Навигација

2013-2014. године

 

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

448.

Мирјана Гњатић

Mедицински факултет

Клиничка студија квалитета живота пацијената са неурогеним парализама ларинкса

15.01.2013.

449.

Зоран Петровић

Технолошки факултет

Проучавање структуре адсорбованих хемијских једињења из базних уља на киселином активираним природним адсорбентима

16.01.2013.

450.

Лана Нежић

Mедицински факултет

Улога симвастатина у апоптози имуних ћелија у ендотоксичном шоку

23.01.2013.

451.

Зоран Васиљевић

Правни факултет

Привредноправни аспекти кредита- уговор о кредиту

07.02.2013.

452.

Милорад Грујичић

Mедицински факултет

Утицај добре регулације крвног притиска на прогресију хроничне бубрежне болести

08.02.2013.

453.

Игор Крчмар

Електротехнички факултет

Једна класа адаптивних алгоритама за идентификацију и управљање нелинеарним процесима

08.02.2013.

454.

Драгица Панић-Кашански

Академија умјетности

Архаично и савремено у традиционалној музици данас на примјеру „изворњака” вокално-инструменталних састава сјевероисточне Босне и Посавине

16.02.2013.

455.

Ранка Перић Ромић

Факултет политичких наука

Простор града, сиромаштво и социјална искљученост

27.02.2013.

456.

Азем Пољић

Факултет политичких наука

Социјални рад са дисфункционалним породицама

05.03.2013.

457.

Милорад Живковић

Mедицински факултет

Фертилни капацитет адолесцената Републике Српске

18.03.2013.

458.

Горан Достић

Економски факултет

Улога ризичног капитала у развоју иновативног бизниса

22.03.2013.

459.

Аранђел Смиљанић

Филозофски факултет

Дипломатија обласних господара у Босни

11.04.2013.

460.

Татјана Јовановић-Цветковић

Пољопривредни факултет

Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ

12.04.2013.

461.

Дијана Тица

Филолошки факултет

Трагичне јунакиње у енглеском роману деветнаестог вијека

11.05.2013.

462.

Александар Кукрић

Факултет физичког васпитања и спорта

Релације тјелесних димензија и мишићне снаге при извођењу брзих покрета

14.05.2013.

463.

Ненад Танасковић

Mедицински факултет

Процена резултата реконструкције прелома орбите аутогеним и нересорптивним материјалима

16.05.2013.

464.

Маја Трифуновић

Филозофски факултет

Однос мотивационих и емоционалних стилова ученика

22.05.2013.

465.

Љубо Лепир

Факултет политичких наука

Социјална заштита старих у Републици Српској

24.05.2013.

466.

Емина Беговић

Филозофски факултет

Арт-терапија и социјализација дјеце са проблемима у понашању

25.05.2013.

467.

Санда Додик

Академија умјетности

Веза архаичног и савременог звука у циклусу „Музика октоиха” Љубице Марић

07.06.2013.

468.

Свјетлана Лолић

Природно-математички факултет

Микробиолошка анализа стања и квалитета воде рибњака Бардача

13.06.2013.

469.

Немања Ђукић

Факултет политичких наука

Инструменти социјалне контроле појединаца друштвених група и јавног мњења у савременом друштву

14.06.2013.

470.

Биљана Лубарда

Природно-математички факултет

Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине

19.06.2013.

471.

Недим Солаковић

Mедицински факултет

Примјена изотоне, хипертоне и хипертоно – хиперонкотске интравенске прехидрације у превенцији хипотензије у спиналној анестезији

27.06.2013.

472.

Јосип Билић

Природно-математички факултет

Геоморфологија Рилића и Вргорачке загоре

03.07.2013.

473.

Игор Милуновић

Природно-математички факултет

Lumbricus terrestris и Lumbricus rubellus (Oligochaeta, Annelida) kao тест организми за екотоксиколошко процјењивање квалитета (пољопривредног) земљишта контаминираног хербицидима Stomp 330 E и Radazin T-50

04.07.2013.

474.

Драгомир Козомара

Филолошки факултет

Српски посавски говор између Врбаса и Укрине

05.09.2013.

475.

Светлана Боројевић

Филозофски факултет

Визуелна пажња и опажање илузорних контура

16.09.2013.

476.

Саид Хасанбеговић

Факултет физичког васпитања и спорта

Утицај експерименталног програма наставе на развој мотивације ученика средње школе према физичком васпитању

26.09.2013.

477.

Горана Тешановић

Факултет физичког васпитања и спорта

Примјене садржаја корективног садржаја вјежбања у настави физичког васпитања и његов утицај на промјене постуралног става средњошколске омладине

30.09.2013.

478.

Дражен Брђанин

Електротехнички факултет

Аутоматизовано пројектовање концептуалног модела базе података на основу пословног модела

05.10.2013.

479.

Јасмин Софтић

Mедицински факултет

Разлике у квалитету апстиненције и особинама хероинских овисника на метадонском програму и послије детоксификације

18.10.2013.

480.

Маргарета Скопљак

Филозофски факултет

Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне комуникације и васпитно-образовне исходе

22.10.2013.

481.

Алексеј Милошевић

Природно-математички факултет

Офиолитски меланж сјеверне Козаре и сјајни шкриљци Просаре (геологија и минерагенија)

30.10.2013.

482.

Суада Селимовић

Факултет политичких наука

Развој партнерских модела социјалних услуга у Босни и Херцеговини

14.11.2013.

483.

Југослав Брујић

Шумарски факултет

Шумска вегетација Чемернице

15.11.2013.

484.

Сања Гргић

Mедицински факултет

Значај интратекалног олигоклоналног имуноглобулина Г у дијагнози и прогнози мултипле склерозе

22.11.2013.

485.

Фикрет Миџић

Филозофски факултет

Тврђаве-градови Поуња у османском и аустроугарском раздобљу

22.11.2013.

486.

Александра Грбић

Mедицински факултет

Утицај краткотрајне моноинсулинске и комбиноване терапије на инсулиносекреторну функцију у болесника са дијабетес мелитусом тип 2 и секундарним неуспјехом оралне терапије

06.12.2013.

487.

Ванда Марковић-Пековић

Mедицински факултет

Употреба лијекова у геријатријској популацији Републике Српске структура , полифармација и потенцијалне интеракције

13.12.2013.

488.

Милијана Окиљ

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Цркве са прислоњеним луковима- поријекло облика, типологија и распрострањеност на Балканском полуострву

13.12.2013.

489.

Жељко Рачић

Економски факултет

Вишеатрибутивно одлучивање методе , примјена , очекивани правци развоја

20.12.2013.

490.

Јелена Јањић

Филолошки факултет

Књижевна и издавачка дјелатност Симеона Милутиновића Сарајлије (текстолошки и библиографски аспекти )

23.12.2013.

491.

Душко Трнинић

Факултет политичких наука

Културно-идеолошки аспекти глобализације

25.12.2013.

492.

Биљана Пећанац

Технолошки факултет

Утицај избора омотача на квалитет традиционалних ферментисаних кобасица

26.12.2013.

493.

Смиљана Параш

Природно-математички факултет

Морфолошке и ултраструктурне промене ендокриног панкреаса пацова Wistar соја под утицајем високофреквентних електромагнетних поља

21.01.2014.

494.

Деан Ђирото

Mедицински факултет

Улога декомпресијске краниектомије у лијечењу тешке озљеде мозга праћене унутарлубањским крварењем

24.01.2014.

495.

Горан Мирјанић

Пољопривредни факултет

Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле

24.01.2014.

496.

Владимир Рисојевић

Електротехнички факултет

Класификација слика добијених техникама даљинске детекције

08.02.2014.

497.

Тања Мишлицки-Томић

Природно-математички факултет

Поткозарје , регионално-географски проблеми развоја

26.02.2014.

498.

Милица Дробац

Филозофски факултет

Психолошки ефекти вјежбе и трансфера у развоју креативности код интелектуално даровитих ученика виших разреда основне школе

27.02.2014.

499.

Славко Шајић

Електротехнички факултет

Прилог синхронизацији радио-комуникационих система у условима велике вјероватноће грешке у радио-каналу

01.03.2014.

500.

Владан Мирјанић

Mедицински факултет

Наноструктура ортодонских адхезива и глеђи зуба након њеног нагризања у циљу фиксирања бравица

18.03.2014.

501.

Маја Травар

Mедицински факултет

Интерферон ламбда у имунском одговору на Mycobacterium tuberculosis

21.03.2014.

502.

Димитрије Марковић

Пољопривредни факултет

Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу

04.04.2014.

503.

Саша Папуга

Технолошки факултет

Назив докторске дисертације : Копиролиза отпадне пластике и биомасе

14.04.2014.

504.

Александар Савић

Технолошки факултет

Назив докторске дисертације : Утицај ензиматских пектолитичких третмана на производњу и антиоксидативне особине воћног вина од јабуке

15.04.2014.

505.

Миро Стипић

Економски факултет

Продајни канали у функцији развоја тржишта осигурања у Републици Хрватској

16.04.2014.

506.

Бранко Ђурић

Пољопривредни факултет

Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (Mentha piperita L.) при органском и конвенционалном моделу фертилизације

17.04.2014.

507.

Сабина Шехић

Економски факултет

Развој модела побољшања пословних процеса у функцији успјешности пословања

25.04.2014.

508.

Мијана Кубурић-Мацура

Филолошки факултет

Систем синтаксичких концесивних јединица у савременом српском језику

10.05.2014.

509.

Нихад Омеровић

Рударски факултет

Оптимизација уситњавања еруптивних агрегата примјеном савремених рачунарских технологија

13.05.2014.

510.

Нера Зивлак Радуловић

Mедицински факултет

Карактеристике личности као предиктор криминогеног понашања зависника од алкохола

23.05.2014.

511.

Николина Гердијан

Факултет физичког васпитања и спорта

Акутни ефекти статичких и динамичких истезања на испољавање силе и снаге мишића наткољенице

26.05.2014.

512.

Семир Фејзић

Рударски факултет

Напонска анализа подграђивања подземних просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем

27.05.2014.

513.

Жељко Савановић

Филозофски факултет

Мостови и мостоградња у Врбаској бановини за вријеме Бана Милосављевића (1929-1934)

29.05.2014.

514.

Бошко Бранковић

Филозофски факултет

Спољни аспект покрета за вјерску аутономију у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. године

29.05.2014.

515.

Весна Зарковић

Филозофски факултет

Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века

30.05.2014.

516.

Југослав Вук Тепић

Филозофски факултет

Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартрапротивурјечја и паралеле

30.05.2014.

517.

Славица Тутњевић

Филозофски факултет

Способност категоризације предмета код дјеце од 14 до 20 мјесеци старости

07.06.2014.

518.

Борислав Малиновић

Технолошки факултет

Примјена анодне оксидације при пречишћавању отпадних вода и рециклирања раствора у галванотехници

13.06.2014.

519.

Весна Мрдаљ

Пољопривредни факултет

Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ

21.06.2014.

520.

Сања Гњато

Mедицински факултет

Квалитет живота пацијената санираних фиксним и мобилним стоматопротетичким радовима

03.07.2014.

521.

Весна Петковић

Mедицински факултет

Јавноздравствени значај контроле контаминаната и резидуа у храни

04.07.2014.

522.

Перица Рајчевић

Економски факултет

Ограничења и могућности монетарне политике у кризним периодима развоја

07.07.2014.

523.

Ладислав Василишин

Технолошки факултет

Назив докторске дисертације : Задовољење РДА вриједности минералних материја воћа у исхрани

11.07.2014.

