартак 2013" Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.1227/17
ИнституцијаОФК "Спартак 2013" Бања Лука, Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања28.09.2017.
Датум истека--

Споразум о стручно-техничкој и пословној сарадњи између Факултета фиичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Савеза за рекреацију и фитнес Војводине, Република Србија, Савез за рекреацију и фитнес Војводине, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.478/17
ИнституцијаСавез за рекреацију и фитнес Војводине, Република Србија
Веб адресаhttp://www.srfv.org.rs/
Датум потписивања29.03.2017.
Датум истека--

Угвор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Кошаркашког клуба "Ушће", Кошаркашки клуб "Ушће" Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора11/1.358/18
ИнституцијаКошаркашки клуб "Ушће" Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања07.03.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Кошаркашког клуба "РУКИ" Бања Лука, Кошаркашки клуб "РУКИ" Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.254/18
ИнституцијаКошаркашки клуб "РУКИ" Бања Лука, Република Српска
Веб адресаhttps://www.kkrookie.com/
Датум потписивања15.02.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта и Женски рукометни клуб "Борац" Бања Лука, Женски рукометни клуб "Борац" Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.254/18
ИнституцијаЖенски рукометни клуб "Борац" Бања Лука, Република Српска
Веб адресаhttp://www.zrkborac.com/
Датум потписивања15.02.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Пењачког клуба Соло Бања Лука, Пењачки клуб "Соло" Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.364/19
ИнституцијаПењачки клуб "Соло" Бања Лука, Република Српска
Веб адресаhttp://pksolo.rs.ba/
Датум потписивања07.03.2019.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Удружења за промоцију и праћење развоја спорта "Промоспорт", Удружење за промоцију и праћање развоја спорта "Промоспорт", Бања Лука, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.1267/18
ИнституцијаУдружење за промоцију и праћање развоја спорта "Промоспорт", Бања Лука, Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања06.09.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци Одбојкашког клуба Борац, Одбојкашки клуб "Борац" Република Српска, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.1334-1/18
ИнституцијаОдбојкашки клуб "Борац" Република Српска, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања18.09.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Факултета за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли и Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, Факултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1415/10
ИнституцијаФакултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли
Веб адресаhttp://www.ftos.untz.ba/
Датум потписивања05.11.2010.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Универзитет Јиангсу, Кина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-6/19
ИнституцијаУниверзитет Јиангсу, Кина
Веб адресаhttp://eng.ujs.edu.cn/
Датум потписивања13.05.2019.
Датум истека13.05.2022.

Уговор о сарадњи, Московски државни институт културе, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-5/19
ИнституцијаМосковски државни институт културе, Русија
Веб адресаhttp://www.mgik.org/
Датум потписивања13.05.2019.
Датум истека13.05.2024.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.2652/15
ИнституцијаЈУ Пољопривредна школа Бања Лука, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања24.12.2015.
Датум истека24.12.2019.

Споразум о сарадњи, Градска развојна агенција Бања Лука, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.2318/16
ИнституцијаГрадска развојна агенција Бања Лука, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања01.11.2016.
Датум истека01.11.2021.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.306/17
ИнституцијаИнститут за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања28.02.2017.
Датум истека28.02.2021.

Споразум о наставној, научној и пословној сарадњи, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnička fakulteta, R. Slovenija

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.924/17
ИнституцијаUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehnička fakulteta, R. Slovenija
Веб адреса
Датум потписивања05.06.2017.
Датум истека--

Уговор/Споразум о пословно-техничкој сарадњи, "Рафинерија нафте Брод" а.д. Брод, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусшест месеци до истека
Број уговора15/1.1243/17
Институција"Рафинерија нафте Брод" а.д. Брод, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања07.08.2017.
Датум истека07.08.2019.

Уговор/Споразум о пословно-техничкој сарадњи, "РАФИНЕРИЈАУЉА МОДРИЧА" РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусшест месеци до истека
Број уговора15/1.1697/17
Институција"РАФИНЕРИЈАУЉА МОДРИЧА" РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања11.10.2017.
Датум истека18.09.2019.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, "МЕТАЛЕКС" Д.О.О. ПРЊАВОР, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.2105/17
Институција"МЕТАЛЕКС" Д.О.О. ПРЊАВОР, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања28.11.2017.
Датум истека28.11.2021.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Управа за индиректно опорезивање БиХ, Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.2344/17
ИнституцијаУправа за индиректно опорезивање БиХ, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања28.12.2017.
Датум истека28.12.2019.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, "ИНСТИТУТ ЗА ВОДЕ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/3.67-6.1/18
Институција"ИНСТИТУТ ЗА ВОДЕ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Веб адреса
Датум потписивања16.01.2018.
Датум истека31.12.2021.

Споразум о сарадњи, Технички факултет у Бору-Универзитет у Београду, Р. Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора15/1.469/18
ИнституцијаТехнички факултет у Бору-Универзитет у Београду, Р. Србија
Веб адреса
Датум потписивања16.03.2018.
Датум истека16.03.2023.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи , ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.1599/18
ИнституцијаЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања27.09.2018.
Датум истека27.09.2022.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, "СТРШЉЕН" Синиша Праштало, с.п. Лакташи, РС-БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/1.191/19
Институција "СТРШЉЕН" Синиша Праштало, с.п. Лакташи, РС-БиХ
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2019.
Датум истека01.02.2022.

Споразум о сарадњи у образовању, Грађевински факултет Техничког универизета у Прагу, Чешка

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1615
ИнституцијаГрађевински факултет Техничког универизета у Прагу, Чешка
Веб адресаhttps://web.fsv.cvut.cz/
Датум потписивања15.12.2011.
Датум истека--

Писмо намјере о партнерству, Евро-медитерански универзитет EMUNI, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-5475/11
ИнституцијаЕвро-медитерански универзитет EMUNI, Словенија
Веб адресаhttps://emuni.si/
Датум потписивања20.12.2011.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Тернопилски државни педагошки универзитет „В. Хнатјук“, Украјина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-324/12
ИнституцијаТернопилски државни педагошки универзитет „В. Хнатјук“, Украјина
Веб адресаhttp://tnpu.edu.ua/%c2%a0
Датум потписивања20.02.2012.
Датум истека--

Споразум о научној сарадњи, Српска академија наука и умјетности (САНУ), Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-595/12
ИнституцијаСрпска академија наука и умјетности (САНУ), Србија
Веб адресаhttps://www.sanu.ac.rs/en/
Датум потписивања27.02.2012.
Датум истека--

Споразум о академској сарадњи, Универзитет Источне Финске, Финска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-675/12
ИнституцијаУниверзитет Источне Финске, Финска
Веб адресаhttps://www.uef.fi/en/etusivu%C2%A0
Датум потписивања02.03.2012.
Датум истека02.03.2022.

Споразум о сарадњи, Факултет физичке културе Универзитета "Св. Кирил и Методије" из Скопја, Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1.401/12
ИнституцијаФакултет физичке културе Универзитета "Св. Кирил и Методије" из Скопја, Македонија
Веб адресаhttp://www.ukim.edu.mk/en_struktura_contact.php?inst=51
Датум потписивања21.03.2012.
Датум истека--

Уговор о умјетничкој, културној и научној сарадњи, Академија сценских умјетности Универзитета у Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-42/11
ИнституцијаАкадемија сценских умјетности Универзитета у Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttps://www.asu.unsa.ba/
Датум потписивања31.01.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет одбране у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4895/11
ИнституцијаУниверзитет одбране у Београду, Србија
Веб адресаhttp://www.uo.mod.gov.rs/
Датум потписивања24.11.2011.
Датум истека--

Општи споразум о сарадњи, Универзитет Коре, Ена, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-402/11
ИнституцијаУниверзитет Коре, Ена, Италија
Веб адресаhttps://www.unikore.it/index.php/it/
Датум потписивања02.03.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Међународни универзитет Вирџинија, САД

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1537/11
ИнституцијаМеђународни универзитет Вирџинија, САД
Веб адресаhttps://www.viu.edu/
Датум потписивања11.04.2011.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Државни универзитет Тетово, Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1527/11
ИнституцијаДржавни универзитет Тетово, Македонија
Веб адресаhttps://unite.edu.mk/en/
Датум потписивања12.04.2011.
Датум истека--

Споразум о чланству, EUA (Европска универзитетска асоцијација)

Врстачланство
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаEUA (Европска универзитетска асоцијација)
Веб адресаhttps://eua.eu/
Датум потписивања13.04.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Факултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-532/11
ИнституцијаФакултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttp://www.fasto.unsa.ba/
Датум потписивања26.04.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет "Гоце Делчев" у Штипу, Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4053/11
ИнституцијаУниверзитет "Гоце Делчев" у Штипу, Македонија
Веб адресаhttps://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
Датум потписивања10.10.2011.
Датум истека--

