Navigacija

mr Ivan-Vanja Boroja
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 26. novembar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07MAT Matematika
ISF19MAT Matematika
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18MSA Matematika sa stastističkom analizom
OSI18MAT Matematika

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2225 Matematika 1
2233 Matematika 2
2309 Matematika 3

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Importance of Preparation Classes for Taking the University Entrance Examination in Mathematics

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.imvibl.org/omen/6_2016/omen_6_1_2016_5_17.pdf

Radovi sa skupova

  Značaj pripremne nastave na uspjeh pri polaganju kvalifikacionog ispita na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2016. godine

  Naučni skup 5. NAUČNO STRUČNI SKUP ,,TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE"
  Godina 2017
  Autori Dušan Bajović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Strana od 169
  Strana do 178

  Značaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita i ispita iz Matematike 1 na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2013. i 2014. godine

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

Knjige

  Zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita na ETF-u u Banjoj Luci

  Izdavač Mikro knjiga Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-24-3
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 76

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78

Projekti

Savremena istraživanja u teoriji fiksne tačke: metrički i topološki pristup

Teorija fiksne tačke zauzima važno mjesto u nelinearnoj funkcionalnoj analizi, numeričkoj matematici, ekonomiji kao i u primijenjenim naukama. Jedan od osnovnih ciljeva projekta je studija posvećena savremenoj teoriji fiksne tačke i to sa dva aspekta: metričkog i topološkog. U projektu biće dat metrički pristup teoriji fiksne tačke...

Broj projekta 1255007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Mitrović
Projektni tim mr Ivan-Vanja Boroja
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 12580.0 BAM