Навигација

ERASMUS + кредитна размјена

Erasmus+ програм има за циљ да подржи активности у области образовања, обуке, омладине и спорта за период од 2014. до 2020. године.

Erasmus+ компонента Кредитна размјена промовише активности транснационалне размјене студената и особља, с циљем да:

  • Подржи студенте у стицању компетенција ради унапређења њиховог личног развоја и веће могућности запошљавања на тржишту рада;
  • Подржи професионални развој запослених у области високог образовања ради иновације и побољшања квалитета наставе и обуке;
  • Значајно побољша компетенције страних језика учесника;
  • Подигне свијест и разумијевање учесника о другим културама и земљама, нудећи им могућност изградње мреже међународних контаката, затим могућност активног учешћа у друштву, као и развој осјећаја европског идентитета;
  • Повећа капацитете, атрактивност и међународну димензију високошколских установа како би оне биле у могућности да понуде активности и програме који више одговарају потребама појединаца;
  • Појача синергију и прелаз између формалног и неформалног образовања, као и професионалне обуке, запослења и предузетништва;
  • Обезбједи веће признавање компетенција остварених кроз студирање/усавршавање у иностранству.

 

Кључна акција 1 - Кредитна размјена (Credit Mobility)

 

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2019. години

 

1.

Универзитет IUAV у Венецији, Италија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Невена Новаковић

nevena.novakovic@aggf.unibl.org

2.

Универзитет у Петрошани, Румунија

Технолошки факултет

Доц.др Горан Вучић

goran.vucic@tf.unibl.org

3.

Универзитет у Решици, Румунија

Машински факултет

Проф. др Тихомир Латиновић

tihomir.latinovic@mf.unibl.org

4. Универзитет у Тесалији, Грчка Факултет физичког васпитања и спорта Доц. др Жељко Секулић zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org
5. Универзитет у Риму 3, Италија Филолошки факултет Доц. др Зорана Ковачевић zorana.kovacevic@flf.unibl.org
6. Технички универзитет у Келну, Њемачка Машински факултет Доц. др Бојан Кнежевић bojan.knezevic@mf.unibl.org
7. Западни универзитет у Темишвару, Румунија Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
8. Универзитет у Нишу, Србија Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
9. Бабеш Бољај универзитет, Румунија Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
10. Политехнички институт Бежа, Португал Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
11. Универзитет у Кадизу, Шпанија Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
12. Масарик универзитет у Брну, Чешка Република Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
13. Универзитет Св. Кирил и Методиј у Великом Трнову, Бугарска Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org
14. Сантијаго де Компостела универзитет, Шпанија Ректорат Јелена Рожић, ма jelena.rozic@unibl.org

 

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2018. години

 

1.

Универзитет примијењених наука у Каринтији, Аустрија

Природно-математички факултет

Доц. др Драган Матић

dragan.matic@pmf.unibl.org

2.

Универзитет Палачки у Оломуку, Чешка

Факултет политичких наука

Проф. др Јагода Петровић

jagoda.petrovic@fpn.unibl.org

3.

Универзитет у Гдањску, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Жељка Бабић

zeljka.babic@flf.unibl.org

4. Универзитет у Љубљани Електротенхички факултет Доц. др Алексеј Аврамовић aleksej.avramovic@etf.unibl.org

5.

Универзитет у Варшави

Филолошки факултет

Милица Јошић-Милиновић, ма

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org

 

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2017. години

 

1.

Универзитет у Торину, Италија

Филолошки факултет

Доц. др Марија Рунић

marija.runic@flf.unibl.org

2.

Универзитет на Балеарским острвима, Шпанија

Електротехнички факултет

Проф. др Зденка Бабић

zdenka.babic@etf.unibl.org

3.

Универзитет у Болоњи, Италија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

4.

Норвешки универзитет науке и технологије

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Малина Чворо

malina.cvoro@aggf.unibl.org

5.

Универзитет у Бјалистоку

Природно-математички факултет

Доц. др Дејан Дмитровић

dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org

6.

Универзитет у Јашију "Gheorghe Asachi", Румунија

Технолошки факултет

Проф. др Драгана Грујић

dragana.grujic@tf.unibl.org

7.

Вилњус колеџ технологије и дизајна, Литванија

Технолошки факултет

Доц. др Младен Станчић

mladen.stancic@tf.unibl.org

8.

Технолошки едукациони институт у Криту, Грчка

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

 

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2016. години

 

1.

Универзитет "Robert Gordon", Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске

Академија умјетности

Доц. Јасна Граховац, ма

jasna.grahovac@au.unibl.org

2.

КУ Лувен, Белгија

Електротехнички факултет Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Вања Тодоровић

Доц. др Дубравко Алексић

vanja.todorovic@etf.unibl.org

dubravko.aleksic@aggf.unibl.org

 

3.

Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија

Машински факултет

Проф. др Мирослав Рогић

miroslav.rogic@mf.unibl.org

4.

Технички универзитет у Клуж-Напоки, Румунија

Машински факултет

Проф. др Мирослав Рогић


miroslav.rogic@mf.unibl.org

 

5.

Универзитет у Марибору, Словенија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

6.

Универзитет у Јашију "Alexandru Ioan Cuza", Румунија

Факултет физичког васпитања и спортат

 

Доц. др Жељко Секулић

zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org

7.

Универзитет Аристотел у Солуну, Грчка

Филозофски факултет

Природно-математички факултет

Доц. др Славица Тутњевић

Доц. др Синиша Шкондрић

slavica.tutnjevic@ff.unibl.org

sinisa.skondric@pmf.unibl.org

8.

Универзитет у Глазгову, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

 

9.

Радбоунд универзитет, Нијмеген, Холандија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

 

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2015. години

 

1.

Музички конзерваторијум "Giuseppe Tartini" из Трста, Италија

Академија умјетности

Доц. Јасна Граховац, ма

jasna.grahovac@au.unibl.org

2.

.

Универзитет у Гранади, Шпанија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

jelena.rozic@unibl.org

3.

Висока школа за економију и менаџмент, Есен, Њемачка

Економски факултет

Проф. др Саша Петковић

sasa.petkovic@ef.unibl.org

4.

Универзитет у Хајделбергу, Њемачка

Медицински факултет

Доц. др Лана Нежић

lana.nezic@med.unibl.org

5.

Међународни психоаналитички универзитет у Берлину, Њемачка

Филозофски факултет

Доц. др Славица Тутњевић

slavica.tutnjevic@ff.unibl.org

6.

Универзитет у Поатјеу, Француска

Филолошки факултет

Ања Бундало, ма

anja.bundalo@flf.unibl.org

7.

Карл Франц Универзитет у Грацу, Аустрија

Филолошки факултет

Мелсада Зец Зејнић

melsada.zec-zejnic@flf.unibl.org

8.

Универзитет Ополе, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Петар Пенда

petar.penda@flf.unibl.org

9.

Универзитет примијењених наука Триздорф, Њемачка

Пољопривредни факултет

Доц. др Весна Мрдаљ

vesna.mrdalj@agro.unibl.org

 

Одобрени пројекти у компоненти Посебна линија размјене у пројектима Изградња капацитета

Ред. бр.

Назив пројекта

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

1.

School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2Work)

Универзитет Македонија, Грчка

Филозофски факултет

Проф. др Драженко Јоргић

drazenko.jorgic@ff.unibl.org

 

Партнери:

1. Универзитет у Новом Саду
2. Универзитет у Крагујевцу
3. Београдски Метрополитен Универзитет
4. Универзитет Црне Горе

2.

Development of master curricula for    natural disasters risk management in Western Balkan Countries (NatRisk WeB)

Универзитет у Нишу, Србија

Факултет безбједносних наука

Доц. др Дарко Паспаљ

darko.paspalj@fbn.unibl.org

Партнери:

1. Криминалистичко-полицијска академија у Београду
2. Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици
3. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим сједиштем у Лепосавићу
4. Обуда универзитет из Будимпеште

3.

Knowledge FOr Resilient soCiEty, K-FORCE

Универзитет у Новом Саду, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Гордана Броћета


gordana.broceta@aggf.unibl.org

Партнери:


1. Универзитет у Новом Саду
2. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
3. Универзитет у Тирани
4. Универзитет Епока, Тирана
5. Универзитет у Алборгу
6. Технички универзитет у Данској
7. Универзитет у Лунду
8. Универзитет Св. Ћирило и Методије у Скопљу
9. Универзитет у Жилинама