Навигација

Преглед пројеката у 2014. години

       
Организациона јединица FP7 IPA HERD TEMPUS Остали међународни Национални пројекти УКУПНО
Академија умјетности        1      1
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет      1  4  1    6
Економски факултет            5  5
Електротехнички факултет  2    1  2  2  7  14
Машински факултет    1    5    1  7
Медицински факултет            3  3
Пољопривредни факултет        1  7  6  14
Правни факултет              
Природно-математички факултет        1    9  10
Рударски факултет              
Технолошки факултет          2  7  9
Факултет политичких наука                      4
Факултет физичког васпитања и спорта              
Филолошки факултет            2  2
Филозофски факултет        1  1  3  5
Шумарски факултет              
Институт за генетичке ресурсе          4  5  9
Ректорат        7  4    11
УКУПНО  2  1  2  22  21  48  100