524.

Боривоје Милошевић

Филозофски факултет

Српско православно свештенство у Босни и Херцеговини у аустроугарском раздобљу 1878–1918.

18.07.2014.

525.

Кенела Зуко

Филозофски факултет

Стратегија управљања развојним промјенама у савременој школи

19.07.2014.

526.

Весна Рудић Грујић

Mедицински факултет

Учесталост и чиниоци ризика за појаву гестацијског дијабетеса

28.08.2014.

527.

Александра Доминовић-Ковачевић

Mедицински факултет

Евалуација дијагностичког алгоритма код амиотрофичне латералне склерозе

29.08.2014.

528.

Саша Вујновић

Mедицински факултет

Евалуација магнетно резонантне холангиопанкреатографије у предикцији тежине извођења елективне лапароскопске холецистектомије

02.09.2014.

529.

Милутин Матић

Факултет политичких наука

Обнова и развој села један од националних приоритета у Републици Србији на почетку XXI века , 2010-2025.

02.09.2014.

530.

Драгица Драгановић

Mедицински факултет

Корелација маркера оксидативног стреса са морфолошком анализом постељице код хипертензије у трудноћи

05.09.2014.

531.

Амра Имширагић

Филозофски факултет

Вршњачко насиље и његове посљедице по дјецу са посебним потребама

25.09.2014.

532.

Јулија Алексић

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Савремени модели мобилних префабрикованих објеката у кризним подручјима

11.10.2014.

533.

Драган Мацановић

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Оптимални модел евиденције непокретности

13.10.2014.

534.

Тања Максимовић

Природно-математички факултет

Карактеризација антиоксидативног метаболизма водених макрофита : Phragmites communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) и Salvinia natans (L.) All.

15.10.2014.

535.

Александар Борковић

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Геометријски нелинеарна анализа призматичних љуски примјеном метода коначних трака

17.10.2014.

536.

Александра Ђери

Mедицински факултет

Ефекти минерал триоксид агрегата и калцијум хидроксида на пулпу зуба пацова са експериментално изазваним diabetes melltis-ом типа 1

17.10.2014.

537.

Саша Чворо

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Истраживање образаца за унапређење ваздушног комфора простора у циљу енергетске ефикасности зграда

20.10.2014.

538.

Далиборка Тадић

Mедицински факултет

Преваленција васкуларних коморбидитета у мултиплој склерози; повезаност са онеспособљеношћу болесника

10.11.2014.

539.

Јадранка Ђурановић-Миличић

Mедицински факултет

Значај вагиналног ултразвука у дијагностици узрока крварења у перименопаузи и постменопаузи 

14.11.2014.

540.

Игор Сладојевић

Mедицински факултет

Квантитативна анализа менискуса и синовијалне мембране зглоба кољена човјека

14.11.2014.

541.

Бранка Чанчаревић Ђајић

Mедицински факултет

Улога доплер параметара у предикцији перинаталног исхода код интраутерусног застоја у расту плода

14.11.2014.

542.

Тамара Стојановић-Ђорђевић

Филозофски факултет

Школа – фактор остваривања националних и глобалних вриједности

05.12.2014.

543.

Синиша Лакић

Филозофски факултет

Мултиметодна валидација психометријски дефинисаног конструкта савјесности

13.12.2014.

544.

Наташа Кнежевић

Mедицински факултет

Клиничка и експериментална испитивања ефеката различитих средстава за бијељење зуба и квалитета везе композитних материјала за избијељене зубе

26.12.2014.

545.

Мирјана Зељковић

Правни факултет

Правни аспекти одговорности извођача грађевинских радова у упоредном праву

26.12.2014.

546.

Марко Шантић

Економски факултет

Утицај интегриране маркетиншке комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији

27.12.2014.

547.

Драгица Ристић

Правни факултет

Уговор о факторингу са посебним освртом на факторинг као инструмент финансирања пословних субјеката

27.12.2014.