Navigacija

Pravni fakultet

Pravni fakultet osnovan je 1975. godine. Prethodno su se pravne nauke u Banjoj Luci izučavale na detašmanu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U jesen 1973. godine osnovano je odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa sjedištem u Banjoj Luci, a školske 1975/76. godine počinje nastava za redovne i vanredne studente.

Nastava na prvom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Pravo. Studije drugog ciklusa (akademske master studije) organizuju se kroz jedan studijski program pod nazivom „Master studije pravo“ koji je podijeljen na devet modula, i to: građansko pravo, međunarodno pravo,  krivično pravo, poslovno pravo, državno pravo, upravno pravo, radno i socijalno pravo, pravno-istorijske studije i, pravno-ekonomski modul.

Studije trećeg ciklusa  (akademske doktorske studije) organizuju se kroz jedan studijski program pod nazivom „Doktorske studije pravo“, koji je, takođe, podijeljen na devet modula.

Studijski program Pravo je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 339 001
Faks +387 51 460 602
Veb-sajt www.pf.unibl.org
E-pošta info@pf.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Željko Mirjanić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Zoran Vasiljević, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Igor Milinković, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-4.jpg