Навигација

Шта је PHAIDRA?

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je систем за дугорочно похрањивање, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Бањој Луци. Дигитални репозиторијум омогућава да се резултати рада цијелог Универзитета систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним свјетској јавности. Успостављен је у оквиру Темпус пројекта "Нови сервиси на универзитетима Западног Балкана", а његову програмску основу чини систем PHAIDRA Универзитета у Бечу.           

Шта је PHAIDRA?

PHAIDRA је иновативни универзитетски систем за похрањивање и управљање дигиталним објектима. Он омогућава наставницима и сарадницима Универзитета да своје научне радове, публикације и друга документа сами унесу у систем где ће бити трајно архивирани.

У систему могу бити депоновани докторски, мастер, дипломски и други непубликовани и публиковани радови, уз потпуно поштовање ауторских права. Могуће је похрањивање и докумената важних за наставни, научни, административни и организациони рад на Универзитету, и различитих врста дигиталних објеката: слика, тонских докумената, видео записа, линкова итд. Објекти су описани стандардизованим метаподацима и претраживи по свим пољима. Метаподатке је могуће мијењати и допуњавати, али није могуће мијењати објекат. Сваки објекат добија трајни линк или трајну идентификацију, што омогућава његово цитирање. Објекти могу бити повезани у колекције, које имају свој јединствени линк за лако слање.

Активно коришћење система PHAIDRA омогућено је свим запосленима на Универзитету, одређеном броју студената, али и другим особама које добију неопходну ауторизацију. Овлашћени корисници добијају одговарајуће привилегије да похрањују објекте и да њима управљају, као и да сами одреде да ли ће објекат бити доступан свима или само одређеној групи корисника. Метаподаци остају увек видљиви свим корисницима Интернета.

Правна регулатива у вези са заштитом ауторских права је уграђена у систем. Овлашћеном кориснику су доступни различити модели лиценцирања који се једноставно примењују.

У складу са принципима интегритета, аутентичности, интероперабилности, поузданости и доступности, подаци у систему PHAIDRA су:

  • дугорочно архивирани
  • трајно осигурани
  • класификовани
  • описани метаподацима
  • доступни широм свијета у сваком тренутку