Навигација

Лиценцирани студијски програми на трећем циклусу студија

Ред.бр. ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Усмјерење
1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Економија  
2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Информационо-комуникационе технологије  
3 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Биомедицинске науке  
4 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Пољопривредне науке  
5 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Педагогија  
Методика разредне наставе  
6 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство  
7 Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву Биоинжењеринг и медицинска информатика  
8 Архитектонско-грађевинско-геодетски, Електртехнички, Машински и Технолошки факултет Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство  
9 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Студиј друштвених наука