Навигација

УНИГЕМ/Савјетодавни одбор за родну равноправност

Универзитет у Бањој Луци је у оквиру имплементације УНИГЕМ пројекта на 72. сједници Сената одржаној 28.10.2021. именовао Савјетодавни одбор за родну равноправност.
Ријеч је пројекту који ће се бавити питањима родне равноправности у процесима високог образовања. Универзитети - учесници пројекта - ће кроз редовну размјену информација и заједничке активности посебну пажњу, између осталог, посветити припреми стратешких докумената који за циљ имају превенцију родно заснованог насиља, дискриминације и сексуалног узнемиравања на универзитетима. План је да се узме учешћу у истраживањима, а која су посвећена мјерењу ставова о постојању и информисаности с прописима који имају за циљ спречавање и борбу против родно заснованог насиља, дискриминације и сексуалног узнемиравања.

Одлука о именовању чланова Савјетодавног одбора


Сенат Универзитета у Бањој Луци на 75. сједници, одржаној 23. децембра 2021. године, усвојио је Акциони план за родну равноправност на Универзитету за период 2022-2026. година и пратећу анализу стања родне равноправности.

Акциони план за родну равноправност на Универзитету за период 2022-2026. година

Анализа стања родне равноправности

Пословник о раду Савјетодавног одбора за родну равноправност на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о именовању предсједавајуће Савјетодавног одбора за родну равноправност на Универзитету у Бањој Луци


Одлука о именовању проф. др Иване Зечевић за коордиантора у пројекту УНИГЕМ

Одлука о именовању мр Наташе Вученовић Гњато за члана Савјетодавног одбора за родну равноправност