Navigacija

dr Dražen Miljić

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Šumarski fakultet
051/460-550

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Marijana Kapović Solomun
Đorđije Milanović
doc. Branislav Cvjetković, ma
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Ljiljana Došenović
dr Dražen Miljić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Zoran Maunaga
Dragica Mihaljčić
doc. dr Dane Marčeta
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Milan Mataruga
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Mira Milić
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Vojislav Dukić
Brankica Kajkut
prof. dr Rodoljub Oljača
Zorana Hrkić-Ilić, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim Dragica Mihaljčić
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vladimir Petković
Jelena Čučković, ma
dr Milorad Danilović
dr Dražen Miljić
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Dane Marčeta
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM