Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Dušan Pantić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
2. Ferid Softić Elektrotehnički fakultet Elektronika II i Elektrotehnički materijali i komponente PDF
3. Goran Ćirović Arhitektonsko-građevinski fakultet Organizacija i tehnologija građenja i Projektovanje i nadzor u građevinarstvu PDF
4. Jelica Kojović Medicinski fakultet Medicina rada PDF
5. Jelica Predojević Samardžić Medicinski fakultet Pedijatrija PDF
6. Milan Arbutina Medicinski fakultet Neurologija PDF
7. Mirko Raković Medicinski fakultet Hirurgija PDF
8. Nenad Babić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
9. Milan Jelić Ekonomski fakultet Organizacija preduzeća PDF
10. Milan Stojaković Medicinski fakultet Psihijatrija PDF
11. Predrag Grubor Medicinski fakultet Hirurgija PDF
12. Slobodan Goranović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Rukomet PDF
13. Zoran Mitrović Elektrotehnički fakultet Katedra za matematiku PDF
14. Zoran Semiz Medicinski fakultet Neurologija PDF