Navigacija

dr Dražen Miljić

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 10

051/460-550

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Milan Mataruga
Dragica Mihaljčić
mr Vanja Daničić
Đorđije Milanović
prof. dr Mira Milić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
Branislav Cvjetković, ma
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Zoran Stanivuković
doc. dr Vladimir Stupar
dr Dražen Miljić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
doc. dr Dragan Čomić
mr Danijela Petrović
prof. dr Jugoslav Brujić
Vladimir Petković, ma
Brankica Kajkut
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
Dragica Mihaljčić
dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
Vladimir Petković, ma
mr Danijela Petrović
Jelena Čučković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM