Навигација

Преглед пројеката у 2015. години

       

Организациона јединица

IPA

HERD

TEMPUS

HORIZONT 2020

Остали међународни

Национални пројекти

УКУПНО

Академија умјетности

 

 

 

 

 

 

 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

 

 1

 

1

Економски факултет

 

 

 

 

 

 2

2

Електротехнички факултет

 

 

 1

 

 2

 9

Машински факултет

 

 

 

 

4

 

 4

Медицински факултет

 

 

 

 

1

 1

 2

Пољопривредни факултет

 

 

 

 

 5

12 

Правни факултет

 

 

 

 

 

 

 

Природно-математички факултет

 

 

 

 

 

 

 

Рударски факултет

 

 

 

 

 

 

 

Технолошки факултет

 

 

 

 

 1

 11

 12

Факултет политичких наука

 

 

 

 

 

4

       

Факултет физичког васпитања и спорта

 

 

 

 

 

 

    4

Филолошки факултет

 

 

 

 

 

 2

Филозофски факултет

 

 

 

 

 

 6

Шумарски факултет

 

 

 

 

 

 

 

Институт за генетичке ресурсе

 

 

 

 

 4

 7

 11

Ректорат

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО

 

1

4

 

20

45

70