Навигација

Зашто PHAIDRA?

PHAIDRA чува податке потребне за истраживачки, наставни и организациони рад на Универзитету. Она омогућава управљање подацима, флексибилно коришћење ресурса, лоцирање и проналажење похрањених дигиталних објеката.

Пет разлога за PHAIDRA-у:

Слободни и отворени приступ. Приступ систему је доступан свим члановима Универзитета (наставницима и студентима). Активно коришћење PHAIDRA-е (похрањивање објеката) могуће је за овлашћене кориснике преко корисничког имена. Претраживање садржаја слободно је за све кориснике Интернета без пријаве.

Могућност трајног цитирања. Сви објекти имају трајни линк, који је доступан широм света и који се може цитирати или послати даље. При избору линка одмах се добијају најважнији подаци о објекту, који се може погледати или преузети.

Флексибилност. PHAIDRA, као стабилна база за управљање, истраживање и наставу, нуди могућност даљег флексибилног коришћења ресурса. Овлашћени корисници могу, самостално, у било ком тренутку, своје објекте видљиве широм света да блокирају и учине доступним само одређеној групи корисника.

Јасна правна правила. Похрањеним објектима PHAIDRA обезбеђује сигуран правни статус. Модели лиценци су уграђени у систем и једноставно се могу изабрати.

Поуздано дугорочно архивирање. PHAIDRA је организована као систем који омогућава дугорочно архивирање на једноставан начин. Систем подржава формате који су погодни за трајно похрањивање. На тај начин постигнута је и интероперабилност са другим системима.
 

Формати препоручени у систему PHAIDRA

PHAIDRA подржава формате који су погодни за дугорочно архивирање. Препоручени формати су наведени у табели.

Текст

•  препоручено

  .pdf(PDF/A),.tei

•  могуће

  .tex,.html

•  није добар

  .doc,.ppt,.indd,.qxd

Слика

•  препоручено

  .tiff

•  могуће

  .jpg

•  није добар

  .psd,.bmp,.gif,.png

Аудио

•  препоручено

  .wav

•  могуће

  .mp3

•  није добар

  .wma,.aac,.ogg

Видео

•  препоручено

  .avi,.mpeg2

•  могуће

 

•  није добар

  .wmv,.flv,.mov