Навигација

Весна Вујић-Алексић

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСМ07КФКлиничка фармакологија
ИСС07ФТФармакологија са токсикологијом
Академске студије првог циклуса
ОЗЊ16КФКлиничка фармакологија
ОЗЊ16ФКФармакологија
ОФТ18ОФТОснове фармакологије и токсикологије