Навигација

Горан Вучић

Предмети

Академија умјетности

Академске студије првог циклуса
13ДПТТТВ1Техника и технологија телевизије 1
13ДПТТТВ2Техника и технологија телевизије 2
13ДФТТТТВ1Техника и технологија телевизије 1
13ДФТТТТВ2Техника и технологија телевизије 2
13ДФТТТТВ4Техника и технологија телевизије 4
ДУДТТТВ1Техника и технологија ТВ 1
ДУДТТТВ2Техника и технологија ТВ 2