Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 Tijana Adamović Medicinski fakultet Parodontologija i oralna medicina
2 mr Darko Bodroža Prirodno-matematički fakultet Neorganska i nuklearna hemija
3 mr Ivan Vanja Boroja Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija
4 Dragana Zeljić, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Saobraćajnice
5 mr Mladen Knežić Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektroenergetski sistemi
6 Saša Laloš, ma Mašinski fakultet Mehanika fluida i hidropneumatski sistemi
7 Sandra Lukić, ma Filozofski fakultet Opšta istorija
8 Svjetlana Milošević, ma Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija

9

mr Maja Petković Prirodno-matematički fakultet Zoologija
10 dr Mihajlo Savić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
11 mr Radomir Cvijić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Mehanika i teorija konstrukcija
12 mr Velibor Škobić Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektroenergetski sistemi
         
         
         
         
         
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58