Navigacija

doc. dr Miroslav Drljača
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za istoriju i teorija likovnih umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave docent 7. maj 2019.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13KLM Kreativnost i likovno modelovanje
Akademske studije prvog ciklusa
LU135 Likovna umjetnost i dječje stvaralaštvo
LF136 Likovna forma
ML136 Metodika nastave likovne kulture
MNLK Metodika nastave likovne kulture
PVDLS124 Dječije likovno stvaralaštvo
PVLK123 Likovna kultura
PVMLV135 Metodika likovnog vaspitanja
UMNLK Uvod u metodiku nastave likovne kulture

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MMNLU Metodika nastave likovne umjetnosti
Akademske studije prvog ciklusa
17LGDMLO1 Metodika likovnog obrazovanja 1
17LGDMLO2 Metodika likovnog obrazovanja 2
17LUMLO1 Metodika likovnog obrazovanja 1
17LUMLO2 Metodika likovnog obrazovanja 2
17LUMLO3 Metodika likovnog obrazovanja 3
17LUMLO4 Metodika likovnog obrazovanja 4
LGDMLO1 Metodika likovnog obrazovanja 1
LGDMLO2 Metodika likovnog obrazovanja 2
LUMLO1 Metodika likovnog obrazovanja 1
LUMLO2 Metodika likovnog obrazovanja 2
LUMLO3 Metodika likovnog obrazovanja 3
LUMLO4 Metodika likovnog obrazovanja 4

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učenička evaluacija nastave likovne kulture. Život i škola

  Časopis Život i škola
  Godina 2016
  Autori Milan Matijević, Miroslav Drljača i Tomislav Topolovčan
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 179
  Strana do 193

  Učenička procjena vlastitih aktivnosti u nastavi likovne kulture

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Milan Maijević, Miroslav Drljača i Tomislav Topolovčan
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 150

  Metodičke dileme u poučavanju savremenog slikarstva u gimnazijama

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2014
  Autori Miroslav Drljača
  Strana od 85
  Strana do 106

  Moguće poimanje prostora u likovnom djelu

  Časopis Krajina: Časopis za književnost, nauku i kulturu
  Godina 2014
  Autori Miroslav Drljača
  Strana od 257
  Strana do 277

Radovi sa skupova

  Constructivist Learning Theory and Logopedagogy in Arts Education

  Naučni skup International Artistic and Scientific Conference
  Publikacija Croatian Journal of Education, 22(Sp.Ed.1)
  Godina 2020
  Autori Miroslav Drljača
  Strana od 181
  Strana do 202
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/247853

  Učeničke procjene mogućnosti uticaja Fejsbuka na umjetničko vaspitanje

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017
  Godina 2017
  Autori Miroslav Drljača
  Strana od 371
  Strana do 389

  Projektno - istraživačko učenje likovnih kompetencija u vanškolskim i vannastavnim aktivnostima

  Naučni skup Nauka i nastavna praksa
  Godina 2016
  Autori Miroslav Drljača

Knjige

  Život i djelo Milana Karanovića

  Izdavač Leksand: Raskršća
  ISBN 978-91-87116-67-4
  Godina 2021
  Autori Miroslav Drljača
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 255

  Konstruktivistička nastava likovne kulture

  Izdavač Grafomark
  ISBN 978-99976-36-18-8
  Godina 2018
  Autori Miroslav Drljača
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 240

Projekti

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Želimir Dragić
Marko Aćić
prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Kristina Pantelić Babić
doc. dr Tatjana Marić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Tatjana Mihajlović
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Mirjana Predić, ma
prof. dr Emir Muhić
Željana Kovačević
doc. dr Miroslav Drljača
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Slaviša Jenjić
dr Nevena Vučen Papić
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
mr Kristijan Popović
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim mr Danijel Dojčinović
prof. dr Jelenka Pandurević
doc. dr Sanja Partalo
mr Biljana Smailagić
doc. dr Miroslav Drljača
Jasmina Bećirović
Vladana Gajić
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Svetozar Bogojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM