Navigacija

prof. dr Dejan Đorđević
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
prostorno planiranje redovni profesor 14. jul 2010.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C12PP001 Teorija i metodologija prostornog planiranja
2C12PP006 Evropsko prostorno planiranje
Akademske studije prvog ciklusa
1C07POS779 Evropska dimenzija prostornog planiranja
1C07POS925 Izrada regulacionih planova
1C13POS1035 Teorije prostornog planiranja
1C13POS1036 Prostorni i regulacioni planovi
1C13POS606 Evropska dimenzija prostornog planiranja
1C13POS726 Osnove prostornog planiranja