Навигација

Архива новости

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања  Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број...

1. Др Јанез Копач, редовни професор Факултета за стројништво у Љубљани 2. Др Гордана Глобочки Лакић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци 3. Др Даворин Крамар, доцент Факултета за стројништво у Љубљани4. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског фа...