Навигација
Viber

Информација са 12. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 12. сједници одржаној 29.6.2017. године верификовао је мандат Горана Поповића, представника студенат у овом тијелу.

Такође, Сенат је, након проведене процедуре тајног гласања, именовао чланове Управног одбора Универзитета у Бањој Луци из реда академског и административног особља.

За чланове УО из реда академског особља именовани су: проф. др Дарко Радић, проф. др Рајко Гњато, проф. др Богдан Зрнић и проф.мр Саша Павловић, док је за представника административног особља у овом тијелу именована Бранка Ковачевић, дипл. правник.

На истој сједници Сенат је разматрао и усвојио Приједлог стратегије развоја Универзитета у Бањој  Луци за период 2017-2025. године, као и „Књигу графичких стандарда Универзитета у Бањој Луци“.

Такође, прихваћен је Приједлога измјена и допуна Статута Правног факултета.

Највише академско тијело Универзитета на истој сједници донијело је Одлуку о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. године, као и Одлуку о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарство“ у школској 2017/2018. години.

На сједници је прихваћен Приједлог ННВ Медицинског факултета о поновном лиценцирању студијског програма Стоматологија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 18/3.417/17 од 23.05.2017. године.

Прихваћен је и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о матичности Факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број:02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године.

Након разматрања, прихваћени  је и Приједлог ННВ  Машинског факултета о измјени наставних планова и програма на студијским програмима: Производно машинство, Енергетско и саобраћајно машинство, Мехатроника, Индустријско инжењерство и Заштита на раду, као и Приједлог ННВ Медицинског факултета о формирању Катедре за ургентну медицину на Студијским  програмима медицина и стоматологија, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и распореду наставних предмета по ужим научним областима и катедрама.

Сенат је донио и одлуке о проглашењу конкурса за избор наставника  неуспјешним, на:

-Филолошком факултету, за ужу научну област Специфичне књижевности – њемачка књижевност, на наставним предметима: Увод у студиј њемачке књижевности I, Увод у студиј њемачке књижевности II, Њемачка књижевност I и Њемачка књижевност II;

-Филозофском факултету, за ужу научну област Методика разредне наставе, предмети: Ликовна форма, Увод у методику наставе ликовне културе, Методика наставе ликовне културе и Ликовна умјетност и дјечије стваралаштво;

- Филозофском факултету, за ужу научну област Методика разредне наставе, предмети: Корективна гимнастика, Методичке основе наставе физичког васпитања, Методика наставе физичког васпитања и Методика физичког васпитања;

-Филозофском факултету, за ужу научну област Психологија личности.

 

На 56. сједници Сената донесена је Одлука о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања.

Такође, донесено је више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Електротехничком, Медицинском, Пољопривредном, Правном, Природно-математичком, Технолошком, Факултету политичких науа, Филолошком, Филозофском и Факултету физичког васпитања и спорта.

Донесено је и више одлука о давању сагласности на извјештај комисије о урађеној   докторској дисертацији, и то на: Академији умјетности, Економском, Медицинском, Правном, Природно-математичком, Филолошком и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Медицинском, Природно-математичком, Технолошком, Факултету физичког васпитања и спорта, Шумарском и Филозофском факултету.

Донесена је и Одлука о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на  Пољопривредном факултету за Јову Перића, ма.

Сенат је након разматрања донио одлуке да се сљедећи рукописи објаве као универзитетска литература:

-рукопис „Збирка ријешених задатака из аутоматског управљања са теоријским основама и примјеном MATLAB-а“, аутора проф. др Михајла Стојчића, проф. др Властимира Николића и др Бојане Стојчић

-рукопис „Увод у науку о материјалима“ аутора др Синише Вученовића,

-рукопис „Корови у шумарству“, аутора др Наде Шуматић, те

- рукопис „Групни фитнес програми“, аутора др Адриане Љубојевић и др Лејле Шебић.

Прихваћен је приједлог НУВ Академије умјетности за измјену Одлуке Сената Универзитета о одобрењу слободне студијске године за проф. мр Ванесу Кременовић.

На истој сједници прихваћени су приједлози за закључивање више споразума, уговора и меморандума о сарадњи, и то:

-Споразума о сарадњи између Белгородског државног националног истраживачког Универзитета (Русија) и Универзитета у Бањој Луци;

- Меморандума о разумијевању Универзитета у Трондхајму, Норвешка и Универзитета у Бањој Луци, Република Српска;

- Споразума о пословно-техничкој сарадњи између „РЖР ЉУБИЈА А.Д. Приједор“ и Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци;

- Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета Црне Горе и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;

-Уговора о пословној сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIJALOV IN APLIKACIJE d.o.o из Љубљане;

-Меморандума о сарадњи између В.И. Вернадски Кримски Федералног Универзитета, Република Крим, Руска Федерација и Универзитета у Бањој Луци;

-Споразума о сарадњи између Географског факултета Универзитета у Перму, Руска Федерација и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска;

- Анекса Меморандума о разумијевању за успостављање Интегрисаног система Европске банке гена  (AEGIS) o чланству сарадника између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и (AEGIS) ECPGR националног координатора;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета Црне Горе;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Нишу;

- Иницијативе за успостављање мреже за сарадњу економских факултета Југоисточне Европе;

На сједници је, на Захтјева Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, дато тумачење одредби Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Сенат није прихватио захтјев мр Зорана Вучковца за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 27.04.2017. године о поновном избору мр Милице Богдановић у звање наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици- енглески језик, на наставним предметима Енглески језик за економисте I и Енглески језик за економисте II ; као ни захтјев др Драге Радовановића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 27.04.2017. године о поновном избору др Мијане Кубурић Мацура у звање доцента за ужу научну област Специфични језици- српски језик.

Након разматрање Закључка ННВ Факултета политичких наука који у вези са наводима из анонимне пријаве који се односи на плагирање научних радова од стране доц. др Радмиле Чокорило и проф. др Љубомира Зубера, Сенат је донио Одлуку да се доц. Чокорило скине са листе одговорних наставника и сарадника до коначног окончања поступка пред Етичким комитетом Универзитета, те је констатовано да је проф. Зубер на властити захтев, већ раније искључен из наставног процеса на нашем Универзитету.

Након разматрања закучака  наставно-научних вијећа  Филолошког и Економског факултета факултета за измјену и допуну Одлуке Сената Универзитета, број: 01/04-3.138-40/17 од 26.01.2017. године у вези са додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци, закључено је да Сенат остаје при својој ранијој одлуци о  додатним условима за одбрану докторске дисертације.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6735/large_uni-1.jpg