Навигација

др Дражен Миљић

Секретар факултета/академије/института - II-10
Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 10

051/460-550

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимЗорана Хркић-Илић, ма
проф. др Нада Шуматић
проф. др Зоран Маунага
Ђорђије Милановић
проф. др Мира Милић
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Зоран Станивуковић
доц. др Владимир Ступар
проф. др Југослав Брујић
мр Данијела Петровић
проф. др Милан Матаруга
проф. др Војислав Дукић
Бранислав Цвјетковић, ма
доц. др Драган Чомић
Владимир Петковић, ма
Бранкица Кајкут
проф. др Љиљана Дошеновић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
доц. др Дане Марчета
проф. др Родољуб Ољача
др Дражен Миљић
мр Вања Даничић
Драгица Михаљчић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимпроф. др Зоран Маунага
др Милорад Даниловић
Драгица Михаљчић
Јелена Чучковић
др Дражен Миљић
доц. др Дане Марчета
Владимир Петковић, ма
мр Данијела Петровић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