Navigacija

Fakultet bezbjednosnih nauka

Fakultet bezbjednosnih nauka osnovan je 2017. godine, a nastao je transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je djelovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci.

U skladu sa Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, nastava na Fakultetu se izvodi na studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika (240 ECTS), a izlazni profil koji se stiče završetkom studija je – diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike.

Telefon +387 51 333 603
Faks +387 51 333 603
Veb-sajt www.fbn.unibl.org
E-pošta info@fbn.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Živojina Mišića 10 a, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Predrag Ćeranić, docent
Prodekan za nastavu Dr Darko Paspalj, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad  

Slike

  • /uploads/attachment/strana/338/fbn-unibl-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/fbn-unibl-02.JPG