Навигација

Размјена студената и особља

Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци


У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијела активности уговора о сарадњи, кроз међународне програме размјене, студијске посјете, љетне школе, радионице, семинаре и праксу.

Erasmus+ (KA1) – Кредитна размјена је програм Европске комисије у којем се даје могућност универзитетима да размјењују студенте и особље. Према правилима програма, прије обављања размјене, универзитети су обавезни да потпишу Међу-институционални уговор. Универзитет у Бањој Луци укључен је у програм од његовог формирања 2014. године и има преко 40 потписаних Међу-институционалних уговора, у оквиру којих је размјењено преко 100 студената и особља. Студентска размјена може да траје од три (3) до 12 мјесеци у сврху студирања и од два (2) до 12 мјесеци у сврху праксе. Размјена особља може да траје од пет (5) дана до два (2) мјесеца.

Наш Универзитет је од 2008. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже. Ове активности обављају се у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине. До сада је по основу овог програма у оба правца размијењено преко 350 студената, наставника и сарадника из сљедећих партнер земаља: Србије, Румуније, Бугарске, Чешке, Пољске, Словачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Аустрије и Мађарске. Активности на реализацији овог програма настављају се и у наредним годинама, кроз реализацију програма CEEPUS III.

Студенти Универзитета у Бањој Луци обављају стручну праксу у иностранству више од 15 година посредством међународног удружења за размјену студената ради стручне праксе - IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). IAESTE платформа за размјену: https://iaeste.smartsimple.ie/s_Login.jsp

Erasmus Mundus је програм размјене Европске комисије који је завршен, а у којем је Универзитет у Бањој Луци био укључен од 2011. године. Захваљујући овом програму, преко 70 студената и чланова особља обавило је размјену.

Студенти и особље Универзитета у Бањој Луци користе и друге могућности стипендирања различитих програма влада страних земаља и међународних организација и фондација.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-04.jpg