Navigacija

Vesna Vujić-Aleksić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07KF Klinička farmakologija
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16KF Klinička farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije