Навигација

Координатори квалитета на организационим јединицама

Ред. број ФАКУЛТЕТ КООРДИНАТОР

КОНТАКТ

1. Академија Умјетности мр Предраг Соломун, редовни професор predrag.solomun@au.unibl.org
2. Архитектонско –  грађевинско - геодетски факултет Дејан Васић, ма виши асистент dejan.vasic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Јадранка Петровић, виши асистент jadranka.petrovic@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет Вања. Тодоровић, референт за II и III циклус студија vanja.todorovic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Горан Јањић, ванредни професор goran.janjic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Златан Стојановић, ванредни професор zlatan.stojanovic@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет др Mирјана Жабић, редовни професор mirjana.zabic@agro.unibl.org
8. Правни факултет Босиљка Чубриловић Стаменић, ма bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org
9. Природно – математички факултет др Драган Матић, ванредни професор dragan.matic@pmf.unibl.org
10. Технолошки факултет Обренија Каламанда, референт за II и III циклус obrenija.kalamanda@tf.unibl.org
11. Филозофски факултет др Аранђел Смиљанић, ванредни професор arandjel.smiljanic@ff.unibl.org
др Драган Партало, доцент dragan.partalo@ff.unibl.org
   
12. Шумарски факултет др Владимир Петковић, доцент vladimir.petkovic@sf.unibl.org
13. Факултет физичког васпитања и спорта др Кристина Пантелић, доцент kristina.pantelicbabic@ffvs.unibl.org
14. Филолошки факултет мр Вера Чолаковић, виши асистент vera.colakovic@flf.unibl.org
15. Факултет политичких наука др Драгана Трнинић, ванредни професор dragana.trninic@fpn.unibl.org
16. Рударски факултет др Јелена Триван, доцент jelena.trivan@rf.unibl.org
17. Факултет безбједности Радослав Иваниш, шеф студенстке службе radoslav.ivanis@fbn.unibl.org