Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Adriana Lukić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Ritmička gimnastika i ples PDF
2. Biljana Davidović Prirodno-matematički fakultet Ekologija biljaka sa fitogeografijom PDF
3. Biljana Lazić Tehnološki fakultet Hemijske tekstilne tehnologije PDF
4. Biljana Lolić Poljoprivredni fakultet Fitopatologija PDF
5. Boris Latinović Tehnološki fakultet Mehanika fluida PDF
6. Borko Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Antropomotorika PDF
7. Boro Bronza Filozofski fakultet Opšta istorija novog vijeka I i Opšta istorija novog vijeka II PDF
8. Branka Rodić Grabovac Medicinski fakultet Organska hemija PDF
9. Branka Rodić Grabovac Tehnološki fakultet Organska hemija PDF
10. Branko Crnogorac Filozofski fakultet Engleska književnost PDF
11. Darko Radić Pravni fakultet Obligaciono pravo i Porodično pravo PDF
12. Dejan Mikerević Ekonomski fakultet Međunarodne finansije PDF
13. Dijana Tica Filozofski fakultet Engleska književnost PDF
14. Dimitrije  Marković Poljoprivredni fakultet Biološke mjere zaštite biljaka PDF
15. Đorđe Čekrlija Filozofski fakultet Psihologija ličnosti PDF
16. Đorđe Čiča Mašinski fakultet Mašine, alatke, alati i pribori i Projektovanje obradnih sistema PDF
17. Dragana Stojisavljević Medicinski fakultet Higijena sa medicinskom ekologijom PDF
18 Dušan Miodragović Šumarski fakultet Mašine u šumarstvu PDF
19. Goran Grahovac Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Plivanje PDF
20. Gordana Tica Mašinski fakultet Pumpe i ventilatori PDF
21. Vladimir Jakovljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Atletika PDF
22. Leonila Jočić Akademija umjetnosti Crtanje i plastična anatomija PDF
23. Ljilja  Kerić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
24. Ljiljana Drinić Poljoprivredni fakultet Ekonomika prarade poljporivrednih proizvoda PDF
25. Malina Čvoro Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbana struktura i rekonstrukcija i Enterijeri PDF
26. Milenko Krajišnik Ekonomski fakultet Ekonomika razvoja nacionalne privrede PDF
27. Milenko Vojvodić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodologija istraživanja PDF
28. Milorad Grujičić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
29. Mirjana Gnjatić Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF
30. Mladen Adamović Elektrotehnički fakultet Katedra za računarsku tehniku PDF
31. Nataša Vilić Filozofski fakultet Gnoseologija PDF
32. Platon Sovilj Mašinski fakultet Idustrijski menadžment i Upravljanje kvalitetom proizvoda PDF
33. Radenko Dobraš Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodika fizičkog vaspitanja PDF
34. Radomir Zrnić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sportska rekreacija PDF
35. Radoslav Dekić Prirodno-matematički fakultet Opšta fiziologija životinja i Uporedna fiziologija životinja PDF
36. Radovan Beleslin Arhitektonsko-građevinski fakultet Betonske konstrukcije 1 i 2 PDF
37. Saša Petković Ekonomski fakultet Ekonomika preduzeća PDF
38. Saša Šmulja Filozofski fakultet Komparativno izučavanje južnoslovenskih književnosti PDF
39. Smiljana Paraš Prirodno-matematički fakultet Uporedna histolologija i embriologija i Biologija ćelija PDF
40. Stevo Pucar Ekonomski fakultet Makroekonomsko planiranje PDF
41. Strahinja Dimitrijević Filozofski fakultet Opšta psihologija I i II PDF
42. Svjetlana Janjić Tehnološki fakultet Ispitivanje i kontrola vlakana i tekstila PDF
43. Tamara Karalić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Odbojka PDF
44. Vesna Zuber Akademija umjetnosti Televizijsko novinarstvo PDF
45. Vojislav Dukić Šumarski fakultet Prirast i prinos šuma PDF
46. Zoran Vlaisavljević Pravni fakultet Trgovinsko pravo PDF