Navigacija

Đorđe Đukanović, ma

Master farmacije - III-2-3-3-6
Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OMLD18FT Farmakologija sa toksikologijom
OS18FAR Farmakologija
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Projekti

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Ispitivanje uticaja sulfatno-sulfitne miniralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi ko pacova. Cilj projekta da se detaljno ispitaju molekularni mehanizmi djelovanja sulfatno-sulfitne mineralne vode u regulisanju koštane homeostaze na eksperimentalnom modelu osteoporoze izazvane ovariektomijom kod ženki pacova.

Broj projekta 1257031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
prof. dr Miloš Stojiljković
doc. dr Nataša Stojaković
doc. dr Tamara Popović
Suzana Petković
Boris Prodanović
Đorđe Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim Žana Radić
Vesna Vujić-Aleksić
dr Ljiljana Amidžić
prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
Biljana Vatreš
doc. dr Nataša Bubić Pajić
dr Vesna Jaćević
Đorđe Đukanović, ma
prof. dr Momir Mikov
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM