Navigacija

Nebojša Mandić-Kovačević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku biohemiju
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM22CHM Hemija u medicini
ISDM18H Hemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07HM Hemija u medicini
ISM22HUM Hemija u medicini
ISF07IM Instrumentalne metode
ISF07FH Fizička hemija
ISF19IM Instrumentalne metode
ISF19FH Fizička hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of Fixed-Dose Combination of Three Antihypertensive Drugs by a Green and Quality by Design Approach

  DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/bmac044
  Časopis Journal of Chromatographic Science
  Godina 2022
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Irena Kasagić-Vujanović i Ana Popović Bijelić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://academic.oup.com/chromsci/advance-article-abstract/doi/10.1093/chromsci/bmac044/6599073?redirectedFrom=fulltext

  Analysis of Fixed-Dose Combination of Three Antihypertensive Drugs by a Green and Quality by Design Approach

  DOI 10.1093/chromsci/bmac044
  Časopis JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE
  Godina 2022
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Irena Kasagić-Vujanović i Ana Popović Bijelić
  Volumen bmac044
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://academic.oup.com/chromsci/advance-article-abstract/doi/10.1093/chromsci/bmac044/6599073?redirectedFrom=fulltext&login=false

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
Ljiljana Josipović
Jelena Rožić, ma
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Ranko Škrbić
Marina Višković
doc. mr Ana Golić Jelić
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

"Terapijska efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Cilj predloženog projekta da se utvrdi efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota kod trovanja paraoksonom u pacova, u poređenju sa klasičnim oksimom obidoksimom. Oksim K-870 bio je velikodušni poklon profesora Kuče i Musileka sa Univerziteta Hradec Kralove u Češkoj, koji su ga i sintetisali i sa kojima je naš fakultet otpočeo intenzivnu naučnu saradnju.

Broj projekta 1257030
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miloš Stojiljković
Projektni tim prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Radoslav Gajanin
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Nataša Stojaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Nataša Bubić Pajić
Bojana Jevđenić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Nebojša Mandić-Kovačević
Sanja Rogić
Miljana Nukić
Irma Muršekić
doc. dr Anđelka Račić
mr Nina Okuka
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM