Navigacija

prof. dr Mirko Banjac
redovni profesor

051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Učiteljski studij
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave redovni profesor 29. mart 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
IR124 Metodičke osnove nastave u odjeljenjima integrisanih razreda
IUO141-U Individualizacija u obrazovanju
MM147-07 Metodika nastave matematike
UMNM-07 Uvod u metodiku nastave matematike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stručno usavršavanje učitelja u području neoedukacije za potrebe početne nastave matematike

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 76
  Strana do 88

  Nivoi diferencijacije sadržaja nastave i ocjenjivanja na mlađem osnovnoškolskom uzrastu

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2017
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 1
  Strana do 16

  Pristup neuroedukaciji u početnoj nastavi matematike

  Časopis Zbornik radova FF Banja Luka, Banjalučki novembarski skupovi
  Godina 2016
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 267
  Strana do 282

  Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada u funkciji razvoja profesionalnih kompetencija učitelja

  Časopis Zbornik radova FF Banja Luka, Banjalučki novembarski susreti, 2015
  Godina 2015
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 17
  Strana do 26

  Međuzavisnost demokratskih orjentacija nastavnika i učenika

  Časopis "Obrazovna tehnologija" Beograd
  Godina 2014
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 323
  Strana do 332

  Planiranje i programiranje rada u odjeljenjima integrisanih razreda

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 74
  Strana do 92

  Planiranje i programiranje rada u odjeljenjima integrisanih razreda

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 74
  Strana do 92

  Informacijsko komunikacijske tehnologije izazov za novi pristup u razrednoj nastavi

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2012
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 171
  Strana do 178

  • Nastava Prirode i društva danas-pravci i perspektive

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 22
  Strana do 33

  • Razredna nastava matematike danas-pravci i perspektive

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 5
  Strana do 17

  Specijalizovano elektronsko izdavaštvo u razrednoj nastavi

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2010
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 115
  Strana do 123

  Informacijsko komunikacijske tehnologije izazov za novi pristup u razrednoj nastavi

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2010
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 171
  Strana do 178

  Matematika u prvoj desetici

  Časopis Nastava
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 193
  Strana do 210

  Ciljevi, zadaci i ishodi u nastavi prirode i društva

  Časopis Nastava
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 11
  Strana do 17

  • Ciljevi, zadaci i ishodi u nastavi Prirode i društva

  Časopis NASTAVA
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 15
  Strana do 29

  Aktivno učenje u nastavi Prirode i društva

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 77
  Strana do 80

  Formiranje pojma množenja prirodnih brojeva u razrenoj nastavi matematike

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 53
  Strana do 62

  Analiza prakse ocjenjivanja u našim školama

  Časopis Direktor škole
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 9
  Strana do 27

  Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u području prirode i društva i drugim područjima prve trijade

  Časopis Direktor škole
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 35
  Strana do 45

  Integrisani pristup planiranju i programiranju u prvoj trijadi osnovne škole

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 7
  Strana do 14

  Komunikacijski aspekt ocjenjivanja

  Časopis Nastava
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 103
  Strana do 110

  Komunikacija u školi

  Časopis Direktor škole
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 1
  Strana do 13

  Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada

  Časopis Direktor škole
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 12
  Strana do 21

  Komunikacijski aspekt ocjenjivanja

  Časopis NASTAVA
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 8
  Strana do 21

  Oblici komunikacije u sistemu ocjenjivanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 143
  Strana do 158

  Pomoć učenicima u bržem i kvalitetnijem učenju

  Časopis Nastava
  Godina 2006
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 51
  Strana do 58

  Oblici komunikacije u sistemu ocjenjivanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 32
  Strana do 48

  Dokimološki problemi u teoriji i nastavnoj praksi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 133
  Strana do 148

  • Dokimološki problemi u teoriji i nastavnoj praksi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 62
  Strana do 87

  Edukacija nastavnika za promjene u pristupu realizaciji sadržaja vaspitno-obrazovnog rada

  DOI YU ISSN 0547- 308 X
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1995
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 131
  Strana do 138

  • Edukacija nastavnika za promjene u pristupu realizaciji sadržaja vaspitno-obrazovnog rada

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1995
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 122
  Strana do 144

Radovi sa skupova

  Obrazovanje u funkciji razvoja RS

  Naučni skup Naučni skup" REPUBLIKA SRPSKA-PETNAEST GODINA POSTOJANJA I RAZVOJA"(2007; BANJA LUKA)
  DOI COBI SS.BH-ID525848
  Godina 2018
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 565
  Strana do 585

  Podsticanje učenika na kritičko i kreativno, stvaralačko ispoljavanje ideja i znanja u početnoj nastavi matematike

  Naučni skup Međunarodni naučni skup
  Godina 2015
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 47
  Strana do 59

Knjige

  Rad u višerazrednom odjeljenju

  Izdavač Grafid Banja Luka
  ISBN 978-99955-89-73-8
  Godina 2015
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 168

  Integrativno-tematska nastava prirode i društva

  Izdavač Školska knjiga Beograd
  ISBN 978-86-86371-35-5
  Godina 2012
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 234

  Integrisana interaktivna nastava

  Izdavač Grafid, Banja Luka
  ISBN 978-99938-53-69-5
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 101

  Osnove nastave prirode i društva

  Izdavač Grafid Banja Luka
  ISBN 987-99938-53-82-4
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 183

  Preveniranje nasilja u školi

  Izdavač Udruženje za društvenu uključenost i pravdu, REM
  ISBN UNICEF
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 92

  Integrisana interaktivna nastava

  Izdavač World Vision BiH
  ISBN 371.311.4(035)
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 101

  Prema školi kakvu trebamo

  Izdavač Nove obrazovne inicijative, Grafid Banja Luka
  ISBN 978-99938-53-63-3
  Godina 2010
  Autori Mirko Banjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 218

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević i Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200