Споразум о образовној и научној размјени, Универзитет Мизури, Факултет природних наука, Одсјек за шумарство, САД

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1632/12
ИнституцијаУниверзитет Мизури, Факултет природних наука, Одсјек за шумарство, САД
Веб адресаhttp://snr.missouri.edu/%C2%A0
Датум потписивања21.06.2012.
Датум истека--

Оквирни споразум о сарадњи, Западни универзитет Темишвар, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2425/12
ИнституцијаЗападни универзитет Темишвар, Румунија
Веб адресаhttps://www.uvt.ro/ro/
Датум потписивања27.08.2012.
Датум истека--

Уговор о међународној сарадњи, Факултет уметности у Нишу, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора06-1.438/12
ИнституцијаФакултет уметности у Нишу, Србија
Веб адресаhttp://www.artf.ni.ac.rs/
Датум потписивања14.09.2012.
Датум истека--

Споразум, Међународни институт Образовање за мир, Швајцарска

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-2923/12
ИнституцијаМеђународни институт Образовање за мир, Швајцарска
Веб адресаhttp://efpinternational.org/efp-international
Датум потписивања08.10.2012.
Датум истека--

Споразум, Висока школа за економију и менаџмент, Есен и Фонтис међународна пословна школа, Фенло

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаВисока школа за економију и менаџмент, Есен и Фонтис међународна пословна школа, Фенло
Веб адресаhttp://https/www.fom.de/
Датум потписивања04.03.2013.
Датум истека--

Споразум о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи, Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3993/12
ИнституцијаКриминалистичко-полицијска академија у Београду, Србија
Веб адресаhttp://www.kpu.edu.rs/cms/
Датум потписивања19.03.2013.
Датум истека--

Протокол о образовној и научној сарадњи, Међународни универзитет Бурч у Сарајеву, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1416/13
ИнституцијаМеђународни универзитет Бурч у Сарајеву, БиХ
Веб адресаhttps://www.ibu.edu.ba/
Датум потписивања15.04.2013.
Датум истека15.04.2023.

Споразум о сарадњи, Универзитет "Свети Ћирило и Методије" из Великог Трнова, Бугарска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1331/13
ИнституцијаУниверзитет "Свети Ћирило и Методије" из Великог Трнова, Бугарска
Веб адресаhttp://www.uni-vt.bg/eng/
Датум потписивања18.04.2013.
Датум истека18.04.2023.

Уговор о научно-техничкој сарадњи, Шумарско-технички државни универзитет у Санкт Петербургу, Русија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2964/13
ИнституцијаШумарско-технички државни универзитет у Санкт Петербургу, Русија
Веб адресаhttp://spbftu.ru/
Датум потписивања03.09.2013.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Умјетничка академија Универзитета Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку, Хрватска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаУмјетничка академија Универзитета Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку, Хрватска
Веб адресаhttp://www.unios.hr/umjetnicka-akademija-u-osijeku/
Датум потписивања11.09.2013.
Датум истека--

Протокол о међународној образовној сарадњи, Јилдиз технички универзитет у Истанбулу, Турска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаЈилдиз технички универзитет у Истанбулу, Турска
Веб адресаhttp://www.yildiz.edu.tr/en/
Датум потписивања09.05.2014.
Датум истека09.05.2019.

Споразум о сарадњи у области образовања и научно-истраживачког рада, Универзитет Приморска, Словенија

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-3196/14
ИнституцијаУниверзитет Приморска, Словенија
Веб адресаhttps://www.upr.si/en/
Датум потписивања18.09.2014.
Датум истека--

Споразум о намјерама сарадње, Државна пољопривредна академија из Нижњег Новгорода, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1930/14
ИнституцијаДржавна пољопривредна академија из Нижњег Новгорода, Русија
Веб адресаhttp://nnsaa.ru/
Датум потписивања03.06.2014.
Датум истека--

Уговор о међународној међууниверзитетској сарадњи, Државни универзитет драмских умјетности ГИТИС, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1485/15
ИнституцијаДржавни универзитет драмских умјетности ГИТИС, Русија
Веб адресаhttps://www.gitis.net/
Датум потписивања29.04.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет "Јурја Добриле" у Пули, Хрватска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3946/15
ИнституцијаУниверзитет "Јурја Добриле" у Пули, Хрватска
Веб адресаhttps://www.unipu.hr/
Датум потписивања13.11.2015.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању за академску размјену и сарадњу, Економски факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Љубљани, Словенија
Веб адресаhttp://www.ef.uni-lj.si/en
Датум потписивања17.11.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет примијењених наука "Weihenstephan-Triesdorf", Њемачка

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3945/15
ИнституцијаУниверзитет примијењених наука "Weihenstephan-Triesdorf", Њемачка
Веб адресаhttps://www.hswt.de/en.html
Датум потписивања04.12.2015.
Датум истека04.12.2019.

Споразум о сарадњи, Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4303/15
ИнституцијаАристотелов универзитет у Солуну, Грчка
Веб адресаhttps://www.auth.gr/en
Датум потписивања09.12.2015.
Датум истека--

Споразум о међусобном разумијевању и сарадњи, Јавни универзитети у БиХ

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаЈавни универзитети у БиХ
Веб адреса
Датум потписивања21.12.2015.
Датум истека21.12.2020.

Споразум о пословно техничкој сарадњи између ПМФ-а и Спортско риболовно друштво Бања Лука, Република Српска, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.975/19
ИнституцијаРепублика Српска, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања22.04.2019.
Датум истека22.07.2024.

Споразум о сарадњи, Универзитет у Марибору, Словенија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1176/16
ИнституцијаУниверзитет у Марибору, Словенија
Веб адресаhttps://www.um.si/
Датум потписивања15.04.2016.
Датум истека--

Споразум о депоновању сјемена у Глобалну банка сјемена, Свалбард, Норвешко краљевско министарство пољопривреде и хране, Глобална банка сјемена, Свалбард

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора22-487/16
ИнституцијаНорвешко краљевско министарство пољопривреде и хране, Глобална банка сјемена, Свалбард
Веб адресаhttps://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/landbruk/svalbard-global-seed-vault/
Датум потписивања24.06.2016.
Датум истека24.06.2026.

Споразум о академској сарадњи, Универзитет Македонија у Солуну, Грчка

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2444/16
ИнституцијаУниверзитет Македонија у Солуну, Грчка
Веб адресаhttps://www.uom.gr/en
Датум потписивања30.08.2016.
Датум истека31.08.2021.

Меморандум о разумијевању, Тјенђин универзитет технологије и образовања

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.3464/16
ИнституцијаТјенђин универзитет технологије и образовања
Веб адресаhttp://en.tute.edu.cn/
Датум потписивања08.11.2016.
Датум истека--

Уговор о коришћењу Напредног пакета услуга у оквиру сервиса СЦИндекс: Српски цитатни индекс, Центар за евалуацију у образовању и науци

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.14/2019
ИнституцијаЦентар за евалуацију у образовању и науци
Веб адреса
Датум потписивања17.01.2019.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.752/2018
ИнституцијаФакултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Веб адреса
Датум потписивања14.11.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Хемофарм доо Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.631/2018
ИнституцијаХемофарм доо Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања02.10.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.620/17
ИнституцијаПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања15.09.2017.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.672/2018
ИнституцијаМедицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања12.10.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Здравствена установа Специјална болница из хируршких области "Др Костић"

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.635/2018
ИнституцијаЗдравствена установа Специјална болница из хируршких области "Др Костић"
Веб адреса
Датум потписивања02.10.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Здравствено

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.635/2018
ИнституцијаЗдравствено
Веб адреса
Датум потписивања02.10.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Завод за медицину рада и спорта Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.658/2018
ИнституцијаЗавод за медицину рада и спорта Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања08.10.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.189/2018
ИнституцијаЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Завод за судску медицину Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.189/2018
ИнституцијаЗавод за судску медицину Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЗУБ Интернационални дијализни центар Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.285/2018
ИнституцијаЗУБ Интернационални дијализни центар Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања24.04.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.281/2018-1
ИнституцијаЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања20.04.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЈЗУ Дом здравља Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.185/2018
ИнституцијаЈЗУ Дом здравља Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о научно - стручној и пословно сарадњи, ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.636/2018
ИнституцијаЈУ Геронтолошки центар Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања02.10.2018.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, ЈУ Висока медицинска школа Приједор

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.919/2018
ИнституцијаЈУ Висока медицинска школа Приједор
Веб адреса
Датум потписивања27.12.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЗУ-БОЛНИЦА "INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS" Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1-39-C/18
ИнституцијаЗУ-БОЛНИЦА "INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS" Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања12.06.2018.
Датум истека--

Уговор о међународној међууниверзитетској сарадњи, Универзитет уметности у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4715/14
ИнституцијаУниверзитет уметности у Београду, Србија
Веб адресаhttp://www.arts.bg.ac.rs/en/
Датум потписивања18.12.2014.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3436/09
ИнституцијаМедицински факултет Универзитета у Новом Саду
Веб адреса
Датум потписивања06.07.2009.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3435/09
ИнституцијаФармацеутски факултет Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања06.07.2009.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Medicinska Fakulteta v Mariboru

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1125/2010
ИнституцијаMedicinska Fakulteta v Mariboru
Веб адреса
Датум потписивања03.03.2010.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-702/2011
ИнституцијаСтоматолошки факултет Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања06.10.2011.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију Универзитета у Сарајеву

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18-1-24/2014
ИнституцијаИнститут за генетичко инжењерство и биотехнологију Универзитета у Сарајеву
Веб адреса
Датум потписивања11.02.2014.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Висока школа за здравствено него Јесенице

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18-1-512/2013
ИнституцијаВисока школа за здравствено него Јесенице
Веб адреса
Датум потписивања19.07.2013.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Висока здравствена школа Универзитета у Бихаћу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-683/2011
ИнституцијаВисока здравствена школа Универзитета у Бихаћу
Веб адреса
Датум потписивања21.09.2011.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, ZU Medico - S

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.260/2019
ИнституцијаZU Medico - S
Веб адреса
Датум потписивања02.04.2019.
Датум истека--

Споразум о научно-стручној и пословној сарадњи, Фармацеутски факултет Универзитета у Скопљу

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-516/20011
ИнституцијаФармацеутски факултет Универзитета у Скопљу
Веб адреса
Датум потписивања20.06.2011.
Датум истека--

Споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи, Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-402/2011
ИнституцијаАгенција за сигурност хране Босне и Херцеговине
Веб адреса
Датум потписивања14.04.2011.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Универзитетски клинички центар Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.187/2018
ИнституцијаУниверзитетски клинички центар Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Вита медиа доо Сарајево

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.152/18
ИнституцијаВита медиа доо Сарајево
Веб адреса
Датум потписивања05.03.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Крајина груп доо Бања Лука

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.140/2018
ИнституцијаКрајина груп доо Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања27.02.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.186/2018
ИнституцијаЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.631/2015
ИнституцијаМедицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања04.09.2015.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Медицински факултет Универзитета у Београду

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.161/2016
ИнституцијаМедицински факултет Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања25.02.2016.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" , Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18/1.188/2018
ИнституцијаЗавод за физикалну медицину и рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" , Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека--

Уговор о академској, научној и пословно техничкој сарадњи, Инститит за кардиоваскуларне болести "Дедиње" из Београда, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора11/1865/2007
ИнституцијаИнститит за кардиоваскуларне болести "Дедиње" из Београда, Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања24.11.2017.
Датум истека--

Уговор о научно-стручној и пословној сарадњи, Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора18.11.334/2018
ИнституцијаЕвропски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација
Веб адреса
Датум потписивања16.05.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између ПМФ-а Банја Лука и ЈУ ОШ "Змај Јова Јовановић"Бањалука, БиХ, република Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора94/2019
ИнституцијаБиХ, република Српска
Веб адреса
Датум потписивања25.03.2019.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Виша школа Taleb Abderrahmane у Лагуату, Алжир

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-17/18
ИнституцијаВиша школа Taleb Abderrahmane у Лагуату, Алжир
Веб адресаhttp://www.ens-lagh.dz/
Датум потписивања12.12.2018.
Датум истека13.12.2023.

Уговор о сарадњи, Универзитет "А. Мицкјевич" у Познању, Пољска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2700/08
ИнституцијаУниверзитет "А. Мицкјевич" у Познању, Пољска
Веб адресаhttps://amu.edu.pl/en
Датум потписивања12.08.2008.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању за академску сарадњу, Универзитет Ланжу Ђиаотонг, Кина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-1/19
ИнституцијаУниверзитет Ланжу Ђиаотонг, Кина
Веб адресаhttp://www.admissions.cn/lzjtu/
Датум потписивања22.02.2019.
Датум истека23.02.2024.

Међуинституционални уговор 2018-20, Универзитет у Љубљани, Словенија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-21/18
ИнституцијаУниверзитет у Љубљани, Словенија
Веб адресаhttps://www.uni-lj.si/
Датум потписивања17.01.2019.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Ронилачки клуб "БУК"

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора27/705/17
ИнституцијаРонилачки клуб "БУК"
Веб адресаwww.RKBUK
Датум потписивања28.11.2017.
Датум истека--

Уговор о пословно - техничкој сарадњи, Републички хидрометеролошки завод Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора344/18
ИнституцијаРепублички хидрометеролошки завод Републике Српске
Веб адреса www.rhmzrs.com
Датум потписивања17.04.2018.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Државни универзитет у Мисисипију, САД

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.436-2/19
ИнституцијаДржавни универзитет у Мисисипију, САД
Веб адресаhttps://www.msstate.edu/
Датум потписивања29.03.2019.
Датум истека31.01.2023.

Споразум о сарадњи, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Република Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.193/07
ИнституцијаУниверзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Република Македонија
Веб адресаhttp://www.uklo.edu.mk/
Датум потписивања19.03.2007.
Датум истека--

Споразум о размјени студената, Универзитет Шиншу, Јапан

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2203/15
ИнституцијаУниверзитет Шиншу, Јапан
Веб адресаhttps://www.shinshu-u.ac.jp/english/
Датум потписивања26.06.2015.
Датум истека27.06.2020.

Меморандум о сарадњи, В.И. Вернадски Кримски федерални универзитет, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.2242/17
ИнституцијаВ.И. Вернадски Кримски федерални универзитет, Русија
Веб адресаhttp://www.eng.cfuv.ru/
Датум потписивања24.07.2017.
Датум истека25.07.2022.

Протокол о сарадњи између Универзитета у Анкари и Универзитета у Бањој Луци (Мевлана), Универзитет у Анкари, Турска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/577/19
ИнституцијаУниверзитет у Анкари, Турска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања12.12.2018.
Датум истека31.12.2023.

Анек Споразума о сарадњи Еразмус +између Универзитета у Ополе-у и Универзитета у Бањој Луци, Универзитет у Ополе-у, Пољска и Универзитети у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора09/1.576/19
ИнституцијаУниверзитет у Ополе-у, Пољска и Универзитети у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања05.04.2019.
Датум истека30.09.2021.

Споразум Еразмус +између Универзитета у Варшави, Пољска и Универзитета у Бањој Луци; Р. Српска(2019-2021.година), Универзитет у Варшави, Пољска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.22-8/19
ИнституцијаУниверзитет у Варшави, Пољска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања18.02.2019.
Датум истека30.09.2021.

Уговор о сарадњи између Glossa - Центар за њемачки језик и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Glossa - Центар за њемачки језик, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/3.222-11а/19
Институција Glossa - Центар за њемачки језик, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања15.02.2019.
Датум истека15.02.2020.

Уговор о суфинансирању између Министарства за научноистраживачки развој, високо образовање, и информационо друштво Републике Српске и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Министарство за научноистраживачки развој, високо образовање, и информационо друштво Републике Српске, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/6-020/964-17-1/18
ИнституцијаМинистарство за научноистраживачки развој, високо образовање, и информационо друштво Републике Српске, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања31.12.2018.
Датум истека31.12.2020.

Споразум Ерасмус +између Универзитета у Гдањску и Универзитета у Бањој Луци (за 2018-2019. годину и 2019-2020.годину), Универзитет у Гдањску, Пољска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-19/18
ИнституцијаУниверзитет у Гдањску, Пољска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања25.02.2019.
Датум истека30.09.2020.

Уговор о сарадњи између ЈУ "Раднички универзитет" Бања Лука и Универзитет у Бањој Луци , ЈУ "Раднички универзитет" Бања Лука,Р. Српска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2255/18
ИнституцијаЈУ "Раднички универзитет" Бања Лука,Р. Српска и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања12.11.2018.
Датум истека12.11.2019.

Уговор о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета умјетности и филозофије Универзитета у Генту , Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Факултет умјетности и филозофије Универзитета у Генту,Белгија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2334/18
Институција Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Факултет умјетности и филозофије Универзитета у Генту,Белгија
Веб адреса
Датум потписивања22.11.2018.
Датум истека22.11.2023.

Уговор о сарадњи између Московског државног универзитета "М.В.Ломоносов" и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Московски државни универзитет "М.В.Ломоносов",Р.Федерација и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/2374/18
ИнституцијаМосковски државни универзитет "М.В.Ломоносов",Р.Федерација и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања22.01.2019.
Датум истека23.01.2024.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, ЈУ Раднички Универзитет, Босна и Херцеговина

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1546/18
ИнституцијаЈУ Раднички Универзитет, Босна и Херцеговина
Веб адреса
Датум потписивања29.11.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, WMTA - Ustanova za stručno obrazovanje odraslih, Bosna i Hercegovina

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора245/18
ИнституцијаWMTA - Ustanova za stručno obrazovanje odraslih, Bosna i Hercegovina
Веб адреса
Датум потписивања26.02.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи за извођење наставе словенистике на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци и Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани,Р.Словенија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/3.1712-22а/18
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани,Р.Словенија
Веб адреса
Датум потписивања22.10.2018.
Датум истека22.10.2020.

Agreement for cooperation in the Danube Region Network of Wood Research Centers, Eberswalde University for Sustainable Development, Germany, Mendel University Brno, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Kompenzzentrum Holz GmbH Wood - k plus, Austria,Tehnical University Zvolen, Slovakia, University in Ljubljana,Slovenia, University of Primorska, Slovenia, University od Sopron, Hungary, University of Belgrade, Serbia, Transilvanian University of Brashov, Romania, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора--
ИнституцијаEberswalde University for Sustainable Development, Germany, Mendel University Brno, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, Kompenzzentrum Holz GmbH Wood - k plus, Austria,Tehnical University Zvolen, Slovakia, University in Ljubljana,Slovenia, University of Primorska, Slovenia, University od Sopron, Hungary, University of Belgrade, Serbia, Transilvanian University of Brashov, Romania, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Веб адреса
Датум потписивања10.01.2018.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи између Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Р. Српске и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Р. Српске, Р Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.1249/18
ИнституцијаМинистарство за економске односе и регионалну сарадњу Р. Српске, Р Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања12.06.2018.
Датум истека12.06.2023.

Уговор о сарадњи, Ловачки савез Републике Српске

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора227/19
ИнституцијаЛовачки савез Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања18.02.2019.
Датум истека--

Споразум Ерасмус+ између Универзитета у Поатјеу, Француска и Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска (2018-2020), Универзитет у Поатјеу, Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-11/18
ИнституцијаУниверзитет у Поатјеу, Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања22.10.2018.
Датум истека22.10.2020.

Уговор о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног Универзитета у Темишвару, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног Универзитета у Темишвару,Румунија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.819
Институција Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног Универзитета у Темишвару,Румунија
Веб адреса
Датум потписивања19.04.2018.
Датум истека--

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци и Филолошки факултет "Иван Франко", Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филолошки факултет "Иван Франко", Лавов,Украјина

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора96/18
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Филолошки факултет "Иван Франко", Лавов,Украјина
Веб адреса
Датум потписивања21.05.2018.
Датум истека21.05.2022.

Споразум Ерасмус+ између Универзитета у Торину и Универзитета у Бањој Луци (2017-2019.година), Универзитет у Торину, Италија и Универзитет у Бањој Луци;Р. Српска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.7-9/17
ИнституцијаУниверзитет у Торину, Италија и Универзитет у Бањој Луци;Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања20.10.2017.
Датум истека20.10.2020.

Допуна Споразума о сарадњи између Државног института за руски језик "А.С.Пушкин" и Универзитета у Бањој Луци , Државни институт за руски језик "А.С.Пушкин", Р. Федерација и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.2777/17
Институција Државни институт за руски језик "А.С.Пушкин", Р. Федерација и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања10.11.2017.
Датум истека10.11.2020.

Споразум о сарадњи имеђу Нижњеновгородског државног лингвистичког универзитета Н.А.Доброљубов, Р. Федерација и Универзитет у Бањој Луци, Нижњеновгородски државни лингвистички универзитет Н.А.Доброљубов, Русија и Универзитет у Бањој Луци, Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.3746/17
ИнституцијаНижњеновгородски државни лингвистички универзитет Н.А.Доброљубов, Русија и Универзитет у Бањој Луци, Р.Српска
Веб адресаhttp://www.lunn.ru/
Датум потписивања21.12.2017.
Датум истека22.12.2022.

Споразум о сарадњи између ЈУ Завичајног музеја Градишка и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ЈУ Завичајни музеј Градишка, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/3.1191-17б-1/15
Институција ЈУ Завичајни музеј Градишка, Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања27.10.2015.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица,Бања Лука и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица,Бања Лука;Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2024/16
Институција Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица,Бања Лука;Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања19.08.2016.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Руског дома и Универзитета у Бањој Луци, Руски дом,Београд,Р. Србија и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1843/17
Институција Руски дом,Београд,Р. Србија и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања19.06.2017.
Датум истека19.06.2021.

Меморандум о пословној сарадњи између "НИС" и Универзитета у Бањој Луци, "НИС",Нови Сад, Р. Србија и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1841717
Институција "НИС",Нови Сад, Р. Србија и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања19.06.2017.
Датум истека19.06.2021.

Споразум о сарадњи између Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Београду, Р. Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2023/16
Институција Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Београду, Р. Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања01.09.2016.
Датум истека--

Протокол о сарадњи између Филозофског факултета у Источном Сарајеву и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Филозофски факултет у Источном Сарајеву,Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.117/17
Институција Филозофски факултет у Источном Сарајеву,Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања24.01.2017.
Датум истека--

Уговор између Вороњешког државног универзитета и Универзитета у Бањој Луци, Вороњешки државни универзитет, Р, Федерација и Универзитет у Бањој Луци,Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1631/16
ИнституцијаВороњешки државни универзитет, Р, Федерација и Универзитет у Бањој Луци,Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања27.05.2016.
Датум истека18.07.2020.

Уговор о сардњи између Филолошког факултета Универзитета "SUOR ORSOLA BENINCASA" у Напуљу и Универзитета у Бањој Луци, Филолошки факултет Универзитета "SUOR ORSOLA BENINCASA" у Напуљу, Италија и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.118/17
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета "SUOR ORSOLA BENINCASA" у Напуљу, Италија и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања20.01.2017.
Датум истека20.01.2019.

Memorandum of understanding, Mendel University in Brno, Faculty of forestry and wood technology

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора342/14
ИнституцијаMendel University in Brno, Faculty of forestry and wood technology
Веб адреса
Датум потписивања31.03.2014.
Датум истека31.03.2024.

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada , Institut za kukuruz, Beograd, Srbija

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора104/11
ИнституцијаInstitut za kukuruz, Beograd, Srbija
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2011.
Датум истека--

Sporazum o saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada , Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора920/12
ИнституцијаInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Веб адреса
Датум потписивања09.07.2012.
Датум истека--

Agreement for educational and scientific exchange , University of Missouri, School of natural resources, department of forestry

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1632/12
ИнституцијаUniversity of Missouri, School of natural resources, department of forestry
Веб адреса
Датум потписивања06.06.2012.
Датум истека--

Additional agreement to the cooperation contract from 3.06.14. No 01-1930/4, Nizhny Novgorod state agricultural academy Faculty of forestry

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора250/15
ИнституцијаNizhny Novgorod state agricultural academy Faculty of forestry
Веб адреса
Датум потписивања16.03.2015.
Датум истека16.03.2025.

Agreement for educational and scientific exchange, St. Petersburg state forest technical University

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-2964/13
ИнституцијаSt. Petersburg state forest technical University
Веб адреса
Датум потписивања03.09.2013.
Датум истека--

Споразум о сарадњи у области образовања и научно-истраживачког рада, Спомен подручје Доња Градина

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора658/12
ИнституцијаСпомен подручје Доња Градина
Веб адреса
Датум потписивања21.05.2012.
Датум истека--

Оперативни план за реализацију сарадње између , Шумарски факултет Универзитета у Београду, Московски државни универзитет шумарства и Шумарски факултет и факултета дрвне индустрије

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1029/15
ИнституцијаШумарски факултет Универзитета у Београду, Московски државни универзитет шумарства и Шумарски факултет и факултета дрвне индустрије
Веб адреса
Датум потписивања23.10.2015.
Датум истека--

Уговор о образовној и научној размјени, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/4811/09
ИнституцијаУниверзитет у Љубљани, Биотехнички факултет
Веб адресаhttp://www.bf.uni-lj.si/
Датум потписивања14.10.2009.
Датум истека--

Споразум о сарадњи у области образовања и научно-истраживачког рада, ЈП Војводина шуме, Нови Сад, Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1302/12
ИнституцијаЈП Војводина шуме, Нови Сад, Србија
Веб адреса
Датум потписивања17.10.2012.
Датум истека--

Agreement for educational and scientific exchange, Bavarien office for forest seeding and planting, Germany

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1011/13
ИнституцијаBavarien office for forest seeding and planting, Germany
Веб адреса
Датум потписивања26.09.2013.
Датум истека--

Уговор о сарадњи између Института за етнологију и фолклористику и Етнографског музеја са сједиштем у Бугарској и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска, Институт за етнологију и фолклористику и Етнографски музеј при Бугарској академији наука,Бугарска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2359/16
ИнституцијаИнститут за етнологију и фолклористику и Етнографски музеј при Бугарској академији наука,Бугарска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања30.09.2016.
Датум истека20.07.2020.

Уговор између Института за славистику Руске академије наука (Р. Федерација) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Институт за славистику Руске академије наука,Руска Федерација и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2025/16
ИнституцијаИнститут за славистику Руске академије наука,Руска Федерација и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања19.08.2016.
Датум истека18.07.2020.

Декларација између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Поатјеу, Универзитет у Поатјеу, Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/3412/16
ИнституцијаУниверзитет у Поатјеу, Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања04.11.2016.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Белгородског државног технолошког универзитета В.Г.Шухов, Руска Федерација и Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска, Белгородски државни технолошки универзитет В.Г.Шухов, Руска Федерација и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/01-4.3812/16
Институција Белгородски државни технолошки универзитет В.Г.Шухов, Руска Федерација и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања13.12.2016.
Датум истека--

Уговор Ерасмус+ између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Ополе-у(2015-2021)година, Универззитет у Бањој Луци, Р.Српска и Универзитет у Ополе-у, Пољска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора09/93/16
ИнституцијаУниверззитет у Бањој Луци, Р.Српска и Универзитет у Ополе-у, Пољска
Веб адреса
Датум потписивања25.01.2016.
Датум истека30.09.2021.

Уговор о сарадњи између Универзитета Франсоа Рабле (Тур) Француска,Одсјек језици и књижевност Истраживачки центар Културолошке и дискурзивне реакције и Универзитета у Бањој Луци,Филолошки факултет, Универзитет Франсоа Рабле, Р. Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4304/15
ИнституцијаУниверзитет Франсоа Рабле, Р. Француска и Универзитет у Бањој Луци,Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања09.12.2015.
Датум истека09.12.2020.

Споразум о сарадњи између Српско-руског пријатељства "Братство" и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Српско-руско пријатељство "Братство",Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.2089/14
Институција Српско-руско пријатељство "Братство",Р. Српска и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања20.10.2014.
Датум истека--

Уговор о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Лондону, Факултета за напредне студије, Института за енглеске студије , Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Универзитет у Лондону, Факултет за напредне студије, Институт за енглеске студије,Лондон,В.Британија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.0719/14
Институција Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска и Универзитет у Лондону, Факултет за напредне студије, Институт за енглеске студије,Лондон,В.Британија
Веб адреса
Датум потписивања12.05.2014.
Датум истека--

Споразум о академској сарадњи између Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1528
Институција Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања05.05.2014.
Датум истека--

Споразум о научно-образовној и пословно техничкој сарадњи, Факултет безбедности Универзитета у Београду

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора197/17
ИнституцијаФакултет безбедности Универзитета у Београду
Веб адресаfb.bg.ac.rs
Датум потписивања15.06.2017.
Датум истека15.06.2022.

Уговор о суиздаваштву између Научног друштва за његовање и проучавање српског језика у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Научно друштво за његовање и проучавање српског језика у Београду, Р.Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1034/10
ИнституцијаНаучно друштво за његовање и проучавање српског језика у Београду, Р.Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања06.09.2010.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, "ИГ" д.о.о. Бања Лука; Ибис- инжењеринг д.о.о. Бања Лука;Рударски институт Приједор; РЖР "Љубија" Приједор

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.275-1/18
Институција"ИГ" д.о.о. Бања Лука; Ибис- инжењеринг д.о.о. Бања Лука;Рударски институт Приједор; РЖР "Љубија" Приједор
Веб адреса
Датум потписивања19.06.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Одсјека за славистику Факултета хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Тексасу, Остин , Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска и Одсјек за славистику Факултета хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Тексасу, Остин,САД

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1794/12
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска и Одсјек за славистику Факултета хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Тексасу, Остин,САД
Веб адреса
Датум потписивања18.06.2012.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Град Приједор, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.423/18
ИнституцијаГрад Приједор, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања18.09.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Технички факултет у Бору Универзитета у Београду Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.68/18
ИнституцијаТехнички факултет у Бору Универзитета у Београду Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања20.02.2018.
Датум истека20.02.2023.

Споразум о пословно- техничкој сарадњи, "НЕК 03" д.о.о. Приједор, БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.112-1/16
Институција"НЕК 03" д.о.о. Приједор, БиХ
Веб адреса
Датум потписивања10.04.2016.
Датум истека10.04.2021.

Споразум о пословно - техничкој сарадњи, "РЖР ЉУБИЈА" А.Д. Приједор БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.204-1/17
Институција"РЖР ЉУБИЈА" А.Д. Приједор БиХ
Веб адреса
Датум потписивања17.07.2017.
Датум истека17.07.2020.

Споразум о пословно- техничкој сарадњи, Висока медицинска школа Приједор БиХ

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.24/16
ИнституцијаВисока медицинска школа Приједор БиХ
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2016.
Датум истека01.02.2021.

Спразум о пословно - техничкој сарадњи, Рударско-геолошки факултет Београд, Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.34/16
ИнституцијаРударско-геолошки факултет Београд, Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања10.02.2016.
Датум истека10.02.2021.

Споразум, Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора21/1.22/16
ИнституцијаNaravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani
Веб адреса
Датум потписивања03.12.2015.
Датум истека03.12.2020.

Меморандум о сарадњи, "НИС" А.Д. Нови Сад Република Србија

ВрстаОстало
Статусактиван
Број уговораNM-061000/UO-OS/05097
Институција"НИС" А.Д. Нови Сад Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања30.04.2014.
Датум истека--

Споразум о издавању научно-стручног часописа "Савремено градитељство", Привредна комора РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Завод за изградњу, Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора404
ИнституцијаПривредна комора РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Завод за изградњу, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања04.04.2011.
Датум истека--

Споразум о заједничком организовању међународних научних скупова, Привредна комора РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Завод за изградњу, Баеа Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора405
ИнституцијаПривредна комора РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Завод за изградњу, Баеа Лука
Веб адреса
Датум потписивања04.04.2011.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.1145/12
ИнституцијаФонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања17.10.2012.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1267
ИнституцијаВисока грађевинско-геодетска школа у Београду
Веб адреса
Датум потписивања04.12.2007.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Архитектонски факултет Универзитета у Подгорици

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора849
ИнституцијаАрхитектонски факултет Универзитета у Подгорици
Веб адреса
Датум потписивања30.08.2007.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора828
ИнституцијаАрхитектонски факултет Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања26.07.2006.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Грађевински факултет Универзитета у Београду

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора889
ИнституцијаГрађевински факултет Универзитета у Београду
Веб адреса
Датум потписивања28.08.2006.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Општина Мркоњић Град

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1162
ИнституцијаОпштина Мркоњић Град
Веб адреса
Датум потписивања19.09.2011.
Датум истека--

Споразум о пословној сарадњи, ИНФО МАП, доо, Нови Град

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1361-1
ИнституцијаИНФО МАП, доо, Нови Град
Веб адреса
Датум потписивања20.12.2007.
Датум истека--

Уговор о псловној сарадњи, Завод за изградњу ад Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора170
ИнституцијаЗавод за изградњу ад Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања16.02.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Инова информатички инжењеринг, Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора606
ИнституцијаИнова информатички инжењеринг, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања04.06.2014.
Датум истека--

Анекс уговора о научно-стручној и пословно- техникој сарадњи, Криминалистичко-полицијска академија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора196/17
ИнституцијаКриминалистичко-полицијска академија
Веб адреса rektorat@kpu.edu.rs
Датум потписивања15.06.2017.
Датум истека15.06.2022.

Споразум о научној, стручној и пословној сарадњи, ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора640
ИнституцијаЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања06.06.2016.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Општина Крупа на Уни

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора502
ИнституцијаОпштина Крупа на Уни
Веб адреса
Датум потписивања12.05.2015.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, ЈУ Бански двор-Културни центар, Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора815
ИнституцијаЈУ Бански двор-Културни центар, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања21.06.2011.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Ensi Осло, Норвешка

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора626
ИнституцијаEnsi Осло, Норвешка
Веб адреса
Датум потписивања05.05.2010.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Институт ИУРС, Чешка Република

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора356
ИнституцијаИнститут ИУРС, Чешка Република
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2014.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Архитектонски факултет у Београду, British council

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1854
ИнституцијаАрхитектонски факултет у Београду, British council
Веб адреса
Датум потписивања18.11.2009.
Датум истека--

Споразум о сарадњи у образовању, Корушки универзитет за примијењене науке, Аустрија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора308
ИнституцијаКорушки универзитет за примијењене науке, Аустрија
Веб адреса
Датум потписивања14.03.2011.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Ирма институт, Љубљана

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.720/17
ИнституцијаИрма институт, Љубљана
Веб адреса
Датум потписивања21.06.2017.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, Урбис центар Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.83/17
ИнституцијаУрбис центар Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2017.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, ГП Крајина Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора483
ИнституцијаГП Крајина Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања26.04.2017.
Датум истека--

Erasmus+Programme , Key Action 1, размјена наставног особља из области Хемије и Физике, Аристотел Универзитет, БиХ, РС и Грчка

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаБиХ, РС и Грчка
Веб адреса
Датум потписивања18.03.2019.
Датум истека--

Erasmus+Programme , Key Action 1,Размјена студената и особља са Факултетом за технологију полимера, Словењ Градец, БиХ, РС и Република Словенија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-9/18
ИнституцијаБиХ, РС и Република Словенија
Веб адреса
Датум потписивања23.07.2018.
Датум истека30.09.2021.

Erasmus+Programme , Key Action 1, размјена наставног особља из области Алгебра и геометрија, Carinthia University of Villach,Austria, БиХ, РС и Аустрија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаБиХ, РС и Аустрија
Веб адреса
Датум потписивања22.11.2018.
Датум истека30.09.2019.

Erasmus+Programme , Key Action 1, размјена наставног особља из области Биологија, Универзитет у Бјалистоку, БиХ, РС и Пољска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаБиХ, РС и Пољска
Веб адреса
Датум потписивања12.01.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и "Пољопривредни институт РС, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора343/2005
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања24.05.2005.
Датум истека--

Уговор о научно наставној и пословној сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета за бифарминг Бачка Топола, Мегатренд Универзитет Београд, БиХ, РС и Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора275/10
ИнституцијаБиХ, РС и Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања12.03.2010.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Природно-математичког факултета УНИКГ, БиХ, РС и Репулика Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора363
ИнституцијаБиХ, РС и Репулика Србија
Веб адреса
Датум потписивања12.05.2008.
Датум истека--

Споразум о научној сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Институт за мултидисциплинарна истраживања УНИБГ, БиХ, РС и Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора779/1
ИнституцијаБиХ, РС и Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања13.06.2012.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и "Центар за климатска истраживања", БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1. 430-1/12
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања29.02.2012.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и "Центар за животну средину и уређење простора Бања Лука", БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора15/15
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања10.10.2015.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и NVO "Save the Children" , БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања14.02.2019.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Центра за радиотерапију у Бањој Луци, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1-05-0/19
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања20.03.2019.
Датум истека20.03.2024.

Споразум о научној стручној и пословној сарадњи између ПМФ УНИБЛ и Републичког завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа , БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.584-1/19
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања13.03.2019.
Датум истека13.03.2024.

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора372/19
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања21.03.2019.
Датум истека21.03.2024.

Меморандум о разумијевању за додјелу субвенција и помоћи за лекторат MAEC-AECID за шпански језик између AECID-a и Универзитета у Бањој Луци , Шпанска агенција за међународну развојну сарадњу (AECID) Шпанија и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-286/10
ИнституцијаШпанска агенција за међународну развојну сарадњу (AECID) Шпанија и Универзитет у Бањој Луци, Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања26.01.2010.
Датум истека30.09.2019.

Споразум о научно истраживачкој, образовној и техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, ПМФ Сарајево, ХФ Београд, ФТН Нови Сад, БиХ, РС и Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1321/1-2016
ИнституцијаБиХ, РС и Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања27.05.2016.
Датум истека--

Споразум о научно стручној и пословној сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.1445/16
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања27.05.2016.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" Бања Лука, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора17/686-50
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања19.06.2017.
Датум истека--

Споразум пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Еконоске школе Бања Лука, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора1028/2017
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања11.09.2017.
Датум истека11.09.2021.

Споразум о сарадњи између Балканолошког института САНУ и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Балканолошки институт САНУ; Београд,Р.Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р.Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.32/12
ИнституцијаБалканолошки институт САНУ; Београд,Р.Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Р.Српска
Веб адреса
Датум потписивања23.01.2012.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Института за књижевност и уметност са сједиштем у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци , Институт за књижевност и уметност,Београд,Р. Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора09/1.31/12
ИнституцијаИнститут за књижевност и уметност,Београд,Р. Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Р. Српска
Веб адреса
Датум потписивања23.01.2012.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Медицинског факултет Универзитета у Бањој Луци, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.2544/17
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања18.09.2017.
Датум истека18.09.2022.

Споразум о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој ЛуциФакултет за технологију полимера Словењ Градец, БиХ, РС и Република Словенија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.2554/17
ИнституцијаБиХ, РС и Република Словенија
Веб адреса
Датум потписивања19.09.2017.
Датум истека19.09.2022.

Спорсзум о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Математичког факултета Универзитета у београду, Бих, РС и Репулика Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора613/1
ИнституцијаБих, РС и Репулика Србија
Веб адреса
Датум потписивања25.09.2017.
Датум истека30.09.2020.

Оквирни споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и PROINTERS ITSS Бања Лука , БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора16/2018
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања29.01.2018.
Датум истека29.01.2023.

Споразум о сарадњи између Института за филозофију Универзитета у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Институт за филозофију Универзитета у Београду и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора461
ИнституцијаИнститут за филозофију Универзитета у Београду и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања20.12.2011.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Географског факултета Универзитета у Перму, БиХ, РС и Руска Федерација

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.1947/17
ИнституцијаБиХ, РС и Руска Федерација
Веб адреса
Датум потписивања11.07.2017.
Датум истека11.07.2022.

Уговор о пословно-научној сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и AD HARBI d.o.o. Sarajevo, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора46-01/18
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања30.01.2018.
Датум истека30.01.2023.

Споразум о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Филолошки факултет Универзитета у Београду и Филолошки факултет Универзитета у Новом Саду

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора366/1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду и Филолошки факултет Универзитета у Новом Саду
Веб адреса
Датум потписивања08.02.2011.
Датум истека--

Споразум о сардњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Географског факултета Универзитета у Београду, БиХ, РС и Републике Србије

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора563
ИнституцијаБиХ, РС и Републике Србије
Веб адреса
Датум потписивања14.11.2016.
Датум истека14.11.2021.

Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луциа и Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.177/18
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања29.01.2018.
Датум истека--

Оквирни споразум о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и DV Solution Бања Лука, БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.411/18
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања16.02.2018.
Датум истека16.02.2023.

Оквирни споразум о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Друштва математичара Града Бања Лука, Бих, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора3/18
ИнституцијаБих, РС
Веб адреса
Датум потписивања15.03.2018.
Датум истека15.03.2023.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ "Екологија и безбједност Требиње", БиХ/РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора93/18
ИнституцијаБиХ/РС
Веб адреса
Датум потписивања02.07.2018.
Датум истека02.06.2023.

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Друштва "Просторних планера у Републици Српској", БиХ, РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора19/1.1574/18
ИнституцијаБиХ, РС
Веб адреса
Датум потписивања20.06.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и " ИНОВА информатички инжињеринг Бања Лука, БИХ; РС

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора196-07/18
ИнституцијаБИХ; РС
Веб адреса
Датум потписивања18.07.2019.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Физичког факултета Универзитета у Београду, БиХ, РС и Република Србија

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусу припреми
Број уговора19/1.3790/18
ИнституцијаБиХ, РС и Република Србија
Веб адреса
Датум потписивања04.12.2018.
Датум истека30.09.2022.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Гимназија Бања Лука, Босна и Херцеговина, Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-668/18 од 26.03.2018
ИнституцијаБосна и Херцеговина, Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања26.03.2018.
Датум истека26.03.2023.

Филозофски факултет у Нишу и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет у Нишу,Република Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Република Српска

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора23/14-01
ИнституцијаФилозофски факултет у Нишу,Република Србија и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,Република Српска
Веб адреса
Датум потписивања08.11.2011.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Норвешки универзитет за науку и технологију, Трондхајм

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-2244/17
ИнституцијаНорвешки универзитет за науку и технологију, Трондхајм
Веб адреса
Датум потписивања06.09.2017.
Датум истека07.09.2022.

Протокол о сарадњи, Универзитет Sapienza у Риму, Италија

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1140
ИнституцијаУниверзитет Sapienza у Риму, Италија
Веб адреса
Датум потписивања19.10.2017.
Датум истека--

Меморандум о пословно-техничкој сарадњи, Установа за стручно образовање одраслих WMTA Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора124
ИнституцијаУстанова за стручно образовање одраслих WMTA Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, ЈУ Путеви Републике Српске, Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.120/18
ИнституцијаЈУ Путеви Републике Српске, Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања01.02.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове РС

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.1607717
ИнституцијаРепубличка управа за геодетске и имовинско-правне послове РС
Веб адреса
Датум потписивања15.12.2017.
Датум истека--

Споразум о пословној сарадњи, Истраживачки центар за простор

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора486
ИнституцијаИстраживачки центар за простор
Веб адреса
Датум потписивања11.04.2018.
Датум истека--

Уговор о пословно-техничкој сарадњи, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.722/18
ИнституцијаЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања18.05.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Факултет техничких наука Нови Сад

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.1525/18
ИнституцијаФакултет техничких наука Нови Сад
Веб адреса
Датум потписивања28.09.2018.
Датум истека--

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, Градска развојна агенција Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01-830/18
ИнституцијаГрадска развојна агенција Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања30.10.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи на развоју Мреже лабораторија знања за одрживу и отпорну грађену средину на Балкану, Факултет техничких наука Универзитет у Приштини,Висока техничка школа струковних студија у Звечану, Државни универзитет у Новом Пазару, Архитектонски факултет у Београду, АГГФ УНИБЛ и Грађевински факултет Универзитета"Џемал Биједић" Мостар

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора02-2362
ИнституцијаФакултет техничких наука Универзитет у Приштини,Висока техничка школа струковних студија у Звечану, Државни универзитет у Новом Пазару, Архитектонски факултет у Београду, АГГФ УНИБЛ и Грађевински факултет Универзитета"Џемал Биједић" Мостар
Веб адреса
Датум потписивања08.10.2018.
Датум истека--

Протокол о међусобној сарадњи, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.2002/18
ИнституцијаАгенција за безбједност саобраћаја Републике Српске
Веб адреса
Датум потписивања12.12.2018.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Институт за грађевинарство Бања Лука

Врстасарадња
Статусу припреми
Број уговора1995
ИнституцијаИнститут за грађевинарство Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања12.12.2018.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању и сарадњи, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора14/1.2008/16
ИнституцијаИнститут за стандардизацију Босне и Херцеговине
Веб адреса
Датум потписивања14.12.2018.
Датум истека--

Уговор о пословној сарадњи, Цестра д.о.о. Београд

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора1927/18
ИнституцијаЦестра д.о.о. Београд
Веб адреса
Датум потписивања19.12.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи организационих јединица Универзитета са другим факултетима/академијама/департманима/институтима/ институцијама/организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора2789/17
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања02.11.2012.
Датум истека--

Уговор о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Крагујевцу, Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Крагујевцу

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3064/08
ИнституцијаУниверзитет у Бањој Луци и Универзитет у Крагујевцу
Веб адреса
Датум потписивања15.09.2008.
Датум истека--

Споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци-Филолошки факултет и Универзитета "Паијсиј Хиландарски " у Пловдиву-Филолошки факултет Република Бугарска, Универзитет у Бањој Луци - Филолошки факултет и Универзитет "Паисиј Хиландарски" у Пловдиву - Филолошки факултет, Република Бугарска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-1124/10
ИнституцијаУниверзитет у Бањој Луци - Филолошки факултет и Универзитет "Паисиј Хиландарски" у Пловдиву - Филолошки факултет, Република Бугарска
Веб адреса
Датум потписивања03.03.2010.
Датум истека03.03.2020.

Уговор о сарадњи, Државна високошколска установа Московског државног обласног универзитета и Универзитета у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-12/18
ИнституцијаДржавна високошколска установа Московског државног обласног универзитета и Универзитета у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања22.10.2018.
Датум истека22.10.2023.

Договор између Савезног министарства за европске и иностране послове Републике Аустрије и Универзитета у Бањој Луци , Савезно министарство за европске и иностране послове Републике Аустрије и Универзитет у Бањој Луци

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-4256/08
ИнституцијаСавезно министарство за европске и иностране послове Републике Аустрије и Универзитет у Бањој Луци
Веб адреса
Датум потписивања07.11.2008.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет у Вроцлаву, Пољска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/01-4.297/17
ИнституцијаУниверзитет у Вроцлаву, Пољска
Веб адресаhttps://uni.wroc.pl/en/
Датум потписивања03.02.2017.
Датум истека--

Оквирни уговор, Универзитет у Поатјеу, Француска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусшест месеци до истека
Број уговора01-1893/15
ИнституцијаУниверзитет у Поатјеу, Француска
Веб адреса
Датум потписивања29.05.2015.
Датум истека30.05.2018.

Меморандум о разумијевању, Чешки универзитет природних наука у Прагу, Чешка

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусу процедури
Број уговора-
ИнституцијаЧешки универзитет природних наука у Прагу, Чешка
Веб адресаhttps://www.czu.cz/en/
Датум потписивања20.02.2017.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Нижегородски државни универзитет "Н.И. Лобачевски", Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.10792/18
ИнституцијаНижегородски државни универзитет "Н.И. Лобачевски", Русија
Веб адресаwww.unn.ru/
Датум потписивања13.04.2018.
Датум истека13.04.2023.

Споразум о академској размјени и сарадњи, Универзитет у Гдањску, Пољска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.2776/17
ИнституцијаУниверзитет у Гдањску, Пољска
Веб адресаhttps://en.ug.edu.pl/
Датум потписивања28.09.2017.
Датум истека29.09.2020.

Споразум о сарадњи, Државни институт за руски језик "А.С. Пушкин", Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3943/15
ИнституцијаДржавни институт за руски језик "А.С. Пушкин", Русија
Веб адресаhttps://www.pushkin.institute/
Датум потписивања13.11.2015.
Датум истека29.09.2020.

Споразум о спровођењу сарадње и успостављању Конфуцијевог института, Тјенђин универзитет за технологију и образовање, НР Кина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.300/18
ИнституцијаТјенђин универзитет за технологију и образовање, НР Кина
Веб адресаhttp://en.tute.edu.cn/
Датум потписивања21.01.2018.
Датум истека22.01.2023.

Међуинституционални уговор, Вилнус колеџ технологије и дизајна, Литванија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-3/18
ИнституцијаВилнус колеџ технологије и дизајна, Литванија
Веб адресаhttps://vtdko.lt/en/
Датум потписивања30.01.2018.
Датум истека30.06.2021.

Међуинституционални уговор, Универзитет у Бјалистоку, Пољска

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.7-19/17
ИнституцијаУниверзитет у Бјалистоку, Пољска
Веб адресаhttp://www.uwb.edu.pl/home
Датум потписивања12.01.2018.
Датум истека30.06.2021.

Споразум о сарадњи, Државни универзитет Врајт, САД

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1072/17
ИнституцијаДржавни универзитет Врајт, САД
Веб адресаhttps://www.wright.edu/
Датум потписивања17.04.2017.
Датум истека30.06.2019.

Споразум о сарадњи, Поволшки државни технолошки универзитет (ВОЛГАТЕХ), Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаПоволшки државни технолошки универзитет (ВОЛГАТЕХ), Русија
Веб адресаhttps://www.volgatech.net/
Датум потписивања28.03.2017.
Датум истека29.03.2022.

Меморандум о сарадњи, Технички универзитет Клуж-Напока, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.3661/18
ИнституцијаТехнички универзитет Клуж-Напока, Румунија
Веб адресаhttps://www.utcluj.ro/
Датум потписивања02.12.2016.
Датум истека03.12.2021.

Споразум о сарадњи, Руски центар за науку и културу "Руски дом", Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1843/17
ИнституцијаРуски центар за науку и културу "Руски дом", Србија
Веб адреса
Датум потписивања19.06.2017.
Датум истека20.06.2021.

Меморандум о пословној сарадњи, НИС, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговоранема
ИнституцијаНИС, Србија
Веб адреса
Датум потписивања26.04.2017.
Датум истека27.04.2021.

Trieste Declaration, Uniadrion

Врстачланство
Статусактиван
Број уговора01.1856/17
ИнституцијаUniadrion
Веб адресаhttp://www.uniadrion.net/
Датум потписивања19.06.2017.
Датум истека--

Међуинституционални уговор 2018-2020, Технички универзитет Клуж-Напока, Румунија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.3661/16
ИнституцијаТехнички универзитет Клуж-Напока, Румунија
Веб адресаhttps://www.utcluj.ro/
Датум потписивања30.06.2018.
Датум истека30.06.2020.

Међуинституционални уговор 2016-2018, Универзитет у Глазгову

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусшест месеци до истека
Број уговораНЕМА
ИнституцијаУниверзитет у Глазгову
Веб адреса
Датум потписивања30.06.2016.
Датум истека30.06.2018.

