Navigacija

Studenti

Na 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  studira oko 20.000 studenata, što iznosi  40% ukupnog broja studenata u Republici Srpskoj. U posljednjih pet godina u prosjeku se upisuje oko 3.300, a studije završava nešto više od 2.000 studenata.

Do sada je na Univerzitetu u Banjoj Luci diplome osnovnih studija steklo 43.044 studenata, 835 studenata master studija, 1.437 magistara i 697 doktora nauka. 

Našim studentima na raspolaganju je učionički prostor ukupne površine od oko 16.000 m2,  opremljen  video-projektorima i računarima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja, čitaonice i biblioteke sa fondom od preko 200.000 knjiga, laboratorije ukupne površine oko 10.000 m2 i 20 računarskih sala sa cjelodnevnim pristupom internetu. 

Studenti su uključeni u sva akademska i upravljačka tijela Univerziteta. Na nivou fakulteta studenti imaju svoje predstavnike u nastavno-naučnim/umjetničkim
vijećima (20 % od ukupnog broja članova vijeća čine studenti), kao i svoje predstavnike u Senatu Univerziteta (6 studenata) i Upravnom odboru (1 student).

Na svim organizacionim jedinicama/fakultetima aktivni su studentski savezi, a krovno predstavničko tijelo studenata  Univerziteta u Banjoj Luci je Studentski parlament,  koji čine po tri izabrana predstavnika sa svakog fakulteta/Akademije ili druge visokoškolske ustanove koja je članica ili pridružena članica Univerziteta.

Studenti Univerziteta u Banjoj Luci imaju mogućnost smještaja u četiri  paviljona Studentskog centra „Nikola Tesla“  čiji je ukupni kapacitet  blizu 1600 kreveta. Osim smještajnih kapaciteta i studentskih restorana,  studentima su na raspolaganju čitaonice, studentska ambulanta, više sportskih terena, te studentskih klubova lociranih na prostoru dva kampusa.  

Naši studenti su aktivno uključeni u brojne kulturne i sportske vannastavne aktivnosti u okviru kojih postižu istaknute rezultate i osvajaju nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima. 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/50/large_prva.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/large_druga.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/large_treca.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/large_cetvrta.jpg