Навигација

Архива новости

Информација са сједнице Проширеног колегијума

На сједници Порширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, 30. октобра 2018. године, разматрана је и подржана  Информација о закључивању уговора о дјелу и уговора о допунском раду са наставницима и сарадницима на Универзитету. Такође, разматрана ј...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 25.9.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци,  25. септембра 2018. године, анализиран је броја ненаставног особља на свим организационим јединицама Универзитета. Чланови Проширеног колегијума, размотрили су и Приједлога Правилника о и...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 10. 7. 2018.

На сједници Порширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, 10. јула 2018. године анализирани су резултати уписа на прву годину студија на сва три циклуса студија у академској 2018/2019. години. Разматрана је и усвојена  листа одговорних наставника...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 26.6.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, одржаној  26. јуна 2018. године, разматран је и једногласно подржан Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци. Чланови Колегијума, усвојили су Приједлог правилника о дис...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 29.05.2018.

На сједници Проиширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, 29. маја 2018. године разматран је и подржан Приједлог броја уписа за школску 2018/2019 студената који сами финансирају своје школовање, студената страних држављана и ванредних студената, у ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 23.4.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, одржаној 23. априла 2018. године разматрана је информација о усвојеном Закону о измјенама и допунама Закона о високом образовању. Проширени колегијум Универзитета разматрао је и Иницијатив...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак, 23.04.2018. године, у просторијама Ректората, с почетком у 10.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.  

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 27.03.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци која је одржана 27. марта 2018. године разматран је и подржан финансијски извјештај Универзитета  за прошлу годину. Подршку су добили финсијски извјештаји за све организационе јединице у са...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак , 27.11.2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 19.9.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној  19.9.2017. године анализирао је упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2017/2018. години, у првом и другом уписном року.  Након разматрања Приједло...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак , 19.9.2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.  

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 11.7.2017.

Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 11.7.2017. године разматрао је и прихватио Приједлог академског календара за академску 2017/2018. годину. На сједници је предочена и разматрана Анализе уписа студената у прву годин...

Информација  са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 12.6.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 12.6.2017. године разматрао је Приједлог стратегије развоја Универзитета у Бањој Луци за период 2017-2025. године, те је након опширне дискусиједонесен закључак ће изнесене примједбе на понуђени приједлог бити анализиране и уграђене у текст тамо гдје има могућности, након чега ћефинална верзија Приједлога бити упућена Сенату на разматрање најкасније до 22. јуна.

На истој сједници Проширени колегијум је разматрао и прихватио Приједлог трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину, те исти упутио Управном одбору на разматрање.

На сједници је расправљано и о „Књизи графичких стандарда Универзитета у Бањој Луци“, те је закључено да ће иста, након што у њу буду уврштениприједлози допуна од стране појединих факултета, бити прослијеђена Сенату на одлучивање.  

Чланови Колегијума су упознати да ће факултетима бити достављена  Правила о извођењу комбинованог студијског програма III циклуса студија "Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство", уз препоруку да иста до наредне сједнице Сената буду  разматрана од стране  наставно-научних вијећа.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 21.4.2017. 

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.04.2017. године, разматрао је Приједлог стратегије развоја Универзитета за период 2017-2025. године, те је након дискусије, донесен закључак да се Приједлог упути свим организационим...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 24.3.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24.3.2017. године, разматрао је, прихватио и упутио Управном одбору Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за 2016. годину. На истој сједници разматрано је и Уп...

У четвртак 23. марта 2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 9.3.2017.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 9.3.2017. године, разматрао је Приједлог кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци, те је након дискусије задужен генерални секретар Универзитета да заједно са правном служб...