Међуинституционални уговор 2018-20, Аристотелов универзитет у Солуну

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79/19
ИнституцијаАристотелов универзитет у Солуну
Веб адресаhttps://www.auth.gr/en
Датум потписивања10.12.2018.
Датум истека30.06.2020.

Споразум о продужењу важења споразума, Универзитет у Београду

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01/01-4.976/17
ИнституцијаУниверзитет у Београду
Веб адресаhttp://www.bg.ac.rs/
Датум потписивања30.03.2017.
Датум истека31.03.2022.

Споразум о сарадњи, Универзитет Црне Горе

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01-3690/16
ИнституцијаУниверзитет Црне Горе
Веб адресаhttps://www.ucg.ac.me/
Датум потписивања02.12.2016.
Датум истека03.12.2020.

Споразум о сарадњи, Град Бања Лука

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора01.1261/17
ИнституцијаГрад Бања Лука
Веб адреса
Датум потписивања27.04.2017.
Датум истека28.04.2021.

Споразум о сарадњи, Универзитет у Новом Саду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.3419/16
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Србија
Веб адресаhttps://www.uns.ac.rs/
Датум потписивања07.11.2016.
Датум истека08.11.2020.

Меморандум о разумијевању, Савезна државна буџетска образовна установа високог образовања "Орловски државни универзитет И.С. Тургењев", Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-5/18
ИнституцијаСавезна државна буџетска образовна установа високог образовања "Орловски државни универзитет И.С. Тургењев", Русија
Веб адресаhttp://orelsu.com/
Датум потписивања06.08.2018.
Датум истека07.08.2021.

Уговор о сарадњи, Државни технички универзитет за нафту и гас "Ивано-Франкивск", Украјина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-6/18
ИнституцијаДржавни технички универзитет за нафту и гас "Ивано-Франкивск", Украјина
Веб адресаhttps://nung.edu.ua/en
Датум потписивања12.07.2018.
Датум истека13.07.2023.

Меморандум о разумијевању, Свеучилиште у Загребу

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-4/18
ИнституцијаСвеучилиште у Загребу
Веб адресаhttp://www.unizg.hr/
Датум потписивања13.04.2018.
Датум истека13.04.2023.

Међуинституционални уговор 2018-20, Универзитет примијењених наука у Каринтији, Аустрија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-13/18
ИнституцијаУниверзитет примијењених наука у Каринтији, Аустрија
Веб адресаhttp://www.fh-kaernten.at/en.html
Датум потписивања05.10.2018.
Датум истека--

Меморандум о разумијевању, Универзитет информационих наука и технологија „Св. Апостол Павле“, Охрид, Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1981/18
ИнституцијаУниверзитет информационих наука и технологија „Св. Апостол Павле“, Охрид, Македонија
Веб адресаhttp://uist.edu.mk/
Датум потписивања12.07.2018.
Датум истека13.07.2023.

Меморандум о разумијевању, Универзитет за политичке науке и право Источне Кине

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.2434/18
ИнституцијаУниверзитет за политичке науке и право Источне Кине
Веб адресаhttp://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Датум потписивања17.09.2018.
Датум истека--

Договор о партнерству у циљу реализовања пројекта "Консекутивно превођење", Франкофона универзитетска агенција

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаФранкофона универзитетска агенција
Веб адреса
Датум потписивања01.09.2018.
Датум истека30.06.2019.

Повеља Конзорцијума Кине и земаља Централне и Источне Европе институција високог образовања (CCHEIC), CCHEIC

Врстачланство
Статусактиван
Број уговора01.1079-11/18
ИнституцијаCCHEIC
Веб адреса
Датум потписивања15.10.2018.
Датум истека--

АНЕКС међуинституционалног уговора 2017/18-2018/19, Универзитет на Балеарским острвима

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-8/18
ИнституцијаУниверзитет на Балеарским острвима
Веб адресаhttp://www.uib.cat/
Датум потписивања20.07.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-3/18
ИнституцијаСвеучилиште у Ријеци, Хрватска
Веб адресаhttps://www.uniri.hr/
Датум потписивања09.05.2018.
Датум истека10.05.2023.

Међуинституционални уговор 2018/2019 - 2019/2020, Универзитет у Болоњи

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-14/18
ИнституцијаУниверзитет у Болоњи
Веб адресаhttps://www.unibo.it/en
Датум потписивања25.10.2018.
Датум истека--

Билатерални споразум о наставним активностима, истраживању, едукацији и програмима обуке са универзитетима, институцијама и страним јавним и приватним предузећима, 'Gabriele d'Annunzio' Универзитет у Кијети-Пескара (Италија)

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-9/18
Институција 'Gabriele d'Annunzio' Универзитет у Кијети-Пескара (Италија)
Веб адресаhttps://www.unich.it/
Датум потписивања04.04.2019.
Датум истека04.04.2022.

Међуинституционални уговор 2018-2020, Универзитет у Гранади

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-12/18
ИнституцијаУниверзитет у Гранади
Веб адресаhttps://www.ugr.es/en/
Датум потписивања16.10.2018.
Датум истека--

Међуинституционални уговор 2018-2021, "Alexandru Ioan Cuza" Универзитет у Јашију, Румунија

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусу процедури
Број уговора01-79-10/18
Институција"Alexandru Ioan Cuza" Универзитет у Јашију, Румунија
Веб адресаhttp://www.uaic.ro/en/
Датум потписивања02.10.2018.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Државна високошколска установа Московски државни обласни универзитет (МГОУ), Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусу процедури
Број уговора01.1079-12/18
ИнституцијаДржавна високошколска установа Московски државни обласни универзитет (МГОУ), Русија
Веб адреса
Датум потписивања22.10.2018.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Универзитет у Петрошани, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусу процедури
Број уговора01.1079-7/18
ИнституцијаУниверзитет у Петрошани, Румунија
Веб адресаhttps://www.upet.ro/eng/erasmus+/
Датум потписивања03.09.2018.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Универзитет "Eftimie Murgu" у Решицама, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-10/18
ИнституцијаУниверзитет "Eftimie Murgu" у Решицама, Румунија
Веб адресаhttps://uem.ro/
Датум потписивања15.10.2018.
Датум истека16.10.2023.

Споразум о сарадњи, Бјелгородски државни национални истраживачки универзитет (Русија)

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-8/18
ИнституцијаБјелгородски државни национални истраживачки универзитет (Русија)
Веб адресаhttps://www.bsu.edu.ru/
Датум потписивања03.09.2018.
Датум истека04.09.2023.

Меморандум о сарадњи, Технолошки универзитет у Познању, Пољска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-14/18
ИнституцијаТехнолошки универзитет у Познању, Пољска
Веб адресаhttps://www.put.poznan.pl/en
Датум потписивања13.11.2018.
Датум истека14.11.2023.

Договор о сарадњи, Универзитет Храдец Кралове, Чешка Република

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-13/18
ИнституцијаУниверзитет Храдец Кралове, Чешка Република
Веб адресаhttps://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Датум потписивања03.01.2019.
Датум истека--

Писмо намјере за оснивање Паневропског истраживачког центра за истраживање друштва и политика (PERSEO), PERSEO

Врстасарадња
Статусу процедури
Број уговора01.1079-15/18
ИнституцијаPERSEO
Веб адреса
Датум потписивања13.11.2018.
Датум истека--

Међуинституционални уговор 2017-2019, Технолошки едукациони институт на Криту

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-15/18
ИнституцијаТехнолошки едукациони институт на Криту
Веб адресаhttps://www.teicrete.gr/en
Датум потписивања23.02.2018.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Универзитет у Маћерати, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора01.1079-16/18
ИнституцијаУниверзитет у Маћерати, Италија
Веб адресаhttps://www.unimc.it/en
Датум потписивања22.01.2019.
Датум истека23.01.2024.

Споразум о успостављању и остваривању дугорочне сарадње, АНУРС

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Број уговора2946/18
ИнституцијаАНУРС
Веб адресаhttp://www.anurs.org/
Датум потписивања26.10.2018.
Датум истека--

Декларација Универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана о сарадњи и заједничком дјеловању у подручју науке, високог образовања и трансфера знања, Универзитети Југоистичне Европе и Западног Балкана

Врстасарадња
Статусактиван
Број уговора-
ИнституцијаУниверзитети Југоистичне Европе и Западног Балкана
Веб адреса
Датум потписивања03.11.2018.
Датум истека--

Међуинституционални уговор 2014-2021, Универзитет у Поатјеу

ВрстаМеђуинституционални уговори о сарадњи у програму Еразмус+, у компоненти кредитна размена
Статусактиван
Број уговора01.79-11/18
ИнституцијаУниверзитет у Поатјеу
Веб адресаhttp://Formations.univ-poitiers.fr
Датум потписивања22.10.2018.
Датум истека--