Навигација

Признавање страних високошколских исправа

Признавања исправа ради наставка образовања: У поступку признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитеу у Бањој Луци, спроводи се вредновање страног студијског програма или дијела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму на Универзитету.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у надлежности је факултета/Академије умјетности  Универзитета у Бањој Луци.

Признавње исправа ради запошљавања: У складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) у надлежности је Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk.