Navigacija

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-111
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – engleski jezik nastavnik stranog jezika i vještina 26. mart 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07MIN10 Engleski jezik 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367